Cennik

 

 

Cennik za konsultację/poradę 

"Cena porady/konsultacji specjalistycznej udzielonej w SPSK Nr 4"

Cena: 170 zł  

Cennik udostępniania dokumentacji medycznej

"Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej m(wysokość 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1383 ze zm.)"

Cena: 11,58 zł netto, 14,24 zł brutto

"Jedna strona kopii dokumentacji medycznej (wysokości 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1)"

Cena: 0,41 zł netto, 0,50 zł brutto

„Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (wysokości 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1)”

Cena: 2,32 zł netto, 2,85 zł brutto

Cennik przechowywania zwłok  

"Przechowywanie zwłok pacjenta  - za 1 dobę opłata naliczana po upływie 70 godzin przechowywania zwłok licząc od godziny ich zabrania ze Szpitala (odpowiednio 14 dni do dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży)"

Cena: 54 zł/dobę

Cennik świadczeń zdrowotnych wykonywanych na oddziałach Szpitala - hospitalizacje (ceny orientacyjne)    

Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej

D01 Złożone zabiegi klatki piersiowej

Cena: 38 300 zł

D02 kompleksowe zabiegi klatki piersiowej

Cena: 30 800 zł

D03 Duże zabiegi klatki piersiowej

Cena: 12 500 zł

D05 Bronchoskopia

Cena: 1 400 zł

D06 Średnie zabiegi klatki piersiowej

Cena: 7 700 zł

D07 Małe zabiegi klatki piersiowej

Cena: 3 100 zł

D17 Ropień płuc, ropowica

Cena: 8 700 zł

D26 Wysiękowe zapalenie opłucnej

Cena: 5 100 zł

D28 Choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej

Cena: 7 300 zł

D49 Uszkodzenia inhalacyjne płuc

Cena: 8 800 zł

D51 Odma opłucnowa

Cena: 4 400 zł

D52 Niewydolność oddechowa

Cena: 4 600 zł

D37E Inne choroby układu oddechowego > 65 r.ż.

Cena: 4 400 zł

D37F Inne choroby układu oddechowego < 66 r.ż.

Cena: 3 500 zł

K03 Zabiegi dotyczące tarczycy i przytarczyc

Cena: 7 000 zł

Q19 Średnie zabiegi na układzie limfatycznym

Cena: 3 900 zł

S60 Choroby zakaźne niewirusowe

Cena: 3 900 zł

T07 Leczenie zachowawcze urazów

Cena: 1 500 zł

T09 Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich

Cena: 9 600 zł

D54 Zapalenie opłucnej

Cena: 3 600 zł

Hospitalizacja z przyczyn nie ujętych gdzie indziej

Cena: 900 zł

Plan leczenia onkologicznego

Cena: 500 zł

Podstawowe badanie genetyczne w chorobach nowotworowych

Cena: 1 100 zł

 

Oddział Chirurgii Naczyniowej

E55 Zakrzepica żył głębokich

Cena: 4 600 zł

H72 Amputacje rozległe i duże

Cena: 11 400 zł

H83 Średnie zabiegi na tkankach miękkich

Cena: 3 800 zł

H74E Mniejsze amputacje > 65 r.ż.

Cena: 3 600 zł

J34 Leczenie chirurgiczne zmian troficznych stopy

Cena: 7 500 zł

J37 Owrzodzenia skóry

Cena: 6 200 zł

Q01 Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty

Cena: 77 100 zł

Q02 Zabiegi naczyniowe w obszarze brzusznym z pw i reoperacje

Cena: 25 300 zł

Q03 Zabiegi naczyniowe w obszarze brzusznym

Cena: 16 600 zł

Q11 ZABIEGI HYBRYDOWE W OBRĘBIE NACZYŃ OBWODOWYCH

Cena: 28 800 zł

Q12 ZABIEGI NA TĘTNICACH KOŃCZYN DOLNYCH

Cena: 14 100  zł

Q13 POMOSTOWANIE TĘTNIC OBWODOWYCH

Cena: 19 500 zł

Q14 POMOSTOWANIE I REKONSTRUCJA NACZYŃ POZACZASZKOWYCH I KOŃCZYN GÓRNYCH

Cena: 14 600 zł

Q15 ZABIEGI W ZAKRESIE NACZYŃ POZACZASZKOWYCH I KOŃCZYN GÓRNYCH

Cena: 11 900 zł

Q23 OPERACJE ŻYLAKÓW Z SAFENEKTOMIĄ

Cena: 3 400 zł

Q24 OPERACJE ŻYLAKÓW BEZ SAFENEKTOMII

Cena: 1 200 zł

Q41 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 1. GRUPA

Cena: 8 700 zł

Q45 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 5. GRUPA

Cena: 15 800 zł

Q46 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 6. GRUPA

Cena: 25 100 zł

Q47 ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 7. GRUPA

Cena: 20 900 zł

Q48 RADIOLOGIA ZABIEGOWA - ZABIEGI DIAGNOSTYCZNE

Cena: 3 100 zł

Q52 DOSTĘP NACZYNIOWY W LECZENIU NERKOZASTĘPCZYM

Cena: 4 600 zł

Q66 CHOROBY NACZYŃ

Cena: 4 600 zł

Q16E INNE ZABIEGI NA NACZYNIACH > 65 R.Ż.

Cena: 12 600 zł

Q16F INNE ZABIEGI NA NACZYNIACH < 66 R.Ż

Cena: 11 400 zł

T07 LECZENIE ZACHOWAWCZE URAZÓW

Cena: 1 500 zł

Q42G Zabiegi endowaskularne - 2. i 3. grupa (cennik nie obejmuje świadczeń przetoczenia krwi i jej pochodnych, świadczeń żywienia dojelitowego i pozajelitowego)

Cena: 11 300 zł

Q44 Zabiegi endowaskularne - 4. grupa (cennik nie obejmuje świadczeń przetoczenia krwi i jej pochodnych, świadczeń żywienia dojelitowego i pozajelitowego)

Cena: 14 000 zł

Q51 Dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym z wykorzystaniem protez naczyniowych (Cennik nie obejmuje świadczeń przetoczenia krwi i jej pochodnych, świadczeń żywienia dojelitowego i pozajelitowego)

Cena: 9 600 zł

Hospitalizacja z przyczyn nie ujętych gdzie indziej

Cena: 900 zł

Endowaskularne zaopatrzenie tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe

Cena: 25 300 zł

Intensywna hemodializa

Cena: 600 zł

Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Leczenia Żywieniowego, Kliniczny Oddział Transplantologii  Klinicznej

A76 Urazy głowy z istotnym uszkodzeniem mózgu leczone zachowawczo         

Cena: 2 900 zł

A77 Urazy głowy bez istotnego uszkodzenia mózgu leczone zachowawczo

Cena: 1 600 zł

D28 Choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej   

Cena: 7 300 zł

E55 Zakrzepica żył głębokich    

Cena: 4 600 zł

F04 Diagnostyczne i małe zabiegi przewodu pokarmowego

Cena: 1 100 zł

F12 Duże zabiegi żołądka i dwunastnicy

Cena: 9 600 zł

F13 Zabiegi lecznicze żołądka i dwunastnicy     

Cena: 3 700 zł

F21 Kompleksowe zabiegi jelita cienkiego

Cena: 18 700 zł

F22 Duże i endoskopowe zabiegi jelita cienkiego          

Cena: 13 200 zł

F32 Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego

Cena: 10 700 zł

F31 Kompleksowe zabiegi jelita grubego  (cennik nie obejmuje świadczeń przetoczenia krwi i jej pochodnych, świadczeń żywienia dojelitowego i pozajelitowego)

Cena: 24 400 zł

F36 Choroby jelita grubego      

Cena: 4 600 zł

F34 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego

Cena: 2 200 zł

F42 Duże zabiegi jamy brzusznej

Cena: 11 500 zł

F46 Choroby jamy brzusznej

Cena: 3 000 zł

F62 Duże i endoskopowe lecznicze zabiegi w krwawieniach z przewodu pokarmowego

Cena: 6 300 zł

F66 Krwawienia z przewodu pokarmowego - leczenie zachowawcze     

Cena: 2 500 zł

F72 Operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem

Cena: 4 700 zł

F73 Operacje przepuklin brzusznych

Cena: 3 400 zł

F82 Wycięcie wyrostka robaczkowego z powikłaniami

Cena: 6 700 zł

F83 Wycięcie wyrostka robaczkowego 

Cena:  4 300 zł

F93 Średnie zabiegi odbytu      

Cena: 2 300 zł

F94 Małe zabiegi odbytu i odbytnicy

Cena: 900 zł

F96 Choroby odbytu    

Cena:  4 000 zł

F11E Kompleksowe zabiegi żołądka i dwunastnicy > 65 r.ż.       

Cena: 27 800 zł

F16E Choroby żołądka i dwunastnicy > 65 r.ż.   

Cena: 4 300 zł

F16F Choroby żołądka i dwunastnicy < 66 r.ż.   

Cena: 3 600 zł

F26E Choroby jelita cienkiego (bez chorób zapalnych) > 65 r.ż. 

Cena: 7 500 zł

F26F Choroby jelita cienkiego (bez chorób zapalnych) < 66 r.ż.

Cena: 5 500 zł

F43E Średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej > 65 r.ż. 

Cena: 5 600 zł

F43F Średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej < 66 r.ż. 

Cena: 4 500 zł

F58E Choroby zapalne jelit > 65 r.ż.

Cena: 10 000 zł

F58F Choroby zapalne jelit < 66 r.ż.

Cena: 7 700 zł

F86F Choroby wyrostka robaczkowego < 66 r.ż.

Cena: 3 100 zł

F07F Choroby przełyku < 66 r.ż.

Cena: 4 400 zł

G11 Kompleksowe zabiegi wątroby      

Cena: 15 400 zł

G14 Małe zabiegi wątroby       

Cena: 1 000 zł

G16 Ostre choroby wątroby     

Cena: 5 600 zł

G28 Nowotwory dróg żółciowych

Cena: 6 700 zł

G31G Resekcje trzustki bez zabiegów rekonstrukcyjnych (cennik nie obejmuje świadczeń przetoczenia krwi i jej pochodnych, świadczeń żywienia dojelitowego i pozajelitowego)         

Cena: 19 000 zł

G31H Kompleksowe zabiegi trzustki z rekonstrukcją (pankreatoduodenektomie) (cennik nie obejmuje świadczeń przetoczenia krwi i jej pochodnych, świadczeń żywienia dojelitowego i pozajelitowego)

Cena: 30 100 zł

G31O Kompleksowe zabiegi trzustki z rekonstrukcją (pankreatoduodenektomie) w rozpoznaniach nowotworów złośliwych (cennik nie obejmuje świadczeń przetoczenia krwi i jej pochodnych, świadczeń żywienia dojelitowego i pozajelitowego)

Cena: 44 000 zł

G32 Duże zabiegi trzustki         

Cena: 11 000 zł

G34 Zabiegi endoskopowe i przezskórne dróg żółciowych i trzustki       

Cena: 8 000 zł

G35 Inne zabiegi dróg żółciowych i trzustki

Cena: 4 800 zł

G36 Ostre zapalenie trzustki o ciężkim przebiegu

Cena: 27 800 zł

G37 Ostre zapalenie trzustki    

Cena:  5 600 zł

G38 Przewlekłe choroby trzustki          

Cena: 5 300 zł

G42 Zabiegi śledziony  

Cena: 10 100 zł

G25E Wycięcie pęcherzyka żółciowego > 65 r.ż.

Cena: 6 500 zł

G25F Wycięcie pęcherzyka żółciowego < 66 r.ż.

Cena: 5 700 zł

G26E choroby dróg żółciowych > 65 r.ż.

Cena: 3 600 zł

G26F Choroby dróg żółciowych < 66 r.ż.

Cena: 2 900 zł

H83 Średnie zabiegi na tkankach miękkich

Cena: 3 800 zł

H84 Mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego lub tkanek miękkich

Cena: 2 800 zł

H85F Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu > 17 r.ż. i < 66 r.ż.

Cena: 2 900 zł

J08 Choroby piersi złośliwe

Cena: 3 400 zł

J27 Średnie oparzenia/odmrożenia > 5 dni       

Cena: 8 100 zł

J33 Średnie zabiegi skórne

Cena: 3 400 zł

J34 Leczenie chirurgiczne zmian troficznych stopy        

Cena: 7 500 zł

J37 Owrzodzenia skóry

Cena: 6 200 zł

J39 Duże choroby dermatologiczne      

Cena: 3 200 zł

J49 Łagodne choroby dermatologiczne 

Cena: 2 600 zł

K03 Zabiegi dotyczące tarczycy i przytarczyc    

Cena: 7 000 zł

K27 Zaburzenia odżywiania      

Cena: 4 800 zł

K47D Diagnostyka w celu wykluczenia lub potwierdzenia chorób tarczycy        

Cena: 700 zł

K47L Leczenie chorób tarczycy 

Cena: 4 500 zł

L00 Nefrektomia i inne duże otwarte zabiegi nerek      

Cena: 14 600 zł

L69 Choroby prącia, jąder, nasieniowodu, moczowodu i cewki moczowej         

Cena: 1 700 zł

L94 Przeszczepienie nerki > 17 r. ż.

Cena: 73 900 zł

Q48 Radiologia zabiegowa - zabiegi diagnostyczne       

Cena: 3 100 zł

Q52 Dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym   

Cena: 4 600 zł

Q66 Choroby naczyń    

Cena: 4 600 zł

S56 Posocznica o ciężkim przebiegu

Cena: 13 400 zł

S60 Choroby zakaźne niewirusowe      

Cena: 3 900 zł

T05 Inne zabiegi w obrażeniach mnogich z pw  

Cena: 34 800 zł

T06 Inne zabiegi w obrażeniach mnogich         

Cena: 30 900 zł

T07 Leczenie zachowawcze urazów      

Cena: 1 500 zł

Powikłania nieinfekcyjne u chorego po przeszczepieniu narządu lub szpiku - diagnostyka, leczenie (diagnostyka, leczenie pacjenta od 31 dnia po wykonaniu przeszczepu) >3 dni     

Cena: 10 700 zł

Hospitalizacja związana z graftektomią - diagnostyka, leczenie pacjenta od 31 dnia po wykonaniu przeszczepu 

Cena: 10 100 zł

Hospitalizacja z przyczyn nie ujętych gdzie indziej

Cena:  900 zł

Ostre odrzucanie przeszczepu lub ostra choroba przeszczep przeciw gospodarzowi - diagnostyka, leczenie pacjenta od 31 dnia od wykonania przeszczepu

Cena: 33 400 zł

Powikłania infekcyjne u chorego po przeszczepieniu narządu lub szpiku - diagnostyka, leczenie (diagnostyka, leczenie pacjenta od 31 dnia po wykonaniu przeszczepu) >3 dni     

Cena: 19 700 zł

Ciężkie powikłania infekcyjne u chorego po przeszczepieniu narządu lub szpiku, wymagające intensywnego leczenia przeciwgrzybiczego i/lub przeciwwirusowego - diagnostyka, leczenie pacjenta od 31 dnia po wykonaniu przeszczepu >3 dni       

Cena: 41 400 zł

Diagnostyka potencjalnego dawcy i pobranie obu nerek w przypadku pobrania wielonarządowego (nerki i inny narząd, poza trzustką)  

Cena: 8 000 zł

Powikłania infekcyjne u chorego po przeszczepieniu narządu lub szpiku - diagnostyka, leczenie ( diagnostyka, leczenie pacjenta od 31 dnia po wykonaniu przeszczepu) <4 dni     

Cena: 6 800 zł

Powikłania nieinfekcyjne u chorego po przeszczepieniu narządu lub szpiku - diagnostyka, leczenie ( diagnostyka, leczenie pacjenta od 31 dnia po wykonaniu przeszczepu) <4 dni     

Cena: 3 900 zł

Plan leczenia onkologicznego w trybie ambulatoryjnym

Cena: 500 zł

Wytworzenie stałego dostępu naczyniowego z wytworzeniem tunelu podskórnego przeznaczonego do użytku długoterminowego       

Cena: 1 900 zł

Plan leczenia onkologicznego   

Cena: 500 zł

Intensywna hemodializa

Cena: 600 zł

Przeciwciała monoklonalne lub poliklonalne w przeszczepieniu nerki u pacjenta wysoko immunizowanego       

Cena: 100 zł

Ciągła perfuzja pulsacyjna nerki w hipotermii   

Cena: 9 500 zł

Kliniczny Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

A31 Choroby nerwów obwodowych     

Cena: 2 900 zł

A45 Choroby naczyń mózgowych - leczenie zachowawcze        

Cena: 5 700 zł

A87 Inne choroby układu nerwowego  

Cena: 3 000 zł

h12 Czasowe implanty uwalniające antybiotyki w leczeniu infekcji okołoprotezowych (cennik nie obejmuje świadczeń przetoczenia krwi i jej pochodnych, świadczeń żywienia dojelitowego i pozajelitowego)

Cena: 27 000 zł

H13 Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra  

Cena: 18 100 zł

H14 Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra z rekonstrukcją kostną, endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodroweg

Cena: 22 600 zł

H15 Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana 

Cena: 20 800 zł

h31 Artroskopowa rekonstrukcja z użyciem implantów mocujących     

Cena: 6 400 zł

h32 Artroskopia lecznicza

Cena: 3 600 zł

h33 Artroskopia diagnostyczno - lecznicza       

Cena: 2 800 zł

H32 Duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy

Cena: 8 600 zł

H33 Średnie zabiegi na kończynie dolnej          

Cena: 2 400 zł

H42 Duże zabiegi na kończynie górnej  

Cena: 7 900 zł

H43 Średnie zabiegi na kończynie górnej          

Cena: 2 400 zł

H51 Kompleksowe zabiegi korekcyjne kręgosłupa        

Cena: 45 500 zł

H53 Zabiegi na kręgosłupie bez stosowania implantów 

Cena: 16 300 zł

H56C Zespoły bólowe kręgosłupa < 4 dni         

Cena: 1 200 zł

H56D Zespoły bólowe kręgosłupa >3 dni          

Cena: 2 900 zł

H63 Złamania lub zwichnięcia w obrębie kończyny górnej        

Cena: 6 500 zł

H64 Mniejsze złamania lub zwichnięcia

Cena: 2 900 zł

H81 Kompleksowe zabiegi w chorobach infekcyjnych, nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej > 10 dni   

Cena: 19 200 zł

H83 Średnie zabiegi na tkankach miękkich       

Cena: 3 800 zł

H84 Mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego lub tkanek miękkich

Cena: 2 800 zł

H86 Choroby tkanek miękkich

Cena: 2 700 zł

H89C Choroby niezapalne kości i stawów < 4 dni          

Cena: 1 200 zł

H89D Choroby niezapalne kości i stawów > 3 dni          

Cena: 4 100 zł

H87C Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej < 4 dni

Cena: 2 300 zł

H87D Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej > 3 dni 

Cena: 6 600 zł

H62F Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub kończyny dolnej < 66 r.ż.

