Wizyta w poradni

Poradnie Specjalistyczne000

fot. Maciej Rukasz

 

Poradnie Specjalistyczne000

fot. Maciej Rukasz

 

Rejestracja do specjalisty

Telefon: 81 718 21 21

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podczas rejestracji należy zgłosić to czy w trakcie wizyty pacjent będzie potrzebować tłumacza:

 • języka migowego
 • języka angielskiego
 • języka ukraińskiego

Na wizytę można się zapisać:

 • telefonicznie: nr tel. 81 718 21 21. Dzwoniąc do rejestracji należy przygotować numer PESEL i kod e-skierowania (jeżeli jest wymagane). Wszystkie połączenia są rejestrowane.
 • przez Asystenta Pacjenta na stronie internetowej. Należy wysłać do nas zgłoszenie, z informacją do której poradni pacjent chce się zarejestrować. Należy podać również dane kontaktowe. Nasz konsultant skontaktuje się z pacjentem w ciągu 2 dni roboczych.
 • osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Wówczas należy pobrać bilet ze znajdujących się przy wejściu biletomatów wybierając poradnię, do której dana osoba chce się zarejestrować. Następnie trzeba podejść do okienka, nad którym wyświetli się numer z biletu.
 • za pośrednictwem internetu. Należy zarejestrować się samodzielnie przez e-rejestrację. Należy pamiętać, aby podczas rejestracji wpisać poprawny numer telefonu.

Godziny pracy poszczególnych rejestracji 

 • Rejestracja Główna jest czynna w dniach poniedziałek - piątek, w godz. 7.00-14.35
 • Rejestracja Poradni Chorób Płuc, Alergii Oddechowej i Onkologicznej jest czynna w dniach w dniach poniedziałek - piątek w godz. 7.30-15.00
 • Rejestracja Poradni Neurochirurgicznej, Rehabilitacyjnej: poniedziałek -piątek w godz. 7.30-15.00

Gdzie najszybciej

Można samodzielnie sprawdzić, w której placówce wizyta u danego specjalisty będzie najszybciej. Najkrótszy termin oczekiwania można sprawdzić w Informatorze o Terminach Leczenia. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Zawsze możecie Państwo wypisać się z listy oczekujących w jednej placówce i zapisać się na listę oczekujących w drugiej. Nie można natomiast zarejestrować skierowania w dwóch przychodniach jednocześnie.

Kolejność w Kolejce Oczekujących

Przy ustalaniu kolejności udzielania świadczeń zdrowotnych i umieszczania na listach oczekujących duże znaczenie ma widniejąca na skierowaniu kategoria medyczna (przypadek pilny lub stabilny). Do danej kategorii medycznej kwalifikuje lekarz kierujący. Jeśli Państwo posiadacie szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, koniecznie należy o tym poinformować rejestratorkę i przedstawić odpowiedni dokument najpóźniej w dniu wizyty. W takim przypadku postaramy się udzielić Państwu świadczenia w dniu zgłoszenia lub gdy nie będzie to możliwe, wyznaczymy inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nas listy oczekujących.

Udostępnianie dokumentacji medycznej dotyczącej Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

WNIOSEK

 1. Historię choroby udostępniamy na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej.
 2. Upoważnienie dla przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej przez pacjenta musi mieć formę pisemną.
 3. Wniosek o udostępnienie dokumentacji mogą Państwo złożyć:
 • osobiście, w godzinach pracy rejestracji,
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu 81 718 21 21
 • poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TERMIN

 • Dokumentacja medyczna jest udostępniana tak szybko jak to możliwe.
 • Pracownik przyjmujący wniosek poinformuje Państwa o terminie, na kiedy będzie gotowa.

ODBIÓR

Odbiór kopii dokumentacji medycznej jest możliwy:

 • w Rejestracji przy okienku w godzinach pracy,
 • poprzez wysyłkę listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • poprzez wysyłkę pocztą elektroniczną, plik zaszyfrowany hasłem.

Każde udostępnianie dokumentacji rejestrujemy w "Ewidencji udostępniania dokumentacji medycznej", dlatego poprosimy o potwierdzenie jej odbioru. Prosimy również o dowód osobisty, żeby dokładnie sprawdzić dane osoby, która zgłosi się po odbiór kopii dokumentacji.

