Dział Sterylizacji
Budynek SPSK Nr 4 w Lublinie

Dział Sterylizacji

Kierownik:
mgr Jolanta Gumieniak

Lokalizacja:
parter, budynek Bloku Operacyjnego.
Godziny pracy Działu Sterylizacji:
całodobowo przez 365 dni w roku.
Zastępca Kierownika:
mgr Bożena Rewerska
 
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik Działu i zastępca - 81 724 46 12
Strefa brudna - 81 724 46 14
Strefa czysta - 81 724 46 13
Strefa sterylna - 81 724 46 15
Fax - 81 72 44 604
 
Budynek SPSK Nr 4 w Lublinie

Dział Sterylizacji

Kierownik:
mgr Jolanta Gumieniak

Lokalizacja:
parter, budynek Bloku Operacyjnego.
Godziny pracy Działu Sterylizacji:
całodobowo przez 365 dni w roku.
Zastępca Kierownika:
mgr Bożena Rewerska
 
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik Działu i zastępca - 81 724 46 12
Strefa brudna - 81 724 46 14
Strefa czysta - 81 724 46 13
Strefa sterylna - 81 724 46 15
Fax - 81 72 44 604
 

Personel

Kadrę pracowniczą w Dziale Sterylizacji tworzy wykwalifikowany personel posiadający tytuł zawodowy- technik sterylizacji medycznej, odpowiednie uprawnienia do obsługi urządzeń i certyfikaty.

Personel zatrudniony jest na stanowisku - Operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych.

 • Personel zatrudniony w ciągu technologicznym dekontaminacji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego – 28 osób.
 • Personel zajmujący się transportem sprzętu medycznego, dekontaminacją pomieszczeń metodą fumigacji i obsługą urządzeń sterylizujących – 9 osób.

O nas

Układ przestrzenny Centralnej Sterylizatorni jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.06. 2012 r. ,, w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą”, gwarantujący zachowanie ruchu postępowego narzędzi i sprzętu medycznego od punktu przyjęcia aż do wydania materiału sterylnego.

Głównym zadaniem Działu Sterylizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa realizacji procedur medycznych poprzez dostarczenie sterylnego wyrobu medycznego, wyprodukowanego zgodnie z zachowaniem obowiązujących wymogów. Dział Sterylizacji świadczy kompleksowe usługi dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i instrumentów medycznych na potrzeby wszystkich oddziałów, poradni specjalistycznych i sal operacyjnych.

Jest jedną z najnowocześniejszych placówek tego typu w Polsce, spełniającą wszystkie standardy, normy i wymogi unijne.

Warunki ponownej obróbki skażonych wyrobów określa producent, który gwarantuje, iż rekomendowane zasady dekontaminacji nie wpłyną na obniżenie ich wartości, a po użyciu nadal będą określane, jako nadające się do ponownej sterylizacji.

Spełnienie wymagań organizacyjnych i nowoczesne rozwiązania technologiczne stanowią istotny element bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjenta.

W skład głównego wyposażenia Działu Sterylizacji wchodzą:

 • Myjnie-dezynfektory 15-sto tacowe,
 • Myjnia-dezynfektor tunelowa,
 • Myjnie ultradźwiękowe,
 • Myjnia- dezynfektor wielogabarytowa do mycia: wózków, butów i kontenerów sterylizacyjnych,
 • Sterylizatory parowe 9-cio jednostkowe,
 • Sterylizator parowy 2-wu jednostkowy,
 • Sterylizator niskotemperaturowy plazmowy,
 • Sterylizator niskotemperaturowy na tlenek etylenu,
 • Urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń.

Wszystkie urządzenia i cały proces obróbki instrumentarium medycznego jest monitorowany systemem komputerowym.

Działalność dydaktyczna

Dział Sterylizacji jest miejscem kształcenia słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego im. prof. St. Liebharta na kierunku - technik sterylizacji medycznej. Prowadzone są również staże specjalizacyjne pielęgniarstwa operacyjnego związane z tematyką dezynfekcji i sterylizacji medycznej.