Informacja o możliwości odbioru dokumentacji medycznej przed zniszczeniem

Informacja o możliwości odbioru dokumentacji medycznej przed zniszczeniem

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr4 w Lublinie informuje, że w oparciu o art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1876) zostanie przeprowadzony proces niszczenia dokumentacji medycznej -  historii chorób pacjentek oddziałów ginekologicznych leczonych w roku 2000 oraz historii chorób pacjentów oddziałów wewnętrznych i chirurgicznych leczonych w roku 2002, w związku z upływem okresów przechowywania dokumentacji medycznej, wskazanych w art. 29 ust.1 przywołanej ustawy.
Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana  pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie upoważnionej przez pacjenta, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy. Równocześnie, w przypadku śmierci pacjenta dokumentacja medyczna może zostać również wydana osobie bliskiej, o ile nie sprzeciwił się temu pacjent za życia lub inna osoba bliska, w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy.
Wydawanie dokumentacji przewidzianej do zniszczenia odbywać się będzie na wniosek osoby upoważnionej, według załączonego wzoru, który należy złożyć do dnia 21.04.2023 r. w Centralnym Archiwum Szpitala:
Osoby upoważnione do kontaktu: pracownicy Centralnego Archiwum Szpitala.
Tel. 81 724 44 52, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..