Cena: 8 900 zł

J31 - Zabiegi związane z przeszczepami skóry (cennik nie obejmuje świadczeń przetoczenia krwi i jej pochodnych, świadczeń żywienia dojelitowego i pozajelitowego)

Cena: 11 300 zł

T07 Leczenie zachowawcze urazów      

Cena: 1 500 zł

Hospitalizacja z przyczyn nie ujętych gdzie indziej

Cena:  900 zł

 

Kliniczny Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem Wzmożonej Opieki Pulmonologicznej i Postcovidowej

C57 Inne choroby gardła, uszu i nosa    

Cena: 2 200 zł

D05 Bronchoskopia     

Cena: 1 400 zł

D06 Średnie zabiegi klatki piersiowej   

Cena: 7 700 zł

D07 Małe zabiegi klatki piersiowej       

Cena: 3 100 zł

D16 Zator płucny         

Cena: 7 700 zł

D17 Ropień płuc, ropowica      

Cena: 8 700 zł

D18 Zapalenie płuc nietypowe, wirusowe        

Cena: 6 900 zł

D19 Rozstrzenie oskrzeli          

Cena: 6 700 zł

D20 Gruźlica    

Cena: 3 000 zł

D21 Zwłóknienie torbielowate

Cena: 17 000 zł

D26 Wysiękowe zapalenie opłucnej     

Cena: 5 100 zł

D28 Choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej   

Cena: 7 300 zł

D36 Zaburzenia oddychania w czasie snu         

Cena: 2 300 zł

D38 Obrzęk płuc          

Cena: 4 500 zł

D45 Leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (nwm) >17r.ż.        

Cena: 21 200 zł

D46 Pochp i inne obturacyjne choroby układu oddechowego   

Cena: 3 800 zł

D48 Zapalenie płuc bez pw      

Cena: 2 600 zł

D49 Uszkodzenia inhalacyjne płuc        

Cena: 8 800 zł

D50 Zwłóknienie i pylica płuc   

Cena: 8 300 zł

D52 Niewydolność oddechowa

Cena: 4 600 zł

D55 Ziarniniaki, choroby płuc alergiczne i z autoimmunizacji    

Cena: 9 100 zł

D10E Dychawica oskrzelowa > 65 r.ż.   

Cena: 6 400 zł

D10F Dychawica oskrzelowa < 66 r.ż.   

Cena: 4 700 zł

D37E Inne choroby układu oddechowego > 65 r.ż.        

Cena: 4 400 zł

D37F Inne choroby układu oddechowego < 66 r.ż.        

Cena: 3 500 zł

E59 Nagłe zatrzymanie krążenia

Cena:  5 700 zł

E88 Nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż.       

Cena: 2 600 zł

E53G Niewydolność krążenia   

Cena: 5 800 zł

E72 Nieinwazyjna diagnostyka bólu w klatce piersiowej >17 r.ż.

Cena: 2 700 zł

P04 Choroby dolnych dróg oddechowych         

Cena: 5 700 zł

Q45 Zabiegi endowaskularne - 5. grupa

Cena: 15 800 zł

S33 Choroby alergiczne >17 r.ż.

Cena: 3 900 zł

S56 Posocznica o ciężkim przebiegu     

Cena: 13 400 zł

S60 Choroby zakaźne niewirusowe      

Cena: 3 900 zł

Przewlekła wentylacja pacjenta w oddziale      

Cena: 600 zł

Zapalenie płuc u chorego w immunosupresji - diagnostyka (hrct, bronchoskopia, bakteriologia, serologia, biopsja), leczenie bez immunoglobulinoterapii          

Cena: 9 500 zł

Hospitalizacja związana z kwalifikacją do przeszczepu wątroby, trzustki, serca, płuca, serca i płuca

Cena: 7 900 zł

Plan leczenia onkologicznego w trybie ambulatoryjnym

Cena: 500 zł

Plan leczenia onkologicznego   

Cena: 500 zł

Intensywna hemodializa

Cena:  600 zł

Podstawowe badanie genetyczne w chorobach nowotworowych         

Cena: 1 100 zł

Kliniczny Oddział Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych

A31 Choroby nerwów obwodowych     

Cena: 2 900 zł

E87 Ciężkie nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż.        

Cena: 6 200 zł

E88 Nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż.       

Cena: 2 600 zł

K05 Zabiegi diagnostyczne tarczycy, przytarczyc, nadnerczy     

Cena: 1 400 zł

K16 Choroby przysadki

Cena: 4 000 zł

K27 Zaburzenia odżywiania      

Cena: 4 800 zł

K26 Zaburzenia wodno-elektrolitowe   

Cena: 2 700 zł

K35 Cukrzyca z powikłaniami i inne stany hipoglikemiczne        

Cena: 4 300 zł

K37 Cukrzyca ze stanami hiperglikemicznymi   

Cena: 4 600 zł

K39 Stopa cukrzycowa 

Cena: 8 700 zł

K47D Diagnostyka w celu wykluczenia lub potwierdzenia chorób tarczycy        

Cena: 700 zł

K47L Leczenie chorób tarczycy 

Cena: 4 500 zł

K48 Orbitopatia tarczycowa - terapia przeciwzapalna i przygotowanie do radioterapii i leczenia dekompresyjnego        

Cena: 7 300 zł

K54 Autoimmunologiczne zespoły wielogruczołowe     

Cena: 4 000 zł

K58 Nowotwory endokrynne poza przysadką   

Cena: 5 300 zł

K59 Inne choroby układu wydzielania wewnętrznego

Cena: 3 600 zł

K28E Wrodzone wady metaboliczne > 65 r.ż.   

Cena: 9 800 zł

K28F Wrodzone wady metaboliczne < 66 r.ż.    

Cena: 8 300 zł

K53E Nadczynność gruczołów dokrewnych poza hiperprolaktynemią, nadczynnością tarczycy i guzami neuroendokrynnymi przewodu pokarmowego i układu oddechowego > 65 r.ż.

Cena: 7 400 zł

K53F Nadczynność gruczołów dokrewnych poza hiperprolaktynemią, nadczynnością tarczycy i guzami neuroendokrynnymi przewodu pokarmowego i układu oddechowego < 66 r.ż.

Cena: 6 600 zł

M26 Leczenie zachowawcze górnej części układu rozrodczego 

Cena: 1 500 zł

M30 Leczenie zachowawcze w innych chorobach układu rozrodczego   

Cena: 2 900 zł

Hospitalizacja z przyczyn nie ujętych gdzie indziej         

Cena: 900 zł

Kliniczny Oddział Gastroenterologii

D28 Choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej   

Cena: 7 300 zł

F03 Średnie i endoskopowe zabiegi przełyku    

Cena: 5 000 zł

F04 Diagnostyczne i małe zabiegi przewodu pokarmowego      

Cena: 1 100 zł

F36 Choroby jelita grubego      

Cena: 4 600 zł

F34 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego   

Cena: 2 200 zł

F46 Choroby jamy brzusznej    

Cena: 3 000 zł

F62 Duże i endoskopowe lecznicze zabiegi w krwawieniach z przewodu pokarmowego 

Cena: 6 300 zł

F66 Krwawienia z przewodu pokarmowego - leczenie zachowawcze     

Cena: 2 500 zł

F96 Choroby odbytu    

Cena: 4 000 zł

F16E Choroby żołądka i dwunastnicy > 65 r.ż.   

Cena: 4 300 zł

F16F Choroby żołądka i dwunastnicy < 66 r.ż.   

Cena: 3 600 zł

F26E choroby jelita cienkiego (bez chorób zapalnych) > 65 r.ż.  

Cena: 7 500 zł

F26F Choroby jelita cienkiego (bez chorób zapalnych) < 66 r.ż.  

Cena: 5 500 zł

F43E Średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej > 65 r.ż. 

Cena: 5 600 zł

F43F Średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej < 66 r.ż. 

Cena: 4 500 zł

F58E Choroby zapalne jelit > 65 r.ż.      

Cena: 10 000 zł

F58F Choroby zapalne jelit < 66 r.ż.

Cena:  7 700 zł

F07E choroby przełyku > 65 r.ż.

Cena: 5 700 zł

F07F Choroby przełyku < 66 r.ż.

Cena: 4 400 zł

F47E Choroby infekcyjne jelit > 65 r.ż.  

Cena: 3 900 zł

F47F Choroby infekcyjne jelit < 66 r.ż.  

Cena: 3 000 zł

G14 Małe zabiegi wątroby       

Cena: 1 000 zł

G18 Przewlekłe choroby wątroby bez pw         

Cena: 4 100 zł

G16 Ostre choroby wątroby     

Cena: 5 600 zł

G17 Przewlekłe choroby wątroby z pw >5 dni   

Cena: 9 400 zł

G28 Nowotwory dróg żółciowych         

Cena: 6 700 zł

G33 Zabiegi endoskopowe i przezskórne dróg żółciowych i trzustki z wprowadzeniem protezy samorozprężalnej          

Cena: 15 400 zł

G34 Zabiegi endoskopowe i przezskórne dróg żółciowych i trzustki       

Cena: 8 000 zł

G35 Inne zabiegi dróg żółciowych i trzustki      

Cena: 4 800 zł

G36 Ostre zapalenie trzustki o ciężkim przebiegu         

Cena: 27 800 zł

G37 Ostre zapalenie trzustki    

Cena: 5 600 zł

G38 Przewlekłe choroby trzustki          

Cena: 5 300 zł

G26E Choroby dróg żółciowych > 65 r.ż.

Cena: 3 600 zł

G26F Choroby dróg żółciowych < 66 r.ż.

Cena: 2 900 zł

K27 Zaburzenia odżywiania      

Cena: 4 800 zł

K28E Wrodzone wady metaboliczne > 65 r.ż.   

Cena: 9 800 zł

S56 Posocznica o ciężkim przebiegu     

Cena: 13 400 zł

Z01 - Kompleksowa diagnostyka w onkologii    

Cena: 5 700 zł

Plan leczenia onkologicznego   

Cena: 500 zł

Intensywna hemodializa          

Cena: 600 zł

Kliniczny Oddział Ginekologii

F46 Choroby jamy brzusznej    

Cena: 3 000 zł

F43F Średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej < 66 r.ż. 

Cena: 4 500 zł

J07 Choroby piersi łagodne      

Cena: 1 800 zł

K59 Inne choroby układu wydzielania wewnętrznego   

Cena: 3 600 zł

L23 Średnie otwarte zabiegi na pęcherzu moczowym   

Cena: 3 200 zł

L29 Choroby pęcherza moczowego i moczowodu         

Cena: 2 000 zł

M02 Duże zabiegi dolnej części układu rozrodczego     

Cena: 7 400 zł

M03 Średnie zabiegi dolnej części układu rozrodczego  

Cena: 2 400 zł

M04 Małe zabiegi dolnej części układu rozrodczego     

Cena: 1 000 zł

M05 Zabiegi w nietrzymaniu moczu     

Cena: 5 900 zł

M13 Duże zabiegi górnej części układu rozrodczego     

Cena: 6 200 zł

M14 Średnie zabiegi górnej części układu rozrodczego 

Cena: 4 300 zł

M15 Małe zabiegi górnej części układu rozrodczego     

Cena: 1 500 zł

M16 Zagrażające lub dokonane poronienie, zakończenie ciąży obumarłej

Cena:  2 600 zł

M18 Leczenie zachowawcze dolnej części układu rozrodczego  

Cena: 1 700 zł

M19 Leczenie zachowawcze zaburzeń statyki narządu rodnego

Cena: 1 700 zł

M26 Leczenie zachowawcze górnej części układu rozrodczego 

Cena: 1 500 zł

M27 Leczenie zachowawcze jajników, jajowodów i miednicy mniejszej 

Cena: 4 100 zł

M29 Leczenie zachowawcze nowotworów złośliwych układu rozrodczego bez pw        

Cena: 3 100 zł

M30 Leczenie zachowawcze w innych chorobach układu rozrodczego   

Cena: 2 900 zł

M31 Leczenie niepłodności żeńskiej     

Cena:  500 zł

N01 Poród       

Cena: 3 200 zł

N02 Poród mnogi lub przedwczesny

Cena: 4 200 zł

N03 Patologia ciąży lub płodu z porodem > 5 dni          

Cena: 5 100 zł

N06 Patologia ciąży i połogu- diagnostyka, leczenie - > 11 dni   

Cena: 5 800 zł

N08 Ciężka patologia płodu - diagnostyka, leczenie      

Cena: 5 700 zł

N09 Ciężka patologia ciąży z porodem - diagnostyka rozszerzona, leczenie kompleksowe > 6 dni           

Cena: 12 000 zł

N12 Patologia ciąży i połogu-diagnostyka, obserwacja, leczenie <12 dni

Cena: 900 zł

N07C Ciężka patologia ciąży-diagnostyka rozszerzona, leczenie kompleksowe < 5 dni    

Cena: 3 200 zł

N07D Ciężka patologia ciąży-diagnostyka rozszerzona, leczenie kompleksowe > 4 dni

Cena: 6 800 zł

N20 Noworodek wymagający normalnej opieki

Cena: 1 900 zł

N23 Noworodek wymagający intensywnej opieki         

Cena: 10 100 zł

N24 Noworodek wymagający szczególnej opieki          

Cena: 8 200 zł

N25 Noworodek wymagający wzmożonego nadzoru    

Cena: 5 000 zł

N13 Ciężka patologia ciąży zakończona porodem zabiegowym > 3 dni   

Cena: 10 000 zł

P16 Poważne schorzenia uwarunkowane genetycznie i inne choroby wrodzone

Cena: 3 300 zł

Q45 Zabiegi endowaskularne - 5. grupa

Cena: 15 800 zł

Rozliczenie za zgodą płatnika   

Cena: 100 zł

Hospitalizacja z przyczyn nie ujętych gdzie indziej         

Cena: 900 zł

Podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej    

Cena: 100 zł

Przedłużona hospitalizacja matki karmiącej piersią z powodu stanu zdrowia dziecka - od 5 doby od porodu      

Cena: 200 zł

Koszty dodatkowe znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego do porodu nie zawarte w wartości JPG

Cena: 1 000 zł

Opieka psychologiczna 

Cena: 200 zł

Kliniczny Oddział Ginekologii Operacyjnej

F42 Duże zabiegi jamy brzusznej

Cena: 11 500 zł

F46 Choroby jamy brzusznej

Cena:  3 000 zł

F43E Średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej > 65 r.ż. 

Cena: 5 600 zł

F43F Średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej < 66 r.ż. 

Cena: 4 500 zł

L24 Zabiegi w zakresie przetok odprowadzających mocz

Cena: 8 400 zł

L27 Zaburzenia odpływu moczu

Cena: 1 700 zł

L29 Choroby pęcherza moczowego i moczowodu         

Cena: 2 000 zł

M01 Kompleksowe zabiegi dolnej części układu rozrodczego bez pw    

Cena: 23 500 zł

M02 Duże zabiegi dolnej części układu rozrodczego

Cena: 7 400 zł

M03 Średnie zabiegi dolnej części układu rozrodczego  

Cena: 2 400 zł

M04 Małe zabiegi dolnej części układu rozrodczego     

Cena:  1 000 zł

M05 Zabiegi w nietrzymaniu moczu     

Cena:  5 900 zł

M11 Kompleksowe zabiegi górnej części układu rozrodczego bez pw    

Cena: 26 600 zł

M13 Duże zabiegi górnej części układu rozrodczego     

Cena:  6 200 zł

M14 Średnie zabiegi górnej części układu rozrodczego 

Cena:  4 300 zł

M15 Małe zabiegi górnej części układu rozrodczego     

Cena:  1 500 zł

M16 Zagrażające lub dokonane poronienie, zakończenie ciąży obumarłej

Cena:  2 600 zł

M18 Leczenie zachowawcze dolnej części układu rozrodczego

Cena:  1 700 zł

M19 Leczenie zachowawcze zaburzeń statyki narządu rodnego

Cena:  1 700 zł

M26 Leczenie zachowawcze górnej części układu rozrodczego 

Cena:  1 500 zł

M27 Leczenie zachowawcze jajników, jajowodów i miednicy mniejszej 

Cena:  4 100 zł

M29 Leczenie zachowawcze nowotworów złośliwych układu rozrodczego bez pw        

Cena:  3 100 zł

M30 Leczenie zachowawcze w innych chorobach układu rozrodczego   

Cena:  2 900 zł

M31 Leczenie niepłodności żeńskiej     

Cena:  500 zł

Q18 Duże zabiegi na układzie limfatycznym     

Cena:  6 400 zł

Q19 Średnie zabiegi na układzie limfatycznym  

Cena: 3 900 zł

Q45 Zabiegi endowaskularne - 5. grupa

Cena: 15 800 zł

Hospitalizacja z przyczyn nie ujętych gdzie indziej         

Cena: 900 zł

Plan leczenia onkologicznego w trybie ambulatoryjnym

Cena:  500 zł

Plan leczenia onkologicznego   

Cena: 500 zł

 

Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-19 PKT       

Cena: 1 600 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-20 PKT       

Cena: 1 700 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-21 PKT       

Cena: 1 800 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-22 PKT       

Cena: 1 900 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-23 PKT       

Cena: 2 100 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-24 PKT       

Cena: 2 200 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-25 PKT       

Cena: 2 300 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-26 PKT       

Cena: 2 500 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-27 PKT       

Cena: 2 600 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-28 PKT       

Cena: 2 700 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-29 PKT       

Cena: 2 900 zł

leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-30 PKT        

Cena: 3 000 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 ALBO TISS - 28 dla dzieci-31 PKT     

Cena: 3 200 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-32 PKT       

Cena: 3 400 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych ii poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-33 PKT       

Cena: 3 500 zł

leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 ALBO TISS - 28 DLA DZIECI-34 PKT    

Cena: 3 700 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-35 PKT       

Cena: 3 900 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-36 PKT       

Cena: 4 100 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-37 PKT       

Cena: 4 300 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-38 PKT       

Cena: 4 500 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych ii poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-39 PKT       

Cena: 4 800 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-40 PKT       

Cena: 5 000 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-41 PKT       

Cena: 5 200 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-42 PKT       

Cena: 5 500 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-43 PKT       

Cena: 5 800 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-44 PKT

Cena: 6 000 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-45 PKT       

Cena: 6 300 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-46 PKT

Cena: 6 600 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych ii poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-47 PKT       

Cena: 7 000 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-48 PKT       

Cena: 7 300 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-49 PKT       

Cena: 7 600 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-50 PKT       

Cena: 8 000 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-51 PKT

Cena: 8 000 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-52 PKT       

Cena: 8 000 zł

Leczenie dla dzieci/  dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-53 PKT

Cena: 8 000 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-54 PKT

Cena: 8 000 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-55 PKT

Cena: 8 000 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-56 PKT       

Cena: 8 000 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-57 PKT       

Cena: 8 000 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-58 PKT       

Cena: 8 000 zł

Leczenie dla dzieci/ dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-59 PKT

Cena: 8 000 zł

Leczenie dla dzieci/  dla dorosłych II poziomu - ocena według skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci-61 PKT

Cena: 8 000 zł

Kliniczny Oddział Kardiochirurgii

D03 Duże zabiegi klatki piersiowej       

Cena: 12 500 zł

D07 Małe zabiegi klatki piersiowej       

Cena:  3 100 zł

E02 Inne zabiegi kardiochirurgiczne > 17 r.ż.    

