Serdecznie zapraszamy do udziału w X Warsztatach edukacyjnych „Trudne decyzje diagnostyczno-terapeutyczne u chorych na raka płuca”. Konferencja adresowana do medyków i adeptów medycyny odbędzie się w czwartek 16 listopada 2023 r. w Lublinie, w Hotelu Ibis Styles Lublin Stare Miasto (al. Solidarności 7). X Warsztatom Edukacyjnym przewodniczy prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk kierujący Pracownią Immunologii i Genetyki Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.

– Ok. 10 lat temu, kiedy rozpoczęliśmy organizowanie Warsztatów Edukacyjnych, do leczenia raka płuca po raz pierwszy wprowadzono terapie ukierunkowane molekularnie. W związku z coraz większą personalizacją leczenia tej choroby doszło do powstania problemów decyzyjnych dotyczących przeprowadzenia diagnostyki, a następnie doboru odpowiedniego leczenia tego nowotworu. W 2011 roku istniała tylko jedna terapia ukierunkowana molekularnie dla chorych z mutacjami w genie EGFR. W tej chwili jest kilkanaście różnych metod leczenia w tym: immunoterapia, chemioimmunoterapia czy też chemioradioterapia w skojarzeniu z immunoterapią. Jest też bardzo dużo metod leczenia ukierunkowanego molekularnie dla chorych z nieprawidłowościami w genach: EGFR, ALK, ROS1, MET, NTRK, KRAS i wiele innych. To wszystko sprawia, że bardzo trudno jest dobrać metody diagnostyczne, a także odpowiednie leczenie do wykrytych nieprawidłowości genetycznych. Stąd pomysł przedstawienia na konferencji diagnostyki i leczenia raka płuca w sposób bardzo kompleksowy. Jako organizatorzy chcemy szerzyć świadomość, że prawidłowe zakwalifikowanie chorego do leczenia, wiążące się ze znaczącym przedłużeniem życia naszych pacjentów, jest bardzo trudnym, wielodyscyplinarnym zadaniem. Kiedyś spersonalizowane leczenie dotyczyło tylko chorych w zaawansowanym stopniu, czyli z chorobą przerzutową. Obecnie możemy mówić o terapiach okołooperacyjnych prowadzących do całkowitego wyleczenia czy też o terapiach po chemioradioterapii, które również mogą prowadzić do wyleczenia. Dzięki tym wszystkim nowym metodom leczenia również chorzy z zaawansowaną chorobą mogą żyć kilka a nawet kilkanaście lat dłużej. Ideą zbliżających się Warsztatów jest także aktywizacja środowiska naszych młodych kolegów, lekarzy i studentów. Przedstawią oni przypadki kliniczne, które następnie będą omawiane przez ekspertów – mówi kierownik naukowy konferencji prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk kierujący Pracownią Immunologii i Genetyki Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK Nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Grafika przedstawiająca wirus i napis: "X Warsztaty Edukacyjne. Trudne Decyzje Diagnostyczno-Terapeutyczne u chorych na raka płuca. 16 listopada 2023 r. godz 16. Konferencja stacjonarna. Lublin. Hotel IbisStyles Lublin Stare Miasto. Aleja Solidarności 7. Kierownik naukowy prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk. Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Grafika: materiały organizatora

 

Udział w X Warsztatach Edukacyjnych jest bezpłatny. Na listopadową konferencję można się jeszcze zapisać. Rejestracja odbywa się poprzez panel - https://genimeducation.pl/event/onkologia/trudne-decyzje.

Organizatorami konferencji są: Pracownia Immunologii i Genetyki Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK Nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK Nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

PROGRAM WARSZTATÓW

16.00 – 16.05 POWITANIE UCZESTNIKÓW

prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski, prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

16.05 – 16.25 WYKŁAD INAUGURACYJNY

IMMUNOTERAPIA I CHEMIOIMMUNOTERAPIA U CHORYCH NA NDRP I DRP

prof. dr hab. n. med. Ewa Kalinka

16.25 – 17.45 SESJA PRZYPADKÓW

17.45 – 18.00 PRZERWA

18.00 – 18.50 SESJA EKSPERCKA

18.00 – 18.20 LECZENIE CHORYCH WE WCZESNYCH STADIACH ZAAWANSOWANIA RAKA PŁUCA

 dr n. med. Izabela Chmielewska

18.20 – 18.40 LECZENIE CHORYCH Z REARANŻACJĄ GENU ALK

 prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

18.40 – 19.00 PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA INHIBITORA ALK TRZECIEJ GENERACJI

U CHORYCH NA NDRP Z REARANŻACJAMI GENU ALK

dr n. med. Tomasz Jankowski

WYKŁAD SPONSOROWANY PFIZER

19.00 – 19.10 DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE WARSZTATU

SESJA PRZYPADKÓW

16.25 – 17.45

  • CHEMIOIMMUNOTERAPIA 1. LINII U CHOREGO NA PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA PŁUCA I Z NISKĄ EKSPRESJĄ PD-L1

 Opiekunowie: mgr Natalia Krzyżanowska, dr hab. n. med. Robert Kieszko

 Prezentujący: Agata Tokarzewska

 Członkowie zespołu: Maciej Małyszek, Julia Osipowska, Alicja Bogdanowicz

  • CHEMIOIMMUNOTERAPIA 1. LINII U CHOREGO NA GRUCZOŁOWEGO RAKA PŁUCA I Z NISKĄ EKSPRESJĄ PD-L1

 Opiekunowie: mgr Natalia Krzyżanowska, dr n. med. Tomasz Jankowski

 Prezentujący: Maria Grodkiewicz

 Członkowie zespołu: Paweł Kozieł, Alicja Bogdanowicz

  • ZESPÓŁ UWALNIANIA CYTOKIN U CHOREJ NA NDRP Z WYSOKĄ EKSPRESJĄ PD-L1

 LECZONEJ W 1. LINII CEMIPLIMABEM

 Opiekun: dr n. med. Michał Szczyrek

 Prezentujący: Stanisław Dziurda

 Członkowie zespołu: Karol Kasprzak, Dominik Łuczyński

  • OZYMERTYNIB W TERAPII UZUPEŁNIAJĄCEJ U CHOREGO PODDANEGO RADYKLANEJ RESEKCJI NDRP Z MUTACJĄ W GENIE EGFR

 Opiekun: dr n. med. Tomasz Jankowski

 Prezentujący: Milena Krawczyk

 Członkowie zespołu: Weronika Chuchmacz, Michalina Pytka

  • LECZENIE SEKWENCYJNE U CHOREGO NA GRUCZOŁOWEGO RAKA PŁUCA Z REARANŻACJĄ GENU ALK

Opiekun: dr n. med. Magdalena Wójcik-Superczyńska

 Prezentujący: Aleksandra Przygoda

 Członkowie zespołu: Anna Rekowska, Piotr Rola

  • DROBNOKOMÓRKOWY RAK PŁUCA U 25-LETNIEGO MĘŻCZYZNY – PRZYCZYNY CHOROBY, DIAGNOSTYKA I TERAPIA

 Opiekun: dr n. med. Izabela Chmielewska

 Prezentujący: Aleksandra Łomża

 Członkowie zespołu: Bernadeta Maliszewska, Łukasz Łaba