Dnia 24.09.2021 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zawarł ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia umowę na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ponadregionalne Uniwersyteckie Centrum Nefrologii i Hemodializ”.

 

logo dotacje z budzetu panstwa

 

Realizacja inwestycji ma na celu poprawę efektywności funkcjonowania Klinicznego Oddziału Nefrologii i Klinicznego Oddziału Sztucznej Nerki (Stacji Hemodializ), zwiększenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, promowanie zdrowia i profilaktyki w zakresie chorób nefrologicznych, poprawę jakości usług i komfortu pacjentów oraz pracowników, usprawnienie specjalistycznej opieki zdrowotnej.

 

Zadanie obejmuje:

  1. Budowę budynku Klinicznego Oddziału Sztucznej Nerki stanowiącego nową lokalizację ośrodka stacji dializ, połączonego z budynkiem głównym szpitala w sposób zapewniający swobodny transport i ruch chorych wewnątrz szpitala; zwiększenie liczby stanowisk hemodializ z 13 do 19 i utworzenie stanowisk dla pacjentów zakaźnych oraz zakup wyposażenia.
  2. Przebudowę i modernizację istniejących pomieszczeń Klinicznego Oddziału Nefrologii, utworzenie izolatek do hospitalizowania pacjentów zakaźnych, zwiększenie liczby łóżek z 20 do 29 i przeniesienie ośrodka dializ otrzewnowych oraz zakup wyposażenia.

W wyniku realizacji inwestycji zwiększeniu ulegnie powierzchnia z 722 m² do 1776 m² (Kliniczny Oddział Sztucznej Nerki z 250 m² do 1054 m², Kliniczny Oddział Nefrologii z 472 m² do 722 m²).

Całkowita wartość zadania: 26 615 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 26 396 757,00 zł

 

nerkalokalizacja

Nowa lokalizacja Klinicznego Oddziału Sztucznej Nerki oraz przebudowywany Kliniczny Oddzial Nefrologii (Grafika: Kożuchowski Architekci)

 

sztucznazMAŁA

(Grafika: Archimed/Maxbud/Sanitgaz/Karolina Zielińska)

 

 dotacjanefro