Poradnie Specjalistyczne i POZ
Budynek Poradni Specjalisycznych SPSK Nr 4 2021 06 12 nr 13

Poradnie Specjalistyczne i POZ

Kierownik Poradni Specjalistycznych i POZ
mgr Lidia Nazar

Pielęgniarka Oddziałowa Poradni Specjalistycznych i POZ
mgr Justyna Grzegorczyk-Lato
 
Poradnie czynne są w dniach:
poniedziałek – piątek
w godz. 08:00 - 15:30
Rejestracja Poradni Specjalistycznych
nr tel: 81 718 21 21
Rejestracja POZ
nr tel: 81 718 21 22
 
Kierownik Rejestracji Poradni Specjalistycznych i POZ
mgr Martyna Długosz - Sim
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rejestracja czynna jest w dniach:
poniedziałek – piątek
w godz. 7.00 - 14.35
Lokalizacja: Budynek Poradni Specjalistycznych
ul. Jaczewskiego 8
Budynek Poradni Specjalisycznych SPSK Nr 4 2021 06 12 nr 13

Poradnie Specjalistyczne i POZ

Kierownik Poradni Specjalistycznych i POZ
mgr Lidia Nazar

Pielęgniarka Oddziałowa Poradni Specjalistycznych i POZ
mgr Justyna Grzegorczyk-Lato
 
Poradnie czynne są w dniach:
poniedziałek – piątek
w godz. 08:00 - 15:30
Rejestracja Poradni Specjalistycznych
nr tel: 81 718 21 21
Rejestracja POZ
nr tel: 81 718 21 22
 
Kierownik Rejestracji Poradni Specjalistycznych i POZ
mgr Martyna Długosz - Sim
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rejestracja czynna jest w dniach:
poniedziałek – piątek
w godz. 7.00 - 14.35
Lokalizacja: Budynek Poradni Specjalistycznych
ul. Jaczewskiego 8

Poradnia Alergii Oddechowej

 Lokalizacja: Budynek Oddziału Pneumonologii, parter, gabinety 1, 2, 4

Czynna jest w dniach: poniedziałek – piątek, w godz. 7.30 – 15.05

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

gabinet - 81 724 44 34

Poradnia Audiologiczna

Lokalizacja:  Budynek Poradni Specjalistycznych, I piętro, pok. 130

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

gabinet - 81 724 46 27

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej

Lokalizacja: Budynek Poradni Specjalistycznych, I piętro, pok. 137

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

gabinet - 81 724 46 35

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Lokalizacja: Budynek Poradni Specjalistycznych, I piętro, pok. 139

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

gabinet - 81 724 47 24

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Lokalizacja: Budynek Poradni Specjalistycznych, parter, pok. 06

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

gabinet - 81 724 46 18

Poradnia Chirurgii Plastycznej

Lokalizacja: Budynek Poradni Specjalistycznych, parter, pok. 07

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

gabinet - 81 724 46 18

Poradnia Diabetologiczna

Lokalizacja: Budynek Poradni Specjalistycznych, I piętro, pok. 125

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

gabinet - 81 724 44 16

Porada pielęgniarska z zakresu diabetologii

Lokalizacja: Główny Budynek Szpitala, III p.

Telefon: 81 72 44 565

Poradnia Endokrynologiczna

Lokalizacja: Budynek Poradni Specjalistycznych, I piętro, pok. 124 i 127

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

gabinet 124 - 81 724 44 16

gabinet 127 - 81 724 44 26

Poradnia Foniatryczna

Lokalizacja: Budynek Poradni Specjalistycznych, I piętro, pok. 130

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

gabinet - 81 724 46 27

Poradnia Gastroenterologiczna

Lokalizacja: Budynek Poradni Specjalistycznych, I piętro

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

gabinety 103 i 104 - 81 724 46 20

gabinet 102 - 81 724 46 21

gabinet 101 - 81 724 46 23

Poradnia Genetyczna

Genetyczne Programy Profilaktyczne - banner

Lokalizacja: Budynek Poradni Specjalistycznych, I piętro, gabinet 105

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

W ramach profilaktycznych programów Ministerstwa Zdrowia Poradnia Genetyczna realizuje opiekę genetyczną nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe.

W ramach profilaktycznych programów Ministerstwa Zdrowia realizuje opiekę genetyczną nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. Programy te są bezpłatne dla pacjentów i są realizowane w dwóch modułach:

Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika
oraz

Moduł II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy.
Celem „Modułu I” jest zidentyfikowanie możliwie największej liczby osób z rodzin wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi i/lub raka jajnika i objęcie ich opieką ukierunkowaną na możliwie najwcześniejsze rozpoznanie, a także na aktywną prewencję zachorowań na te nowotwory. Celem zadania jest prewencja oraz znaczne zwiększenie odsetka wczesnych rozpoznań i dzięki temu wyleczeń raka piersi i/lub jajnika w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na te nowotwory.

