Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lokalizacja: Budynek Poradni Specjalistycznych, parter

Czynna jest w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 18:00

Telefony:

rejestracja - 81 718 21 22

telefon kontaktowy - 781 880 320

Informacja dla osób głuchych oraz słabosłyszących

pzgomaz logo

Poradnia POZ pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00.

Rejestracja osobista w budynku lub telefoniczna pod numerem tel: 81 718 21 22. W rejestracji znajduje się obniżony blat,  aby ułatwić komunikację z  pacjentami  ze szczególnymi potrzebami.

Pacjenci korzystający  ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej są objęci profesjonalną opieką lekarską, pielęgniarską i położniczą. Porad udzielamy w budynku Poradni, a w uzasadnionych przypadkach w warunkach domowych lub z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Przeprowadzamy  również wizyty patronażowe.

Budynek Poradni Specjalistycznych i POZ przystosowany  jest  do udzielania świadczeń  pacjentom  ze szczególnymi potrzebami. Przed budynkiem zlokalizowane są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. W wejściu głównym znajdują się drzwi automatyczne, do których prowadzi podjazd. Posiadamy udogodnienia  w postaci pętli  indukcyjnej oraz tabletów do komunikacji  w języku migowym. W Poradniach Specjalistycznych i POZ znajduje się winda i  oznaczenia wizualne ułatwiające poruszanie się po budynku.
Szczególną troską otaczamy dzieci,  kobiety w ciąży oraz matki karmiące, dla których został przygotowany pokój.

Personel

Kierownik Gabinetów
Lek. med. Joanna Gawlik, specjalista medycyny rodzinnej, balneologii i medycyny fizykalnej

Lekarze
lek. med. Joanna Gawlik, specjalista medycyny rodzinnej, balneologii i medycyny fizykalnej
lek. med. Dorota Starownik, specjalista medycyny rodzinnej
lek. med. Iwona Machul, specjalista medycyny rodzinnej
dr n. med. Joanna Wojtaszko-Zubik

Pielęgniarki
mgr piel.  Beata Tabor, specjalista piel.  środowiskowo-rodzinnego
piel. dyp.  Elżbieta Mazur,  specjalista piel. środowiskowo-rodzinnego
mgr piel .Lidia Jodłowska, specjalista piel. epidemiologicznego

Położne
mgr piel.  Dorota Niedźwiedź, specjalista pielęgniarstwa położniczego
lic. poł Kamińska Monika,  specjalista pielęgniarstwa położniczego

Statystyk medyczny
mgr Jolanta Pastwa, statystyk medyczny