Struktura

 

 

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

Oddziały szpitalne / Lekarze kierujący Oddziałami

Klinika I Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego

- Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Leczenia Żywieniowego 

- Kliniczny Oddział Transplantologii

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej 

- Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej

Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej

- Kliniczny Oddział Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej

Klinika Kardiochirurgii 

- Kliniczny Oddział Kardiochirurgii 

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

- Kliniczny Oddział Otorynolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej

- Kliniczny Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej

Klinika Ortopedii i Traumatologii

- Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji

- Kliniczny Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

- Kliniczny Oddział Rehabilitacji

- Kliniczny Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

- Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej

Klinika Kardiologii

- Kliniczny Oddział Kardiologii, Rehabilitacji Kardiologicznej, Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej

- Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej z Ośrodkiem Umiarowień

- Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki i Ambulatoryjnej Opieki Kardiologicznej

- Kliniczny Oddział Kardiologii Inwazyjnej

- Pracownia Hemodynamiki

- Kliniczny Oddział Elektrokardiologii

- Pracownia Elektrofizjologii

- Pracownia Elektroterapii

Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową

- Kliniczny Oddział Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Wewnętrznych

- Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

Klinika Nefrologii

- Kliniczny Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

- Kliniczny Oddział Sztucznej Nerki

Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

- Kliniczny Oddział Pneumonologii, Alergologii, Onkologii Pulmonologicznej i Chorób Wewnętrznych

- Pododdział Wzmożonej Opieki Pulmonologicznej i Postcovidowej

- Kliniczny Oddział Rehabilitacji Pneumonologicznej

- Pracownia Bronchoskopii

Klinika Neurologii

- Kliniczny Oddział Neurologii

- Kliniczny Oddział Udarowy i Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej

- Kliniczny Oddział Rehabilitacji Neurologicznej II

- Pracownia EEG

- Pracownia Neurochemii i Biologii Molekularnej

Klinika II Ginekologii

- Kliniczny Oddział Ginekologii Operacyjnej

Klinika III Ginekologii

- Kliniczny Oddział Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej

Klinika Położnictwa i Perinatologii

- Kliniczny Oddział Położnictwa, Perinatologii i Chorób Kobiecych

- Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych

- Kliniczny Oddział Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

- Kliniczny Oddział Reumatologii, Układowych Chorób Tkanki Łącznej i Chorób Wewnętrznych

Klinika I Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

- Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

- Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej 

Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Mikrochirurgii

- Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Mikrochirurgii

Oddział Chirurgii Naczyniowej

Kliniczny Oddział Ratunkowy

Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii 

Oddział Medycyny Nuklearnej

Oddział Wieloprofilowy Zachowawczy

Kierownicy Zakładów i Pracowni 

Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej

- Pracownia Ultrasonografii

- Pracownia Tomografii Komputerowej

Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii

- Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Zakład Fizjoterapii

- Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej

II Zakład Fizjoterapii

Pracownia Histopatologiczna

Izby Przyjęć

- Planowa

- Ginekologiczno - Położnicza

Blok Operacyjny

Ośrodki Opieki Pozaszpitalnej 

- Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej

- Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek Kwalifikujący do Przeszczepiania Nerek

Transfuzjolog Szpitalny

Dział Krwiolecznictwa

- Bank Krwi

- Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej

Apteka

- Pracownia Leków Cytostatycznych 

Poradnie Specjalistyczne

- Ginekologiczno-Położnicza i Onkologii Ginekologicznej

- Kardiologiczna

- Otolaryngologiczna

- Foniatryczna

- Audiologiczna

- Chirurgii Naczyniowej

- Alergii Oddechowej

- Chirurgii Klatki Piersiowej

- Kardiochirurgiczna

- Gastroenterologiczna

- Neonatologiczna

- Reumatologiczna

- Endokrynologiczna

- Diabetologiczna

- Nefrologiczna

- Neurologiczna

- Urologiczna

- Ortopedyczna

- Chirurgii Ogólnej

- Rehabilitacyjna

- Grużlicy i Chorób Płuc

- Neurochirurgiczna

- Medycyny Pracy

- Transplantacji Nerek

- Osteoporozy

- Immunologii i Immunoterapii

- Pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

- Położnej środowiskowej - rodzinnej

- Onkologiczna

- Leczenia Żywieniowego

- Leczenia Bólu

- Genetyczna

- Gabinet diagnostyczno - zabiegowy

- Chirurgii Plastycznej

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Pełnomocnik Dyrektora ds. Koordynacji Procesów Medycznych

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Dział Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej

Główny Epidemiolog

Dział Nadzoru Sanitarno - Epidemiologicznego

Dział Sterylizacji

Medyczne laboratorium diagnostyczne - Pracownia Genetyczna

Dział Dietetyki

Zastępca Dyrektora ds. Finansów i Rozwoju

 Główny Księgowy

- Dział Finansowo - Księgowy

- Dział Inwentaryzacji

Dział Kadr i Płac

Dział Organizacyjny

Dział Usług Medycznych i Rozliczeń

- Sekcja Koderów

Dział Kontrolingu i Analiz

- Sekcja Analiz Zarządczych

Dział ds. Projektów

Dział Zamówień Publicznych i Marketingu

Dział Logistyki Szpitala

Dział Infrastruktury i Wsparcia Informatycznego

Dział Wdrożeń i Utrzymania Systemów Informatycznych

Kancelaria Ogólna

Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury i Inwestycji

Dział Eksploatacyjny

- Sekcja Gospodarki Cieplnej

- Sekcja Remontowo - Budowlana

- Sekcja Elektryczna

- Sekcja Hydrauliczna, CO, Wentylacji i Klimatyzacji 

Dział Przygotowania i Nadzoru Remontów i Inwestycji

Dział Aparatury Medycznej

Dział Usług Niemedycznych

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Inspektor p. poż. i konserwator sprzętu

Naczelna Pielęgniarka

Zastępca Naczelnej Pielęgniarki

Pielęgniarki Oddziałowe

Dział Żywienia

Archiwum Centralne