Cena:  36 500 zł

E04 Pomostowanie naczyń wieńcowych z plastyką       

Cena:  68 200 zł

E05G Pomostowanie naczyń wieńcowych z pw >=2 (cennik nie obejmuje świadczeń przetoczenia krwi i jej pochodnych, świadczeń żywienia dojelitowego i pozajelitowego)

Cena:  56 100 zł

E06G Pomostowanie naczyń wieńcowych bez pw (cennik nie obejmuje świadczeń przetoczenia krwi i jej pochodnych, świadczeń żywienia dojelitowego i pozajelitowego)          

Cena:  47 800 zł

E51 Zapalenie wsierdzia           

Cena: 22 600 zł

Q01 Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty        

Cena:  77 100 zł

T07 Leczenie zachowawcze urazów      

Cena:  1 500 zł

Hospitalizacja z przyczyn nie ujętych gdzie indziej         

Cena: 900 zł

Wspomaganie krążenia przy użyciu balonu      

Cena: 5 700 zł

Wspomaganie serca u dorosłych - biopompa   

Cena: 32 900 zł

Intensywna hemodializa          

Cena: 600 zł

Klinika Kardiologii

D16 Zator płucny         

Cena: 7 700 zł

D38 Obrzęk płuc          

Cena: 4 500 zł

D52 Niewydolność oddechowa

Cena: 4 600 zł

D53 Nadciśnienie płucne > 17 r.ż.        

Cena: 9 000 zł

D37E Inne choroby układu oddechowego > 65 r.ż.        

Cena: 4 400 zł

D37F Inne choroby układu oddechowego < 66 r.ż.        

Cena: 3 500 zł

E10 OZW - diagnostyka inwazyjna        

Cena: 6 800 zł

E11 OZW - leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dni      

Cena:  25 500 zł

E15 OZW - leczenie inwazyjne > 7 dni z pw       

Cena: 22 300 zł

E16 OZW > 69 r.ż. lub z pw       

Cena: 5 600 zł

E21 Przezskórne zamknięcie nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych i zewnątrzsercowych > 17 r.ż.      

Cena: 49 800 zł

E26 Angioplastyka wieńcowa balonowa

Cena: 7 300 zł

E27 Koronarografia i inne zabiegi inwazyjne     

Cena:  4 000 zł

E31 Wszczepienie/ wymiana rozrusznika jednojamowego        

Cena:  13 000 zł

E32 Wszczepienie/ wymiana rozrusznika dwujamowego          

Cena:  15 900 zł

E33 Wszczepienie/ wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT)     

Cena: 29 400 zł

E34 Wszczepienie/ wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/ dwujamowego         

Cena: 35 500 zł

E36 Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 R.Ż.    

Cena:  56 500 zł

E37 Reperacja/ repozycja/ rewizja/ wymiana elektrody/ układu stymulującego/ kardiowertera-defibrylatora    

Cena: 8 100 zł

E43 Ablacja zaburzeń rytmu     

Cena: 27 100 zł

E44 Diagnostyka inwazyjna zaburzeń rytmu serca

Cena:  11 800 zł

E46 Ablacja (prosta) zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3d (cennik nie obejmuje świadczeń przetoczenia krwi i jej pochodnych, świadczeń żywienia dojelitowego i pozajelitowego)      

Cena: 35 800 zł

E47 Ablacja (złożona) zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3d (cennik nie obejmuje świadczeń przetoczenia krwi i jej pochodnych, świadczeń żywienia dojelitowego i pozajelitowego)         

Cena: 55 900 zł

E48 Ablacja migotania przedsionków - izolacja żył płucnych (cennik nie obejmuje świadczeń przetoczenia krwi i jej pochodnych, świadczeń żywienia dojelitowego i pozajelitowego)

Cena: 54 400 zł

E50 Ostra lub zdekompensowana niewydolnośc krążenia - leczenie      

Cena: 27 600

E51 Zapalenie wsierdzia           

Cena: 22 600 zł

E52 Zaawansowana niewydolność krążenia      

Cena: 9 700 zł

E56 Choroba niedokrwienna serca > 69 r.ż. lub z pw

Cena: 4 000 zł

E57 Choroba niedokrwienna serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw      

Cena: 3 400 zł

E59 Nagłe zatrzymanie krążenia           

Cena: 5 700 zł

E61 Zaburzenia rytmu serca > 69 r.ż. lub z pw

Cena: 3 400 zł

E62 Zaburzenia rytmu serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw    

Cena: 2 500 zł

E71 Omdlenie i zapaść 

Cena: 2 800 zł

E73 Choroby zastawek serca > 17 r.ż.   

Cena: 5 200 zł

E77 Inne choroby układu krążenia > 17 r.ż.       

Cena: 5 300 zł

E88 Nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż.       

Cena: 2 600 zł

E89 Kompleksowa diagnostyka kardiologiczna  

Cena: 1 000 zł

E12G OZW - leczenie inwazyjne

Cena: 16 100 zł

E17G OZW - leczenie zachowawcze      

Cena: 4 800 zł

E23G Angioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu    

Cena: 8 500 zł

E24G Angioplastyka wieńcowa z implantacją nie mniej niż 2 stentów lub wielonaczyniowa       

Cena: 12 600 zł

E53G Niewydolność krążenia   

Cena: 5 800 zł

E22E Przezskórne walwuloplastyki > 65 r.ż.      

Cena: 44 400 zł

E22F Przezskórne walwuloplastyki > 17 r.ż. i < 66 r.ż.    

Cena: 42 700 zł

E74E Wrodzone wady serca > 65 r.ż.    

Cena: 8 800 zł

E74F Wrodzone wady serca > 17 r.ż. i < 66 r.ż.  

Cena: 7 300 zł

E37G Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD)]- jednojamowego lub dwujamowego  

Cena: 14 100 zł

E72 Nieinwazyjna diagnostyka bólu w klatce piersiowej >17 r.ż.

Cena:  2 700 zł

Q41 Zabiegi endowaskularne - 1. grupa

Cena: 8 700 zł

Q45 Zabiegi endowaskularne - 5. grupa

Cena:  15 800 zł

Q47 Zabiegi endowaskularne - 7. grupa

Cena: 20 900 zł

Hospitalizacja z przyczyn nie ujętych gdzie indziej         

Cena:  900 zł

Ablacja u chorych z rozpoznaniem burzy elektrycznej   

Cena: 73 400 zł

Leczenie świeżego zawału serca z zastosowaniem antagonisty receptora dla glikoproteiny IIB/IIIA u chorego poddanego angioplastyce wieńcowej        

Cena: 2 800 zł

Intensywna hemodializa          

Cena: 600 zł

FFR/IVUS tętnic wieńcowych    

Cena: 6 600 zł

Usunięcie przezżylne elektrod  

Cena: 10 600 zł

Usunięcie przezżylne elektrod w przypadku powikłań   

Cena: 15 700 zł

Hipotermia lecznicza   

Cena: 100 zł

Aterektomia wieńcowa - rotablacja      

Cena: 7 100 zł

Ostra lub zdekompensowana niewydolność krążenia - leczenie

Cena: 6 600 zł

Kliniczny Oddział Nefrologii

G16 Ostre choroby wątroby     

Cena: 5 600 zł

L07 Zakażenia nerek lub dróg moczowych

Cena: 2 300 zł

L08 Nowotwory nerek i dróg moczowych         

Cena: 6 400 zł

L82 Ostra niewydolność nerek 

Cena: 7 600 zł

L83 Przewlekła niewydolność nerek     

Cena: 3 500 zł

L85 Kamica moczowa  

Cena: 1 700 zł

L86 Badania w zakresie dróg moczowych

Cena: 1 100 zł

L84E Inne choroby nerek > 65 r.ż.        

Cena: 7 600 zł

L84F Inne choroby nerek < 66 r.ż.        

Cena: 5 900 zł

Q48 Radiologia zabiegowa - zabiegi diagnostyczne       

Cena: 3 100 zł

Q52 Dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym   

Cena: 4 600 zł

Q66 Choroby naczyń    

Cena: 4 600 zł

S56 Posocznica o ciężkim przebiegu     

Cena: 13 400 zł

Powikłania nieinfekcyjne u chorego po przeszczepieniu narządu lub szpiku - diagnostyka, leczenie (diagnostyka, leczenie pacjenta od 31 dnia po wykonaniu przeszczepu) >3 dni     

Cena: 10 700 zł

Hospitalizacja z przyczyn nie ujętych gdzie indziej         

Cena: 900 zł

Powikłania infekcyjne u chorego po przeszczepieniu narządu lub szpiku - diagnostyka, leczenie (diagnostyka, leczenie pacjenta od 31 dnia po wykonaniu przeszczepu) >3 dni     

Cena: 19 700 zł

Ciężkie powikłania infekcyjne u chorego po przeszczepieniu narządu lub szpiku, wymagające intensywnego leczenia przeciwgrzybiczego i/lub przeciwwirusowego - diagnostyka, leczenie pacjenta od 31 dnia po wykonaniu przeszczepu >3 dni

Cena: 41 400 zł

Powikłania infekcyjne u chorego po przeszczepieniu narządu lub szpiku - diagnostyka, leczenie ( diagnostyka, leczenie pacjenta od 31 dnia po wykonaniu przeszczepu) <4 dni     

Cena: 6 800 zł

Powikłania nieinfekcyjne u chorego po przeszczepieniu narządu lub szpiku - diagnostyka, leczenie ( diagnostyka, leczenie pacjenta od 31 dnia po wykonaniu przeszczepu) <4 dni     

Cena: 3 900 zł

Plazmafereza lecznicza

Cena: 6 300 zł

Intensywna hemodializa          

Cena: 600 zł

Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

N20 Noworodek wymagający normalnej opieki

Cena: 1 900 zł

N21 Ciężka patologia noworodka > 30 dni        

Cena: 90 300 zł

N22 Noworodek wymagający intensywnej terapii         

Cena: 40 700 zł

N23 Noworodek wymagający intensywnej opieki         

Cena: 10 100 zł

N24 Noworodek wymagający szczególnej opieki

Cena: 8 200 zł

N25 Noworodek wymagający wzmożonego nadzoru    

Cena: 5 000 zł

Żywienie dojelitowe mlekiem z banku mleka kobiecego lub odciągniętym mlekiem matki

Cena: 300 zł

Żywienie dojelitowe mlekiem modyfikowanym

Cena: 100 zł

Kompletne żywienie pozajelitowe        

Cena: 400 zł

Kliniczny Oddział Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej

A01 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu  

Cena: 13 300 zł

A02 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu urazu        

Cena: 11 800 zł

A03 Wszczepienie stymulatora struktur głębokich mózgu/stymulatora nerwu błędnego

Cena: 89 300 zł

A04 Wszczepienie/wymiana stymulatora rdzenia kręgowego lub wymiana generatora do stymulacji struktur głębokich mózgu 

Cena: 57 100 zł

A11 Kompleksowe zabiegi wewnątrzczaszkowe

Cena: 26 900 zł

A11O Kompleksowe zabiegi wewnątrzczaszkowe w rozpoczynaniach nowotworów złośliwych (cennik nie obejmuje świadczeń przetoczenia krwi i jej pochodnych, świadczeń żywienia dojelitowego i pozajelitowego)

Cena: 36 500 zł

A12 Duże zabiegi wewnątrzczaszkowe 

Cena: 17 300 zł

A13 Średnie zabiegi wewnątrzczaszkowe         

Cena: 11 400 zł

A22 Duże zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym   

Cena: 20 200 zł

A23 Średnie zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym           

Cena: 12 400 zł

A24 Małe zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym  

Cena: 3 000 zł

A31 Choroby nerwów obwodowych     

Cena: 2 900 zł

A34C Guzy mózgu i rdzenia kręgowego

Cena: 2 600 zł

A34D Guzy mózgu i rdzenia kręgowego>3 dni  

Cena: 8 200 zł

A45 Choroby naczyń mózgowych - leczenie zachowawcze        

Cena: 5 700 zł

A56 Choroby nerwów czaszkowych      

Cena: 3 200 zł

A57 Choroby zapalne układu nerwowego        

Cena: 7 400 zł

A66 Padaczka - diagnostyka i leczenie  

Cena: 1 600 zł

A76 Urazy głowy z istotnym uszkodzeniem mózgu leczone zachowawczo         

Cena: 2 900 zł

A87 Inne choroby układu nerwowego  

Cena: 3 000 zł

H51 Kompleksowe zabiegi korekcyjne kręgosłupa        

Cena:  45 500 zł

H52 Zabiegi na kręgosłupie z zastosowaniem implantów          

Cena: 24 400 zł

H53 Zabiegi na kręgosłupie bez stosowania implantów 

Cena: 16 300 zł

H56D Zespoły bólowe kręgosłupa >3 dni

Cena:  2 900 zł

H83 Średnie zabiegi na tkankach miękkich       

Cena: 3 800 zł

H84 Mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego lub tkanek miękkich

Cena: 2 800 zł

H89C Choroby niezapalne kości i stawów < 4 dni          

Cena: 1 200 zł

H89D Choroby niezapalne kości i stawów > 3 dni          

Cena: 4 100 zł

Q31 Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - remodeling naczyń z zastosowaniem stentu

Cena: 86 300 zł

Q32 Choroby krowotoczne naczyń mózgowych - duży endowaskularny zabieg naprawczy         

Cena: 65 500 zł

Q33 Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - średni endowaskularny zabieg naprawczy        

Cena: 45 100 zł

Q48 Radiologia zabiegowa - zabiegi diagnostyczne       

Cena: 3 100 zł

T02 Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich  

Cena: 45 200 zł

T07 Leczenie zachowawcze urazów      

Cena: 1 500 zł

T11 Kompleksowe zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.  

Cena: 42 400 zł

Plan leczenia onkologicznego   

Cena: 500 zł

Kliniczny Oddział Neurologii

A30 Kompleksowa diagnostyka polineuropatii i chorób mięśni 

Cena: 10 000 zł

A31 Choroby nerwów obwodowych     

Cena: 2 900 zł

A33 Zaburzenia równowagi      

Cena: 3 200 zł

A36 Choroby demielinizacyjne 

Cena: 6 400 zł

A34C Guzy mózgu i rdzenia kręgowego

Cena: 2 600 zł

A34D Guzy mózgu i rdzenia kręgowego>3 dni  

Cena: 8 200 zł

A35C Choroby zwyrodnieniowe OUN   

Cena: 2 200 zł

A35D Choroby zwyrodnieniowe OUN>3 DNI     

Cena: 6 000 zł

A45 Choroby naczyń mózgowych - leczenie zachowawcze        

Cena: 5 700 zł

A46 Przemijające niedokrwienie mózgu

Cena: 3 600 zł

A47 Przemijające niedokrwienie mózgu - rozszerzona diagnostyka        

Cena: 6 700 zł

A48 Kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w Klinicznym Oddziale Udarowym i Wczesnej Rehabilitacji poudarowej

Cena: 14 800 zł

A49 Udar mózgu - leczenie > 3 dni       

Cena: 7 400 zł

A50 Udar mózgu - leczenie       

Cena: 3 600 zł

A56 Choroby nerwów czaszkowych      

Cena: 3 200 zł

A57 Choroby zapalne układu nerwowego        

Cena: 7 400 zł

A58 Encefalopatia       

Cena: 4 000 zł

A59 Bóle głowy

Cena: 2 800 zł

A66 Padaczka - diagnostyka i leczenie  

Cena: 1 600 zł

A67 Padaczka - diagnostyka i leczenie > 3 dni   

Cena: 7 000 zł

A76 Urazy głowy z istotnym uszkodzeniem mózgu leczone zachowawczo         

Cena: 2 900 zł

A77 Urazy głowy bez istotnego uszkodzenia mózgu leczone zachowawczo        

Cena: 1 600 zł

A86 Choroby neuronu ruchowego       

Cena: 7 800 zł

A87 Inne choroby układu nerwowego  

Cena: 3 000 zł

A32E Choroby mięśni > 65 r.ż.  

Cena: 8 000 zł

A32F Choroby mięśni < 66 r.ż.  

