Kliniczny Oddział Ratunkowy (KOR)
Budynek główny SPSK Nr 4 w Lublinie. Widok z lotu ptaka.

Kliniczny Oddział Ratunkowy

Lekarz Kierujący Oddziałem
Lek. med. Łukasz Pańko

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Krystyna Chałabis-Gnat
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej:
mgr Monika Fryc
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
dr n. med. Maja Chrzanowska-Wąsik
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat Oddziału - 81 724 45 55
Kierownik Oddziału - 81 724 44 25
Pielęgniarka Oddziałowa - 81 724 44 63
Rejestracja Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego

Telefon: 81 724 45 51 lub 81 724 45 52
Fax - 81 724 44 93
Lekarze dyżurni - 81 724 48 85
Kliniczny Oddział Ratunkowy
Kliniczny Oddział Ratunkowy (KOR) realizuje ustawowe zadania szpitalnych oddziałów ratunkowych. Jednostka udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (§2 ust.1 z Dz. U.2015, poz. 178 z późn. zm.)
Budynek główny SPSK Nr 4 w Lublinie. Widok z lotu ptaka.

Kliniczny Oddział Ratunkowy

Lekarz Kierujący Oddziałem
Lek. med. Łukasz Pańko

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Krystyna Chałabis-Gnat
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej:
mgr Monika Fryc
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
dr n. med. Maja Chrzanowska-Wąsik
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat Oddziału - 81 724 45 55
Kierownik Oddziału - 81 724 44 25
Pielęgniarka Oddziałowa - 81 724 44 63
Rejestracja Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego

Telefon: 81 724 45 51 lub 81 724 45 52
Fax - 81 724 44 93
Lekarze dyżurni - 81 724 48 85
Kliniczny Oddział Ratunkowy
Kliniczny Oddział Ratunkowy (KOR) realizuje ustawowe zadania szpitalnych oddziałów ratunkowych. Jednostka udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (§2 ust.1 z Dz. U.2015, poz. 178 z późn. zm.)

Opis oddziału

Informacja dla Pacjentów dotycząca Klinicznego Oddziału Ratunkowego

Kliniczny Oddział Ratunkowy (KOR) realizuje ustawowe zadania szpitalnych oddziałów ratunkowych. Jednostka udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (§2 ust.1 z Dz. U.2015, poz. 178 z późn. zm.).

Zgodnie z założeniami organizacyjnymi systemu ratownictwa medycznego, do Klinicznego Oddziału Ratunkowego powinny zgłaszać się wyłącznie osoby w nagłym zagrożeniu zdrowotnym.

Nagłym zachorowaniem z zaburzeniem funkcji życiowych, najczęściej jest:

 • Nagły ból w klatce piersiowej
 • Nagłe zaburzenie rytmu serca
 • Nagła duszność
 • Nagły silny ból głowy
 • Nagła utrata przytomności/ zaburzenia świadomości
 • Napad drgawek
 • Nagłe zaburzenia widzenia, słuchu, czucia, mowy
 • Nagły ból brzucha, uporczywe, masywne wymioty
 • Masywne krwawienie z przewodu pokarmowego
 • Nagłe silne krwawienie z dróg rodnych
 • Nagła wysoka gorączka
 • Ciężki uraz

Nie należy zgłaszać się do Klinicznego Oddziału Ratunkowego celem uzyskania:

 • Porady ogólnolekarskiej
 • Porady specjalistycznej
 • Wypisania recepty
 • Uzyskania zwolnienia lekarskiego
 • Zmiany opatrunków
 • Wykonania iniekcji
 • Zdjęcia szwów z rany
 • Zdjęcia opatrunków gipsowych
 • Wymiany cewników
 • Wykonania badań diagnostycznych- w zastępstwie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej
 • Otrzymania pomocy socjalnej itp.

Wymienione wyżej świadczenia wykonywane są przez podmioty Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

W Klinicznym Oddziale Ratunkowym pacjent może przebywać do 48 godzin, czas ten może być wydłużony w szczególnych wypadkach.

W celu usprawnienia pomocy zapewnienia właściwej opieki i niezwłocznego dostępu najciężej chorym do pomocy specjalistycznej dla pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jest prowadzona segregacja medyczna pacjentów (tzw. Triage) w zależności od kryteriów medycznych ciężkości danego schorzenia.

Segregacja jest przeprowadzana przez pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego przy pomocy lekarza KOR w sytuacjach wątpliwych.

