logo dotacje z budzetu panstwa

Dnia 10.10.2022 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zawarł z Ministrem Zdrowia umowę nr DOI/SK/85112/6220/53/2022/795 na udzielenie w 2022 r. dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego bloku FNG w SPSK Nr 4 w Lublinie”.

Cel zadania:

Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego bloku FNG poprzez:

 1. Dostosowanie klatek schodowych NK2 i GK3 do obowiązujących przepisów p.poż.
 2. Dostosowanie kondygnacji niskiego parteru bloku FNG do obowiązujących przepisów p.poż.

Zakres rzeczowy inwestycji:

 1. Roboty demontażowe i rozbiórkowe.
 2. Wywiezienie odpadów materiałów i elementów budowlanych.
 3. Roboty budowalne dostosowawcze:
  • Wymiana stolarki i ślusarki,
  • Roboty murowe oraz g-k,
  • Sufity podwieszane,
  • Roboty budowalne uzupełniające,
  • Przygotowanie otworu w stropie oraz montaż klapy dymowej,
  • Wymiana wyłazu na strych i wyłazu dachowego,
  • Nawiew kompensacyjny.
 4. Instalacje i urządzenia techniczne:
  1. System sygnalizacji pożaru,
  2. Instalacja sterowania i monitoringu klap ppoż.,
  3. Instalacja oddymiania i napowietrzania klatek schodowych,
  4. Instalacja sterownia drzwiami i roletami pożarowym,
  5. Instalacja oświetlenia podstawowego - poziom NP i klatki schodowe,
  6. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
  7. Uszczelnienie przejść kablowych masą EI 120,
  8. Instalacja hydrantowa,
  9. Zabezpieczenie p.poż. i izolacje termiczne instalacji sanitarnych,
  10. Próby i pomiary pomontażowe.

 

Efekty:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego bloku FNG,
 • Poprawa warunków ewakuacji w bloku FNG.

Wykonany zakres ułatwi realizację zadań inwestycyjnych na poszczególnych oddziałach zlokalizowanych w bloku FNG, w ramach których finansowaniem nie mogły być objęte części wspólne budynków.

Całkowita wartość zadania: 2 160 856,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 984 800,00 zł

Rozpoczęcie realizacji inwestycji: IV kwartał 2022 r.

Zakończenie realizacji inwestycji: I kwartał 2023 r.

Tablica informacyjna projektu