Cennik

 Cennik dla pacjentów nieubezpieczonych lub nieuprawnionych do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

 

 Cennik dla pacjentów nieubezpieczonych lub nieuprawnionych do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

 

Cennik za konsultację/poradę (obowiązuje od 9.10.2023 r.)

"Cena porady/konsultacji specjalistycznej udzielonej w SPSK Nr 4"

Cena: 200 zł  

Cennik udostępniania dokumentacji medycznej (obowiązuje od 15.03.2024 r.)

"Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej m(wysokość 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1383 ze zm.)"

Cena: 12,26 zł netto, 15,08 zł brutto

"Jedna strona kopii dokumentacji medycznej (wysokości 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1)"

Cena: 0,43 zł netto, 0,53 zł brutto

„Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (wysokości 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1)”

Cena: 2,45 zł netto, 3,01 zł brutto

Cennik przechowywania zwłok  (obowiązuje od 9.10.2023 r.)

"Przechowywanie zwłok pacjenta  - za 1 dobę opłata naliczana po upływie 70 godzin przechowywania zwłok licząc od godziny ich zabrania ze Szpitala (odpowiednio 14 dni do dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży)"

Cena: 54 zł/dobę

Cennik świadczeń za osobodzień pobytu w szpitalu ( cennik obowiązuje od 29.11.2023 r.)

"Ceny obowiązujące dla pacjentów nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (* cena nie zawiera kosztów zabiegu, diagnostyki, leków i sprzętu jednorazowego uzytku, kosztów przetoczenia krwi, preparatów do żywienia dojelitowego/pozajelitowego)"

"Dokładną informacje dotyczącą wyceny hospitalizacji dla pacjentów nieubezpieczonych można uzyskać:
Jacek Woźniak - Specjalista Centrum Innowacyjnych Terapii
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. kom. +48 781-887-223, tel. 81 724 44 84"
 
Świadczenia zdrowotne szpitalne, udzielane osobom nieuprawnionym do świadczeń finansowanych ze środków publicznych są wyceniane w oparciu o aktualnie obowiązujące katalogi świadczeń, określone zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku realizacji świadczenia, którego koszt jest wyższy o co najmniej 20% od wyceny dokonanej przez NFZ, Szpital ustala wysokość opłaty kierując się rzeczywistymi kosztami udzielania świadczenia zdrowotnego". Podstawa prawna: art. 45 ust. 2  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Leczenia Żywieniowego, Kliniczny Oddział Transplantologii
Cena: 1 800 zł
Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej
Cena: 1 700 zł
Kliniczny Oddział Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej
Cena: 2 000 zł
Kliniczny Oddział Kardiochirurgii
Cena: 2 700 zł
Kliniczny Oddział Otorynolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii
Cena: 1 800 zł
Kliniczny Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Cena: 1 300 zł
Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii
Cena: 1 600 zł
Kliniczny Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Kliniczny Oddział Rehabilitacji, Kliniczny Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
Cena: 1 000 zł
Kliniczny Oddział Kardiologii, Rehabilitacji Kardiologicznej, Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej
Cena: 1 600 zł
Kliniczny Oddział Kardiologii Inwazyjnej
Cena: 3 500 zł
Kliniczny Oddział Elektrokardiologii
Cena: 4 300 zł
Kliniczny Oddział Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Wewnętrznych
Cena: 1 100 zł
Kliniczny Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Cena: 1 100 zł
Kliniczny Oddział Pneumonologii, Alergologii, Onkologii Pulmonologicznej i Chorób Wewnętrznych, Pododdział Wzmożonej Opieki Pulmonologicznej i Postcovidowej
Cena: 1 300 zł
Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii
Cena: 1 500 zł
Kliniczny Oddział Neurologii, Kliniczny Oddział Udarowy i Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej, Kliniczny Oddział Rehabilitacji Neurologicznej II
Cena: 1 300 zł
Kliniczny Oddział Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej
Cena: 1 800 zł
Kliniczny Oddział Ginekologii i Położnictwa
Cena: 1 600 zł
Kliniczny Oddział Położnictwa, Perinatologii i Chorób Kobiecych
Cena: 1 400 zł
Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Cena: 1 600 zł
Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Cena: 4 100 zł
Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej
Cena: 5 800 zł
Kliniczny Oddział Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
Cena: 1 200 zł
Kliniczny Oddział Reumatologii, Układowych Chorób Tkanki Łącznej i Chorób Wewnętrznych
Cena: 1 000 zł
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej,Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Mikrochirurgii
Cena: 1 800 zł
Oddział Chirurgii Naczyniowej
Cena: 1 400 zł
 
Cennik zawiera ceny netto, natomiast jeżeli świadczenie nie dotyczy zakresu opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, to cena świadczenia będzie powiększona o należny podatek VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Ze zwolnienia korzystają tylko i wyłącznie te zabiegi, które są efektem wyraźnych zaleceń medycznych wskazanych przez lekarza, natomiast wszelkie zabiegi niebędące wynikiem zaleceń medycznych, służące celom estetycznym opodatkowane są podstawową stawką podatku VAT tj. 23%.
 

Cennik świadczeń zabiegowych wykonywanych w poradniach specjalistycznych (obowiązuje od 9.10.2023 r.)

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy

Cena: 300 zł

Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego – nieokreślone inaczej

Cena: 140 zł

Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu obwodowego

Cena: 140 zł

Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego z wyjątkiem środków neurolitycznych

Cena: 140 zł

Wlew dożylny innej substancji leczniczej

Cena: 140 zł

Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknięcie czynnika neurolitycznego

Cena: 2 600 zł 

Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywołane niską temperaturą

Cena: 2 600 zł

Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywołane wysoką temperaturą

Cena: 2 600 zł

Założenie szyny z pelotą lub płytą nagryzową przy złamaniach z przemieszczeniem szczęki lub dna oczodołu lub wyrostka kłykciowego żuchwy

Cena: 2 600 zł

Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią pod kontrolą USG

Cena: 3 930 zł

Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią stereotaktyczna

Cena: 3 930 zł

Przedmuchiwanie i przepłukiwanie jajowodu

Cena: 1 150 zł

Histeroskopia diagnostyczna

Cena: 1 150 zł

Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy

Cena: 1 150 zł

Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy – diagnostyczne

Cena: 1 150 zł

Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy – lecznicze

Cena: 1 150 zł

Inne aspiracyjne łyżeczkowanie macicy

Cena: 1 150 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego

Cena: 1 150 zł

Konizacja szyjki macicy

Cena: 1 550 zł

Histeroskopowa ablacja endometrium

Cena:  1 550 zł

Prądy TENS

Cena:  20 zł

Założenie opatrunku na ranę – inne

Cena: 20 zł

Usunięcie ciała obcego ze światła jamy ustnej bez nacięcia

Cena: 20 zł

Usunięcie ciała obcego ze światła pochwy bez nacięcia

Cena: 20 zł

Usunięcie ciała obcego z przetoki sztucznej bez nacięcia

Cena: 20 zł

Usunięcie ciała obcego bez nacięcia – inne

Cena: 20 zł

Usunięcie ciała obcego ze sromu bez nacięcia

Cena: 20 zł

Usunięcie ciała obcego z prącia/moszny bez nacięcia

Cena: 20 zł

Usunięcie ciała obcego z tułowia, z wyjątkiem moszny, prącia lub sromu – bez nacięcia

Cena: 20 zł

Usunięcie ciała obcego z ręki bez nacięcia

Cena: 20 zł

Usunięcie ciała obcego z kończyny górnej, z wyjątkiem dłoni – bez nacięcia

Cena: 20 zł

Usunięcie ciała obcego ze stopy bez nacięcia

Cena: 20 zł

Usunięcie ciała obcego z nogi, z wyjątkiem stopy – bez nacięcia

Cena: 20 zł

Lecznicze naświetlania promieniami ultrafioletowymi chorób skóry

Cena: 20 zł

Zabieg fizykoterapii przeciwbólowo

Cena: 20 zł

Elektrokoagulacja zmian powierzchownych

Cena: 130 zł

Krioterapia zmian powierzchownych

Cena: 130 zł

Laseroterapia zmian powierzchownych

Cena: 130 zł

Drenaż pęcherza moczowego bez nacięcia

Cena: 130 zł

Usunięcie skrzepów z pęcherza bez nacięcia – inne

Cena: 130 zł

Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego na stałe

Cena: 130 zł

Szycie rany piersi

Cena: 130 zł

Nacięcie torbieli skórzastej

Cena: 130 zł

Usunięcie drenu (drenów) z ran pooperacyjnych

Cena: 130 zł

Kriochirurgiczne zniszczenie skóry

Cena: 130 zł

Zniszczenie skóry laserem

Cena: 130 zł

Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skóry, średnica wycięcia do 4,0 cm

Cena: 130 zł

Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm

Cena: 130 zł

Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, poniżej 4 ran

Cena: 130 zł

Wymiana cewnika w przetoce jelita cienkiego

Cena: 130 zł

Wymiana cewnika w przetoce jelita grubego

Cena: 130 zł

Wymiana tamponu lub drenu w ranie

Cena: 130 zł

Wymiana tamponady lub drenu pochwy lub sromu

Cena: 130 zł

Usunięcie drenu torakotomijnego lub drenu z jamy opłucnowej

Cena: 130 zł

Usunięcie cewnika z nefrostomii i pielostomii

Cena: 130 zł

Usunięcie cewnika z cystostomii

Cena: 130 zł

Usunięcie szynowania z cewki moczowej

Cena: 130 zł

Usunięcie drenu zaotrzewnowego

Cena: 130 zł

Usunięcie drenu otrzewnowego

Cena: 130 zł

Usunięcie ciała obcego ze światła cewki moczowej bez nacięcia

Cena: 130 zł

Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki

Cena: 80 zł

Wycięcie martwiczej tkanki

Cena: 80 zł

Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej

Cena: 80 zł

Usunięcie tkanki martwiczej

Cena: 80 zł

Usunięcie wilgotnej tkanki martwiczej

Cena: 80 zł

Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez szczoteczkowanie

Cena: 80 zł

Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez irygację pod ciśnieniem

Cena: 80 zł

Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez zdrapanie

Cena: 80 zł

Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez przemycie

Cena: 80 zł

Zamknięta biopsja jelita grubego z bliżej nieokreślonego miejsca

Cena: 790 zł

Pobranie materiału przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie jelita grubego

