Zespół ds. Etyki

Cele działania Zespołu ds. Etyki:

 • zapewnienie ochrony praw pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie oraz ich dobrostanu zgodnie zasadami etyki medycznej,
 • omawianie wybranych skarg złożonych przez pacjentów,
 • upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej,
 • przedstawienie propozycji działań na rzecz rozwiązania problemów natury etycznej jakie zaistnieją w związku z zadaniami realizowanymi przez SPSK Nr 4,
 • doradztwo etyczne w trudnych przypadkach klinicznych dotyczących zwłaszcza śmiertelnej i ciężkiej choroby, odnośnie pacjentów SPSK Nr 4 w Lublinie,
 • udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom SPSK Nr 4 w Lublinie, a także ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych,
 • rozpatrywanie skarg na nieetyczne zachowanie się pracowników SPSK Nr 4 w Lublinie złożonych do zespołu,
 • prowadzenie mediacji w sytuacji konfliktu między personelem SPSK Nr 4 w Lublinie oraz pomiędzy personelem SPSK Nr 4 a pacjentem lub jego rodziną,
 • reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania Kodeksu Etyki Pracowników SPSK Nr 4 w Lublinie oraz kodeksów etycznych regulujących funkcjonowanie poszczególnych zawodów działalności podstawowej.


Skład Zespołu ds. Etyki

Przewodnicząca Zespołu:

Dr n. med. Katarzyna Błaszkiewicz – Główny Transfuzjolog, Kierownik Działu Krwiolecznictwa

Zastępczyni Przewodniczącej Zespołu:

Mgr Beata Domańska-Momot – Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Członkowie Zespołu:

Prof. dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszek
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski
Dr n. med. Piotr Dziduch
Dr n. med. Wojciech Wrona
Dr n. med. Aneta Libera
Lek. med. Janusz Jendrej
Dr n. med. Marek Czajkowski
Lek. med. Michał Łoziński
Mgr Agnieszka Szymczak
Mgr Zofia Kiełbik
Mgr Anna Iwanek
Mgr Iwona Mitrus
Radca prawny Marta Podgórska
Mgr Anna Wójcik

Kontakt

Kontakt z Zespołem ds. Etyki jest możliwy poprzez:

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • telefonicznie:

781 887 276 - przewodnicząca Zespołu dr Katarzyna Błaszkiewicz,

781 887 014 - zastępczyni przewodniczącej Zespołu mgr Beata Domańska - Momot

 • listownie: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin (z dopiskiem "etyka")