Izba przyjęć planowych
Izba Przyjęć Planowych SPSK Nr 4 2021 06 12 nr 02

Izba Przyjęć Planowych


Rejestracja czynna w godzinach 7:00-15:00
(od poniedziałku do piątku)
 
Telefony:
81 724 44 69
81 724 44 92

Lokalizacja

Wejście do Izby Przyjęć Planowych SPSK Nr 4 znajduje się naprzeciw budynku Poradni Specjalistycznych SPSK Nr 4. W celu sprawnego sterowania przepływem pacjentów hospitalizowanych w trybie planowym na Izbie Przyjęć Planowych wprowadzono system kolejkowy, w skład którego wchodzą:

- biletomat (obsługiwany przez pacjenta samodzielnie) w wersji wiszącej zlokalizowany w holu przed wejściem do Izby Przyjęć Planowych,
- wyświetlacze znakowe prezentujące kolejno wezwane i obsługiwane bilety w systemie kolejkowym.

DZIENNY HARMONOGRAM PRZYJĘĆ PLANOWYCH

Realizacja Przyjęć Planowych

Poniedziałek – Piątek oraz Niedziela

 

Godziny przyjęć planowych

Oddział
 7.00-8.00 Hospitalizacje jednodniowe
7.45-9.15 Kliniczny Oddział Rehabilitacji,  Rehabilitacji Neurologicznej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
7.45-9.15 Oddział Chirurgii Naczyniowej
7.45-9.15 Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Leczenia Żywieniowego
Kliniczny Oddział Transplantologii
7.45-9.15 Kliniczny Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
9.15-10.45 Kliniczny Oddział Otolaryngologii 
9.15-10.45 Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii
9.15-10.45 Kliniczny Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy
9.15-10.45 Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej
9.15-10.45 Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii
10.45-12.30 Kliniczny Oddział Kardiochirurgii
10.45-12.30 Kliniczny Oddział Neurologii z Oddziałem Udarowym i Wczes. Reh. Poudar.  oraz Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej II
10.45-12.30 Kliniczny Oddział Nefrologii
10.45-12.30 Kliniczny Oddział Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej
10.45-12.30 Kliniczny Oddział Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej
  12.30-14.30 Kliniczny Oddział Kardiologii Inwazyjnej,
Kliniczny Oddział Elektrokardiologii,
Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej z Ośrodkiem Umiarowień
  12.30-14.30 Kliniczny Oddział Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych 
  12.30-14.30 Kliniczny Oddział Gastroenterologii

1. Przyjęcia planowe realizowane są według powyższego harmonogramu od poniedziałku do piątku oraz w niedziele
2. W sobotę nie są realizowane przyjęcia planowe
3. Oddziały muszą poinformować pacjentów o obowiązujących godzinach przyjęć.