Cena: 790 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość ramienna

Cena: 800 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)

Cena: 800 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka)

Cena: 800 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki ręki

Cena: 800 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość piszczelowa/kość strzałkowa

Cena: 800 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości stępu/kości śródstopia (noga)

Cena: 800 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki stopy

Cena: 800 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (obojczyk)

Cena: 800 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (żebra)

Cena: 800 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (rzepka)

Cena: 800 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku

Cena: 800 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia

Cena: 800 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka

Cena: 800 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców

Cena: 800 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana

Cena: 800 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki

Cena: 800 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców

Cena: 800 zł

Inne usunięcie gruczołu tarczkowego

Cena: 530 zł

Wycięcie gradówki

Cena: 530 zł

Termokauteryzacja podwiniętej/wywiniętej powieki

Cena: 530

Podszycie podwiniętej/wywiniętej powieki

Cena: 530 zł

Powiększenie szczeliny powiek

Cena: 530 zł

Zszycie kąta szpary powiekowej

Cena: 530 zł

Zszycie tarczki

Cena: 530 zł

Zszycie linijnej rany powieki/ brwi

Cena: 530 zł

Wycięcie zmiany ze spojówki

Cena: 530 zł

Zniszczenie zmiany na spojówce

Cena: 530 zł

Usunięcie ziarniny jagliczej

Cena: 530 zł

Operacja naprawcza skaleczenia spojówki

Cena: 530 zł

Iniekcja podspojówkowa

Cena: 530 zł

Diagnostyczna aspiracja treści z przedniej komory oka

Cena: 530 zł

Cyklofotokoagulacja

Cena: 530 zł

Gonioplastyka laserowa

Cena: 530 zł

Trabekuloplastyka laserowa

Cena: 530 zł

Lecznicze opróżnienie komory przedniej oka

Cena: 530 zł

Wstrzyknięcie powietrza do komory przedniej oka

Cena: 530 zł

Wstrzyknięcie płynu do przedniej komory oka

Cena: 530 zł

Wstrzyknięcie leku do przedniej komory oka

Cena: 530 zł

Zniszczenie zmiany naczyniówki/ siatkówki – krioterapia

Cena: 710 zł

Fotokoagulacja (laser) zmiany naczyniówki/siatkówki

Cena: 710 zł

Fotokoagulacja zmiany naczyniówki/siatkówki – inne

Cena: 710 zł

Rozerwanie siatkówki – leczenie krioterapią

Cena: 710 zł

Rozerwanie siatkówki – leczenie fotokoagulacją (laser)

Cena: 710 zł

Rozerwanie siatkówki – leczenie fotokoagulacją – inne

Cena: 710 zł

Odwarstwienie siatkówki – leczenie fotokoagulacją (laser)

Cena: 710 zł

Odwarstwienie siatkówki – leczenie fotokoagulacją – inne

Cena: 710 zł

Wymiana rurki tracheostomijnej

Cena: 240 zł

Wymiana cewnika w cystostomii

Cena: 240 zł

Przednia tamponada nosa przy krwotoku

Cena: 150 zł

Nacięcie tęczówki z użyciem lasera

Cena: 560 zł

Nacięcie przegrody nosowej

Cena: 560 zł

Drenaż ropnia przegrody nosa

Cena: 560 zł

Zamknięte nastawienie złamania nosa

Cena: 560 zł

Bronchoskopia przez przetokę

Cena: 560 zł

Bronchoskopia fiberoskopowa

Cena: 560 zł

Bronchoskopia autofluorescencyjna

Cena: 560 zł

Bronchoskopia – inna

Cena: 560 zł

Przecięcie wtórnej błony (po zaćmie) (kapsulotomia laserowa)

Cena: 600 zł

Nacięcie zewnętrznego przewodu słuchowego

Cena: 600 zł

Przyżeganie ucha zewnętrznego

Cena: 600 zł

Kriochirurgia ucha zewnętrznego

Cena: 600 zł

Łyżeczkowanie ucha zewnętrznego

Cena: 600 zł

Usunięcie rurki tympanostomijnej

Cena: 600 zł

Nacięcie torbieli gruczołu Bartholina

Cena: 600 zł

Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku

Cena: 910 zł

Endoskopowy drenaż ropnia przegrody nosa

Cena: 910 zł

Uwolnienie zrostów nosowych

Cena: 910 zł

Uzupełnienie pompy baklofenem

Cena: 2 950 zł

Zabiegi fizjoterapeutyczne - inne

Cena: 80 zł

Ćwiczenia ortoptyczne

Cena: 80 zł

Terapia afazji (i dysfazji)

Cena: 80 zł

Ćwiczenie mowy przełykowej

Cena: 80 zł

Terapia defektów wymowy

Cena: 80 zł

Leczenie/ćwiczenia wymowy - inne

Cena: 80 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość ramienna

Cena: 740 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)

Cena: 740 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka)

Cena: 740 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki ręki

Cena: 740 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość piszczelowa/kość strzałkowa

Cena: 740 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości stępu/kości śródstopia (noga)

Cena: 740 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki stopy

Cena: 740 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (obojczyk)

Cena: 740 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (żebra)

Cena: 740 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (rzepka)

Cena: 740 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku

Cena: 740 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia

Cena: 740 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka

Cena: 740 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców

Cena: 740 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana

Cena: 740 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki

Cena: 740 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców

Cena: 740 zł

Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi

Cena: 500 zł

Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi – celowana

Cena: 700 zł

Fotokoagulacja (laser) zmiany naczyniówki/siatkówki

Cena: 1 420 zł

Fotokoagulacja zmiany naczyniówki/siatkówki – inne

Cena: 1 420 zł

Wstrzyknięcie leku do stawu skroniowo-żuchwowego

Cena: 140 zł

Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł

Cena: 140 zł

Wstrzyknięcie leku do kaletki ręki

Cena: 140 zł

Wstrzyknięcie leku do ścięgna ręki

Cena: 140 zł

Wstrzyknięcie leku do kaletki maziowej

Cena: 140 zł

Wstrzyknięcie leku do ścięgna

Cena: 140 zł

Biopsja gruboigłowa tarczycy – celowana

Cena: 590 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość ramienna

Cena: 1 040 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)

Cena: 1 040 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka)

Cena: 1 040 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki ręki

Cena: 1 040 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość piszczelowa/kość strzałkowa

Cena: 1 040 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości stępu/kości śródstopia (noga)

Cena: 1 040 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki stopy

Cena: 1 040 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (obojczyk)

Cena: 1 040 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (żebra)

Cena: 1 040 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (rzepka)

Cena: 1 040 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku

Cena: 1 040 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia

Cena: 1 040 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka

Cena: 1 040 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców

Cena: 1 040 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana

Cena: 1 040 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki

Cena: 1 040 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców

Cena: 1 040 zł

Szycie ścięgna zginacza ręki – inne

Cena: 1 040 zł

Szycie ścięgna ręki – inne

Cena: 1 040 zł

Szycie pochewki ścięgna

Cena: 1 040 zł

Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm

Cena: 1 040 zł

Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm

Cena: 1 040 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość ramienna

Cena: 1 130 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)

Cena: 1 130 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka)

Cena: 1 130 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki ręki

Cena: 1 130 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość piszczelowa/kość strzałkowa

Cena: 1 130 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości stępu/kości śródstopia (noga)

Cena: 1 130 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki stopy

Cena: 1 130 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (obojczyk)

Cena: 1 130 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (żebra)

Cena: 1 130 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (rzepka)

Cena: 1 130 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku

Cena: 1 130 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia

Cena: 1 130 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka

Cena: 1 130 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców

Cena: 1 130 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana

Cena: 1 130 zl

Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki

Cena: 1 130 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców

Cena: 1 130 zł

Szycie ścięgna zginacza ręki – inne

Cena: 1 130 zł

Szycie ścięgna ręki – inne

Cena: 1 130 zł

Szycie pochewki ścięgna

Cena: 1 130 zł

Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, poniżej 4 ran

Cena: 1 130 zł

Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej

Cena: 1 130 zł

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy

Cena: 590 zł

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy – celowana

Cena: 890 zł

Biopsja gruboigłowa tarczycy

Cena: 890 zł

Biopsja gruboigłowa tarczycy – celowana

Cena: 1 180 zł

Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry

Cena: 400 zł

Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry

Cena: 800 zł

Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry

Cena: 1 180 zł

Wstrzyknięcie leku do stawu skroniowo-żuchwowego

Cena: 70 zł

Aspiracja stawu

Cena: 70 zł

Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł

Cena: 70 zł

Aspiracja z kaletki ręki

Cena: 70 zł

Aspiracja z tkanek miękkich ręki – inne

Cena: 70 zł

Wstrzyknięcie leku do kaletki ręki

Cena: 70 zł

Wstrzyknięcie leku do ścięgna ręki

Cena: 70 zł

Aspiracja z kaletki maziowej

Cena: 70 zł

Aspiracja z tkanek miękkich – inne

Cena: 70 zł

Wstrzyknięcie leku do kaletki maziowej

Cena: 70 zł

Wstrzyknięcie leku do ścięgna

Cena: 70 zł

Aspiracja z piersi

Cena: 70 zł

Aspiracja ropnia paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej

Cena: 70 zł

Aspiracja krwiaka paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej

Cena: 70 zł

Aspiracja nagromadzenia płynu surowiczego pod paznokciem, skórą lub tkanką podskórną