Cena: 5 800 zł

C57 Inne choroby gardła, uszu i nosa    

Cena: 2 200 zł

D16 ZATOR PŁUCNY     

Cena: 7 700 zł

H56C Zespoły bólowe kręgosłupa < 4 dni         

Cena: 1 200 zł

H56D Zespoły bólowe kręgosłupa >3 dni          

Cena: 2 900 zł

H88 Choroby infekcyjne kości i stawów

Cena: 6 400 zł

H89D choroby niezapalne kości i stawów > 3 dni          

Cena: 4 100 zł

Q32 Choroby krowotoczne naczyń mózgowych - duży endowaskularny zabieg naprawczy         

Cena: 65 500 zł

Q33 Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - średni endowaskularny zabieg naprawczy        

Cena: 45 100 zł

Q47 Zabiegi endowaskularne - 7. grupa

Cena: 20 900 zł

Q48 Radiologia zabiegowa - zabiegi diagnostyczne       

Cena: 3 100 zł

T07 Leczenie zachowawcze urazów      

Cena: 1 500 zł

Intensywna hemodializa          

Cena: 600 zł

Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii

A34C Guzy mózgu i rdzenia kręgowego

Cena: 2 600 zł

A34D Guzy mózgu i rdzenia kręgowego>3 dni  

Cena: 8 200 zł

C57 Inne choroby gardła, uszu i nosa    

Cena: 2 200 zł

C56 Poważne choroby gardła, uszu i nosa         

Cena: 4 100 zł

D28 Choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej   

Cena: 7 300 zł

F36 Choroby jelita grubego      

Cena: 4 600 zł

F46 Choroby jamy brzusznej    

Cena: 3 000 zł

F96 Choroby odbytu    

Cena: 4 000 zł

F16F Choroby żołądka i dwunastnicy < 66 r.ż.   

Cena: 3 600 zł

F26E Choroby jelita cienkiego (bez chorób zapalnych) > 65 r.ż. 

Cena: 7 500 zł

F26F Choroby jelita cienkiego (bez chorób zapalnych) < 66 r.ż.  

Cena: 5 500 zł

F07E Choroby przełyku > 65 r.ż.

Cena: 5 700 zł

F07F Choroby przełyku < 66 r.ż.

Cena: 4 400 zł

G18 Przewlekłe choroby wątroby bez pw         

Cena: 4 100 zł

G28 Nowotwory dróg żółciowych         

Cena: 6 700 zł

G38 Przewlekłe choroby trzustki          

Cena: 5 300 zł

H56C Zespoły bólowe kręgosłupa < 4 dni         

Cena: 1 200 zł

H86 Choroby tkanek miękkich  

Cena: 2 700 zł

H89C Choroby niezapalne kości i stawów < 4 dni          

Cena: 1 200 zł

J08 Choroby piersi złośliwe      

Cena: 3 400 zł

L08 Nowotwory nerek i dróg moczowych         

Cena: 6 400 zł

L46 Choroby gruczołu krokowego        

Cena: 1 100 zł

L69 Choroby prącia, jąder, nasieniowodu, moczowodu i cewki moczowej         

Cena: 1 700 zł

M29 Leczenie zachowawcze nowotworów złośliwych układu rozrodczego bez pw        

Cena: 3 100 zł

M30 Leczenie zachowawcze w innych chorobach układu rozrodczego   

Cena: 2 900 zł

Q45 Zabiegi endowaskularne - 5. grupa

Cena: 15 800 zł

Q48 Radiologia zabiegowa - zabiegi diagnostyczne       

Cena: 3 100 zł

S04 Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego < 2 dni           

Cena: 2 000 zł

S06 Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony > 1 dnia      

Cena: 4 900 zł

S07 Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony < 2 dni        

Cena: 700 zł

S56 Posocznica o ciężkim przebiegu     

Cena: 13 400 zł

S60 Choroby zakaźne niewirusowe      

Cena: 3 900 zł

S55E Gorączka niejasnego pochodzenia > 65 r.ż.          

Cena: 3 600 zł

S55F Gorączka niejasnego pochodzenia < 66 r.ż.           

Cena: 2 600 zł

Hospitalizacja z przyczyn nie ujętych gdzie indziej         

Cena: 900 zł

Plan leczenia onkologicznego w trybie ambulatoryjnym

Cena: 500 zł

Plan leczenia onkologicznego   

Cena: 500 zł

Intensywna hemodializa          

Cena: 600 zł

Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii

A25 Zabiegi na nerwach obwodowych  

Cena: 9 000 zł

A31 Choroby nerwów obwodowych     

Cena: 2 900 zł

A77 Urazy głowy bez istotnego uszkodzenia mózgu leczone zachowawczo        

Cena: 1 600 zł

A87 Inne choroby układu nerwowego  

Cena: 3 000 zł

D03 Duże zabiegi klatki piersiowej       

Cena: 12 500 zł

D07 Małe zabiegi klatki piersiowej       

Cena: 3 100 zł

H01 Endoprotezoplastyka łokcia, barku, nadgarstka, stawu skokowo-goleniowego, pierwotna częściowa kolana *        

Cena: 13 500 zł

H02 Endoprotezoplastyka pierwotna częściowa stawu biodrowego (cennik nie obejmuje świadczeń przetoczenia krwi i jej pochodnych, świadczeń żywienia dojelitowego i pozajelitowego)

Cena: 9 200 zł

H09 Zabiegi operacyjne - rewizyjne z powodu aseptycznego obluzowania lub z towarzyszącym złamaniem "okołoprotezowym" (cennik nie obejmuje świadczeń przetoczenia krwi i jej pochodnych, świadczeń żywienia dojelitowego i pozajelitowego)

Cena: 20 400 zł

H10 Zabiegi operacyjne - rewizyjne w przypadkach infekcji wokół protezy (cennik nie obejmuje świadczeń przetoczenia krwi i jej pochodnych, świadczeń żywienia dojelitowego i pozajelitowego)          

Cena: 23 500 zł

H11 Zabiegi resekcyjne zmian nowotworowych lub guzowatych z endoprotezoplastyką lub zabieg rewizyjny z użyciem protez poresekcyjnych (cennik nie obejmuje świadczeń przetoczenia krwi i jej pochodnych, świadczeń żywienia dojelitowego i pozajelitowego)    

Cena: 22 200 zł

H12 Czasowe implanty uwalniające antybiotyki w leczeniu infekcji okołoprotezowych (cennik nie obejmuje świadczeń przetoczenia krwi i jej pochodnych, świadczeń żywienia dojelitowego i pozajelitowego)

Cena: 27 000 zł

H13 Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra  

Cena: 18 100 zł

H14 Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra z rekonstrukcją kostną, endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego

Cena: 22 600 zł

H15 Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana 

Cena: 20 800 zł

H16 Endoprotezoplastyka rewizyjna częściowa biodra  

Cena: 19 100 zł

H17 Endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita biodra   

Cena: 23 400 zł

H18 Endoprotezoplastyka rewizyjna częściowa kolana  

Cena: 27 200 zł

H19 Endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita kolana  

Cena: 31 200 zł

h31 Artroskopowa rekonstrukcja z użyciem implantów mocujących     

Cena: 6 400 zł

h33 Artroskopia diagnostyczno - lecznicza       

Cena: 2 800 zł

H32 Duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy          

Cena: 8 600 zł

H33 Średnie zabiegi na kończynie dolnej          

Cena: 2 400 zł

H41 Rekonstrukcja funkcji ręki, w tym mikrochirurgiczna (cennik nie obejmuje świadczeń przetoczenia krwi i jej pochodnych, świadczeń żywienia dojelitowego i pozajelitowego)

Cena: 20 600 zł

H42 Duże zabiegi na kończynie górnej  

Cena: 7 900 zł

H43 Średnie zabiegi na kończynie górnej          

Cena: 2 400 zł

H51 Kompleksowe zabiegi korekcyjne kręgosłupa        

Cena: 45 500 zł

H52 Zabiegi na kręgosłupie z zastosowaniem implantów          

Cena: 24 400 zł

H53 Zabiegi na kręgosłupie bez stosowania implantów 

Cena: 16 300 zł

H56C Zespoły bólowe kręgosłupa < 4 dni         

Cena: 1 200 zł

H61 Rekonstrukcja złamań w obrębie miednicy bez pw

Cena: 23 800 zł

H63 Złamania lub zwichnięcia w obrębie kończyny górnej        

Cena: 6 500 zł

H64 Mniejsze złamania lub zwichnięcia

Cena: 2 900 zł

H67 Czynnościowe leczenie złamań kości długich, stawowych, miednicy, kręgosłupa    

Cena: 8 000 zł

H72 Amputacje rozległe i duże 

Cena: 11 400 zł

H81 Kompleksowe zabiegi w chorobach infekcyjnych, nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej > 10 dni   

Cena: 19 200 zł

H82 Duże zabiegi w chorobach infekcyjnych, nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej     

Cena: 5 800 zł

H83 Średnie zabiegi na tkankach miękkich       

Cena: 3 800 zł

H84 Mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego lub tkanek miękkich

Cena: 2 800 zł

H86 Choroby tkanek miękkich  

Cena: 2 700 zł

H88 Choroby infekcyjne kości i stawów

Cena: 6 400 zł

H89C Choroby niezapalne kości i stawów < 4 dni          

Cena: 1 200 zł

H89D Choroby niezapalne kości i stawów > 3 dni

Cena:  4 100 zł

H87 Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej < 4 dni    

Cena: 2 300 zł

H87D Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej > 3 dni 

Cena: 6 600 zł

H31E Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy > 65 r.ż.      

Cena: 25 400 zł

H31F Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy < 66 r.ż.      

Cena: 23 700 zł

H62E Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub kończyny dolnej > 65 r.ż.          

Cena: 13 900 zł

H62F Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub kończyny dolnej < 66 r.ż.          

Cena: 8 900 zł

H74F Mniejsze amputacje < 66 r.ż.       

Cena: 2 400 zł

H85E Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu > 65 r.ż.        

Cena: 4 400 zł

H85F Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu > 17 r.ż. i < 66 r.ż.     

Cena: 2 900 zł

J31 - Zabiegi związane z przeszczepami skóry (cennik nie obejmuje świadczeń przetoczenia krwi i jej pochodnych, świadczeń żywienia dojelitowego i pozajelitowego)          

Cena: 11 300 zł

Q48 Radiologia zabiegowa - zabiegi diagnostyczne       

Cena: 3 100 zł

T02 Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich

Cena: 45 200 zł

T03 Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich z pw 

Cena: 44 300 zł

T04 Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich         

Cena: 39 400 zł

T05 Inne zabiegi w obrażeniach mnogich z pw  

Cena: 34 800 zł

T06 inne zabiegi w obrażeniach mnogich         

Cena: 30 900 zł

T07 Leczenie zachowawcze urazów      

Cena: 1 500 zł

T09 Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich   

Cena: 9 600 zł

Plan leczenia onkologicznego   

Cena: 500 zł

Intensywna hemodializa          

Cena: 600 zł

Kliniczny Oddział Otolaryngologii

A56 Choroby nerwów czaszkowych      

Cena: 3 200 zł

A87 Inne choroby układu nerwowego  

Cena: 3 000 zł

B33 Średnie zabiegi na aparacie ochronnym oka          

Cena: 1 300 zł

B42 Duże zabiegi na oczodole i aparacie łzowym

Cena: 13 800 zł

C01 Rozległe operacje nowotworów jamy ustnej, gardła i krtani z rekonstrukcją

Cena: 48 400 zł

C11 Kompleksowe zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani   

Cena: 21 100 zł

C12 Duże zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani    

Cena: 4 600 zł

C14 Średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani (cennik nie obejmuje świadczeń przetoczenia krwi i jej pochodnych, świadczeń żywienia dojelitowego i pozajelitowego)

Cena: 2 300 zł

C15 Małe zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani    

Cena: 600 zł

C22 Duże zabiegi szczękowo-twarzowe

Cena: 14 300 zł

C31 Kompleksowe zabiegi uszu

Cena: 14 700 zł

C32 Duże zabiegi uszu  

Cena: 6 100 zł

C33 Średnie zabiegi uszu          

Cena: 1 900 zł

C34 Małe zabiegi uszu 

Cena: 1 300 zł

C41 Kompleksowe zabiegi nosa

Cena: 8 500 zł

C42 Duże zabiegi nosa 

Cena:  4 900 zł

C43 Średnie zabiegi nosa         

Cena: 3 000 zł

C44 Małe zabiegi nosa 

Cena: 900 zł

C57 Inne choroby gardła, uszu i nosa    

Cena: 2 200 zł

C56 Poważne choroby gardła, uszu i nosa         

Cena: 4 100 zł

C64 Inne procedury jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszu      

Cena: 400 zł

C05G Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą implantów ślimakowych     

Cena: 185 100 zł

C06G Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą implantów ucha środkowego         

Cena: 62 500 zł

C06H Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą innych wszczepialnych elektronicznych protez słuchu

Cena: 43 400 zł

C07G Wymiana procesora mowy implantów ślimakowych i do pnia mózgu       

Cena: 62 100 zł

C21E Kompleksowe zabiegi szczękowo-twarzowe > 65 r.ż.        

Cena: 32 800 zł

C21F Kompleksowe zabiegi szczękowo-twarzowe < 66 r.ż.        

Cena: 30 600 zł

D02 Kompleksowe zabiegi klatki piersiowej      

Cena: 30 800 zł

D36 Zaburzenia oddychania w czasie snu         

Cena: 2 300 zł

D52 Niewydolność oddechowa

Cena: 4 600 zł

D37E Inne choroby układu oddechowego > 65 r.ż.        

Cena: 4 400 zł

D37F Inne choroby układu oddechowego < 66 r.ż.        

Cena: 3 500 zł

F01 Kompleksowe zabiegi przełyku      

Cena: 35 800 zł

F02 Duże zabiegi przełyku, w tym protezowanie           

Cena: 21 100 zł

F04 Diagnostyczne i małe zabiegi przewodu pokarmowego      

Cena: 1 100 zł

H85F Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu > 17 r.ż. i < 66 r.ż.     

Cena: 2 900 zł

J32 Duże zabiegi skórne

Cena: 6 300 zł

J33 Średnie zabiegi skórne       

Cena: 3 400 zł

K03 Zabiegi dotyczące tarczycy i przytarczyc

Cena: 7 000 zł

Q14 Pomostowanie i rekonstrukcja naczyń pozaczaszkowych i kończyn górnych

Cena: 14 600 zł

Q18 Duże zabiegi na układzie limfatycznym     

Cena: 6 400 zł

Q19 Średnie zabiegi na układzie limfatycznym  

Cena: 3 900 zł

Q48 Radiologia zabiegowa - zabiegi diagnostyczne       

Cena: 3 100 zł

T02 Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich  

Cena: 45 200 zł

T06 Inne zabiegi w obrażeniach mnogich         

Cena: 30 900 zł

T07 Leczenie zachowawcze urazów      

Cena: 1 500 zł

T09 Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich   

Cena: 9 600 zł

Wielospecjalistyczna diagnostyka w kierunku wszczepienia implantu w całkowitej głuchocie     

Cena: 3 200 zł

Plan leczenia onkologicznego w trybie ambulatoryjnym

Cena:  500 zł

Dopasowanie zewnętrznego przetwornika mowy systemów implantów na przewodnictwo kostne

Cena: 1 100 zł

Dopasowanie procesora mowy systemów implantów elektronicznych protez słuchu innych niż na przewodnictwo kostne        

Cena: 2 300 zł

Plan leczenia onkologicznego   

Cena: 500 zł

Intensywna hemodializa

Cena:  600 zł

Kliniczny Oddział Położnictwa i Perinatologii

F46 Choroby jamy brzusznej    

Cena: 3 000 zł

F43F Średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej < 66 r.ż. 

Cena: 4 500 zł

K59 Inne choroby układu wydzielania wewnętrznego   

Cena: 3 600 zł

M02 Duże zabiegi dolnej części układu rozrodczego     

Cena: 7 400 zł

M03 Średnie zabiegi dolnej części układu rozrodczego  

Cena: 2 400 zł

M04 Małe zabiegi dolnej części układu rozrodczego     

Cena: 1 000 zł

M12 Bardzo duże zabiegi górnej części układu rozrodczego bez pw       

Cena: 14 900 zł

M13 Duże zabiegi górnej części układu rozrodczego     

Cena: 6 200 zł

M14 Średnie zabiegi górnej części układu rozrodczego 

Cena: 4 300 zł

M15 Małe zabiegi górnej części układu rozrodczego     

Cena: 1 500 zł

M16 Zagrażające lub dokonane poronienie, zakończenie ciąży obumarłej         

Cena:  2 600 zł

M18 Leczenie zachowawcze dolnej części układu rozrodczego  

Cena: 1 700 zł

M26 Leczenie zachowawcze górnej części układu rozrodczego 

Cena: 1 500 zł

M30 Leczenie zachowawcze w innych chorobach układu rozrodczego   

Cena: 2 900 zł

M31 Leczenie niepłodności żeńskiej     

Cena: 500,00

N01 Poród       

Cena: 3 200 zł

N02 Poród mnogi lub przedwczesny     

Cena: 4 200 zł

N03 Patologia ciąży lub płodu z porodem > 5 dni          

Cena: 5 100 zł

N06 Patologia ciąży i połogu- diagnostyka, leczenie - > 11 dni   

Cena: 5 800 zł

N08 Ciężka patologia płodu - diagnostyka, leczenie      

Cena: 5 700 zł

N09 Ciężka patologia ciąży z porodem - diagnostyka rozszerzona, leczenie kompleksowe > 6 dni           

Cena: 12 000 zł

N12 Patologia ciąży i połogu-diagnostyka, obserwacja, leczenie <12 dni

Cena: 900 zł

N07C Ciężka patologia ciąży-diagnostyka rozszerzona, leczenie kompleksowe < 5 dni

Cena: 3 200 zł

N07D Ciężka patologia ciąży-diagnostyka rozszerzona, leczenie kompleksowe > 4 dni Cena: 

Cena: 6 800 zł

N13 Ciężka patologia ciąży zakończona porodem zabiegowym > 3 dni   

Cena: 10 000 zł

Hospitalizacja z przyczyn nie ujętych gdzie indziej         

Cena: 900 zł

Podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej    

Cena: 100 zł

Przedłużona hospitalizacja matki karmiącej piersią z powodu stanu zdrowia dziecka - od 5 doby od porodu      

Cena: 200 zł

Koszty dodatkowe znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego do porodu nie zawarte w wartości JGP

Cena: 1 000 zł

Opieka psychologiczna 

Cena: 200 zł

Kliniczny Oddział Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

A32E Choroby mięśni > 65 r.ż.  

