O nas

Budynek SPSK Nr 4 Lublin 1

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 - widok z góry

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie jest największym szpitalem klinicznym w województwie lubelskim i 9. pod względem wielkości w Polsce. Wielospecjalistyczny, o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców Lubelszczyzny i sąsiednich regionów. Baza doskonałych specjalistów. Miejsce nowoczesnych terapii, badań naukowych, innowacji, osiągnięć lekarzy oraz dydaktyki. Istotne miejsce prowadzenia diagnostyki.

Szpital przy ul. Jaczewskiego został wybudowany w 1964 roku jako placówka lecznicza dla 600 pacjentów. W wyniku rozbudowy i szeregu remontów obecnie jest w nim miejsce dla około 800 pacjentów leczonych najnowocześniejszymi metodami. Więcej informacji o historii szpitala

SPSK Nr 4 w Lublinie od 2000 roku posiada Certyfikat Akredytacyjny wydany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, a od 2004 roku Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy międzynarodowej PN-EN ISO 9001: 2015. Więcej informacji o certyfikatach jakości.

SPSK Nr 4 zapewnia najszerszy zakres świadczeń w makroregionie. Świadczy wysokospecjalistyczne procedury lecznicze. Stosuje unikalne metody diagnostyczne. I posiada największe centrum kardiologiczne. W strukturach szpitala istnieją oddziały o najwyższym stopniu referencyjności (Kliniczny Oddział Położnictwa i Perinatologii, Kliniczny Oddział Ginekologii oraz Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii) oraz o drugim poziomie referencyjności (Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chirurgii Naczyniowej).

Poradnie Specjalistyczne SPSK Nr 4 uzupełniają rolę szpitala w makroregionie. Zapewniają kompleksową opiekę ambulatoryjną w 30 specjalizacjach, w tym tak rzadkich, jak: leczenie bólu, leczenie żywieniowe, immunologia i genetyka.

Poradnie SpecjalistyczneMAŁE1

 Fot. Maciej Rukasz

Budynek SPSK Nr 4 Lublin 1

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 - widok z góry

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie jest największym szpitalem klinicznym w województwie lubelskim i 9. pod względem wielkości w Polsce. Wielospecjalistyczny, o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców Lubelszczyzny i sąsiednich regionów. Baza doskonałych specjalistów. Miejsce nowoczesnych terapii, badań naukowych, innowacji, osiągnięć lekarzy oraz dydaktyki. Istotne miejsce prowadzenia diagnostyki.

Szpital przy ul. Jaczewskiego został wybudowany w 1964 roku jako placówka lecznicza dla 600 pacjentów. W wyniku rozbudowy i szeregu remontów obecnie jest w nim miejsce dla około 800 pacjentów leczonych najnowocześniejszymi metodami. Więcej informacji o historii szpitala

SPSK Nr 4 w Lublinie od 2000 roku posiada Certyfikat Akredytacyjny wydany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, a od 2004 roku Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy międzynarodowej PN-EN ISO 9001: 2015. Więcej informacji o certyfikatach jakości.

SPSK Nr 4 zapewnia najszerszy zakres świadczeń w makroregionie. Świadczy wysokospecjalistyczne procedury lecznicze. Stosuje unikalne metody diagnostyczne. I posiada największe centrum kardiologiczne. W strukturach szpitala istnieją oddziały o najwyższym stopniu referencyjności (Kliniczny Oddział Położnictwa i Perinatologii, Kliniczny Oddział Ginekologii oraz Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii) oraz o drugim poziomie referencyjności (Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chirurgii Naczyniowej).

Poradnie Specjalistyczne SPSK Nr 4 uzupełniają rolę szpitala w makroregionie. Zapewniają kompleksową opiekę ambulatoryjną w 30 specjalizacjach, w tym tak rzadkich, jak: leczenie bólu, leczenie żywieniowe, immunologia i genetyka.