Cena: 70 zł

Nacięcie lub drenaż skóry lub tkanki podskórnej - inne

Cena: 70 zł

Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem

Cena: 70 zł

Usunięcie szwów, staplerów, gdzie indziej niewymienione

Cena: 70 zł

Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego

Cena: 70 zł

Wymiana innego przyrządu unieruchamiającego

Cena: 70 zł

Wymiana cewnika w ranie

Cena: 70 zł

Usunięcie szwów z głowy lub szyi

Cena: 70 zł

Usunięcie szwów z klatki piersiowej

Cena: 70 zł

Usunięcie cewnika z moczowodu i z ureterostomii

Cena: 70 zł

Usunięcie cewnika założonego na stałe z dróg moczowych

Cena: 70 zł

Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej

Cena: 70 zł

Usunięcie krążka wewnątrzpochwowego

Cena: 70 zł

Usunięcie innego pesarium pochwowego

Cena: 70 zł

Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki leczniczej

Cena: 70 zł

Usunięcie innego przyrządu z dróg rodnych

Cena: 70 zł

Usunięcie szwów ze ściany jamy brzusznej

Cena: 70 zł

Usunięcie szwów z tułowia – niesklasyfikowane gdzie indziej

Cena: 70 zł

Usunięcie klamry

Cena: 70 zł

Usunięcie gipsu

Cena: 70 zł

Usunięcie szwów z innej okolicy

Cena: 70 zł

Aspiracja ucha środkowego – nieokreślona inaczej

Cena: 100 zł

Zabiegi diagnostyczne ucha środkowego i wewnętrznego - inne

Cena: 100 zł

Kateteryzacja trąbki Eustachiusza

Cena: 100 zł

Przedmuchiwanie trąbki Eustachiusza

Cena: 100 zł

Wdmuchnięcie kwasu bornego/salicylowego do trąbki Eustachiusza

Cena: 100 zł

Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem

Cena: 100 zł

Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi

Cena: 100 zł

Usunięcie tamponady nosa

Cena: 100 zł

Usunięcie rurki tracheostomijnej

Cena: 100 zł

Płukanie długoterminowego implantowanego podskórnie zestawu typu "PORT" wraz z cewnikiem umieszczonym w żyle centralnej

Cena: 100 zł

Nacięcie brzegu powieki

Cena: 260 zł

Nacięcie powieki oka – inne

Cena: 260 zł

Wycięcie innej małej zmiany powieki

Cena: 260 zł

Zniszczenie zmiany powieki

Cena: 260 zł

Zgłębnikowanie otworu łzowego

Cena: 260 zł

Zgłębnikowanie kanalika łzowego

Cena: 260 zł

Zgłębnikowanie przewodu nosowo-łzowego

Cena: 260 zł

Nacięcie otworu łzowego

Cena: 260 zł

Nacięcie kanalika łzowego

Cena: 260 zł

Nacięcie woreczka łzowego

Cena: 260 zł

Obliteracja otworu łzowego

Cena: 260 zł

Płukanie dróg łzowych

Cena:  260 zł

Usunięcie ciała obcego ze spojówki

Cena: 260 zł

Inne nacięcia spojówki

Cena: 260 zł

Znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych (powyżej 2 godzin)

Cena: 260 zł

Skrobanie rogówki na rozmaz lub posiew

Cena: 260 zł

Nacięcie ucha zewnętrznego – inne

Cena: 260 zł

Częściowe wycięcie małżowiny usznej

Cena: 260 zł

Miejscowe wycięcie lub zniszczenie innych zmian nosa

Cena: 260 zł

Aspiracja lub przepłukanie zatoki nosa przez naturalne ujście

Cena: 260 zł

Nacięcie dziąsła lub kości zębodołowej

Cena: 260 zł

Wycięcie zmiany/tkanki dziąsła

Cena: 260 zł

Zniszczenie lub wycięcie zmiany języka

Cena: 260 zł

Szycie rany języka

Cena: 260 zł

Nacięcie podniebienia

Cena: 260 zł

Szycie rany wargi

Cena: 260 zł

Szycie rany jamy ustnej – inne

Cena: 260 zł

Nacięcie języczka

Cena: 260 zł

Nacięcia w obrębie jamy ustnej – inne

Cena: 260 zł

Usunięcie ciała obcego z migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego przez nacięcie

Cena: 260 zł

Drenaż jamy opłucnowej

Cena: 260 zł

Nakłucie międzyżebrza

Cena: 260 zł

Nakłucie opłucnej – punkcja odbarczająca

Cena: 260 zł

Szycie rany ściany klatki piersiowej

Cena: 260 zł

Nakłucie klatki piersiowej

Cena: 260 zł

Nacięcie ropnia okołoodbytowego

Cena: 260 zł

Nakłucie otrzewnej – punkcja odbarczająca

Cena: 260 zł

Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego

Cena: 260 zł

Operacja stulejki

Cena: 260 zł

Szycie rany prącia

Cena: 260 zł

Elektrokoagulacja szyjki macicy

Cena: 260 zł

Kriokonizacja szyjki macicy

Cena: 260 zł

Laseroterapia zmiany szyjki macicy

Cena: 260 zł

Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej

Cena: 260 zł

Wprowadzenie leczniczej wkładki do macicy

Cena: 260 zł

Sztuczna inseminacja

Cena: 260 zł

Amniocenteza diagnostyczna

Cena: 260 zł

Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)

Cena: 260 zł

Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kość ramienna

Cena: 260 zł

Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kość promieniowa/kość łokciowa

Cena: 260 zł

Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kości nadgarstka/śródręcza/paliczki (ręki)

Cena: 260 zł

Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kość piszczelowa/kość strzałkowa

Cena: 260 zł

Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kości stępu/kości śródstopia/paliczki (stopy)

Cena: 260 zł

Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi – celowana

Cena: 260 zł

Założenie pompy insulinowej

Cena: 260 zł

Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm

Cena: 260 zł

Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej

Cena: 260 zł

Założenie gorsetu gipsowego

Cena: 260 zł

Założenie innego unieruchomienia gipsowego

Cena: 260 zł

Założenie szyny z gipsem

Cena: 260 zł

Założenie szyny Kramera

Cena: 260 zł

Założenie innej szyny unieruchamiającej

Cena: 260 zł

Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny górnej

Cena: 260 zł

Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny dolnej

Cena: 260 zł

Wymiana opatrunku unieruchamiającego innej okolicy

Cena: 260 zł

Usunięcie zespolenia zewnętrznego – łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)

Cena: 260 zł

Usunięcie zespolenia zewnętrznego – kość promieniowa/kość łokciowa

Cena: 260 zł

Usunięcie zespolenia zewnętrznego – kości nadgarstka/śródręcza/paliczki (ręki)

Cena: 260 zł

Usunięcie zespolenia zewnętrznego – rzepka

Cena: 260 zł

Usunięcie zespolenia zewnętrznego – kość piszczelowa/kość strzałkowa

Cena: 260 zł

Wymiana tamponady nosa

Cena: 260 zł

Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia

Cena: 260 zł

Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia

Cena: 260 zł

Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia

Cena: 260 zł

Usunięcie ciała obcego ze światła tchawicy i oskrzela bez nacięcia

Cena: 260 zł

Usunięcie powierzchownego ciała obcego z oka bez nacięcia

Cena: 260 zł

Usunięcie ciała obcego wbitego w powiekę lub spojówkę bez nacięcia

Cena: 260 zł

Biopsja powieki

Cena: 300 zł

Biopsja woreczka łzowego

Cena: 300 zł

Biopsja spojówki

Cena: 300 zł

Biopsja ucha zewnętrznego

Cena: 300 zł

Koagulacja ucha zewnętrznego

Cena: 300 zł

Elektrokoagulacja ucha zewnętrznego

Cena: 300 zł

Nacięcie małżowiny nosa – (konchotomia) częściowa podśluzówkowa

Cena: 300 zł

Biopsja nosa

Cena: 300 zł

Szycie rany nosa

Cena: 300 zł

Odwarstwienie błony śluzowej przegrody nosa

Cena: 300 zł

Aspiracja i płukanie zatok nosa – nieokreślone inaczej

Cena: 300 zł

Punkcja zatoki nosa/płukanie/aspiracja

Cena: 300 zł

Zamknięta igłowa biopsja zatoki nosa

Cena: 300 zł

Usunięcie głęboko złamanego zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni

Cena: 300 zł

Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego

Cena: 300 zł

Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem

Cena: 300 zł

Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 2-3 zębodołów włącznie z opracowaniem i szwami

Cena: 300 zł

Krioterapia niewielkich zmian w obrębie tkanek miękkich jamy ustnej

Cena: 300 zł

Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami

Cena: 300 zł

Biopsja dziąsła

Cena: 300 zł

Biopsja wyrostka zębodołowego

Cena: 300 zł

Szycie rozerwanego dziąsła

Cena: 300 zł

Plastyka wyrostka zębodołowego - przykorzeniowa

Cena: 300 zł

Plastyka wyrostka zębodołowego – prosta

Cena: 300 zł

Zamknięta (igłowa) biopsja języka

Cena: 300 zł

Biopsja igłowa ślinianki/przewodu

Cena: 300 zł

Biopsja podniebienia miękkiego/języczka

Cena: 300 zł

Biopsja wargi

Cena: 300 zł

Biopsja jamy ustnej – inne

Cena: 300 zł

Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez kauteryzację

Cena: 300 zł

Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez chemioterapię

Cena: 300 zł

Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez krioterapię

Cena: 300 zł

Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanek podniebienia twardego – inne

