Ankiety dla pacjentów

Zapraszamy do wypełnienia ankiet dotyczących jakości opieki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie i w Poradniach Specjalistycznych SPSK Nr 4 w Lublinie.

Udział w badaniach pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój jednostki. Ankiety są w całości anonimowe.

 

Ankieta dla pacjentów hospitalizowanych w SPSK Nr 4 w Lublinie

Ankieta dla osób korzystających z Poradni Specjalistycznych SPSK Nr 4 w Lublinie

Ankieta dla osób korzystających z POZ SPSK Nr 4 w Lublinie