OPŁATA

 • Pierwsza kopia dokumentacji medycznej jest udostępniana pacjentowi przez podmiot leczniczy za darmo.
 • Za sporządzenie kolejnej kopii historii choroby pacjent uiszcza opłatę zgodnie z cennikiem obowiązującym w SPSK Nr 4 w Lublinie.

Wizyta u specjalisty

UBEZPIECZENIE

 • W dniu każdej wizyty sprawdzamy czy Państwo posiadacie prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za pośrednictwem systemu elektronicznej weryfikacji świadczeniobiorców (e-WUŚ).
 • Jeżeli e-WUŚ nie potwierdza Państwa prawa do świadczeń zdrowotnych, należy okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne lub podpisać Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. PLIK DO POBRANIA
 • Jeżeli chcą Państwo skorzystać z wizyty lekarskiej a nie posiadacie ubezpieczenia w NFZ, poprosimy o uiszczenie opłaty w KASIE znajdującej się w Rejestracji Głównej, przy okienku nr 1 wg cennika (znajduje się pod tym linkiem). Przyjmujemy tylko gotówkę.

Pierwsza wizyta

 1. Pierwsza wizyta u specjalisty odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza, który podpisał umowę z NFZ (z wyjątkiem poradni ginekologicznej i onkologicznej).
 2. Jeśli jesteście Państwo objęci leczeniem specjalistycznym do czasu jego zakończenia - nie jesteście zobowiązani do cyklicznego odnawiania skierowania.
 3. Aktualizacja skierowania do leczenia specjalistycznego jest konieczna w sytuacji, gdy przez ostatnie 730 dni pacjent nie podjął leczenia. Nowe skierowanie konieczne jest również, gdy zmieniła się przyczyna jego wystawienia, która była podana we wcześniejszym skierowaniu.
 4. Jeżeli Państwo nie rejestrowaliście się osobiście, koniecznie podejdźcie do okienka w rejestracji w celu potwierdzenia danych osobowych.
 5. Należy zabrać ze sobą wyniki badań, które mogą mieć wpływ na diagnozę lekarską.
 6. Przynajmniej raz w roku otrzymacie Państwo zaświadczenie dla lekarza kierującego, które pozwoli kontynuować leczenie farmakologiczne zlecone przez specjalistę. Na podstawie zaświadczenia lekarz POZ wystawi receptę na stale przyjmowane leki. 
 7. Jeśli jest potrzeba kontynuacji leczenia, lekarz wyznaczy termin kolejnej wizyty lub skieruje Państwa do rejestracji.

Kolejna wizyta

Należy pamiętać o tym, by każdorazowo potwierdzić swoje przybycie na wizytę wpisując swój nr PESEL na biletomacie. System skieruje Państwa pod odpowiedni gabinet a lekarzowi wyświetli się informacja, że pacjent oczekuje za drzwiami.

Nieobecność lekarza

Jeżeli podczas rejestracji wyrazili Państwo zgodę na kontakt z naszej strony i wysyłanie powiadomień, poinformujemy Państwa o nieobecności lekarza telefonicznie lub poprzez SMS.

Badania zlecone przez specjalistę

 • Lekarz zlecając badanie poinformuje Państwa o sposobie rejestracji i miejscu gdzie należy się udać by wykonać badanie.
 • Wynik badania trafi do lekarza kierującego, który omówi je i wyda podczas kolejnej wizyty.
 • Jeżeli lekarz kierując Państwa na badania nie wyznaczy od razu terminu kolejnej wizyty, niezwłocznie po umówieniu terminu badania, zadzwoń do rejestracji pod numer telefonu 81 718 21 21.

Badania laboratoryjne

Punkt Pobrań Materiałów do badań laboratoryjnych zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku Poradni Specjalistycznych i POZ jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:35.

Odbiór wyników badań laboratoryjnych odbywa się w Punkcie Pobrań Materiału do badań. 

Numer telefonu do Punktu Pobrań Materiałów – 81 72 44 638.

Wyniki badań laboratoryjnych dostępne są na internetowym koncie pacjenta pod adresem pacjent.gov.pl.

Zespół koordynatorów pakietu onkologicznego

 Koordynatorzy w SPSK Nr 4 w Lublinie:

 • mgr piel. Agnieszka Zbiciak - tel. 781 881 226, 81 72 44 254, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Paulina Kulesza - tel. 81 72 44 851, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Kinga Charęza - tel. 81 72 44 262, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.