Cena: 300 zł

Wycięcie zmiany w zakresie przedsionka jamy ustnej

Cena: 300 zł

Plastyka wędzidełka wargi, języka, policzka

Cena: 300 zł

Nacięcie migdałka lub struktur okołomigdałkowych

Cena: 300 zł

Biopsja migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego

Cena: 300 zł

Biopsja gardła

Cena: 300 zł

Nakłucie opłucnej – pobranie materiału do analiz

Cena: 300 zł

Biopsja ściany klatki piersiowej

Cena: 300 zł

Biopsja opłucnej

Cena: 300 zł

Przezskórna igłowa biopsja śródpiersia

Cena: 300 zł

Biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych)

Cena: 300 zł

Biopsja układu limfatycznego

Cena: 300 zł

Wziernikowanie odbytnicy i esicy przez sztuczną przetokę

Cena: 300 zł

Procto-sigmoidoskopia sztywnym wziernikiem

Cena: 300 zł

Biopsja okołoodbytowa

Cena: 300 zł

Nakłucie otrzewnej – pobranie materiału do analiz

Cena: 300 zł

Inna uretroskopia

Cena: 300 zł

Przezskórna biopsja gruczołu krokowego (nakłucie przez krocze)

Cena: 300 zł

Biopsja tkanek okołosterczowych

Cena: 300 zł

Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia

Cena: 300 zł

Biopsja tkanek miękkich

Cena: 300 zł

Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi

Cena: 500 zł

Usunięcie zastawki (portu) ekspanderoprotezy piersiowej

Cena: 300 zł

Biopsja skóry/ tkanki podskórnej

Cena: 300 zł

Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skóry, średnica wycięcia powyżej 4,0 cm

Cena: 300 zł

Radykalne wycięcie do 4 zmian skóry

Cena: 300 zł

Wymiana cewnika w nefrostomii i pielostomii

Cena: 300 zł

Sondowanie przewodu ślinowego

Cena: 320 zł

Cyklokrioterapia

Cena: 400 zł

Szycie rany ucha zewnętrznego

Cena: 400 zł

Nacięcie błony bębenkowej – inne

Cena: 400 zł

Wstrzyknięcie do jamy bębenkowej

Cena: 400 zł

Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki

Cena: 400 zł

Podcięcie wędzidełka języka

Cena: 400 zł

Wycięcie wędzidełka języka

Cena: 400 zł

Nacięcie ślinianki/przewodu ślinowego

Cena: 400 zł

Wycięcie wędzidełka wargi

Cena: 400 zł

Nacięcie wędzidełka wargi

Cena: 400 zł

Miejscowe wycięcie zmiany odbytnicy

Cena: 400 zł

Wycięcie polipowatej wyrośli odbytu

Cena: 400 zł

Biopsja odbytu

Cena: 400 zł

Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu

Cena: 400 zł

Tylne nacięcie zwieracza odbytu

Cena: 400 zł

Nacięcie zwieracza odbytu – inne

Cena: 400 zł

Usunięcie ciała obcego z odbytu z nacięciem

Cena: 400 zł

Cystoskopia przezcewkowa

Cena: 400 zł

Biopsja kości twarzy

Cena: 400 zł

Biopsja kości – łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)

Cena: 400 zł

Biopsja kości – kość ramienna

Cena: 400 zł

Biopsja kości – kość promieniowa/kość łokciowa

Cena: 400 zł

Biopsja kości – kości nadgarstka/śródręcza

Cena: 400 zł

Biopsja kości – kość udowa

Cena: 400 zł

Biopsja kości – rzepka

Cena: 400 zł

Biopsja kości – kość piszczelowa/kość strzałkowa

Cena: 400 zł

Biopsja kości – kości stępu/ kości śródstopia

Cena: 400 zł

Biopsja kości – inne kości (miednica)

Cena: 400 zł

Biopsja kości – inne kości (paliczki palców stopy/ręki)

Cena: 400 zł

Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi – celowana

Cena: 400 zł

Radykalne wycięcie powyżej 4 zmian skóry

Cena: 400 zł

Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki

Cena: 130 zł

Wycięcie martwiczej tkanki

Cena: 130 zł

Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej

Cena: 130 zł

Usunięcie tkanki martwiczej

Cena: 130 zł

Usunięcie wilgotnej tkanki martwiczej

Cena: 130 zł

Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego

Cena: 1 120 zł

Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z naklejeniem zaczepu ortodontycznego

Cena: 1 120 zł

Operacyjne – usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych

Cena: 1 120 zł

Usunięcie zębów w znieczuleniu ogólnym u pacjentów z niedorozwojem umysłowym

Cena: 1 120 zł

Endoskopowa biopsja oskrzela

Cena: 1 120 zł

Przezoskrzelowa biopsja płuca

Cena: 1 120 zł

Wycięcie pachowego węzła chłonnego

Cena: 1 120 zł

Wycięcie pachwinowego węzła chłonnego

Cena: 1 120 zł

Wycięcie torbieli limfatycznej

Cena: 1 120 zł

Proste wycięcie węzła chłonnego

Cena: 1 120 zl

Biopsja kanału szyjki macicy

Cena: 1 120 zł

Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa)

Cena: 1 120 zł

Marsupializacja torbieli szyjki macicy

Cena: 1 120 zł

Uwolnienie zrostów wewnątrzpochwowych

Cena: 1 120 zł

Uwolnienie zrostów sromu

Cena: 1 120 zł

Powiększenie wejścia do pochwy

Cena: 1 120 zł

Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina

Cena: 1 120 zł

Inne częściowe wycięcie lub zniszczenie zmian chorobowych w obrębie sromu i krocza

Cena: 1 120 zł

Nacięcie pochewki ścięgnistej na ręce

Cena: 1 120 zł

Nacięcie kaletki maziowej ręki

Cena: 1 120 zł

Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna ręki (nadgarstek)

Cena: 1 120 zł

Wycięcie zmiany mięśnia ręki

Cena: 1 120 zł

Szycie ścięgna zginacza ręki – inne

Cena: 1 120 zł

Szycie ścięgna ręki – inne

Cena: 1 120 zł

Nacięcie pochewki ścięgna

Cena: 1 120 zł

Nacięcie kaletki - inne

Cena: 1 120 zł

Wycięcie zmiany pochewki ścięgna

Cena: 1 120 zł

Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna, z wyjątkiem ręki

Cena: 1 120 zł

Wycięcie zmiany mięśnia – inne

Cena: 1 120 zł

Szycie pochewki ścięgna

Cena: 1 120 zł

Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej

Cena: 1 120 zł

Usunięcie innego przyrządu zewnętrznej fiksacji żuchwy 

Cena: 1 120 zł

Wlew do pęcherza moczowego szczepionki BCG (płatne za wlew)*

Zabiegi diagnostyczne przełyku – inne

Cena: 1 600 zł

Zabiegi diagnostyczne odbytu lub tkanek okołoodbytniczych – inne

Cena: 1 600 zł

Manometria przełyku

Cena: 1 600 zł

pH-metria przełyku

Cena: 1 600 zł

Założenie szyny przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów

Cena: 990 zł

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy – celowana

Cena: 890 zł

Biopsja gruboigłowa tarczycy

Cena: 890 zł

Przezskórna igłowa biopsja płuca

Cena: 450 zł

Elektrokonizacja szyjki macicy

Cena: 450 zł

Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy – inne

Cena: 450 zł

Biopsja pochwy

Cena: 450 zł

Nacięcie sromu/krocza – inne

Cena: 450 zł

Biopsja sromu

Cena: 450 zł

Nacięcie sutka

Cena: 450 zł

Miejscowe wycięcie zmiany piersi

Cena: 450 zł

Biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa

Cena:  1 380 zł

Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi – celowana

Cena: 200 zł

Wlew dożylny innej substancji leczniczej

Cena: 200 zł

* W przypadku świadczeń nie ujętych w cenniku, wycenia zgodnie z zasadami w rozliczeniach z Narodowym Fundusze Zdrowia

Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii (cennik obowiązuje od 9.10.2023 r.)

Badania rezonansu magnetycznego

MR głowy

Cena: 500 zł

MR głowy z kontrastem

Cena: 750 zł

MR przysadki mózgowej

Cena:  500 zł

MR przysadki mózgowej z kontrastem

Cena: 750 zł

MR oczodołów

Cena: 500 zł

MR oczodołów z kontrastem

Cena: 750 zł

Angio MR naczyń mózgowych

Cena: 860 zł

MR kręgosłupa szyjnego

Cena: 500 zł

MR kręgosłupa szyjnego z kontrastem

Cena: 750 zł

MR tarczycy

Cena: 500 zł

MR tarczycy z kontrastem

Cena: 750 zł

MR ślinianki

Cena: 560 zł

MR ślinianki z kontrastem

Cena: 750 zł

Angio MR naczyń szyjnych

Cena: 580 zł

MR kręgosłupa piersiowego

Cena: 500 zł

MR kręgosłupa piersiowego z kontrastem

Cena: 750 zł

MR śródpiersia

Cena: 560 zł

MR śródpiersia z kontrastem

Cena: 750 zł

Angio MR naczyń klp.

