Struktura

 Struktura

 Struktura

Dyrektor Naczelny

Zespół Radców Prawnych
Zespół Zarządzania Jakością
Zespół ds. Komunikacji
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Centrum Innowacyjnych Terapii
Audytor Wewnętrzny
Inspektorzy Ochrony Radiologicznej
Inspektor ds. Obrony Cywilnej
Zespół ds. BHP
Inspektor Ochrony Danych
Kapelan

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

Oddziały szpitalne / Lekarze kierujący Oddziałami

Klinika I Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego

- Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Leczenia Żywieniowego 

- Kliniczny Oddział Transplantologii

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej 

- Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej

Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej

- Kliniczny Oddział Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej

Klinika Kardiochirurgii 

- Kliniczny Oddział Kardiochirurgii 

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

- Kliniczny Oddział Otorynolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej

- Kliniczny Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej

Klinika Ortopedii i Traumatologii

- Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji

- Kliniczny Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

- Kliniczny Oddział Rehabilitacji

- Kliniczny Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

- Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej

Klinika Kardiologii

- Kliniczny Oddział Kardiologii, Rehabilitacji Kardiologicznej, Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej

- Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej z Ośrodkiem Umiarowień

- Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki i Ambulatoryjnej Opieki Kardiologicznej

- Kliniczny Oddział Kardiologii Inwazyjnej

- Pracownia Hemodynamiki

- Kliniczny Oddział Elektrokardiologii

- Pracownia Elektrofizjologii

- Pracownia Elektroterapii

Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową

- Kliniczny Oddział Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Wewnętrznych

- Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

Klinika Nefrologii

- Kliniczny Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

- Kliniczny Oddział Sztucznej Nerki

Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

- Kliniczny Oddział Pneumonologii, Alergologii, Onkologii Pulmonologicznej i Chorób Wewnętrznych

- Pododdział Wzmożonej Opieki Pulmonologicznej i Postcovidowej

- Kliniczny Oddział Rehabilitacji Pneumonologicznej

- Pracownia Bronchoskopii

Klinika Neurologii

- Kliniczny Oddział Neurologii

- Kliniczny Oddział Udarowy i Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej

- Kliniczny Oddział Rehabilitacji Neurologicznej II

- Pracownia EEG

- Pracownia Neurochemii i Biologii Molekularnej

Klinika II Ginekologii

- Kliniczny Oddział Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej

Klinika III Ginekologii

- Kliniczny Oddział Ginekologii i Położnictwa

Klinika Położnictwa i Perinatologii

- Kliniczny Oddział Położnictwa, Perinatologii i Chorób Kobiecych

- Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych

- Kliniczny Oddział Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

- Kliniczny Oddział Reumatologii, Układowych Chorób Tkanki Łącznej i Chorób Wewnętrznych

Klinika I Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

- Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

- Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej 

Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Mikrochirurgii

- Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Mikrochirurgii

Oddział Chirurgii Naczyniowej

Kliniczny Oddział Ratunkowy

Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii 

Oddział Medycyny Nuklearnej

Oddział Wieloprofilowy Zachowawczy

Kierownicy Zakładów i Pracowni 

Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej

- Pracownia Ultrasonografii

- Pracownia Tomografii Komputerowej

Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii

- Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Zakład Fizjoterapii

- Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej

II Zakład Fizjoterapii

Pracownia Histopatologiczna

Izby Przyjęć

- Planowa

- Ginekologiczno - Położnicza

Blok Operacyjny

Ośrodki Opieki Pozaszpitalnej 

- Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej

- Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek Kwalifikujący do Przeszczepiania Nerek

Transfuzjolog Szpitalny

Dział Krwiolecznictwa

- Bank Krwi

- Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej

Apteka

- Pracownia Leków Cytostatycznych 

Poradnie Specjalistyczne

- Ginekologiczno-Położnicza i Onkologii Ginekologicznej

- Kardiologiczna

- Otolaryngologiczna

- Foniatryczna

- Audiologiczna

- Chirurgii Naczyniowej

- Alergii Oddechowej

- Chirurgii Klatki Piersiowej

- Kardiochirurgiczna

- Gastroenterologiczna

- Neonatologiczna

- Reumatologiczna

- Endokrynologiczna

- Diabetologiczna

- Nefrologiczna

- Neurologiczna

- Urologiczna

- Ortopedyczna

- Chirurgii Ogólnej

- Rehabilitacyjna

- Grużlicy i Chorób Płuc

- Neurochirurgiczna

- Medycyny Pracy

- Transplantacji Nerek

- Osteoporozy

- Immunologii i Immunoterapii

- Pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

- Położnej środowiskowej - rodzinnej

- Onkologiczna

- Leczenia Żywieniowego

- Leczenia Bólu

- Genetyczna

- Gabinet diagnostyczno - zabiegowy

- Chirurgii Plastycznej

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Pełnomocnik Dyrektora ds. Koordynacji Procesów Medycznych

Dział Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej

Główny Epidemiolog

Dział Nadzoru Sanitarno - Epidemiologicznego

Dział Sterylizacji 

Medyczne laboratorium diagnostyczne - Pracownia Genetyczna

Dział Dietetyki

Archiwum Centralne

 

Zastępca Dyrektora ds. Finansów i Rozwoju

 Główny Księgowy

- Dział Finansowo - Księgowy

- Dział Inwentaryzacji

Dział Kadr i Płac

Dział Organizacyjny

Dział Usług Medycznych i Rozliczeń

- Sekcja Koderów

Dział Kontrolingu i Analiz

- Sekcja Analiz Zarządczych

Dział ds. Projektów

Dział Zamówień Publicznych i Marketingu

Dział Logistyki Szpitala

Dział Infrastruktury i Wsparcia Informatycznego

Dział Wdrożeń i Utrzymania Systemów Informatycznych

Kancelaria Ogólna

Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury i Inwestycji

Dział Eksploatacyjny

- Sekcja Gospodarki Cieplnej

- Sekcja Remontowo - Budowlana

- Sekcja Elektryczna

- Sekcja Hydrauliczna, CO, Wentylacji i Klimatyzacji 

Dział Przygotowania i Nadzoru Remontów i Inwestycji

Dział Aparatury Medycznej

Dział Usług Niemedycznych

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Inspektor p. poż. i konserwator sprzętu

Naczelna Pielęgniarka

Zastępca Naczelnej Pielęgniarki

Pielęgniarki Oddziałowe

Dział Żywienia