Rak piersi jest najczęstszą przyczyną zgonów kobiet pomiędzy 40 a 60 rokiem życia. Silne dziedziczne uwarunkowania są przyczyną około 15% zachorowań na raka piersi w Polsce. Pięciokrotnie zwiększone, w stosunku do populacyjnego, ryzyko zachorowania na ten nowotwór występuje w grupie około 500.000 – 800.000 kobiet w wieku 25-70 lat (nosicielki mutacji genów BRCA1/2, PALB2, CHEK2 i rzadziej występujących mutacji innych genów, z historią raka piersi w rodzinie). Silne dziedziczne predyspozycje do jego rozwoju są jedną z głównych przyczyn umieralności kobiet do 60 r.ż. Molekularne badanie pod kątem nosicielstwa mutacji w obrębie genów silnych predyspozycji do rozwoju nowotworów ma istotne znaczenie w identyfikowaniu kobiet o szczególnie wysokim ryzyku zachorowania. Do grupy najwyższego ryzyka kwalifikowane są kobiety z rodzin, w których wystąpiły 3 lub więcej zachorowania na raka piersi lub jajnika wśród krewnych I i II stopnia. Wysokie ryzyko zachorowania na raka piersi i/lub jajnika występuje także w rodzinach, w których wystąpiły 2 zachorowania na te nowotwory u probanda lub wśród krewnych, w których rozpoznano obustronnego raka piersi, stwierdzono raka piersi przed 40 rokiem życia lub też raka piersi u mężczyzny (krewni I i II stopnia).

Celem „Modułu II” jest przede wszystkim zidentyfikowanie i zapewnienie opieki odpowiadającej obecnym standardom - rodzinom z dziedzicznymi zespołami predyspozycji do nowotworów złośliwych, w których dominuje predyspozycja do rozwoju raka jelita grubego z zespołem gruczolakowatej polipowatości rodzinnej, zespołem Lyncha, Peutza Jeghersa, polipowatości młodzieńczej oraz zespołem polipowatości recesywnej uwarunkowanym mutacjami w genie MUTYH. Opieka nad tymi rodzinami umożliwia w dłuższej perspektywie wydłużenie przeżyć nosicieli mutacji genu APC o 10-12 lat oraz zapewnienie długich przeżyć nosicielom mutacji genów MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, STK11, SMAD4, BMPR1A, EPCAM i MUTYH. Wdrożenie programu opieki powinno umożliwić znaczne zwiększenie odsetka wczesnych rozpoznań nowotworów i ich wyleczeń.

Zapraszamy pacjentów, którzy ukończyli 18 rok życia do skorzystania z leczenia w Akademickiej Poradni Genetycznej SPSK nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, Poliklinika, I piętro, gabinet 105, tel. do rejestracji: 81 7244505; niezbędne jest skierowanie od lekarza NFZ.

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i Onkologii Ginekologicznej

 Lokalizacja: Budynek Poradni Specjalistycznych, I piętro, pok. 122

Poradnia Oddziału Ginekologii Operacyjnej

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

gabinet 122 - 81 724 46 19

Poradnia Perinatologiczna

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

gabinet 114 - 81 724 46 34

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Lokalizacja: Budynek Oddziału Pneumonologii, parter, gabinety 1, 2, 3, 4

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

gabinet - 81 724 44 34

Poradnia Kardiochirurgiczna

Lokalizacja: Budynek Poradni Specjalistycznych, I piętro, pok.  137

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

gabinet - 81 724 46 35

Poradnia Kardiologiczna

Lokalizacja: Budynek Poradni Specjalistycznych, I piętro i parter

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

gabinet 028 - 81 7244 419

gabinet 029 - 81 7244 418

gabinet 030 - 81 7244 624

gabinet 031 - 81 7244 422

gabinet 032 - 81 7244 582

gabinet 111 (EKG) – 81 7244 415

gabinet 112 - 81 7244 415

holter, próby wysiłkowe - 81 7244 420

echo  serca - 81 7244 795

Poradnia Leczenia Bólu

Lokalizacja: Budynek Poradni Specjalistycznych, I piętro, gabinet 105

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

Poradnia Leczenia Żywieniowego

Lokalizacja: Budynek Poradni Specjalistycznych, piętro -1, gabinet 02

Wizyty we wtorki i czwartki tylko po rejestracji telefonicznej!

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

gabinet - 781 887 232 lub 781 887 246

gabinet fax - 81 724 45 64

Poradnia Medycyny Pracy

Lek. med. Mirosław Sepczuk

Pielęgniarki służby medycyny pracy
mgr piel. Małgorzata Breś
mgr piel. Barbara Lejwoda

Lokalizacja: Budynek Pralni, I piętro, gabinety nr 108 i 109

Poradnia czynna jest codziennie w godz. od 7:00 do 14:35

Lekarz medycyny pracy przyjmuje codziennie w godzinach 7.30 - 14.00.

