Programy lekowe

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM UROTELIALNYM

Miejsce realizacji: ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ I CHEMIOTERAPII I PORADNIA ONKOLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 654

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD)

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM I WCZESNEJ REHABILITACJI POUDAROWEJ ORAZ PORADNIA NEUROLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 720

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AKROMEGALII

Miejsce realizacji: PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 668

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ CUSHINGA

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII I CHORÓB METABOLICZNYCH, PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 668

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY FABRYEGO

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ NEFROLOGII

Kontakt: 81 72 44 537

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGII

Kontakt: 81 72 44 720

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY POMPEGO

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGII

Kontakt: 81 72 44 720

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA AKTYWNĄ POSTAĆ ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWE ZAPALENIE NACZYŃ (MPA)

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ NEFROLOGII

Kontakt: 81 72 44 628

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ

Kontakt: 81 72 44 790

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY, PORADNIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY

Kontakt: 81 72 44 434

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ UROLOGII I ONKOLOGII UROLOGICZNEJ

Kontakt: 81 72 44 636

Miejsce realizacji: ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ I CHEMIOTERAPII

Kontakt: 81 72 44 654

Miejsce realizacji: PORADNIA ONKOLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 654

Miejsce realizacji: PORADNIA UROLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 636

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ

Miejsce realizacji: ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ I CHEMIOTERAPII, PORADNIA ONKOLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 654

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO

Miejsce realizacji: ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ I CHEMIOTERAPII, PORADNIA ONKOLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 654

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGII

Kontakt: 81 72 44 720

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO

Miejsce realizacji: ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ I CHEMIOTERAPII, PORADNIA ONKOLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 654

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW (ŁZS)

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ

Kontakt: 81 72 44 790

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ

Kontakt: 81 72 44 790

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ

Kontakt: 81 72 44 790

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ASTMY

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY

Kontakt: 81 72 44 434

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CIĘŻKIEGO NIEDOBORU HORMONU WZROSTU U PACJENTÓW DOROSŁYCH ORAZ U MŁODZIEŻY PO ZAKOŃCZENIU TERAPII PROMUJĄCEJ WZRASTANIE

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII I CHORÓB METABOLICZNYCH, PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 668

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGII

Kontakt: 81 72 44 720

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY

Kontakt: 81 72 44 434

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGII

Kontakt: 81 72 44 720

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ

Kontakt: 81 72 44 790

Miejsce realizacji: PORADNIA NEUROLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 720

Miejsce realizacji: PORADNIA REUMATOLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 790

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI

Miejsce realizacji: PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 419

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ UROLOGII I ONKOLOGII UROLOGICZNEJ

Kontakt: 81 72 44 636

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ NEFROLOGII

Kontakt: 81 72 44 628

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA PŁUCA ORAZ MIĘDZYBŁONIAKA OPŁUCNEJ

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY

Kontakt: 81 72 44 434

Miejsce realizacji: ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ I CHEMIOTERAPII, PORADNIA ONKOLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 654

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NINTEDANIBEM CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC ZWIĄZANEJ Z TWARDZINĄ UKŁADOWĄ

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY

Kontakt: 81 72 44 434

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ

Kontakt: 81 72 44 790

Miejsce realizacji: PORADNIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY

Kontakt: 81 72 44 434

Miejsce realizacji: PORADNIA REUMATOLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 790

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)

Miejsce realizacji: ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ I CHEMIOTERAPII, PORADNIA ONKOLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 654

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ

Kontakt: 81 72 44 790

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z AUTOSOMALNIE DOMINUJĄCĄ POSTACIĄ ZWYRODNIENIA WIELOTORBIELOWATEGO NEREK

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ NEFROLOGII, PORADNIA NEFROLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 628

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI NEREK

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ NEFROLOGII, PORADNIA NEFROLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 628

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGII, PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA

Kontakt: 781 881 060

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ WILSONA

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGII, PORADNIA NEUROLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 720

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI

Miejsce realizacji: ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ I CHEMIOTERAPII, PORADNIA ONKOLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 654

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM NERKI

Miejsce realizacji: ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ I CHEMIOTERAPII, PORADNIA ONKOLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 654

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGII, PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA

Kontakt: 781 881 060

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ KARDIOLOGII I REH.KARDIOLOGICZNEJ Z PODODDZ. INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ, PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 419

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY

Kontakt: 81 72 44 434

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ I/LUB DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGII, PORADNIA NEUROLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 720

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ REHABILITACJI, PORADNIA REHABILITACYJNA

Kontakt: 781 880 052

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGII, PORADNIA NEUROLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 720

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ KARDIOLOGII I REH.KARDIOLOGICZNEJ Z PODODDZ. INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ

Kontakt: 81 72 44 419

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW LECZONYCH NERKOZASTĘPCZO DIALIZAMI

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ NEFROLOGII

Kontakt: 81 72 44 628

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PRZEŁYKU I ŻOŁĄDKA

Miejsce realizacji: ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ I CHEMIOTERAPII, PORADNIA ONKOLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 654

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGII, PORADNIA NEUROLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 720

PROGRAM LEKOWY - PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ

Miejsce realizacji: KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGII, PORADNIA NEUROLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 720

PROGRAM LEKOWY - PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS

Miejsce realizacji: ODDZIAŁ NEONATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA, PORADNIA NEONATOLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 845

PROGRAM LEKOWY - ZAPOBIEGANIE POWIKŁANIOM KOSTNYM U DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYM PROCESEM NOWOTWOROWYM OBEJMUJĄCYM KOŚCI Z ZASTOSOWANIEM DENOSUMABU

Miejsce realizacji: ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ I CHEMIOTERAPII, PORADNIA ONKOLOGICZNA

Kontakt: 81 72 44 654