Poradnie SpecjalistyczneMAŁE1

 Fot. Maciej Rukasz

Co nas wyróżnia

 • Najszersza gama usług w makroregionie.
 • Wysokospecjalistyczne procedury lecznicze i unikalne metody diagnostyczne.
 • Jedyny szpital w regionie z Centrum Urazowym.
 • Wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna, istotna dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców południowo-wschodniej Polski, w tym: Oddział Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej wykonujący zabiegi przebudowy naczyń mózgowych i wszczepiania stymulatorów struktur mózgowia. Jedyna w regionie Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej wykonująca kompleksowe zabiegi klatki piersiowej. Oddział Kardiochirurgii wykonujący zabiegi bajpasów wieńcowych, operacje wad serca w krążeniu pozaustrojowym. Klinika Nefrologii ze Stacją Dializ wykonująca wysokospecjalistyczne zabiegi m.in. plazmaferezy, klinika posiada najwyższą, pierwszą kategorię uprawniającą do szkolenia i specjalizacji lekarzy. Największy ośrodek kardiologiczny we wschodniej Polsce wykonujący zabiegi wieńcowe, strukturalne i elektrokardiologiczne. Klinika Neurologii – lider w dziedzinie trombektomii mechanicznej. Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego - jedyny ośrodek transplantacyjny w południowo-wschodniej Polsce. Poradnia prowadzi żywienie pozajelitowe i dojelitowe w domu. Trzeci poziom referencyjny - Oddział Kliniczny Położnictwa i Perinatologii oraz Oddział Kliniczny Ginekologii. 

Kardiologia sala operacyjna mała

Fot. Łukasz Głaczkowski

SPSK Nr 4

 

 • Kompleksowość terapii i usług medycznych - Wiele specjalizacji w jednym budynku. Kompleksowe podejście do procesu diagnozy, leczenia i rehabilitacji.
 • Instytucja naukowo-badawcza - Miejsce nowoczesnych terapii, badań, innowacji i osiągnięć lekarzy. Szeroka współpraca szpitala z innymi instytucjami.
 • Wysokiej klasy specjaliści - Nagradzani specjaliści, liderzy w swoich dziedzinach wprowadzający innowacyjne metody leczenia. 27 konsultantów wojewódzkich i 1 konsultant krajowy.
 • Najwyższy poziom usług medycznych - Dostęp pacjentów do nowoczesnych terapii i aparatury medycznej wysokiej klasy.
 • Szpital uniwersytecki - Ważne miejsce nauki dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

robotyczne zabiegi banerMAŁE

fot. Łukasz Głaczkowski

Szpital w liczbach. Dane za 2023 rok

 • 70 767 hospitalizacji
 • 22 208 operacji
 • 827 łóżek szpitalnych (w tym 19 w KOR)
 • 1 905 porodów
 • 112 252 świadczeń z zakresu leczenia żywieniowego
 • 152 917 porad w Poradniach Specjalistycznych SPSK Nr 4
 • 1 585 porad udzielonych w Izbie Przyjęć Planowych oraz Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej

Sala operacyjna Klinicznego Oddziału Elektrokardiologii SPSK Nr 4 w Lublinie

Fot. Łukasz Głaczkowski

Personel

 Wśród kadry SPSK Nr 4 w Lublinie znajduje się 27 konsultantów wojewódzkich i 1 konsultant krajowy.

 • 374 lekarzy
 • 213 rezydentów
 • 59 stażystów
 • 1 192 położne i pielęgniarki
 • 20 ratowników medycznych 
 • 153 pracowników wyższego personelu
 • 397 pracowników średniego personelu
 • 343 pracowników niższego personelu

pielegniarka

Fot. Łukasz Głaczkowski

Infrastruktura

 • 35 oddziałów szpitalnych
 • 4 budynki szpitalne
 • 14 laboratoriów
 • 30 poradni specjalistycznych
 • 2 izby przyjęć
 • 1 oddział ratunkowy [SOR]
 • 21 sal operacyjnych

Izba Przyjęć Planowych po termomodernizacji nocą

 Fot. Rafał Grzeszczuk

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagrody w konkursie "Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia. Liderzy VBHC" – I miejsce w kategorii "Skuteczna profilaktyka i edukacja" oraz nominacja w kategorii "Zarządzanie jakością – zarządzanie procesami".
 • Nagrody w konkursach "Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2019" , "Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2020", "Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2022" (finalista i laureat).
 • Laureat konkursu "Inspiracje 2021", w kategorii "Innowacyjny szpital – zarządzanie".
 • Nagroda Ministra Zdrowia za wysoką aktywność donatorską.
 • Dyplom uznania z Medalem Wojewody Lubelskiego za 55-lecie działalności lekarskiej w 2019 roku.
 • Statuetka i Dyplomem Uznania Wojewody Lubelskiego z Medalem za walkę z pandemią COVID-19.

 TA 8537

 Fot. Andrzej Stawiński / Wolters Kluwer