Telefony:

pielęgniarki – 81 7244 191

lekarz medycyny pracy - 81 7244 105

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poradnia Nefrologiczna

Lokalizacja: Budynek Poradni Specjalistycznych, I piętro, pok. 132

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

gabinet - 81 724 46 28

Poradnia Neonatologiczna

 Lokalizacja: Budynek Poradni Specjalistycznych, I piętro, pok. 116

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

gabinet - 81 724 46 33

Poradnia Neurochirurgiczna

 Lokalizacja: Główny Budynek Szpitala – przy Zakładzie Fizjoterapii, niski parter, gabinety 17, 18, 19

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

gabinet 18 - 81 724 48 04

Poradnia Neurologiczna

Lokalizacja: Budynek Poradni Specjalistycznych, I piętro, pok. 105, 135, 136

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

gabinet - 81 724 46 29

Poradnia Onkologiczna

Lokalizacja: Budynek Oddziału Pneumonologii, poziom:  -1

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

gabinet - 81 724 47 48

Zespół koordynatorów pakietu onkologicznego

Koordynatorzy w SPSK Nr 4 w Lublinie:

  • mgr piel. Agnieszka Zbiciak - tel. 781 881 226, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • mgr Justyna Momot - tel. 781 881 185, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • mgr Kinga Charęza - tel. 81 72 44 262, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poradnia Ortopedyczna

Lokalizacja: Budynek Poradni Specjalistycznych, parter

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

gabinety 08, 09 - 81 724 46 30

gabinet 10 - 81 724 46 31

gabinet 11 -  81 724 46 32

Poradnia Otolaryngologiczna

Lokalizacja: Budynek Poradni Specjalistycznych, I piętro, pok. 128 i 129

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

gabinet - 81 724 46 27

Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej

Lokalizacja: Budynek Poradni Specjalistycznych

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 22

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Lokalizacja: Budynek Poradni Specjalistycznych, parter

Czynna jest w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 18:00

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 22

telefon kontaktowy - 781 880 320

Informacja dla osób głuchych oraz słabosłyszących

pzgomaz logo

Poradnia POZ pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00.

Rejestracja osobista w budynku lub telefoniczna pod numerem tel: 81 718 21 22. W rejestracji znajduje się obniżony blat,  aby ułatwić komunikację z  pacjentami  ze szczególnymi potrzebami.

Pacjenci korzystający  ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej są objęci profesjonalną opieką lekarską, pielęgniarską i położniczą. Porad udzielamy w budynku Poradni, a w uzasadnionych przypadkach w warunkach domowych lub z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Przeprowadzamy  również wizyty patronażowe.

Budynek Poradni Specjalistycznych i POZ przystosowany  jest  do udzielania świadczeń  pacjentom  ze szczególnymi potrzebami. Przed budynkiem zlokalizowane są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. W wejściu głównym znajdują się drzwi automatyczne, do których prowadzi podjazd. Posiadamy udogodnienia  w postaci pętli  indukcyjnej oraz tabletów do komunikacji  w języku migowym. W Poradniach Specjalistycznych i POZ znajduje się winda i  oznaczenia wizualne ułatwiające poruszanie się po budynku.
Szczególną troską otaczamy dzieci,  kobiety w ciąży oraz matki karmiące, dla których został przygotowany pokój.

Personel

Kierownik Gabinetów
Lek. med. Joanna Gawlik, specjalista medycyny rodzinnej, balneologii i medycyny fizykalnej

Lekarze
lek. med. Joanna Gawlik, specjalista medycyny rodzinnej, balneologii i medycyny fizykalnej
lek. med. Dorota Starownik, specjalista medycyny rodzinnej
lek. med. Iwona Machul, specjalista medycyny rodzinnej
dr n. med. Joanna Wojtaszko-Zubik

Pielęgniarki
mgr piel.  Beata Tabor, specjalista piel.  środowiskowo-rodzinnego
piel. dyp.  Elżbieta Mazur,  specjalista piel. środowiskowo-rodzinnego
mgr piel .Lidia Jodłowska, specjalista piel. epidemiologicznego

Położne
mgr piel.  Dorota Niedźwiedź, specjalista pielęgniarstwa położniczego
lic. poł Kamińska Monika,  specjalista pielęgniarstwa położniczego

Statystyk medyczny
mgr Jolanta Pastwa, statystyk medyczny

Poradnia Położnej Środowiskowo-Rodzinnej

 Lokalizacja: Budynek Poradni Specjalistycznych, parter

Telefony:

rejestracja – 81 718 21 22

Poradnia Rehabilitacyjna

 Lokalizacja: Główny Budynek Szpitala - przy Zakładzie Fizjoterapii, niski parter, gabinety 1, 2

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

gabinet – 81 724 48 11

Poradnia Reumatologiczna

Lokalizacja: Budynek Poradni Specjalistycznych, I piętro, gabinet 126

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

gabinet - 81 724 44 17

Poradnia Transplantacji Nerek

 Lokalizacja: Budynek Poradni Specjalistycznych, I piętro, gabinet 131

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

gabinet - 81 724 46 49

gabinet fax – 81 724 47 51

Poradnia Urologiczna

Lokalizacja Budynek Poradni Specjalistycznych, parter, pok. 19 i 21

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 21

gabinet - 81 724 46 36