Parking

Wjeżdżając na teren szpitala można skorzystać z parkingu, nad którym nadzór sprawuje Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Wjazd na parking jest możliwy poprzez pobranie biletu parkingowego przy wjeździe. Kierowcy mogą uiszczać opłaty przy wyjeździe u pracownika parkingu lub samodzielnie w automacie znajdującym się przed wejściem głównym do szpitala.