Pacjenci zgodnie z zasadami segregacji medycznej, kwalifikowani są do pięciu grup identyfikowanych kolorami, w zależności od wskazań pilności zaopatrzenia:

 • czerwony - natychmiastowy kontakt z lekarzem
 • pomarańczowy - czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem wynosi do 10 minut
 • żółty - czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem wynosi do 60 minut
 • zielony - czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem wynosi do 120 minut
 • niebieski - czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem wynosi do 240 minut

Zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem Klinicznych i Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych najliczniejsi są pacjenci z grupy zielonej. Z tego powodu czas oczekiwania tych pacjentów, zarówno na badanie lekarskie, jak i wykonanie niezbędnej diagnostyki oraz podjecie końcowych decyzji jest najdłuższy.

Prosimy, zatem o stosowanie się do poniższych wskazań:

 • Nie denerwuj się czasem oczekiwania ma na to wpływ ilość pacjentów zarejestrowanych do danego lekarza, czas oczekiwania na wyniki badań, konieczność obserwacji przeprowadzenia badań kontrolnych; pamiętaj, że czas hospitalizacji w KOR może wynosić 48 godzin, a czasem i dłużej.
 • Pamiętaj, że kolejność rejestracji nie ma związku z kolejnością badania przez lekarza. Decydujący jest stan zdrowia.
 • Nie oczekuj, że po zakończonym procesie diagnostyki i leczenia otrzymasz wszystkie wykonane analizy i wyniki badań. Stanowią one własność szpitala. Będziesz je miał zawarte w karcie informacyjnej. Możesz wystąpić o ich kopię w dni powszednie w Archiwum Centralnym Szpitala.
  Przekierownie do innego podmiotu opieki zdrowotnej bez zapewnienia środka transportu sanitarnego, może nastąpić po wykluczeniu stanu zagrożenia zdrowotnego.

Pacjent zgłaszający się do KOR powinien mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL celem potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego w systemie Ewuś, lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego ważną z dowodem tożsamości.

Jeżeli nie posiadacie Państwo dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego, musicie dostarczyć go w ciągu 7 dni, w przeciwnym razie zostaniecie obciążeni kosztami leczenia.
Osoby bez ubezpieczenia zdrowotnego zobowiązane są do odpłatności za procedury wykonane w KOR.

Cennik procedur znajduje się w Rejestracji i na stronie internetowej szpitala.

Wszelkie formy agresji ze strony osób przychodzących do Klinicznego Oddziału Ratunkowego nie będą tolerowane. Nasz Oddział jest całodobowo monitorowany.

Informacja dla Lekarzy dotycząca Klinicznego Oddziału Ratunkowego

Przypominamy lekarzom POZ, że skierowanie do szpitala powinno być poparte niezbędnymi badaniami potwierdzającymi rozpoznanie, chyba, że pacjent jest w stanie nagłego zagrożenia życia. Na POZ-ach spoczywa ciężar wstępnej diagnostyki i leczenia. Następnym krokiem powinny być poradnie specjalistyczne, a nie KOR.

Przypominamy jednocześnie, że na skierowaniu powinno znaleźć się rozpoznanie z książki kodów ICD 10.

W momencie kierowania do SPSK Nr 4 w Lublinie pacjenta z innego szpitala (Izby przyjęć, czy SOR), prosimy o upewnienie się, że w oddziale, do którego jest on kierowany, jest miejsce. W momencie braku miejsca pacjent leczony jest w KOR lub odsyłany gdzie indziej.

Personel

Lekarze

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Łukasz Pańko

Lek. med.

Lekarz Kierujący Oddziałem

Maja Chrzanowska-Wąsik

dr n. med.

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem

Adam Kaszuba

lek. med.

Agata Płudowska-Stec

lek. med.

Agnieszka Mikuła-Mazurkiewicz

dr n. med.

Agnieszka Piwnicka

dr n. med.

Artur Tomczyński

lek. 

Dariusz Dunia

lek. med.

Dariusz Mełgieś

lek. med.

Dorota Gabska

lek. 

Dorota Rek

lek. med.

Grzegorz Piechota

dr n. med.

Jacek Ławnicki

lek. 

Jacek Mendocha

dr n. med.

Jakub Barycki

lek. 

Jerzy Rubaj

lek. med.

Joanna Berecka

lek. med.

Jolanta Sempka-Komorzycka

lek. med.

Justyna Kmieć

lek. 

Katarzyna Prus

dr n. med.

Katarzyna Stelmasiak

lek. 

Marcin Gułkowski

lek. med.

Piotr Krupa

lek. med.

Rościsław Muratov

lek. med.

Zdzisław Chodań

lek.

Katarzyna Gil

lek.

Jacek Jagnicki

lek.

Leszek Jahołkowski

lek.

Marcin Kulczyński

lek.

Cezary Sitarz

lek.

Wiktor Wójtowicz

lek.

Magdalena Ogórek

lek.

Anna Marciniak-Niemcewicz

lek. med.

Magdalena Majewska

dr n.med.

Robert Ściślak

lek. med.