7 i 8 listopada w Amsterdamie w Holandii miało miejsce spotkanie europejskiego panelu ekspertów w dziedzinie krioablacji balonowej migotania przedsionków – Delphi Cryo Panel PBP. Z dumą informujemy, że przedstawicielem Polski w tym gremium został dr hab. Andrzej Głowniak, profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierownik Klinicznego Oddziału Elektrokardiologii SPSK Nr 4 w Lublinie.

Celem spotkania było wypracowanie przez ekspertów wspólnego stanowiska dotyczącego standardów szkolenia adeptów kardiologii zabiegowej w tej trudnej dziedzinie.

- Lubelska klinika została wybrana do tego grona jako jeden z najbardziej doświadczonych europejskich ośrodków w wykonywaniu tego typu zabiegów, a wstępem do niego były szczegółowe rejestracje przebiegu procedur wykonywanych przez ekspertów, jakie miały miejsce również w Klinicznym Oddziale Elektrokardiologii SPSK Nr 4 w Lublinie w sierpniu bieżącego roku - mówi prof. Andrzej Głowniak.

Wykonywane w lubelskim oddziale w sierpniu 2023 roku zabiegi krioablacji balonowej zostały zarejestrowane za pomocą systemu kamer oraz urządzeń zapisujących wszystkie szczegółowe parametry operacji. Materiał służy celom naukowym oraz szkoleniom dla młodych lekarzy z Unii Europejskiej. Więcej informacji o nagraniach można znaleźć pod tym linkiem.

Sala konferencyjna z wyświetlaczem i siedzącymi osobami. Jedna osoba stoi.

Sala konferencyjna z wyświetlaczem i siedzącymi osobami.

Panel Delphi Cryo Panel PBP (Fot. Andrzej Głowniak)

 

- Spotkanie było również platformą do wzajemnej wymiany doświadczeń, a jednocześnie wierzę, że przełoży się ono na podniesienie, a także ujednolicenie standardów szkolenia operatorów, co przyniesie korzyść dla naszych Pacjentów poprzez dodatkowe zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywanych zabiegów – dodaje prof. Andrzej Głowniak.

 

Dr hab. n. med. Andrzej Głowniak Kliniczny Oddział Elektrokardiologii kierownik

Dr hab. Andrzej Głowniak, prof. UM (Fot. Maciej Rukasz)