Cena: 8 000 zł

A32F Choroby mięśni < 66 r.ż.  

Cena: 5 800 zł

D16 Zator płucny         

Cena: 7 700 zł

D55 Ziarniniaki, choroby płuc alergiczne i z autoimmunizacji    

Cena: 9 100 zł

H56C Zespoły bólowe kręgoslupa < 4 dni         

Cena: 1 200 zł

H56D Zespoły bólowe kręgosłupa >3 dni          

Cena: 2 900 zł

H86 Choroby tkanek miękkich  

Cena: 2 700 zł

H88 Choroby infekcyjne kości i stawów

Cena: 6 400 zł

H98 Krystalopatie        

Cena: 3 600 zł

H89C Choroby niezapalne kości i stawów < 4 dni          

Cena: 1 200 zł

H89D Choroby niezapalne kości i stawów > 3 dni          

Cena: 4 100 zł

H96D Układowe choroby tkanki łącznej > 3 dni

Cena: 8 200 zł

H87C Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej < 4 dni  

Cena: 2 300 zł

H87D Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej > 3 dni 

Cena: 6 600 zł

H96CE Układowe choroby tkanki łącznej > 65 r.ż.         

Cena: 3 600 zł

H96CF Układowe choroby tkanki łącznej < 66 r.ż.         

Cena: 2 900 zł

J38 Ciężkie choroby dermatologiczne   

Cena: 7 500 zł

J49 Łagodne choroby dermatologiczne 

Cena: 2 600 zł

K59 Inne choroby układu wydzielania wewnętrznego   

Cena: 3 600 zł

S56 Posocznica o ciężkim przebiegu     

Cena: 13 400 zł

S60 Choroby zakaźne niewirusowe      

Cena: 3 900 zł

S55E Gorączka niejasnego pochodzenia > 65 r.ż.          

Cena: 3 600 zł

Hospitalizacja z przyczyn nie ujętych gdzie indziej         

Cena: 900 zł

Kliniczny Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej

F42 Duże zabiegi jamy brzusznej          

Cena: 11 500 zł

F73 Operacje przepuklin brzusznych    

Cena: 3 400 zł

F43E Średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej > 65 r.ż. 

Cena: 5 600 zł

F43F Średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej < 66 r.ż. 

Cena: 4 500 zł

K04 Zabiegi dotyczące nadnerczy         

Cena: 12 500 zł

L00 Nefrektomia i inne duże otwarte zabiegi nerek      

Cena: 14 600 zł

L03 Średnie otwarte zabiegi nerek       

Cena: 4 400 zł

L05 Duże endoskopowe zabiegi nerek  

Cena: 9 600 zł

L06 Średnie endoskopowe zabiegi nerek          

Cena: 3 900 zł

L07 Zakażenia nerek lub dróg moczowych        

Cena: 2 300 zł

L08 Nowotwory nerek i dróg moczowych         

Cena: 6 400 zł

L12 Duże otwarte zabiegi moczowodu 

Cena: 9 500 zł

L13 Średnie otwarte zabiegi moczowodu         

Cena: 4 500 zł

L15 Duże endoskopowe zabiegi moczowodu    

Cena: 7 700 zł

L16 Średnie endoskopowe zabiegi moczowodu

Cena: 3 900 zł

L17 Małe endoskopowe zabiegi moczowodu    

Cena: 2 400 zł

L21 Kompleksowe zabiegi pęcherza moczowego z wytworzeniem przetoki       

Cena: 32 100 zł

L22 Duże otwarte zabiegi na pęcherzu moczowym, w tym plastyka       

Cena: 29 100 zł

L26 Średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym      

Cena: 5 000 zł

L27 Zaburzenia odpływu moczu

Cena: 1 700 zł

L29 Choroby pęcherza moczowego i moczowodu         

Cena: 2 000 zł

L30 Małe zabiegi pęcherza moczowego

Cena: 2 000 zł

L31 Radykalna prostatektomia 

Cena: 14 500 zł

L31R Radykalna prostatektomia z zastosowaniem systemu robotowego (cennik nie obejmuje świadczeń przetoczenia krwi i jej pochodnych, świadczeń żywienia dojelitowego i pozajelitowego)

Cena: 32 200 zł

L31L Radykalna prostatektomia - zabieg laparoskopowy (cennik nie obejmuje świadczeń przetoczenia krwi i jej pochodnych, świadczeń żywienia dojelitowego i pozajelitowego)         

Cena: 27 300 zł

L43 Przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego          

Cena: 6 400 zł

L46 Choroby gruczołu krokowego        

Cena: 1 100 zł

L47 Małe zabiegi gruczołu krokowego lub pęcherza moczowego           

Cena: 2 100 zł

L52 Duże otwarte zabiegi cewki moczowej       

Cena: 7 800 zł

L53 Średnie zabiegi cewki moczowej    

Cena: 3 200 zł

L54 Małe zabiegi cewki moczowej        

Cena: 1 400 zł

L64 Małe zabiegi prącia

Cena: 1 300 zł

L69 Choroby prącia, jąder, nasieniowodu, moczowodu i cewki moczowej         

Cena: 1 700 zł

L72 Zabiegi moszny, jądra, najądrza i nasieniowodu (cennik nie obejmuje świadczeń przetoczenia krwi i jej pochodnych, świadczeń żywienia dojelitowego i pozajelitowego)

Cena: 3 000 zł

L82 Ostra niewydolność nerek 

Cena: 7 600 zł

L85 Kamica moczowa  

Cena: 1 700 zł

L86 Badania w zakresie dróg moczowych

Cena: 1 100 zł

L104 Inne procedury w zakresie układu moczowo - płciowego  

Cena: 700 zł

L84E Inne choroby nerek > 65 r.ż.        

Cena: 7 600 zł

L84F Inne choroby nerek < 66 r.ż.        

Cena: 5 900 zł

L62E Duże i średnie zabiegi prącia > 65 r.ż.       

Cena: 7 700 zł

L62F Duże i średnie zabiegi prącia < 66 r.ż.       

Cena: 6 000 zł

M02 Duże zabiegi dolnej części układu rozrodczego     

Cena:  7 400 zł

M19 Leczenie zachowawcze zaburzeń statyki narządu rodnego

Cena: 1 700 zł

M30 Leczenie zachowawcze w innych chorobach układu rozrodczego   

Cena: 2 900 zł

Q45 Zabiegi endowaskularne - 5. grupa

Cena: 15 800 zł

S60 Choroby zakaźne niewirusowe      

Cena: 3 900 zł

T07 Leczenie zachowawcze urazów      

Cena: 1 500 zł

Hospitalizacja z przyczyn nie ujętych gdzie indziej         

Cena: 900 zł

Plan leczenia onkologicznego   

Cena: 500 zł

Intensywna hemodializa          

Cena: 600 zł

Cennik świadczeń zabiegowych wykonywanych w poradniach specjalistycznych

Ceny obowiązujące dla pacjentów nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

Szycie rany piersi         

Cena: 130 zł

Nacięcie torbieli skórzastej      

Cena: 130 zł

Usunięcie drenu (drenów) z ran pooperacyjnych          

Cena: 130 zł

Kriochirurgiczne zniszczenie skóry        

Cena: 130 zł

Zniszczenie skóry laserem        

Cena: 130 zł

Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skóry, średnica wycięcia do 4,0 cm      

Cena: 130 zł

Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm   

Cena: 130 zł

Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, poniżej 4 ran       

Cena: 130 zł

Wymiana cewnika w przetoce jelita cienkiego  

Cena: 130 zł

Wymiana cewnika w przetoce jelita grubego    

Cena: 130 zł

Wymiana tamponu lub drenu w ranie  

Cena: 130 zł

Wymiana tamponady lub drenu pochwy lub sromu      

Cena: 130 zł

Usunięcie drenu torakotomijnego lub drenu z jamy opłucnowej

Cena: 130 zł

Usunięcie cewnika z nefrostomii i pielostomii  

130 zł

Usunięcie cewnika z cystostomii          

130 zł

Usunięcie szynowania z cewki moczowej         

Cena: 130 zł

Usunięcie drenu zaotrzewnowego       

Cena: 130 zł

Usunięcie drenu otrzewnowego           

Cena: 130 zł

Usunięcie ciała obcego ze światła cewki moczowej bez nacięcia

Cena: 130 zł

                                  

Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki   

Cena: 80 zł

Wycięcie martwiczej tkanki      

Cena: 80 zł

Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej   

Cena: 80 zł

Usunięcie tkanki martwiczej     

Cena: 80 zł

Usunięcie wilgotnej tkanki martwiczej  

Cena: 80 zł

Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez szczoteczkowanie

Cena: 80 zł

Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez irygację pod ciśnieniem      

Cena: 80 zł

Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez zdrapanie  

Cena: 80 zł

Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez przemycie  

Cena: 80 zł

                       

Zamknięta biopsja jelita grubego z bliżej nieokreślonego miejsca          

Cena: 750 zł

Pobranie materiału przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie jelita grubego   

Cena: 750 zł

                                  

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość ramienna

Cena: 470 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)      

Cena: 470 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka)          

Cena: 470 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki ręki     

Cena: 470 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość piszczelowa/kość strzałkowa

Cena: 470 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości stępu/kości śródstopia (noga)

Cena: 470 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki stopy  

Cena: 470 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (obojczyk)

Cena: 470 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (żebra)

Cena: 470 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (rzepka)

Cena: 470 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku        

Cena: 470 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia        

Cena: 470 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka

Cena: 470 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców         

Cena: 470 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana      

Cena: 470 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki       

Cena: 470 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców       

Cena: 470 zł    

Inne usunięcie gruczołu tarczkowego   

Cena: 500 zł

Wycięcie gradówki      

Cena: 500 zł

Termokauteryzacja podwiniętej/wywiniętej powieki    

Cena: 500 zł

Podszycie podwiniętej/wywiniętej powieki      

Cena: 500 zł

Powiększenie szczeliny powiek 

Cena: 500 zł

Zszycie kąta szpary powiekowej

Cena: 500 zł

Zszycie tarczki  

Cena: 500 zł

Zszycie linijnej rany powieki/ brwi        

Cena: 500 zł

Wycięcie zmiany ze spojówki   

Cena: 500 zł

Zniszczenie zmiany na spojówce          

Cena: 500 zł

Usunięcie ziarniny jagliczej       

Cena: 500 zł

Operacja naprawcza skaleczenia spojówki        

Cena: 500 zł

Iniekcja podspojówkowa          

Cena: 500 zł

Diagnostyczna aspiracja treści z przedniej komory oka  

Cena: 500 zł

Cyklofotokoagulacja    

Cena: 500 zł

Gonioplastyka laserowa           

Cena: 500 zł

Trabekuloplastyka laserowa     

Cena: 500 zł

Lecznicze opróżnienie komory przedniej oka    

Cena: 500 zł

Wstrzyknięcie powietrza do komory przedniej oka       

Cena: 500 zł

Wstrzyknięcie płynu do przedniej komory oka  

Cena: 500 zł

Wstrzyknięcie leku do przedniej komory oka    

Cena: 500 zł    

Zniszczenie zmiany naczyniówki/ siatkówki – krioterapia          

Cena: 670 zł

Fotokoagulacja (laser) zmiany naczyniówki/siatkówki   

Cena: 670 zł

Fotokoagulacja zmiany naczyniówki/siatkówki – inne   

Cena: 670 zł

Rozerwanie siatkówki – leczenie krioterapią     

Cena: 670 zł

Rozerwanie siatkówki – leczenie fotokoagulacją (laser) 

Cena: 670 zł

Rozerwanie siatkówki – leczenie fotokoagulacją – inne 

Cena: 670 zł

Odwarstwienie siatkówki – leczenie fotokoagulacją (laser)       

Cena: 670 zł

Odwarstwienie siatkówki – leczenie fotokoagulacją – inne       

Cena: 670 zł

Wymiana rurki tracheostomijnej          

Cena: 230 zł

Wymiana cewnika w cystostomii         

Cena: 230 zł                

Przednia tamponada nosa przy krwotoku         

Cena: 140 zł    

Nacięcie tęczówki z użyciem lasera      

Cena: 530 zł

Nacięcie przegrody nosowej    

Cena: 530 zł

Drenaż ropnia przegrody nosa  

Cena: 530 zł

Zamknięte nastawienie złamania nosa 

Cena: 530 zł

Bronchoskopia przez przetokę 

Cena: 530 zł

Bronchoskopia fiberoskopowa

Cena: 530 zł

Bronchoskopia autofluorescencyjna     

Cena: 530 zł

Bronchoskopia – inna  

Cena: 530 zł                

Przecięcie wtórnej błony (po zaćmie) (kapsulotomia laserowa) 

Cena: 560

Nacięcie zewnętrznego przewodu słuchowego 

Cena: 560 zł

Przyżeganie ucha zewnętrznego          

Cena: 560 zł

Kriochirurgia ucha zewnętrznego         

Cena: 560 zł

Łyżeczkowanie ucha zewnętrznego      

Cena: 560 zł

Usunięcie rurki tympanostomijnej       

Cena: 560 zł

Nacięcie torbieli gruczołu Bartholina    

Cena: 560 zł

Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku          

Cena: 860 zł

Endoskopowy drenaż ropnia przegrody nosa    

Cena: 860 zł

Uwolnienie zrostów nosowych 

Cena: 860 zł

Uzupełnienie pompy baklofenem        

Cena: 2 790 zł

Zabiegi fizjoterapeutyczne - inne         

Cena: 80 zł

Ćwiczenia ortoptyczne 

Cena: 80 zł      

Terapia afazji (i dysfazji)           

Cena: 80 zł

Ćwiczenie mowy przełykowej   

Cena: 80 zł

Terapia defektów wymowy      

Cena: 80 zł

Leczenie/ćwiczenia wymowy - inne      

Cena: 80 zł      

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość ramienna

Cena: 700 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)      

Cena: 700 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka)          

Cena: 700 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki ręki     

Cena: 700 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość piszczelowa/kość strzałkowa

Cena: 700 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości stępu/kości śródstopia (noga)

Cena: 700 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki stopy  

Cena: 700 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (obojczyk)

Cena: 700 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (żebra)

Cena: 700 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (rzepka)

Cena: 700 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku        

Cena: 700 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia        

Cena: 700 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka

Cena: 700 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców         

Cena: 700 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana      

Cena: 700 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki       

Cena: 700 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców       

Cena: 700 zł    

Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi

Cena: 470 zł                

Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi – celowana      

Cena: 660 zł    

Fotokoagulacja (laser) zmiany naczyniówki/siatkówki   

Cena: 1 340 zł

Fotokoagulacja zmiany naczyniówki/siatkówki – inne   

Cena: 1 340 zł             

Wstrzyknięcie leku do stawu skroniowo-żuchwowego  

Cena: 130 zł

Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł        

Cena: 130 zł

Wstrzyknięcie leku do kaletki ręki        

Cena: 130 zł

Wstrzyknięcie leku do ścięgna ręki       

Cena: 130 zł

Wstrzyknięcie leku do kaletki maziowej

Cena: 130 zł

Wstrzyknięcie leku do ścięgna  

Cena: 130 zł                

Biopsja gruboigłowa tarczycy – celowana         

Cena: 560,00   

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość ramienna

Cena: 980 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)      

Cena: 980 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka)          

Cena: 980 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki ręki     

Cena: 980 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość piszczelowa/kość strzałkowa

Cena: 980 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości stępu/kości śródstopia (noga)

Cena: 980 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki stopy  

Cena: 980 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (obojczyk)

Cena: 980 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (żebra)

Cena: 980 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (rzepka)

Cena: 980 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku        

Cena: 980 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia        

Cena: 980 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka

Cena: 980 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców         

Cena: 980 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana      

Cena: 980 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki       

Cena: 980

Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców       

Cena: 980 zł

Szycie ścięgna zginacza ręki – inne       

Cena: 980 zł

Szycie ścięgna ręki – inne         

Cena: 980 zł

Szycie pochewki ścięgna          

Cena: 980 zł

Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm   

Cena: 980 zł

Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm      

Cena: 980 zł    

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość ramienna

Cena: 1 070 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)      

Cena: 1 070 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka)          

Cena: 1 070 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki ręki     

Cena: 1 070 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość piszczelowa/kość strzałko

Cena: 1 070 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości stępu/kości śródstopia (noga)

Cena: 1 070 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki stopy  

Cena: 1 070 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (obojczyk)

Cena: 1 070 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (żebra)

Cena: 1 070 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (rzepka)

Cena: 1 070 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku        

Cena: 1 070 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia        

Cena: 1 070 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka

Cena: 1 070 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców         

Cena: 1 070 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana      

Cena: 1 070 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki       

Cena: 1 070 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców       

Cena: 1 070 zł

Szycie ścięgna zginacza ręki – inne       

Cena: 1 070 zł

Szycie ścięgna ręki – inne         

Cena: 1 070 zł

Szycie pochewki ścięgna          

Cena: 1 070 zł

Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, poniżej 4 ran       

Cena: 1 070 zł

Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej    

Cena: 1 070 zł  

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy

Cena: 560 zł                

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy – celowana  

Cena: 840 zł

Biopsja gruboigłowa tarczycy   

Cena: 840 zł    

Biopsja gruboigłowa tarczycy – celowana         

Cena: 1 120 zł             

Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry          

Cena: 380 zł                

Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry          

Cena: 750 zł    

Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry          

Cena: 1 120 zł

Wstrzyknięcie leku do stawu skroniowo-żuchwowego  

Cena: 70 zł

Aspiracja stawu

Cena: 70 zł

Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł        

Cena: 70 zł

Aspiracja z kaletki ręki 

Cena: 70 zł

Aspiracja z tkanek miękkich ręki – inne 

Cena: 70 zł

Wstrzyknięcie leku do kaletki ręki        

Cena: 70 zł

Wstrzyknięcie leku do ścięgna ręki       

Cena: 70 zł

Aspiracja z kaletki maziowej     

Cena: 70 zł

Aspiracja z tkanek miękkich – inne       

Cena: 70 zł

Wstrzyknięcie leku do kaletki maziowej

Cena: 70 zł

Wstrzyknięcie leku do ścięgna  

Cena: 70 zł

Aspiracja z piersi         

Cena: 70 zł

Aspiracja ropnia paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej

Cena: 70 zł

Aspiracja krwiaka paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej         

Cena: 70 zł

Aspiracja nagromadzenia płynu surowiczego pod paznokciem, skórą lub tkanką podskórną      

