Misja i polityka w SPSK Nr 4

Misja i polityka jakości

Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

(Art. 68 Konstytucji RP)

Dobro chorego jest naszą najważniejszą wartością i celem. Jesteśmy zespołem ludzi o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych, dumnych z przynależności do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie. Wykonujemy wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne, prowadzimy działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą oraz promocję zdrowia na najwyższym poziomie, przyczyniając się tym do postępu w medycynie i poprawy zdrowotności społeczeństwa.

(Misja Szpitala)

SPSK Nr 4 w Lublinie realizuje zadania statutowe współpracując z innymi instytucjami na zasadach partnerstwa.
Doskonalimy przyjęty system organizacyjny opierając się na nowoczesnych standardach zarządzania, w tym wymaganiach normy międzynarodowej PN-EN ISO 9001: 2015, w ramach posiadanych na te cele środków.

Dyrektor Szpitala
Dr n. med. Radosław Starownik

Zespół Zarządzania Jakością

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością

mgr Małgorzata Kędzierska MBA, CGAP

Gabinet pełnomocnika
Lokalizacja: pokój nr 112, I piętro
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 81 72 44 850

Specjalista ds. Jakości
dr n. med. Katarzyna Błaszkiewicz

Specjalista ds. Jakości
lek. Michał Łoziński

Zespół ds. Etyki

Cele działania Zespołu ds. Etyki:

 • zapewnienie ochrony praw pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie oraz ich dobrostanu zgodnie zasadami etyki medycznej,
 • omawianie wybranych skarg złożonych przez pacjentów,
 • upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej,
 • przedstawienie propozycji działań na rzecz rozwiązania problemów natury etycznej jakie zaistnieją w związku z zadaniami realizowanymi przez SPSK Nr 4,
 • doradztwo etyczne w trudnych przypadkach klinicznych dotyczących zwłaszcza śmiertelnej i ciężkiej choroby, odnośnie pacjentów SPSK Nr 4 w Lublinie,
 • udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom SPSK Nr 4 w Lublinie, a także ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych,
 • rozpatrywanie skarg na nieetyczne zachowanie się pracowników SPSK Nr 4 w Lublinie złożonych do zespołu,
 • prowadzenie mediacji w sytuacji konfliktu między personelem SPSK Nr 4 w Lublinie oraz pomiędzy personelem SPSK Nr 4 a pacjentem lub jego rodziną,
 • reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania Kodeksu Etyki Pracowników SPSK Nr 4 w Lublinie oraz kodeksów etycznych regulujących funkcjonowanie poszczególnych zawodów działalności podstawowej.

Skład Zespołu ds. Etyki

Przewodniczący Zespołu:

Dr n. med. Katarzyna Błaszkiewicz – Główny Transfuzjolog, Kierownik Działu Krwiolecznictwa

Zastępca Przewodniczącego Zespołu:

Mgr Beata Domańska-Momot – Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Członkowie Zespołu:

 • Prof. dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszek
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski
 • Dr n. med. Piotr Dziduch
 • Dr n. med. Wojciech Wrona
 • Dr n. med. Aneta Libera
 • Lek. med. Janusz Jendrej
 • Dr n. med. Marek Czajkowski
 • Lek. med. Michał Łoziński
 • Mgr Agnieszka Szymczak
 • Mgr Zofia Kiełbik
 • Mgr Anna Iwanek
 • Mgr Iwona Mitrus
 • Radca prawny Marta Podgórska
 • Mgr Anna Wójcik

Kontakt

Kontakt z Zespołem ds. Etyki jest możliwy poprzez:

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • listownie: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin (z dopiskiem "etyka")