Cena: 860 zł

MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego

Cena: 500 zł

MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego z kontrastem

Cena: 750 zł

MR - myelografia

Cena:  260 zł

MR jamy brzusznej

Cena: 500 zł

MR jamy brzusznej z kontrastem

Cena: 750 zł

Angio MR naczyń jamy brzusznej

Cena: 500 zł

Cholangiografia MR

Cena: 500 zł

MR miednicy

Cena:  500 zł

MR miednicy z kontrastem

Cena: 750 zł

Angio MR naczyń biodrowych

Cena: 500 zł

MR stawu skroniowo-żuchwowego

Cena: 560 zł

MR stawu skroniowo-żuchwowego z kontrastem

Cena: 750 zł

MR stawu barkowego

Cena: 500 zł

MR stawu barkowego z kontrastem

Cena: 750 zł

MR stawu biodrowego

Cena: 500 zł

MR stawu biodrowego z kontrastem

Cena: 750 zł

MR stawu kolanowego

Cena: 500 zł

MR stawu kolanowego z kontrastem

Cena: 750 zł

MR stawu skokowego

Cena: 500 zł

MR stawu skokowego z kontrastem

Cena: 750 zł

Angio MR naczyń kk. dolnych

Cena: 930 zł

MR - inne

Cena: 500 zł

MR inne  z kontrastem

Cena: 750 zł

Angio MR - inne

Cena: 930 zł

Angio MR - inne z kontrastem

Cena: 1 000 zł

Spektroskopia MR

Cena:  990 zł

USG i USG doppler duplex

Badania dopplerowskie (USG naczyń)

(tętnic szyjnych, tętnic nerkowych, tętnic trzewnych, tętnic aorty brzusznej, tętnic kończyn dolnych i górnych, żył kończyn dolnych i górnych,  przetok dializacyjnych, układu wrotnego, nerek przeszczepionych, żylaków powrózka nasiennego)

Cena: 200 zł

Zakład Radiologii (cennik obowiązuje od 9.10.2023 r.)

Tomografia komputerowa

Badania CT u dzieci do 16 r.ż. CT klatki piersiowej         

Cena: 330 zł

Badania CT u dzieci do 16 r.ż. jamy brzusznej   

Cena: 330 zł

Badania CT u dzieci do 16 r.ż. CT miednicy       

Cena: 250 zł

Badania CT u dzieci do 16 r.ż. CT kręgosłupa     

Cena: 250 zł

Badania CT u dzieci do 16 r.ż. CT twarzoczaszki 

Cena:  250 zł

Badania CT u dzieci do 16 r.ż. głowy (przeglądowe mózgo-czaszki)        

Cena: 250 zł

Badania CT u dzieci do 16 r.ż. CT krtani 

Cena:  250 zł

Badania CT u dzieci do 16 r.ż. CT kości  

Cena:  250 zł

Badania CT u dzieci do 16 r.ż. CT zatok 

Cena: 250 zł

Badania CT u dzieci do 16 r.ż. CT przysadki       

Cena:  250 zł

Badania CT u dzieci do 16 r.ż. CT kończyn         

Cena: 250 zł

Badania CT u dzieci do 16 r.ż. CT szyi    

Cena: 250 zł

Badania CT u dzieci do 16 r.ż. CT stawów         

Cena:  250 zł

Badania podstawowe CT u dorosłych CT klatki piersiowej         

Cena: 490 zł

Badania podstawowe CT u dorosłych CT jamy brzusznej

Cena: 570 zł

Badania podstawowe CT u dorosłych CT miednicy        

Cena: 380 zł

Badania podstawowe CT u dorosłych CT kręgosłupa     

Cena: 320 zł

Badania podstawowe CT u dorosłych CT twarzoczaszki 

Cena: 320 zł

Badania podstawowe CT u dorosłych CT głowy (przeglądowe mózgo-czaszki)    

Cena: 330 zł

Badania podstawowe CT u dorosłych CT krtani 

Cena: 410

Badania podstawowe CT u dorosłych CT kości  

Cena: 320 zł

Badania podstawowe CT u dorosłych CT zatok 

Cena: 290 zł

Badania podstawowe CT u dorosłych CT przysadki        

Cena: 410 zł

Badania podstawowe CT u dorosłych CT kończyn         

Cena: 330 zł

Badania podstawowe CT u dorosłych CT szyi    

Cena: 410 zł

Badania podstawowe CT u dorosłych CT stawów          

Cena: 320 zł

Badania podstawowe CT u dorosłych BAC zmian ogniskowych pod kontrolą KT 

Cena: 740 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie głowy i szyi CT angiografia tętnic mózgowych – badanie przeglądowe     

Cena: 530 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie głowy i szyi CT angiografia tętnic okolicy koła Willisa

Cena: 500 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie głowy i szyi CT przeglądowe z oceną perfuzji      

Cena: 6500 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie głowy i szyi CT perfuzji mózgu    

Cena: 650 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie głowy i szyi CT wysokiej rozdzielczości uszu z rekonstrukcjami 3D

Cena: 490 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie głowy i szyi CT przeglądowe twarzoczaszki         

Cena: 330 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie głowy i szyi CT zatok obocznych nosa z rekonstrukcjami wieloformatowymi        

Cena: 360 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie głowy i szyi CT angiografia w zakresie twarzoczaszki

Cena: 500 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie głowy i szyi  CT stawów skroniowo-żuchwowych 3D

Cena: 290 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie głowy i szyi CT przeglądowe szyi 

Cena: 330 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie głowy i szyi CT angiografia tętnic szyjnych          

Cena: 500 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie głowy i szyi CT krtani i tchawicy z rekonstrukcjami wieloformatowymi, 3D lub wirtualną endoskopią       

Cena: 5700 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej  CT przeglądowe klatki piersiowej

Cena: 490 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej CT przeglądowe klatki piersiowej z oceną dynamiczną płuc techniką HR-CT        

Cena: 540 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej CT angiografia gałęzi łuku aorty

Cena: 570 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej CT przeglądowe z angiografią naczyń klatki piersiowej   

Cena: 580 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej CT wirtualna bronchoskopia     

Cena: 570 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej CT angiografia gałęzi tętnicy płucnej z oceną zatorowości płucnej         

Cena: 610 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej CT serca z dynamiczną oceną perfuzji

Cena: 990 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej CT serca (koronarografia)         

Cena: 870 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej CT ocena zmian miażdżycowych tętnic wieńcowych (calcium score)      

Cena: 410 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej CT wirtualna endoskopia w zakresie naczyń klatki piersiowej     

Cena: 610 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej CT monitorowanie biopsji klatki piersiowej

Cena: 740 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej CT przeglądowe klatki piersiowej i nadbrzusza

Cena: 650 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej CT kawografia  

Cena: 570 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej CT płuc ze zredukowaną dawką do skriningu raka oskrzela        

Cena: 290 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT wielofazowe, dynamiczne badanie wątroby, nadnerczy lub trzustki

Cena: 610 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT nerek z angiografią tętnic nerkowych z rekonstrukcjami wieloformatowymi i 3D     

Cena: 570 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT przeglądowe jamy brzusznej z angiografią CT tętnic

Cena: 650 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT przeglądowe jamy brzusznej z wirtualną kolonoskopią       

Cena: 810 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT przeglądowe z enteroklizą (badanie jelita cienkiego)          

Cena: 810 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT monitorowanie biopsji narządów jamy brzusznej   

Cena: 740 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT przeglądowe miednicy       

Cena: 380 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT urografia z dynamicznym badaniem nerek 

Cena: 570 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT przeglądowe z angiografią naczyń miednicy

Cena: 570 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT aortografia brzuszna          

Cena: 610 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT wysokiej rozdzielczości do oceny zatorowości tętnicy krezkowej górnej      

Cena: 650 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT przeglądowe jamy brzusznej i miednicy      

Cena: 740 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT portografia do oceny nadciśnienia wrotnego          

Cena: 740 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT bez środka cieniującego do oceny kamicy moczowej          

Cena: 330 zł                

CT przeglądowe kości  

Cena: 330 zł

CT klatki piersiowej i jamy brzusznej    

Cena: 740 zł

CT kości lub tkanek miękkich w opcji wysokiej rozdzielczości z rekonstrukcjami 3D        

Cena: 360 zł

CT przeglądowe kręgosłupa szyjnego   

Cena: 290 zł

CT kręgosłupa szyjnego z rekonstrukcjami 3D   

Cena: 360 zł

CT przeglądowe kręgosłupa piersiowego          

Cena: 360 zł

CT kręgosłupa piersiowego z rekonstrukcjami 3D         

Cena: 400 zł

CT przeglądowe kręgosłupa L-S

Cena: 290 zł

CT kręgosłupa L-S z rekonstrukcjami 3D

Cena: 360 zł

CT angiografia naczyń obwodowych     

Cena: 570 zł

Badania RTG

RTG czaszki – projekcja PA i prawoboczna        

Cena: 70 zł

RTG czaszki – projekcja PA i lewoboczna          

Cena: 70 zł

RTG czaszki – x5 (PA, bok, Town, twarzoczaszka, nos)   

Cena: 130 zł

RTG czaszki – x4 (PA, bok, twarzoczaszka, nos) 

Cena: 110 zł

RTG czaszki – x3 (PA, bok, Town)          

Cena: 90 zł

RTG czaszki – x3 (PA, bok, nos) 

Cena: 90 zł

RTG czaszki – x3 (PA, bok, twarzoczaszka)        