Cena: 70 zł

Nacięcie lub drenaż skóry lub tkanki podskórnej - inne 

Cena: 70 zł

Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem

Cena: 70 zł

Usunięcie szwów, staplerów, gdzie indziej niewymienione       

Cena: 70 zł

Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego      

Cena: 70 zł

Wymiana innego przyrządu unieruchamiającego          

Cena: 70 zł

Wymiana cewnika w ranie       

Cena: 70 zł

Usunięcie szwów z głowy lub szyi         

Cena: 70 zł

Usunięcie szwów z klatki piersiowej     

Cena: 70 zł

Usunięcie cewnika z moczowodu i z ureterostomii       

Cena: 70 zł

Usunięcie cewnika założonego na stałe z dróg moczowych       

Cena: 70 zł

Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej         

Cena: 70 zł

Usunięcie krążka wewnątrzpochwowego         

Cena: 70 zł

Usunięcie innego pesarium pochwowego        

Cena: 70 zł

Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki leczniczej          

Cena: 70 zł

Usunięcie innego przyrządu z dróg rodnych     

Cena: 70 zł

Usunięcie szwów ze ściany jamy brzusznej       

Cena: 70 zł

Usunięcie szwów z tułowia – niesklasyfikowane gdzie indziej    

Cena: 70 zł

Usunięcie klamry         

Cena: 70 zł

Usunięcie gipsu

Cena: 70 zł

Usunięcie szwów z innej okolicy           

Cena: 70 zł      

Aspiracja ucha środkowego – nieokreślona inaczej       

Cena: 100 zł

Zabiegi diagnostyczne ucha środkowego i wewnętrznego - inne

Cena: 100 zł

Kateteryzacja trąbki Eustachiusza        

Cena: 100 zł

Przedmuchiwanie trąbki Eustachiusza  

Cena: 100 zł

Wdmuchnięcie kwasu bornego/salicylowego do trąbki Eustachiusza     

Cena: 100 zł

Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem

Cena: 100 zł

Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi

Cena: 100 zł

Usunięcie tamponady nosa      

Cena: 100 zł

Usunięcie rurki tracheostomijnej         

Cena: 100 zł

Płukanie długoterminowego implantowanego podskórnie zestawu typu "PORT" wraz z cewnikiem umieszczonym w żyle centralnej     

Cena: 100 zł

Nacięcie brzegu powieki          

Cena: 190 zł

Nacięcie powieki oka – inne     

Cena: 190 zł

Wycięcie innej małej zmiany powieki   

Cena: 190 zł

Zniszczenie zmiany powieki      

Cena: 190 zł

Zgłębnikowanie otworu łzowego         

Cena: 190 zł

Zgłębnikowanie kanalika łzowego        

Cena: 190 zł

Zgłębnikowanie przewodu nosowo-łzowego    

Cena: 190 zł

Nacięcie otworu łzowego         

Cena: 190 zł

Nacięcie kanalika łzowego       

Cena: 190 zł

Nacięcie woreczka łzowego      

Cena: 190 zł

Obliteracja otworu łzowego     

Cena: 190 zł

Płukanie dróg łzowych 

Cena: 190 zł

Usunięcie ciała obcego ze spojówki      

Cena: 190 zł

Inne nacięcia spojówki 

Cena: 190 zł

Znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych (powyżej 2 godzin)      

Cena: 190 zł

Skrobanie rogówki na rozmaz lub posiew         

Cena: 190 zł

Nacięcie ucha zewnętrznego – inne     

Cena: 190

Częściowe wycięcie małżowiny usznej  

Cena: 190 zł

Miejscowe wycięcie lub zniszczenie innych zmian nosa 

Cena: 190 zł

Aspiracja lub przepłukanie zatoki nosa przez naturalne ujście   

Cena: 190 zł

Nacięcie dziąsła lub kości zębodołowej 

Cena: 190 zł

Wycięcie zmiany/tkanki dziąsła

Cena: 190 zł

Zniszczenie lub wycięcie zmiany języka 

Cena: 190 zł

Szycie rany języka        

Cena: 190 zł

Nacięcie podniebienia 

Cena: 190 zł

Szycie rany wargi         

Cena: 190 zł

Szycie rany jamy ustnej – inne  

Cena: 190 zł

Nacięcie języczka         

Cena: 190 zł

Nacięcia w obrębie jamy ustnej – inne 

Cena: 190 zł

Usunięcie ciała obcego z migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego przez nacięcie

Cena: 190 zł

Drenaż jamy opłucnowej         

Cena: 190 zł

Nakłucie międzyżebrza

Cena: 190 zł

Nakłucie opłucnej – punkcja odbarczająca        

Cena: 190 zł

Szycie rany ściany klatki piersiowej      

Cena: 190 zł

Nakłucie klatki piersiowej        

Cena: 190 zł

Nacięcie ropnia okołoodbytowego       

Cena: 190 zł

Nakłucie otrzewnej – punkcja odbarczająca     

Cena: 190 zł

Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego       

Cena: 190 zł

Operacja stulejki         

Cena: 190 zł

Szycie rany prącia        

Cena: 190 zł

Elektrokoagulacja szyjki macicy

Cena: 190 zł

Kriokonizacja szyjki macicy       

Cena: 190 zł

Laseroterapia zmiany szyjki macicy      

Cena: 190 zł

Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej 

Cena: 190 zł

Wprowadzenie leczniczej wkładki do macicy    

Cena: 190 zł

Sztuczna inseminacja   

Cena: 190 zł

Amniocenteza diagnostyczna   

Cena: 190 zł

Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)          

Cena: 190 zł

Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kość ramienna      

Cena: 190 zł

Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kość promieniowa/kość łokciowa

Cena: 190 zł

Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kości nadgarstka/śródręcza/paliczki (ręki)

Cena: 190 zł

Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kość piszczelowa/kość strzałkowa

Cena: 190 zł

Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kości stępu/kości śródstopia/paliczki (stopy)         

Cena: 190 zł

Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi – celowana     

Cena: 190 zł

Założenie pompy insulinowej   

Cena: 190 zł

Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm      

Cena: 190 zł

Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej    

Cena: 190 zł

Założenie gorsetu gipsowego   

Cena: 190 zł

Założenie innego unieruchomienia gipsowego 

Cena: 190 zł

Założenie szyny z gipsem         

Cena: 190 zł

Założenie szyny Kramera          

Cena: 190 zł

Założenie innej szyny unieruchamiającej          

Cena: 190 zł

Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny górnej       

Cena: 190 zł

Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny dolnej       

Cena: 190 zł

Wymiana opatrunku unieruchamiającego innej okolicy

Cena: 190 zł

Usunięcie zespolenia zewnętrznego – łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)

Cena: 190 zł

Usunięcie zespolenia zewnętrznego – kość promieniowa/kość łokciowa

Cena: 190 zł

Usunięcie zespolenia zewnętrznego – kości nadgarstka/śródręcza/paliczki (ręki)          

Cena: 190

Usunięcie zespolenia zewnętrznego – rzepka   

Cena: 190 zł

Usunięcie zespolenia zewnętrznego – kość piszczelowa/kość strzałkowa          

Cena: 190 zł

Wymiana tamponady nosa      

Cena: 190 zł

Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia     

Cena: 190 zł

Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia

Cena: 190 zł

Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia   

Cena: 190 zł

Usunięcie ciała obcego ze światła tchawicy i oskrzela bez nacięcia        

Cena: 190 zł

Usunięcie powierzchownego ciała obcego z oka bez nacięcia    

Cena: 190 zł

Usunięcie ciała obcego wbitego w powiekę lub spojówkę bez nacięcia  

Cena: 190 zł     

Biopsja powieki

Cena: 280 zł

Biopsja woreczka łzowego       

Cena: 280 zł

Biopsja spojówki         

Cena: 280 zł

Biopsja ucha zewnętrznego

 Cena: 280 zł

Koagulacja ucha zewnętrznego

Cena: 280 zł

Elektrokoagulacja ucha zewnętrznego  

Cena: 280 zł

Nacięcie małżowiny nosa – (konchotomia) częściowa podśluzówkowa  

Cena: 280 zł

Biopsja nosa    

Cena: 280 zł

Szycie rany nosa          

Cena: 280 zł

Odwarstwienie błony śluzowej przegrody nosa

Cena: 280 zł

Aspiracja i płukanie zatok nosa – nieokreślone inaczej  

Cena: 280 zł

Punkcja zatoki nosa/płukanie/aspiracja

Cena: 280 zł

Zamknięta igłowa biopsja zatoki nosa   

Cena: 280 zł

Usunięcie głęboko złamanego zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni           

Cena: 280 zł

Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego        

Cena: 280 zł

Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem 

Cena: 280 zł

Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 2-3 zębodołów włącznie z opracowaniem i szwami         

Cena: 280 zł

Krioterapia niewielkich zmian w obrębie tkanek miękkich jamy ustnej  

Cena: 280 zł

Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami

Cena: 280 zł

Biopsja dziąsła 

Cena: 280 zł

Biopsja wyrostka zębodołowego          

Cena: 280 zł

Szycie rozerwanego dziąsła      

Cena: 280 zł

Plastyka wyrostka zębodołowego - przykorzeniowa      

Cena: 280 zł

Plastyka wyrostka zębodołowego – prosta       

Cena: 280 zł

Zamknięta (igłowa) biopsja języka        

Cena: 280 zł

Biopsja igłowa ślinianki/przewodu

Cena: 280 zł

Biopsja podniebienia miękkiego/języczka

Cena: 280 zł

Biopsja wargi   

Cena: 280 zł

Biopsja jamy ustnej – inne

Cena: 280 zł

Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez kauteryzację   

Cena: 280 zł

Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez chemioterapię

Cena: 280 zł

Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez krioterapię      

Cena: 280 zł

Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanek podniebienia twardego – inne  

Cena: 280 zł

Wycięcie zmiany w zakresie przedsionka jamy ustnej   

Cena: 280 zł

Plastyka wędzidełka wargi, języka, policzka      

Cena: 280 zł

Nacięcie migdałka lub struktur okołomigdałkowych      

Cena: 280 zł

Biopsja migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego        

Cena: 280 zł

Biopsja gardła  

Cena: 280 zł

Nakłucie opłucnej – pobranie materiału do analiz         

Cena: 280 zł

Biopsja ściany klatki piersiowej

Cena: 280 zł

Biopsja opłucnej          

Cena: 280 zł

Przezskórna igłowa biopsja śródpiersia 

Cena: 280 zł

Biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych)  

Cena: 280 zł

Biopsja układu limfatycznego   

Cena: 280 zł

Wziernikowanie odbytnicy i esicy przez sztuczną przetokę        

Cena: 280 zł

Procto-sigmoidoskopia sztywnym wziernikiem 

Cena: 280 zł

Biopsja okołoodbytowa

Cena: 280 zł

Nakłucie otrzewnej – pobranie materiału do analiz       

Cena: 280 zł

Inna uretroskopia        

Cena: 280 zł

Przezskórna biopsja gruczołu krokowego (nakłucie przez krocze)          

Cena: 280 zł

Biopsja tkanek okołosterczowych         

Cena: 280 zł

Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia  

Cena: 280 zł

Biopsja tkanek miękkich           

Cena: 280 zł

Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi

Cena: 280 zł

Usunięcie zastawki (portu) ekspanderoprotezy piersiowej        

Cena: 280 zł

Biopsja skóry/ tkanki podskórnej         

Cena: 280 zł

Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skóry, średnica wycięcia powyżej 4,0 cm         

Cena: 280 zł

Radykalne wycięcie do 4 zmian skóry   

Cena: 280 zł

Wymiana cewnika w nefrostomii i pielostomii  

Cena: 280 zł    

Sondowanie przewodu ślinowego        

Cena: 300 zł                

Cyklokrioterapia          

Cena: 380 zł

Szycie rany ucha zewnętrznego

Cena: 380

Nacięcie błony bębenkowej – inne       

Cena: 380 zł

Wstrzyknięcie do jamy bębenkowej     

Cena: 380 zł

Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki    

Cena: 380 zł

Podcięcie wędzidełka języka    

Cena: 380 zł

Wycięcie wędzidełka języka     

Cena: 380 zł

Nacięcie ślinianki/przewodu ślinowego

Cena: 380 zł

Wycięcie wędzidełka wargi      

Cena: 380 zł

Nacięcie wędzidełka wargi       

Cena: 380 zł

Miejscowe wycięcie zmiany odbytnicy 

Cena: 380 zł

Wycięcie polipowatej wyrośli odbytu   

Cena: 380 zł

Biopsja odbytu

Cena: 380 zł

Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu      

Cena: 380 zł

Tylne nacięcie zwieracza odbytu          

Cena: 380 zł

Nacięcie zwieracza odbytu – inne         

Cena: 380 zł

Usunięcie ciała obcego z odbytu z nacięciem    

Cena: 380 zł

Cystoskopia przezcewkowa      

Cena: 380 zł

Biopsja kości twarzy    

Cena: 380 zł

Biopsja kości – łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)      

Cena: 380 zł

Biopsja kości – kość ramienna  

Cena: 380 zł

Biopsja kości – kość promieniowa/kość łokciowa          

Cena: 380 zł

Biopsja kości – kości nadgarstka/śródręcza       

Cena: 380 zł

Biopsja kości – kość udowa      

Cena: 380 zł

Biopsja kości – rzepka  

Cena: 380 zł

Biopsja kości – kość piszczelowa/kość strzałkowa         

Cena: 380 zł

Biopsja kości – kości stępu/ kości śródstopia    

Cena: 380 zł

Biopsja kości – inne kości (miednica)    

Cena: 380 zł

Biopsja kości – inne kości (paliczki palców stopy/ręki)   

Cena: 380 zł

Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi – celowana      

Cena: 380 zł

Radykalne wycięcie powyżej 4 zmian skóry      

Cena: 380 zł

Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki   

Cena: 130 zł

Wycięcie martwiczej tkanki      

Cena: 130 zł

Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej   

Cena: 130 zł

Usunięcie tkanki martwiczej     

Cena: 130 zł

Usunięcie wilgotnej tkanki martwiczej  

Cena: 130 zł                

Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego        

Cena: 710 zł

Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z naklejeniem zaczepu ortodontycznego    

Cena: 710 zł

Operacyjne – usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych

Cena: 710 zł

Usunięcie zębów w znieczuleniu ogólnym u pacjentów z niedorozwojem umysłowym  

Cena: 710 zł

Endoskopowa biopsja oskrzela 

Cena: 710 zł

Przezoskrzelowa biopsja płuca 

Cena: 710 zł

Wycięcie pachowego węzła chłonnego 

Cena: 710 zł

Wycięcie pachwinowego węzła chłonnego       

Cena: 710 zł

Wycięcie torbieli limfatycznej  

Cena: 710 zł

Proste wycięcie węzła chłonnego         

Cena: 710 zł

Biopsja kanału szyjki macicy     

Cena: 710 zł

Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa)    

Cena: 710 zł

Marsupializacja torbieli szyjki macicy   

Cena: 710 zł

Uwolnienie zrostów wewnątrzpochwowych     

Cena: 710 zł

Uwolnienie zrostów sromu      

Cena: 710 zł

Powiększenie wejścia do pochwy         

Cena: 710 zł

Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina     

Cena: 710 zł

Inne częściowe wycięcie lub zniszczenie zmian chorobowych w obrębie sromu i krocza

Cena: 710 zł

Nacięcie pochewki ścięgnistej na ręce  

Cena: 710 zł

Nacięcie kaletki maziowej ręki  

Cena: 710 zł

Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna ręki (nadgarstek)      

Cena: 710 zł

Wycięcie zmiany mięśnia ręki   

Cena: 710 zł

Szycie ścięgna zginacza ręki – inne       

Cena: 710 zł

Szycie ścięgna ręki – inne         

Cena: 710 zł

Nacięcie pochewki ścięgna       

Cena: 710 zł

Nacięcie kaletki - inne  

Cena: 710 zł

Wycięcie zmiany pochewki ścięgna      

Cena: 710 zł

Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna, z wyjątkiem ręki      

Cena: 710 zł

Wycięcie zmiany mięśnia – inne

Cena: 710 zł

Szycie pochewki ścięgna          

Cena: 710 zł

Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej   

Cena: 710 zł

Usunięcie innego przyrządu zewnętrznej fiksacji żuchwy          

Cena: 710 zł

Wlew do pęcherza moczowego szczepionki BCG          

Cena: 750 zł

Zabiegi diagnostyczne przełyku – inne  

Cena: 1 490 zł

Zabiegi diagnostyczne odbytu lub tkanek okołoodbytniczych – inne      

Cena: 1 490 zł

Manometria przełyku  

Cena: 1 490 zł

pH-metria przełyku      

Cena: 1 490 zł

Założenie szyny przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów         

Cena: 930 zł

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy – celowana  

Cena: 420 zł

Biopsja gruboigłowa tarczycy   

Cena: 420 zł

Przezskórna igłowa biopsja płuca         

Cena: 420 zł

Elektrokonizacja szyjki macicy  

Cena: 420 zł

Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy – inne

Cena: 420 zł

Biopsja pochwy

Cena: 420 zł

Nacięcie sromu/krocza – inne  

Cena: 420 zł

Biopsja sromu  

Cena: 420 zł

Nacięcie sutka 

Cena: 420 zł

Miejscowe wycięcie zmiany piersi        

Cena: 420 zł

                                  

Biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa          

Cena: 1 310 zł

Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi – celowana     

Cena: 280 zł    

Wlew dożylny innej substancji leczniczej          

Cena: 190 zł

Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii              

MR - Badania Rezonansu Magnetycznego

MR głowy        

Cena: 430 zł

MR głowy z kontrastem

Cena:  640 zł

MR przysadki mózgowej          

Cena: 430 zł

MR przysadki mózgowej z kontrastem  

Cena:  640 zł

MR oczodołów 

Cena: 430 zł

MR oczodołów z kontrastem    

Cena: 640 zł

Angio MR naczyń mózgowych  

Cena: 740 zł

MR kręgosłupa szyjnego          

Cena: 430 zł

MR kręgosłupa szyjnego z kontrastem  

Cena: 640 zł

MR tarczycy     

Cena: 430 zł

MR tarczycy z kontrastem        

Cena: 640 zł

MR ślinianki     

Cena: 480 zł

MR ślinianki z kontrastem        

Cena: 640 zł

Angio MR naczyń szyjnych       

Cena: 500 zł

MR kręgosłupa piersiowego     

Cena: 430 zł

MR kręgosłupa piersiowego z kontrastem        

Cena: 640 zł

MR śródpiersia

Cena: 480 zł

MR śródpiersia z kontrastem    

Cena: 640 zł

Angio MR naczyń klp.  