Cena: 90 zł

RTG czaszki metodą Town'a     

Cena: 30 zł

RTG celowane siodełka tureckiego – projekcja boczna  

Cena: 50 zł

RTG twarzoczaszki – projekcja PA         

Cena: 30 zł

RTG kości nosowej – boczne    

Cena: 50 zł

RTG kości skroniowej metodą Schüllera

Cena: 50 zł

RTG zatok – projekcja PA         

Cena: 50 zł

RTG zatok – projekcja boczna   

Cena: 50 zł

RTG oczodołu  

Cena: 50 zł

RTG żuchwy PA

Cena: 50 zł

RTG gałęzi żuchwy       

Cena: 50 zł

RTG osiowe bródki      

Cena: 50 zł

RTG stawu skroniowo-żuchwowego     

Cena: 50 zł

RTG łuku jarzmowego  

Cena: 50 zł

RTG kręgosłupa szyjnego – projekcja AP i boczna         

Cena: 60 zł

RTG szyi - projekcja boczna (ciało obce)

Cena: 50 zł

RTG szyi - projekcja AP  (ciało obce)     

Cena: 50 zł

RTG kręgosłupa piersiowego – projekcja AP i boczna    

Cena: 70 zł

RTG kręgosłupa lędźwiowego – projekcja AP i boczna   

Cena: 70 zł

RTG kręgosłupa – projekcja AP (igła)    

Cena: 50 zł

RTG kręgu szczytowego i obrotowego – projekcja AP    

Cena: 60 zł

RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego AP     

Cena: 60 zł

RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego boczne

Cena: 60 zł

RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego AP w pozycji stojącej  

Cena: 60 zł

RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego boczne w pozycji stojącej        

Cena:  60 zł

RTG kręgosłupa szyjnego – projekcje skośne    

Cena: 70 zł

RTG kręgosłupa piersiowego – projekcje skośne

Cena: 70 zł

RTG kręgosłupa lędźwiowego – projekcje skośne          

Cena: 70 zł

RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe – w przodo- i tyłozgięciu       

Cena: 70 zł

RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe – w prawo- i lewozgięciu         

Cena: 70 zł

RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe – w przodo- i tyłozgięciu   

Cena: 70 zł

RTG kręgosłupa celowane – projekcja AP i boczna        

Cena: 70 zł

RTG kości krzyżowej – projekcja AP      

Cena: 50 zł

RTG kości krzyżowej – projekcja boczna

Cena: 50 zł

RTG kości guzicznej – projekcja AP       

Cena: 50 zł

RTG kości guzicznej – projekcja boczna 

Cena: 50 zł

RTG kości krzyżowej i guzicznej – projekcja boczna       

Cena: 50 zł

RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP 

Cena: 70 zł

RTG stawów krzyżowo-biodrowych osiowe - celowane 

Cena: 70 zł

RTG klatki piersiowej PA w pozycji stojącej       

Cena: 50 zł

RTG klatki piersiowej AP w pozycji siedzącej     

Cena: 50 zł

RTG klatki piersiowej AP w pozycji leżącej        

Cena: 50 zł

RTG klatki piersiowej AP w pozycji siędzącej przyłóżkowe         

Cena: 90 zł

RTG klatki piersiowej AP w pozycji leżącej przyłóżkowe 

Cena: 90 zł

RTG klatki piersiowej PA i boczne         

Cena: 70 zł

RTG klatki piersiowej boczne    

Cena:  50 zł

RTG klatki piersiowej boczne z barytem

Cena:  70 zł

RTG klatki piersiowej PA i boczne z barytem     

Cena: 80 zł

RTG klatki piersiowej AP lub PA (dzieci do 6 r.ż.)           

Cena: 50 zł

RTG klatki piersiowej PA i boczne (dzieci do 6 r.ż.)        

Cena: 70 zł

RTG klatki piersiowej boczne (dzieci do 6 r.ż.)   

Cena: 50 zł

RTG klatki piersiowej boczne z barytem (dzieci do 6 r.ż.)           

Cena: 60 zł

RTG klatki piersiowej PA i boczne z barytem (dzieci do 6 r.ż.)    

Cena: 80 zł

RTG szczytów płuc       

Cena: 50 zł

RTG mostka projekcja boczna   

Cena: 50 zł

RTG żeber AP (tylne odcinki – górne żebra)      

Cena: 50 zł

RTG żeber PA (przednie odcinki – górne żebra) 

Cena: 50 zł

RTG żeber skośne        

Cena: 50 zł

RTG podżebrza (dolne odcinki) 

Cena: 50 zł

RTG przeglądowe jamy brzusznej pozycja leżąca           

Cena: 60 zł

RTG przeglądowe jamy brzusznej pozycja leżąca na boku         

Cena: 60 zł

RTG przeglądowe jamy brzusznej pozycja stojąca         

Cena: 60 zł

RTG miednicy  

Cena: 60 zł

RTG talerza biodrowego skośne

Cena: 60 zł

RTG stawu barkowego – projekcja AP   

Cena: 50 zł

RTG stawu barkowego osiowe 

Cena: 50 zł

RTG stawu barkowego – projekcja Y     

Cena: 30 zł

RTG stawu barkowego – projekcja AP i osiowe

Cena: 80 zł

RTG stawu barkowego osiowe przez klatkę piersiową   

Cena: 30 zł

RTG łopatki – projekcja AP       

Cena: 50 zł

RTG łopatki styczne     

Cena: 50 zł

RTG obojczyka – projekcja PA   

Cena: 50 zł

RTG obojczyka styczne 

Cena: 50 zł

RTG stawu mostkowo-obojczykowego – projekcja PA   

Cena: 50 zł

RTG kości ramiennej – projekcja AP i boczna    

Cena: 60 zł

RTG stawu łokciowego - projekcja AP i boczna  

Cena: 60 zł

RTG stawu łokciowego - projekcja AP w pronacji i supinacji      

Cena: 60 zł

RTG stawu łokciowego - celowane na rowek    

Cena: 60 zł

RTG przedramienia - projekcja AP i boczna       

Cena: 60 zł

RTG nadgarstka - projekcja AP i boczna

Cena: 60 zł

RTG nadgarstka - projekcja skośna celowane na kość łódeczkowatą      

Cena: 60 zł

RTG nadgarstka - projekcja skośna       

Cena: 60 zł

RTG nadgarstka - projekcja AP i boczna porównawcze  

Cena: 60 zł

RTG nadgarstka - projekcja skośna porównawcze         

Cena: 60 zł

RTG dłoni - projekcja AP i boczna         

Cena: 60 zł

RTG dłoni - projekcja AP i skośna         

Cena: 60 zł

RTG dłoni - projekcja AP porównawcze

Cena: 60 zł

RTG palca I dłoni - projekcja AP i boczna          

Cena: 30 zł

RTG palca II dłoni - projekcja AP i boczna         

Cena: 30 zł

RTG palca III dłoni - projekcja AP i boczna         

Cena: 30 zł

RTG palca IV dłoni - projekcja AP i boczna        

Cena: 30 zł

RTG palca V dłoni - projekcja AP i boczna         

Cena: 30 zł

RTG stawów biodrowych AP porównawcze      

Cena: 50 zł

RTG stawu biodrowego AP       

Cena: 50 zł

RTG stawów biodrowych osiowe          

Cena: 50 zł

RTG stawów biodrowych osiowe porównawcze

Cena: 50 zł

Test Riessera   

Cena: 60 zł

Test elongacyjny         

Cena: 60 zł

RTG kości udowej  – projekcja AP i boczna       

Cena: 70 zł

RTG kolana – projekcja AP i boczna      

Cena: 60 zł

RTG  stawów kolanowych – projekcja AP w pozycji stojącej jedna projekcja      

Cena: 60 zł

RTG kolana tunelowe   

Cena: 60 zł

RTG osiowe rzepki       

Cena: 30 zł

RTG osiowe rzepek – jedna projekcja 30°         

Cena: 30 zł

RTG osiowe rzepek – jedna projekcja 60°         

Cena: 30 zł

RTG osiowe rzepek – jedna projekcja 90°         

Cena: 30 zł

RTG podudzia – projekcja AP i boczna  

Cena: 70 zł

RTG stawu skokowego – projekcja AP i boczna 

Cena: 60 zł

RTG kości piętowej  – projekcja osiowa

Cena: 50 zł

RTG kości piętowej  – projekcja boczna

Cena: 50 zł

RTG stopy – projekcja AP i boczna        

Cena: 60 zł

RTG stopy – projekcja AP i skośna        

Cena: 60 zł

RTG stóp – projekcja AP porównawcze 

Cena: 60 zł

RTG palca I stopy – projekcja AP i boczna         

Cena: 30 zł

RTG palców stopy – projekcja AP i skośna        

Cena: 30 zł

RTG pomiarowe kończyn dolnych        

Cena: 70 zł

RTG sylwetkowe kończyn dolnych - jedna projekcja      

Cena: 110 zł

RTG przyłóżkowe (dodatek)     

Cena: 40 zł

Badanie mammograficzne       

Cena: 110 zł

Badanie mammograficzne jednej piersi

Cena: 70 zł

Skopia klatki piersiowej

Cena: 90 zł

Bronchoskopia pod kontrolą RTG         

Cena: 190 zł

Biopsja przez ścianę klp pod kontrolą RTG        

Cena: 100 zł

Skopia przełyku

Cena: 90 zł

Skopia żołądka i dwunastnicy   

Cena: 170 zł

Badanie kontrastowe jelita cienkiego   

Cena: 180 zł

Wlew kontrastowy jelita grubego        

Cena: 280 zł

Cholangiografia wsteczna oddwunastnicza (ECPW)       

Cena: 250 zł

Cholangiografia pooperacyjna przez dren        

Cena: 130 zł

Duodenografia

Cena: 130 zł

Cystografia, ureterografia        

Cena: 160 zł

Histerosalpingografia (HSG)     

Cena: 140 zł

Fistulografia    

Cena: 130 zł

Pielografia       

Cena: 210 zł

Urografia dożylna        

Cena: 310 zł

Kruszenie kamieni (PCNL)        

Cena: 90 zł

Nephrostomia 

Cena: 90 zł

Sialografia       

Cena: 140 zł

Mielografia      

Cena: 200 zł

RTG stresowe stawu skokowego - jeden test (projekcja)

Cena: 120 zł

RTG stresowe stawu skokowego - trzy testy (projekcje)

Cena: 290 zł

RTG stresowe stawu kolanowego - jeden test (projekcja)         

Cena: 120 zł

RTG stresowe stawu kolanowego - dwa testy (projekcje)          

Cena: 210 zł          

Badania USG

USG przeglądowe jamy brzusznej         

Cena: 100 zł

USG rozszerzone jamy brzusznej          

Cena: 120 zł

USG jamy brzusznej z opcją elastografii

Cena: 130 zł

USG jamy brzusznej z kontrastem        

Cena: 250 zł

USG tarczycy   

Cena: 120 zł

USG przytarczyc          

Cena: 120 zł

USG szyi          

Cena: 120 zł

USG szyi z kontrastem 

Cena: 250 zł

USG ślinianek  

Cena: 120 zł

USG biopsja wątroby   

Cena: 250 zł

USG biopsja nerki        

Cena: 250 zł

USG - nefrostomia, opróżnianie torbieli

Cena: 250 zł

Drenaż jamy opłucnej pod kontr. USG  

Cena: 140 zł

USG opłucnej   

Cena: 120 zł

USG tkanek miękkich   

Cena: 130 zł

USG tkanek miękkich z opcją elastografii          

Cena: 130 zł

USG piersi       

Cena: 120 zł

USG jąder        

Cena: 120 zł

USG przyłóżkowe        

Cena: 150 zł

USG przezciemiączkowe CUN   

Cena: 90 zł

USG barku       

Cena: 230 zł

USG łokcia       

Cena: 230 zł

USG nadgarstka i ręki   

Cena: 230 zł

USG stawu biodrowego dorosłych        

Cena: 230 zł

USG kolana      

Cena: 230 zł

USG stawu skokowego 

Cena: 230 zł

USG stopy       

Cena: 230 zł

USG ścięgna Achillesa  

Cena: 200 zł

USG - iniekcja dostawowa pod kontrolą USG    

Cena: 260 zł

USG kości i stawów     

Cena: 250 zł

USG z opcją Dopplerowską       

Cena: 130 zł

USG przewodu pokarmowego-inne      

Cena: 120 zł

Badania Medycyny Nuklearnej (cennik obowiązuje od 9.10.2023 r.)

Scyntygrafia z zastosowaniem pochodnych somatostatyny       

Cena: 8 880 zł

Scyntygrafia nadnerczy            

Cena: 3 950 zł

Scyntygrafia wentylacyjna płuc            

Cena: 2 960 zł

Scyntygrafia perfuzyjna płuc   

Cena: 390 zł

Scyntygrafia cytrynianem galu             

Cena: 4 940 zł

Scyntygrafia znakowanymi leukocytami           

Cena: 4 540 zł

Badanie miejsc krwawienia      

Cena: 390 zł

Cholescyntygrafia        

Cena: 390 zł

Renoscyntygrafia         

Cena: 480 zł

Renoscyntygrafia test z captoprilem     

Cena: 480 zł

Scyntygrafia kości miejscowa 3-fazowa            

Cena: 580 zł

Scyntygrafia dróg łzowych        

Cena: 390 zł

Scyntygrafia MIBI 99mTc          

Cena: 390 zł

Scyntygrafia naczyniaków wątroby metodą planarną

Cena: 390 zł

Scyntygrafia ognisk zapalnych kości (Nanocoll) 

Cena: 520 zł

Scyntygrafia przytarczyc (badanie subtrakcyjne przy użyciu Na99mTcO4 i MIBI 99mTc)  

Cena: 640 zł

Scyntygrafia statyczna nerek    

Cena: 390 zł

Scyntygrafia ślinianek  

Cena: 390 zł

Wentrykulografia radioizotopowa techniką bramkową  (MUGA)           

Cena: 390 zł

Limfoscyntygrafia        

Cena: 640 zł

Scyntygrafia kości  - badanie całego ciała          

Cena: 580 zł

Scyntygrafia kości całego ciała uzupełniona scyntygrafią miejscową 3-fazową   

Cena: 580 zł

Scyntygrafia tarczycy   

Cena: 170 zł

Scyntygrafia tarczycy przy użyciu Na 131-I        

Cena: 170 zł

Scyntygrafia tarczycy przy użyciu Na 131-I i jodochwytność tarczycy (T24h i T48h)        

Cena: 220 zł

Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia serca techniką SPECT, badanie spoczynkowe (MIBI 99mTc)      

Cena: 710 zł

Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia serca techniką SPECT (MIBI 99mTc) - badanie z obciążeniem farmakologicznym           

Cena: 770 zł

Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia serca techniką SPECT, badanie wysiłkowe (MIBI 99mTc)           

Cena: 770 zł

Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia serca techniką SPECT - badanie wysiłkowe i spoczynkowe (MIBI 99mTc) - dwa badania   (2x)    

Cena: 1 470 zł

Badanie uchyłka Meckela         

Cena: 660 zł

Scyntygrafia kości - badanie SPECT      

Cena: 660 zł

Scyntygrafia naczyniaków wątroby technika SPECT       

Cena: 660 zł

Scyntygrafia przytarczyc (badanie subtrakcyjne przy użyciu Na99mTcO4 i MIBI 99mTc) uzupełnione badaniem SPECT  

Cena: 710 zł

Scyntygrafia statyczna nerek uzupełniona badaniem SPECT      

Cena: 660 zł

Scyntygrafia wątroby i śledziony techniką SPECT           

Cena: 660 zł

Scyntygrafia zmian ogniskowych w mózgu techniką SPECT (MIBI 99mTc)          

Cena: 710 zł

Terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy - porada kwalifikacyjna

Cena: 550 zł

Terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy – podanie izotopu Na 131 I     

Cena: 500 zł

Terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy - porada kontrolna      

Cena: 120 zł

Terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości - porada kwalifikacyjna 

Cena: 840 zł

Terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości - podanie izotopu strontu          

Cena: 4 160 zł

Terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości - podanie izotopu samaru         

Cena: 6 650 zł

Terapia izotopowa synowektomii radioizotopowych      

Cena: 3 330 zł

Synowiektomie radioizotopowe - porada kwalifikacyjna

Cena: 420 zł

Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) /z zastosowaniem radiofarmaceutyków 18F-FDG, 18F-NaF/

Cena: 4 950 zł

Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) /z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków, w tym 18F-cholina (18-fluorocholina)/ 

Cena: 7 150 zł

Kwalifikacja na badanie izotopowe tarczycy     

Cena: 110 zł

Kwalifikacja na terapię izotopową        

Cena: 150 zł

Pakiet tarczycowy pełny (poziom TSH, poziom FT4, poziom FT3, poziom anty-TPO, poziom TRAb, poziom anty-TG)       

Cena: 190 zł

Pakiet tarczycowy podstawowy (poziom TSH, poziom FT4, poziom FT3)

Cena: 80 zł

Poziom TSH     

Cena: 35 zł

Poziom hormonu wzrostu - 1 punkt krzywej     

Cena: 35 zł

Poziom przeciwciał anty-TG     

Cena: 35 zł

Poziom przeciwciał anty-TPO   

Cena: 35 zł

Poziom przeciwciał przeciw receptorom TSH (TRAb)     

Cena: 80 zł

Poziom wolnej trójjodotyroniny (FT3)  

Cena: 35 zł

Poziom wolnej tyroksyny (FT4) 

Cena: 35 zł

Cennik za osobodzień po wypisie pacjenta (obowiązuje od 9.10.2023 r.)

Osobodzień hospitalizacji po wypisie pacjenta ze Szpitala gdy opiekun nie odbiera osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji

Cena: 650 zł

Cennik - Krewkarta (obowiązuje od 9.10.2023 r.)

Identyfikacyjna Karta Grupy Krwi "Krewkart"

35 zł

Wydanie Identyfikacyjnej Karty Grupy Krwi "Krewkart" z 1 oznaczeniem grupy krwi metodą półautomatyczną

90 zł

Wydanie Identyfikacyjnej Karty Grupy Krwi "Krewkart" z 2 oznaczeniami grupy krwi metodą półautomatyczną

140 zł

Cennik badań neurologicznych (obowiązuje od 9.10.2023 r.)

Badanie USG Doppler - Duplex tętnic szyjnych i kręgowych

130 zł

Badanie USG przezczaszkowe (TCD lub TCCD)

180 zł

Badanie EEG z opisem

160 zł

Poradnia Audiometryczna (cennik obowiązuje od 9.10.2023 r.)

Audiogram tonalny - dorośli i dzieci powyżej 5 roku życia, wymagana współpraca pacjenta       

41 zł

Tympanometria - dorośli i dzieci od 1 miesiąca życia. konieczne wcześniejsze badanie lekarskie uszu

41 zł

Audiometria impedancyjna z odruchami strzemiączkowymi - dorośli i dzieci od 1 miesiąca życia, konieczne wcześniejsze badanie lekarskie uszu

47 zł

Audiometria mowy - dorośli i dzieci powyżej 7. roku życia        

64 zł

Próby nadprogowe SISI, Fowler - dorośli i dzieci powyżej 7 roku życia, wymagana dobra współpraca z pacjentem, wykonywane na zlecenie lekarza       

64 zł

Otoemisja akustyczna (OAE) - dorośli i dzieci od 1 miesiąca życia, odpowiednie przygotowanie dziecka

64 zł

ABR - próg słuchu - dorośli i dzieci od 1 miesiąca życia, małe dzieci w śnie fizjologicznym          

192 zł

ABR - latencje - dorośli i dzieci od 1 miesiąca życia, odpowiednie przygotowanie dziecka

145 zł

Próba kaloryczna

145 zł

Audiogram progowy                

41 zł

Impedancja                 

47 zł

Audiometria słowna w wolnym polu                

64 zł

Audiometria tonalna w wolnym polu               

53 zł

Charakterystyka szumu

41 zł

Cennik badań densytometrycznych (obowiązuje od 9.10.2023 r.)