Cena: 740 zł

MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego

Cena: 430 zł

MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego z kontrastem   

Cena: 640 zł

MR - myelografia         

Cena: 220 zł

MR jamy brzusznej      

Cena: 430 zł

MR jamy brzusznej z kontrastem         

Cena: 640 zł

Angio MR naczyń jamy brzusznej         

Cena: 430 zł

Cholangiografia MR     

Cena: 430 zł

MR miednicy   

Cena: 430 zł

MR miednicy z kontrastem      

Cena: 640 zł

Angio MR naczyń biodrowych  

Cena: 430 zł

MR stawu skroniowo-żuchwowego      

Cena: 480 zł

MR stawu skroniowo-żuchwowego z kontrastem         

Cena: 640 zł

MR stawu barkowego  

Cena: 430 zł

MR stawu barkowego z kontrastem     

Cena: 640 zł

MR stawu biodrowego 

Cena: 430 zł

MR stawu biodrowego z kontrastem    

Cena: 640 zł

MR stawu kolanowego

Cena: 430 zł

MR stawu kolanowego z kontrastem    

Cena: 640 zł

MR stawu skokowego  

Cena: 430 zł

MR stawu skokowego z kontrastem     

Cena: 640 zł

Angio MR naczyń kk. dolnych   

Cena: 800 zł

MR - inne        

Cena: 430 zł

MR inne  z kontrastem 

Cena: 640 zł

Angio MR - inne          

Cena:  800 zł

Spektroskopia MR       

Cena: 850 zł    

Badania dopplerowskie (USG naczyń)

(tętnic szyjnych, tętnic nerkowych, tętnic trzewnych, tętnic aorty brzusznej, tętnic kończyn dolnych i górnych, żył kończyn dolnych i górnych,  przetok dializacyjnych, układu wrotnego, nerek przeszczepionych, żylaków powrózka nasiennego)       

Cena: 170 zł

Zakład Radiologii

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA               

Badania CT u dzieci do 16 r.ż. CT klatki piersiowej         

Cena: 280 zł

Badania CT u dzieci do 16 r.ż. jamy brzusznej   

Cena: 280 zł

Badania CT u dzieci do 16 r.ż. CT miednicy       

Cena: 210 zł

Badania CT u dzieci do 16 r.ż. CT kręgosłupa     

Cena: 210 zł

Badania CT u dzieci do 16 r.ż. CT twarzoczaszki 

Cena:  210 zł

Badania CT u dzieci do 16 r.ż. głowy (przeglądowe mózgo-czaszki)        

Cena: 210 zł

Badania CT u dzieci do 16 r.ż. CT krtani 

Cena:  210 zł

Badania CT u dzieci do 16 r.ż. CT kości  

Cena:  210 zł

Badania CT u dzieci do 16 r.ż. CT zatok 

Cena: 210 zł

Badania CT u dzieci do 16 r.ż. CT przysadki       

Cena:  210 zł

Badania CT u dzieci do 16 r.ż. CT kończyn         

Cena: 210 zł

Badania CT u dzieci do 16 r.ż. CT szyi    

Cena: 210 zł

Badania CT u dzieci do 16 r.ż. CT stawów         

Cena:  210 zł

Badania podstawowe CT u dorosłych CT klatki piersiowej         

Cena: 420 zł

Badania podstawowe CT u dorosłych CT jamy brzusznej

Cena: 490 zł

Badania podstawowe CT u dorosłych CT miednicy        

Cena: 320 zł

Badania podstawowe CT u dorosłych CT kręgosłupa     

Cena: 270 zł

Badania podstawowe CT u dorosłych CT twarzoczaszki 

Cena: 270 zł

Badania podstawowe CT u dorosłych CT głowy (przeglądowe mózgo-czaszki)    

Cena: 280 zł

Badania podstawowe CT u dorosłych CT krtani 

Cena: 350

Badania podstawowe CT u dorosłych CT kości  

Cena: 270 zł

Badania podstawowe CT u dorosłych CT zatok 

Cena: 250 zł

Badania podstawowe CT u dorosłych CT przysadki        

Cena: 350 zł

Badania podstawowe CT u dorosłych CT kończyn         

Cena: 280 zł

Badania podstawowe CT u dorosłych CT szyi    

Cena: 350 zł

Badania podstawowe CT u dorosłych CT stawów          

Cena: 270 zł

Badania podstawowe CT u dorosłych BAC zmian ogniskowych pod kontrolą KT 

Cena: 630 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie głowy i szyi CT angiografia tętnic mózgowych – badanie przeglądowe     

Cena: 450 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie głowy i szyi CT angiografia tętnic okolicy koła Willisa

Cena: 430 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie głowy i szyi CT przeglądowe z oceną perfuzji      

Cena: 560 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie głowy i szyi CT perfuzji mózgu    

Cena: 560 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie głowy i szyi CT wysokiej rozdzielczości uszu z rekonstrukcjami 3D

Cena: 420 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie głowy i szyi CT przeglądowe twarzoczaszki         

Cena: 280 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie głowy i szyi CT zatok obocznych nosa z rekonstrukcjami wieloformatowymi        

Cena: 310 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie głowy i szyi CT angiografia w zakresie twarzoczaszki

Cena: 430 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie głowy i szyi  CT stawów skroniowo-żuchwowych 3D

Cena: 250 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie głowy i szyi CT przeglądowe szyi 

Cena: 280 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie głowy i szyi CT angiografia tętnic szyjnych          

Cena: 430 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie głowy i szyi CT krtani i tchawicy z rekonstrukcjami wieloformatowymi, 3D lub wirtualną endoskopią       

Cena: 490 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej  CT przeglądowe klatki piersiowej

Cena: 420 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej CT przeglądowe klatki piersiowej z oceną dynamiczną płuc techniką HR-CT        

Cena: 460 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej CT angiografia gałęzi łuku aorty

Cena: 490 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej CT przeglądowe z angiografią naczyń klatki piersiowej   

Cena: 500 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej CT wirtualna bronchoskopia     

Cena: 490 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej CT angiografia gałęzi tętnicy płucnej z oceną zatorowości płucnej         

Cena: 520 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej CT serca z dynamiczną oceną perfuzji

Cena: 850 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej CT serca (koronarografia)         

Cena: 750 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej CT ocena zmian miażdżycowych tętnic wieńcowych (calcium score)      

Cena: 350 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej CT wirtualna endoskopia w zakresie naczyń klatki piersiowej     

Cena: 520 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej CT monitorowanie biopsji klatki piersiowej

Cena: 630 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej CT przeglądowe klatki piersiowej i nadbrzusza

Cena: 560 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej CT kawografia  

Cena: 490 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie klatki piersiowej CT płuc ze zredukowaną dawką do skriningu raka oskrzela        

Cena: 250 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT wielofazowe, dynamiczne badanie wątroby, nadnerczy lub trzustki

Cena: 520 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT nerek z angiografią tętnic nerkowych z rekonstrukcjami wieloformatowymi i 3D     

Cena: 490 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT przeglądowe jamy brzusznej z angiografią CT tętnic

Cena: 560 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT przeglądowe jamy brzusznej z wirtualną kolonoskopią       

Cena: 690 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT przeglądowe z enteroklizą (badanie jelita cienkiego)          

Cena: 690 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT monitorowanie biopsji narządów jamy brzusznej   

Cena: 630 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT przeglądowe miednicy       

Cena: 320 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT urografia z dynamicznym badaniem nerek 

Cena: 490 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT przeglądowe z angiografią naczyń miednicy

Cena: 490 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT aortografia brzuszna          

Cena: 520 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT wysokiej rozdzielczości do oceny zatorowości tętnicy krezkowej górnej      

Cena: 560 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT przeglądowe jamy brzusznej i miednicy      

Cena: 630 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT portografia do oceny nadciśnienia wrotnego          

Cena: 630 zł

Badania specjalistyczne CT w zakresie jamy brzusznej i miednicy CT bez środka cieniującego do oceny kamicy moczowej          

Cena: 280 zł                

CT przeglądowe kości  

Cena: 280 zł

CT klatki piersiowej i jamy brzusznej    

Cena: 630 zł

CT kości lub tkanek miękkich w opcji wysokiej rozdzielczości z rekonstrukcjami 3D        

Cena: 310 zł

CT przeglądowe kręgosłupa szyjnego   

Cena: 250 zł

CT kręgosłupa szyjnego z rekonstrukcjami 3D   

Cena: 310 zł

CT przeglądowe kręgosłupa piersiowego          

Cena: 310 zł

CT kręgosłupa piersiowego z rekonstrukcjami 3D         

Cena: 340 zł

CT przeglądowe kręgosłupa L-S

Cena: 250 zł

CT kręgosłupa L-S z rekonstrukcjami 3D

Cena: 310 zł

CT angiografia naczyń obwodowych     

Cena: 490 zł

Badania RTG

RTG czaszki – projekcja PA i prawoboczna        

Cena: 58 zł

RTG czaszki – projekcja PA i lewoboczna          

Cena: 58 zł

RTG czaszki – x5 (PA, bok, Town, twarzoczaszka, nos)   

Cena: 108 zł

RTG czaszki – x4 (PA, bok, twarzoczaszka, nos) 

Cena: 89 zł

RTG czaszki – x3 (PA, bok, Town)          

Cena: 69 zł

RTG czaszki – x3 (PA, bok, nos) 

Cena: 69 zł

RTG czaszki – x3 (PA, bok, twarzoczaszka)        

Cena: 69 zł

RTG czaszki metodą Town'a     

Cena: 25 zł

RTG celowane siodełka tureckiego – projekcja boczna  

Cena: 43 zł

RTG twarzoczaszki – projekcja PA         

Cena: 25 zł

RTG kości nosowej – boczne    

Cena: 36 zł

RTG kości skroniowej metodą Schüllera

Cena: 43 zł

RTG zatok – projekcja PA         

Cena: 36 zł

RTG zatok – projekcja boczna   

Cena: 36 zł

RTG oczodołu  

Cena: 39 zł

RTG żuchwy PA

Cena: 39 zł

RTG gałęzi żuchwy       

Cena: 39 zł

RTG osiowe bródki      

Cena: 39 zł

RTG stawu skroniowo-żuchwowego     

Cena: 39 zł

RTG łuku jarzmowego  

Cena: 39 zł

RTG kręgosłupa szyjnego – projekcja AP i boczna         

Cena: 50 zł

RTG szyi - projekcja boczna (ciało obce)

Cena: 39 zł

RTG szyi - projekcja AP  (ciało obce)     

Cena: 39 zł

RTG kręgosłupa piersiowego – projekcja AP i boczna    

Cena: 53 zł

RTG kręgosłupa lędźwiowego – projekcja AP i boczna   

Cena: 53 zł

RTG kręgosłupa – projekcja AP (igła)    

Cena: 39 zł

RTG kręgu szczytowego i obrotowego – projekcja AP    

Cena: 47 zł

RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego AP     

Cena: 45 zł

RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego boczne

Cena: 45 zł

RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego AP w pozycji stojącej  

Cena: 45 zł

RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego boczne w pozycji stojącej        

Cena:  45 zł

RTG kręgosłupa szyjnego – projekcje skośne    

Cena: 53 zł

RTG kręgosłupa piersiowego – projekcje skośne

Cena: 53 zł

RTG kręgosłupa lędźwiowego – projekcje skośne          

Cena: 53 zł

RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe – w przodo- i tyłozgięciu       

Cena: 53 zł

RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe – w prawo- i lewozgięciu         

Cena: 53 zł

RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe – w przodo- i tyłozgięciu   

Cena: 53 zł

RTG kręgosłupa celowane – projekcja AP i boczna        

Cena: 53 zł

RTG kości krzyżowej – projekcja AP      

Cena: 39 zł

RTG kości krzyżowej – projekcja boczna

Cena: 39 zł

RTG kości guzicznej – projekcja AP       

Cena: 39 zł

RTG kości guzicznej – projekcja boczna 

Cena: 39 zł

RTG kości krzyżowej i guzicznej – projekcja boczna       

Cena: 39 zł

RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP 

Cena: 56 zł

RTG stawów krzyżowo-biodrowych osiowe - celowane 

Cena: 56 zł

RTG klatki piersiowej PA w pozycji stojącej       

Cena: 42 zł

RTG klatki piersiowej AP w pozycji siedzącej     

Cena: 42 zł

RTG klatki piersiowej AP w pozycji leżącej        

Cena: 42,00

RTG klatki piersiowej AP w pozycji siędzącej przyłóżkowe         

Cena: 75 zł

RTG klatki piersiowej AP w pozycji leżącej przyłóżkowe 

Cena: 75 zł

RTG klatki piersiowej PA i boczne         

Cena: 58 zł

RTG klatki piersiowej boczne    

Cena:  36 zł

RTG klatki piersiowej boczne z barytem

Cena:  52 zł

RTG klatki piersiowej PA i boczne z barytem     

Cena: 67 zł

RTG klatki piersiowej AP lub PA (dzieci do 6 r.ż.)           

Cena: 39 zł

RTG klatki piersiowej PA i boczne (dzieci do 6 r.ż.)        

Cena: 56 zł

RTG klatki piersiowej boczne (dzieci do 6 r.ż.)   

Cena: 39 zł

RTG klatki piersiowej boczne z barytem (dzieci do 6 r.ż.)           

Cena: 50 zł

RTG klatki piersiowej PA i boczne z barytem (dzieci do 6 r.ż.)    

Cena: 64 zł

RTG szczytów płuc       

Cena: 42 zł

RTG mostka projekcja boczna   

Cena: 42 zł

RTG żeber AP (tylne odcinki – górne żebra)      

Cena: 42 zł

RTG żeber PA (przednie odcinki – górne żebra) 

Cena: 42 zł

RTG żeber skośne        

Cena: 42 zł

RTG podżebrza (dolne odcinki) 

Cena: 42 zł

RTG przeglądowe jamy brzusznej pozycja leżąca           

Cena: 45 zł

RTG przeglądowe jamy brzusznej pozycja leżąca na boku         

Cena: 45 zł

RTG przeglądowe jamy brzusznej pozycja stojąca         

Cena: 45 zł

RTG miednicy  

Cena: 45 zł

RTG talerza biodrowego skośne

Cena: 45 zł

RTG stawu barkowego – projekcja AP   

Cena: 36 zł

RTG stawu barkowego osiowe 

Cena: 36 zł

RTG stawu barkowego – projekcja Y     

Cena: 25 zł

RTG stawu barkowego – projekcja AP i osiowe

Cena: 61 zł

RTG stawu barkowego osiowe przez klatkę piersiową   

Cena: 25 zł

RTG łopatki – projekcja AP       

Cena: 42 zł

RTG łopatki styczne     

Cena: 42 zł

RTG obojczyka – projekcja PA   

Cena: 36 zł

RTG obojczyka styczne 

Cena: 36 zł

RTG stawu mostkowo-obojczykowego – projekcja PA   

Cena: 36 zł

RTG kości ramiennej – projekcja AP i boczna    

Cena: 50 zł

RTG stawu łokciowego - projekcja AP i boczna  

Cena: 50 zł

RTG stawu łokciowego - projekcja AP w pronacji i supinacji      

Cena: 50 zł

RTG stawu łokciowego - celowane na rowek    

Cena: 50 zł

RTG przedramienia - projekcja AP i boczna       

Cena: 50 zł

RTG nadgarstka - projekcja AP i boczna

Cena: 47 zł

RTG nadgarstka - projekcja skośna celowane na kość łódeczkowatą      

Cena: 47 zł

RTG nadgarstka - projekcja skośna       

Cena: 47 zł

RTG nadgarstka - projekcja AP i boczna porównawcze  

Cena: 47 zł

RTG nadgarstka - projekcja skośna porównawcze         

Cena: 47 zł

RTG dłoni - projekcja AP i boczna         

Cena: 47 zł

RTG dłoni - projekcja AP i skośna         

Cena: 47 zł

RTG dłoni - projekcja AP porównawcze

Cena: 47 zł

RTG palca I dłoni - projekcja AP i boczna          

Cena: 25 zł

RTG palca II dłoni - projekcja AP i boczna         

Cena: 25 zł

RTG palca III dłoni - projekcja AP i boczna         

Cena: 25 zł

RTG palca IV dłoni - projekcja AP i boczna        

Cena: 25 zł

RTG palca V dłoni - projekcja AP i boczna         

Cena: 25 zł

RTG stawów biodrowych AP porównawcze      

Cena: 42 zł

RTG stawu biodrowego AP       

Cena: 42 zł

RTG stawów biodrowych osiowe          

Cena: 42 zł

RTG stawów biodrowych osiowe porównawcze

Cena: 42 zł

Test Riessera   

Cena: 45 zł

Test elongacyjny         

Cena: 45 zł

RTG kości udowej  – projekcja AP i boczna       

Cena: 53 zł

RTG kolana – projekcja AP i boczna      

Cena: 50 zł

RTG  stawów kolanowych – projekcja AP w pozycji stojącej jedna projekcja      

Cena: 50 zł

RTG kolana tunelowe   

Cena: 47 zł

RTG osiowe rzepki       

Cena: 25 zł

RTG osiowe rzepek – jedna projekcja 30°         

Cena: 25 zł

RTG osiowe rzepek – jedna projekcja 60°         

Cena: 25 zł

RTG osiowe rzepek – jedna projekcja 90°         

Cena: 25 zł

RTG podudzia – projekcja AP i boczna  

Cena: 53 zł

RTG stawu skokowego – projekcja AP i boczna 

Cena: 47 zł

RTG kości piętowej  – projekcja osiowa

Cena: 36 zł

RTG kości piętowej  – projekcja boczna

Cena: 36 zł

RTG stopy – projekcja AP i boczna        

Cena: 47 zł

RTG stopy – projekcja AP i skośna        

Cena: 47 zł

RTG stóp – projekcja AP porównawcze 

Cena: 47 zł

RTG palca I stopy – projekcja AP i boczna         

Cena: 25 zł

RTG palców stopy – projekcja AP i skośna        

Cena: 25 zł

RTG pomiarowe kończyn dolnych        

Cena: 60 zł

RTG sylwetkowe kończyn dolnych - jedna projekcja      

Cena: 90 zł

RTG przyłóżkowe (dodatek)     