Badanie densytometryczne - jedna projekcja

64 zł

Badanie densytometryczne - dwie okolice

93 zł

Cennik za osobodzień rehabilitacji (obowiązuje od 9.10.2023 r.)

Rehabilitacja ogólnoustrojowa             

700 zł

Rehabilitacja neurologiczna

700 zł

Rehabilitacja kardiologiczna

700 zł

Rehabilitacja pulmonologiczna

550 zł

Cennik za wydanie orzeczenia/zaświadczenia lekarskiego (obowiązuje od 9.10.2023 r.)

Wystawienie płatnego orzeczenia lub zaświadczenia (na podstwie art. 16  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczy orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz innych orzeczeń i zaświadczeń lekarskich wydawanych na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz zaświadczeń lekarskich lub zaświadczeń wystawionych przez położną, wydawanych na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są wydawane dla celów uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka)

50 zł

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) - cennik obowiązuje od 9.10.2023 r.

Porada lekarza POZ

120 zł

Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę lub położną POZ

45 zł

Szczepienie DTP+Hib+WZW+Polio (Infanrix hexa)

250 zł

Szczepienie DTP+Hib+Polio (Infanrix IPV Hib)

180 zł

Szczepienie DTP+Hib+Polio (Pentaxim)

157 zł

Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby (Engerix B)

120 zł

Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby (Euvax B)

48 zł

Szczepienie przeciw pneumokokom (Prevenar 13)

260 zł

Szczepienie przeciw pneumokokom (Pneumo 23)

80 zł

Haemophilus influenzae  (Hiberix)

68 zł

Szczepienie meningokokom (Neis Vac - C)

125 zł

Szczepienia przeciw grypie INFLUVAC TETRA

53 zł

Szczepienia przeciw grypie VAXIGRIP TETRA

55 zł

Szczepionka przeciw meningokokom MENVEO

195 zł

Szczepienie przeciw wirusowi HPV

350 zł

Kliniczny Oddział Ratunkowy (cennik obowiązuje od 9.10.2023 r.)

Świadczenie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (cena nie obejmuje kosztów badań Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego)

400 zł

Badania radiologiczne do 3 zleceń

150 zł

Badania radiologiczne powyżej 3 zleceń

300 zł

Ceny badań

TK: badanie głowy bez wzmocnienia kontrastowego    

320 zł

TK: badanie głowy ze wzmocnieniem kontrastowym   

500 zł

TK: badanie głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym         

650 zł

TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym

680 zł

TK: badanie innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego         

360 zł

TK: innej okolicy anatomicznej ze wzmocnieniem kontrastowym           

580 zł

TK: badanie innej okolicy anatomicznej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym              

760 zł

TK: badanie dwóch okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego     

420 zł

TK: badanie dwóch okolic anatomicznych ze wzmocnieniem kontrastowym     

810 zł

TK: badanie dwóch okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym          

910 zł

TK innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym 

780 zł

TK: angiografia (z wyłączeniem angiografii tt. wieńcowych)       

870 zł

TK: angiografia tt. wieńcowych u pacjentów po zabiegach koronaroplastyki lub wszczepieniu by-passów         

1 010 zł

TK: wirtualna kolonoskopia u pacjentów, u których warunki anatomiczne uniemożliwiają wykonanie kolonoskopii tradycyjnej       

760 zł

Badanie kardiologiczne TK (obejmuje badanie morfologii i czynności mięśnia sercowego - także ze wzmocnieniem kontrastowym 

1 120 zł

TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego

500 zł

TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych ze wzmocnieniem kontrastowym

890 zł

TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

1 050 zł

MR głowy          

500 zł

MR głowy z kontrastem              

750 zł

MR przysadki mózgowej            

500 zł

MR przysadki mózgowej z kontrastem

750 zł

MR oczodołów

500 zł

MR oczodołów z kontrastem    

750 zł

Angio MR naczyń mózgowych  

860 zł

MR kręgosłupa szyjnego            

500 zł

MR kręgosłupa szyjnego z kontrastem

750 zł

MR tarczycy      

500 zł

MR tarczycy z kontrastem          

750 zł

MR ślinianki      

560 zł

MR ślinianki z kontrastem          

750 zł

Angio MR naczyń szyjnych         

580 zł

MR kręgosłupa piersiowego     

500 zł

MR kręgosłupa piersiowego z kontrastem         

750 zł

MR śródpiersia

560 zł

MR śródpiersia z kontrastem    

750 zł

Angio MR naczyń klp.   

860 zł

MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego             

500 zł

MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego z kontrastem 

750 zł

MR - myelografia           

260 zł

MR jamy brzusznej       

500 zł

MR jamy brzusznej z kontrastem           

750 zł

Angio MR naczyń jamy brzusznej           

500 zł

Cholangiografia MR       

500 zł

MR miednicy    

500 zł

MR miednicy z kontrastem        

750 zł

Angio MR naczyń biodrowych  

500 zł

MR stawu skroniowo-żuchwowego      

560 zł

MR stawu skroniowo-żuchwowego z kontrastem          

750 zł

MR stawu barkowego  

500 zł

MR stawu barkowego z kontrastem     

750 zł

MR stawu biodrowego

500 zł

MR stawu biodrowego z kontrastem    

750 zł

MR stawu kolanowego

500 zł

MR stawu kolanowego z kontrastem   

750 zł

MR stawu skokowego 

500 zł

MR stawu skokowego z kontrastem     

750 zł

Angio MR naczyń kk. dolnych   

930 zł

MR - inne           

500 zł

MR inne  z kontrastem

750 zł

Angio MR - inne              

930 zł

Angio MR - inne z kontrastem  

1 000 zł

Spektroskopia MR         

990 zł

Pracownia endoskopii przewodu pokarmowego (cennik obowiązuje od 9.10.2023 r.)

Gastroskopia diagnostyczna z biopsją (uwzględnia min. 2 lub więcej badań hist-pat)

450 zł

Gastroskopia diagnostyczna (w przypadku wskazań obejmuje test urazowy)

290 zł

Gastroskopia diagnostyczna z biopsją (uwzględnia 1 badanie histopatologiczne)

350 zł

Kolonoskopia z polipektomią jednego lub więcej polipów o średnicy do 1 cm,  za pomocą pętli diatermicznej (z badaniem hist.-pat.)

1 550 zł

Kolonoskopia diagnostyczna

500 zł

Kolonoskopia diagnostyczna z biopsją (z badaniem histopatologicznym)

710 zł

Zakład Fizjoterapii - zabiegi (cennik obowiązuje od 9.10.2023 r.)

Indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne,mobilizacje i manipulacje) - nie mniej niż 30 minut

62 zł

Ćwiczenia  wspomagane - nie mniej niż 15 minut

12 zł

Pionizacja

12 zł

Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem - nie mniej niż 15 minut

12 zł

Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem - nie mniej niż 15 minut

12 zł

Ćwiczenia izometryczne - nie mniej niż 15 minut

10 zł

Nauka czynności lokomocji - nie mniej niż 15 minut

12 zł

Ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające (nie więcej niż 10 pacjentów

na 1 terapeutę)

7 zł

Masaż suchy - częściowy - minumum 20 minut na jednego pacjenta w tym minimum 15 minut czynnego masażu

26 zł

Masaż limfatyczny ręczny – leczniczy

31 zł

Masaż limfatyczny mechaniczny - leczniczy częściowy

16 zł

Masaż limfatyczny z bandażowaniem

62 zł

Masaż hydropowietrzny

32 zł

Masaż podwodny - mały basen

43 zł

Masaż mechaniczny (nie obejmuje urządzeń typu fotele masujące,

maty masujące, itp.)

26 zł

Galwanizacja

10 zł

Jonoforeza

10 zł

Kąpiel czterokomorowa

19 zł

Elektrostymulacja

11 zł

Tonoliza

10 zł

Prądy diadynamiczne

10 zł

Prądy interferencyjne

10 zł

Prądy TENS

10 zł

Prądy TRAEBERTA

10 zł

Prądy KOTSA

10 zł

Ultradźwięki  miejscowe

11 zł

Ultrafonoforeza

11 zł

Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości

11 zł

Naświetlanie promieniami IR, UV – miejscowe

7 zł

Laseroterapia – skaner

11 zł

Laseroterapia punktowa

13 zł

Okłady parafinowe

10 zł

Kąpiel wirowa kończyn

14 zł

Natrysk biczowy, szkocki, stały płaszczowy, inne natryski

18 zł

Krioterapia - miejscowa (pary azotu)

12 zł

Aquavibron

13 zł

Ćwiczenia zespołowe w basenie - 30 minut

10 zł

Ćwiczenia na rotorze w wodzie 15 minut

7 zł

Sucha kąpiel CO2

26 zł

Światło spolaryzowane

7 zł

 

Usługa komercyjna: 

Zabieg falą uderzeniową (przy zakupie serii 10 jednakowych zabiegów przysługuje rabat w wysokości 10 %)

70 zł

 

Pływanie rekreacyjne 45 minut - karnet (8 wejść)

70 zł

Pływanie rekreacyjne 45 minut - karnet ulgowy (8 wejść)

43 zł

Pływanie rekreacyjne jednorazowe 45 minut - wejście jednorazowe

11 zł