Cena: 34 zł

Badanie mammograficzne       

Cena: 92 zł

Badanie mammograficzne jednej piersi

Cena: 56 zł

Skopia klatki piersiowej

Cena: 69 zł

Bronchoskopia pod kontrolą RTG         

Cena: 156 zł

Biopsja przez ścianę klp pod kontrolą RTG        

Cena: 81 zł

Skopia przełyku

Cena: 69 zł

Skopia żołądka i dwunastnicy   

Cena: 138 zł

Badanie kontrastowe jelita cienkiego   

Cena: 152 zł

Wlew kontrastowy jelita grubego        

Cena: 235 zł

Cholangiografia wsteczna oddwunastnicza (ECPW)       

Cena: 207 zł

Cholangiografia pooperacyjna przez dren        

Cena: 108 zł

Duodenografia

Cena: 105 zł

Cystografia, ureterografia        

Cena: 133 zł

Histerosalpingografia (HSG)     

Cena: 118 zł

Fistulografia    

Cena: 108 zł

Pielografia       

Cena: 177 zł

Urografia dożylna        

Cena: 265 zł

Kruszenie kamieni (PCNL)        

Cena: 69 zł

Nephrostomia 

Cena: 69 zł

Sialografia       

Cena: 116 zł

Mielografia      

Cena: 172 zł

RTG stresowe stawu skokowego - jeden test (projekcja)

Cena: 97 zł

RTG stresowe stawu skokowego - trzy testy (projekcje)

Cena: 249 zł

RTG stresowe stawu kolanowego - jeden test (projekcja)         

Cena: 97 zł

RTG stresowe stawu kolanowego - dwa testy (projekcje)          

Cena: 180 zł

                       

Badania USG

USG przeglądowe jamy brzusznej         

Cena: 83 zł

USG rozszerzone jamy brzusznej          

Cena: 97 zł

USG jamy brzusznej z opcją elastografii

Cena: 111 zł

USG jamy brzusznej z kontrastem        

Cena: 207 zł

USG tarczycy   

Cena: 97 zł

USG przytarczyc          

Cena: 97 zł

USG szyi          

Cena: 97 zł

USG szyi z kontrastem 

Cena: 207 zł

USG ślinianek  

Cena: 97 zł

USG biopsja wątroby   

Cena: 207 zł

USG biopsja nerki        

Cena: 207 zł

USG - nefrostomia, opróżnianie torbieli

Cena: 207 zł

Drenaż jamy opłucnej pod kontr. USG  

Cena: 118 zł

USG opłucnej   

Cena: 97 zł

USG tkanek miękkich   

Cena: 111 zł

USG tkanek miękkich z opcją elastografii          

Cena: 111 zł

USG piersi       

Cena: 97 zł

USG jąder        

Cena: 97 zł

USG przyłóżkowe        

Cena: 125 zł

USG przezciemiączkowe CUN   

Cena: 76 zł

USG barku       

Cena: 194 zł

USG łokcia       

Cena: 194 zł

USG nadgarstka i ręki   

Cena: 194 zł

USG stawu biodrowego dorosłych        

Cena: 194 zł

USG kolana      

Cena: 194 zł

USG stawu skokowego 

Cena: 194 zł

USG stopy       

Cena: 194 zł

USG ścięgna Achillesa  

Cena: 166 zł

USG - iniekcja dostawowa pod kontrolą USG    

Cena: 221 zł

USG kości i stawów     

Cena: 207 zł

USG z opcją Dopplerowską       

Cena: 111 zł

USG przewodu pokarmowego-inne      

Cena: 97 zł

Badania medycyny nuklearnej

Scyntygrafia z zastosowaniem pochodnych somatostatyny       

Cena: 8 070 zł

Scyntygrafia nadnerczy            

Cena: 3 590 zł

Scyntygrafia wentylacyjna płuc            

Cena: 2 700 zł

Scyntygrafia cytrynianem galu             

Cena: 4 490 zł

Scyntygrafia znakowanymi leukocytami           

Cena: 4 130 zł

Badanie miejsc krwawienia      

Cena: 380 zł

Badanie przecieku L/R w krążeniu małym (DTPA 99mTc)            3

Cena: 80 zł

Cholescyntygrafia        

Cena: 380 zł

Renoscyntygrafia         

Cena: 407 zł

Renoscyntygrafia test z captoprilem     

Cena: 407 zł

Scyntygrafia kości miejscowa 3-fazowa            

Cena: 560 zł

Scyntygrafia perfuzyjna płuc   

Cena: 380 zł

Scyntygrafia dróg łzowych        

Cena: 380 zł

Scyntygrafia MIBI 99mTc          

Cena: 380 zł

Scyntygrafia naczyniaków wątroby metodą planarną

Cena: 380 zł

Scyntygrafia ognisk zapalnych kości (Nanocoll) 

Cena: 440 zł

Scyntygrafia przytarczyc (badanie subtrakcyjne przy użyciu Na99mTcO4 i MIBI 99mTc)  

Cena: 550 zł

Scyntygrafia statyczna nerek    

Cena: 380 zł

Scyntygrafia ślinianek  

Cena: 380 zł

Wentrykulografia radioizotopowa techniką bramkową  (MUGA)           

Cena: 380 zł

Limfoscyntygrafia        

Cena: 550 zł

Scyntygrafia kości  - badanie całego ciała          

Cena: 560 zł

Scyntygrafia kości całego ciała uzupełniona scyntygrafią miejscową 3-fazową   

Cena: 560 zł

Scyntygrafia tarczycy   

Cena: 160 zł

Scyntygrafia tarczycy przy użyciu Na 131-I        

Cena: 160 zł

Scyntygrafia tarczycy przy użyciu Na 131-I i jodochwytność tarczycy (T24h i T48h)        

Cena: 187 zł

Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia serca techniką SPECT, badanie spoczynkowe (MIBI 99mTc)      

Cena: 605 zł

Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia serca techniką SPECT (MIBI 99mTc) - badanie z obciążeniem farmakologicznym           

Cena: 660 zł

Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia serca techniką SPECT, badanie wysiłkowe (MIBI 99mTc)           

Cena: 660 zł

Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia serca techniką SPECT - badanie wysiłkowe i spoczynkowe (MIBI 99mTc) - dwa badania   (2x)    

Cena: 1 265 zł

Badanie uchyłka Meckela         

Cena: 561 zł

Scyntygrafia kości - badanie SPECT      

Cena: 561 zł

Scyntygrafia naczyniaków wątroby technika SPECT       

Cena: 561 zł

Scyntygrafia perfuzyjna mózgu techniką SPECT

Cena: 590 zł

Scyntygrafia przytarczyc (badanie subtrakcyjne przy użyciu Na99mTcO4 i MIBI 99mTc) uzupełnione badaniem SPECT  

Cena: 605 zł

Scyntygrafia statyczna nerek uzupełniona badaniem SPECT      

Cena: 561 zł

Scyntygrafia wątroby i śledziony techniką SPECT           

Cena: 561 zł

Scyntygrafia zmian ogniskowych w mózgu techniką SPECT (MIBI 99mTc)          

Cena: 605 zł

Terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy - porada kwalifikacyjna

Cena: 500 zł

Terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy – podanie izotopu Na 131 I     

Cena: 500 zł

Terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy - porada kontrolna      

Cena: 120 zł

Terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości - porada kwalifikacyjna 

Cena: 840 zł

Terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości - podanie izotopu strontu          

Cena: 4 160 zł

Terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości - podanie izotopu samaru         

Cena: 6 650 zł

Terapia izotopowa synowektomii radioizotopowych      

Cena: 3 330 zł

Synowiektomie radioizotopowe - porada kwalifikacyjna

Cena: 420 zł

Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) /z zastosowaniem radiofarmaceutyków 18F-FDG, 18F-NaF/

Cena: 4 950 zł

Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) /z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków, w tym 18F-cholina (18-fluorocholina)/ 

Cena: 7 150 zł

Kwalifikacja na badanie izotopowe tarczycy     

Cena: 90 zł

Kwalifikacja na terapię izotopową        

Cena: 130 zł

Pakiet tarczycowy pełny (poziom TSH, poziom FT4, poziom FT3, poziom anty-TPO, poziom TRAb, poziom anty-TG)       

Cena: 180 zł

Pakiet tarczycowy podstawowy (poziom TSH, poziom FT4, poziom FT3)

Cena: 70 zł

Poziom TSH     

Cena: 30 zł

Poziom hormonu wzrostu - 1 punkt krzywej     

Cena: 30 zł

Poziom przeciwciał anty-TG     

Cena: 30 zł

Poziom przeciwciał anty-TPO   

Cena: 30 zł

Poziom przeciwciał przeciw receptorom TSH (TRAb)     

Cena: 70 zł

Poziom wolnej trójjodotyroniny (FT3)  

Cena: 30 zł

Poziom wolnej tyroksyny (FT4) 

Cena: 30 zł

Cennik za osobodzień po wypisie pacjenta

Osobodzień hospitalizacji po wypisie pacjenta ze Szpitala gdy opiekun nie odbiera osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji

Cena: 550 zł

Dział Krwiolecznictwa

Identyfikacyjna Karta Grupy Krwi „Krewkart”

30 zł

Wydanie Identyfikacyjnej Karty Grupy Krwi „Krewkart” z 1 oznaczeniem grupy krwi metodą półautomatyczną

85 zł

Wydanie Identyfikacyjnej Karty Grupy Krwi „Krewkart” z 2 oznaczeniami grupy krwi metodą półautomatyczną

130 zł

Kliniczny Oddział Neurologii – badania

Badanie USG Doppler - Duplex tętnic szyjnych i kręgowych

110 zł

Badanie USG przezczaszkowe (TCD lub TCCD)

150 zł

Badanie EEG z opisem

130 zł

Poradnia Audiometryczna

Audiogram tonalny - dorośli i dzieci powyżej 5 roku życia, wymagana współpraca pacjenta       

35 zł

Tympanometria - dorośli i dzieci od 1 miesiąca życia. konieczne wcześniejsze badanie lekarskie uszu

35 zł

Audiometria impedancyjna z odruchami strzemiączkowymi - dorośli i dzieci od 1 miesiąca życia, konieczne wcześniejsze badanie lekarskie uszu

40 zł

Audiometria mowy - dorośli i dzieci powyżej 7. roku życia        

55 zł

Próby nadprogowe SISI, Fowler - dorośli i dzieci powyżej 7 roku życia, wymagana dobra współpraca z pacjentem, wykonywane na zlecenie lekarza       

55 zł

Otoemisja akustyczna (OAE) - dorośli i dzieci od 1 miesiąca życia, odpowiednie przygotowanie dziecka

55 zł

Otoemisja akustyczna (OAE) - dorośli i dzieci od 1 miesiąca życia, odpowiednie przygotowanie dziecka

55 zł

ABR - próg słuchu - dorośli i dzieci od 1 miesiąca życia, małe dzieci w śnie fizjologicznym          

165 zł

ABR - latencje - dorośli i dzieci od 1 miesiąca życia, odpowiednie przygotowanie dziecka

125 zł

Próba kaloryczna

125 zł

Audiogram progowy                

35 zł

Impedancja                 

40 zł

Audiometria słowna w wolnym polu                

55 zł

Audiometria tonalna w wolnym polu               

45 zł

Charakterystyka szumu

35 zł

Cennik badań densytometrycznych

Badanie densytometryczne - jedna projekcja

55 zł

Badanie densytometryczne - dwie okolice

80 zł

Cennik za osobodzień rehabilitacji

Rehabilitacja ogólnoustrojowa             

600 zł

Rehabilitacja neurologiczna

600 zł

Rehabilitacja kardiologiczna

596 zł

Rehabilitacja pulmonologiczna

469 zł

Cennik za wydanie orzeczenia/zaświadczenia lekarskiego

Wystawienie płatnego orzeczenia lub zaświadczenia (na podstwie art. 16  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczy orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz innych orzeczeń i zaświadczeń lekarskich wydawanych na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz zaświadczeń lekarskich lub zaświadczeń wystawionych przez położną, wydawanych na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są wydawane dla celów uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka)

40 zł

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

Porada lekarza POZ

100 zł

Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę lub położną POZ

40 zł

Szczepienie DTP+Hib+WZW+Polio (Infanrix hexa)

250 zł

Szczepienie DTP+Hib+Polio (Infanrix IPV Hib)

180 zł

Szczepienie DTP+Hib+Polio (Pentaxim)

157 zł

Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby (Engerix B)

120 zł

Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby (Euvax B)

48 zł

Szczepienie przeciw pneumokokom (Prevenar 13)

260 zł

Szczepienie przeciw pneumokokom (Pneumo 23)

80 zł

Haemophilus influenzae  (Hiberix)

68 zł

Szczepienie meningokokom (Neis Vac - C)

125 zł

Szczepienia przeciw grypie INFLUVAC TETRA

53 zł

Szczepienia przeciw grypie VAXIGRIP TETRA

55 zł

Szczepionka przeciw meningokokom MENVEO

195 zł

Szczepienie przeiw wirusowi HPV

350 zł

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Świadczenie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (cena nie obejmuje kosztów badań Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego)

400 zł

Badania radiologiczne do 3 zleceń

150 zł

Badania radiologiczne powyżej 3 zleceń

300 zł

Świadczenia ginekologiczno-położnicze - badania

Badanie USG ginekologiczne

150 zł

Badanie KTG

100 zł

Pracownia Gastroskopii

Gastroskopia diagnostyczna z biopsją (uwzględnia min. 2 lub więcej badań hist-pat)

430 zł

Gastroskopia diagnostyczna (w przypadku wskazań obejmuje test urazowy)

270 zł

Gastroskopia diagnostyczna z biopsją (uwzględnia 1 badanie histopatologiczne)

340 zł

Kolonoskopia z polipektomią jednego lub więcej polipów o średnicy do 1 cm,  za pomocą pętli diatermicznej (z badaniem hist.-pat.)

1470 zł

Kolonoskopia diagnostyczna

470 zł

Kolonoskopia diagnostyczna z biopsją (z badaniem histopatologicznym)

680 zł

Zakład Fizjoterapii - badania

Indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne,mobilizacje i manipulacje) - nie mniej niż 30 minut

53 zł

Ćwiczenia  wspomagane - nie mniej niż 15 minut

10 zł

 

Pionizacja

10 zł

Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem - nie mniej niż 15 minut

10 zł

Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem - nie mniej niż 15 minut

10 zł

Ćwiczenia izometryczne - nie mniej niż 15 minut

8 zł

Nauka czynności lokomocji - nie mniej niż 15 minut

10 zł

Ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające (nie więcej niż 10 pacjentów

na 1 terapeutę)

6 zł

Masaż suchy - częściowy - minumum 20 minut na jednego pacjenta w tym minimum 15 minut czynnego masażu

22 zł

Masaż limfatyczny ręczny – leczniczy

26 zł

Masaż limfatyczny mechaniczny - leczniczy częściowy

13 zł

Masaż limfatyczny z bandażowaniem

53 zł

Masaż hydropowietrzny

27 zł

Masaż podwodny - mały basen

37 zł

 

Masaż mechaniczny (nie obejmuje urządzeń typu fotele masujące,

maty masujące, itp.)

22 zł

 

Galwanizacja

8 zł

Jonoforeza

8 zł

Kąpiel czterokomorowa

16 zł

Elektrostymulacja

9 zł

Tonoliza

8 zł

Prądy diadynamiczne

8 zł

Prądy interferencyjne

8 zł

 

Prądy TENS

8 zł

 

Prądy TRAEBERTA

8 zł

 

Prądy KOTSA

8 zł

 

Ultradźwięki  miejscowe

9 zł

 

Ultrafonoforeza

9 zł

Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości

9 zł

Naświetlanie promieniami IR, UV – miejscowe

9 zł

Laseroterapia – skaner

9 zł

Laseroterapia punktowa

11 zł

Okłady parafinowe

8 zł

 

Kąpiel wirowa kończyn

12 zł

Natrysk biczowy, szkocki, stały płaszczowy, inne natryski

15 zł

Krioterapia - miejscowa (pary azotu)

10 zł

Aquavibron

11 zł

Ćwiczenia zespołowe w basenie - 30 minut

8 zł

Ćwiczenia na rotorze w wodzie 15 minut

6 zł

Sucha kąpiel CO2

22 zł

Światło spolaryzowane

6 zł

 

Przy zakupie serii (10 jednakowych zabiegów) przysługuje rabat w wysokości 10 %

Pływanie rekreacyjne 45 minut - karnet (8 wejść)

60 zł

Pływanie rekreacyjne 45 minut - karnet ulgowy (8 wejść)

37 zł

Pływanie rekreacyjne jednorazowe 45 minut - wejście jednorazowe

9 zł

Zabieg falą uderzeniową wykonywany w oparciu o skierowanie wystawione przez lekarza specjalistę

60 zł