Medycyna Nuklearna

Medycyna Nuklearna

Medycyna Nuklearna

KONTAKT

Rejestracja pacjentów: 81 724 43 87 lub 81 724 41 21
Sekretariat: tel./fax 81 724 43 39
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowy wykaz badań wykonywanych w Zakładzie:
Wykaz świadczeń wykonywanych w Zakładzie Medycyny Nuklearnej

Badania medycyny nuklearnej wykonywane są w budynku, usytułowanym w sąsiedztwie gmachu Pulmonologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, przy ul. Jaczewskiego 8c.

Rejestracja na badania medycyny nuklearnej: 10:00 – 14:00
Wydawanie wyników: 9:00 – 14:30
Pobieranie krwi na badania tarczycy: 7:30 – 12:30

Telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń na badania: tel. 81-72-44-387 lub 81-72-44-121

Przesyłanie skierowań: fax: 81-72-44-339, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa: https://www.spsk4.lublin.pl/pet


Rejestracja na badanie i odbiór wyników:
Zakład rejestruje pacjentów na badania przez zgłoszenie osobiste lub przez osobę trzecią, telefonicznie, faxem lub e-mailem. Badania scyntygraficzne oraz PET/CT wykonuje się wyłącznie na podstawie skierowania od lekarza specjalisty.Przed zarejestrowaniem pacjenta na badanie PET/CT wymagane jest dostarczenie oryginału/kopii skierowania na badanie lub przesłanie go faksem/emailem do Zakładu. Po zarejestrowaniu zostaje wyznaczony termin i godzina wizyty oraz przekazywane są informacje o sposobie przygotowania się na badanie. Pacjent w dniu badania powinien zgłosić się do rejestracji z dowodem tożsamości oraz z dokumentacją medyczną. Na wizytę należy zarezerwować sobie zależnie od rodzaju badania od 1 do 3 godzin. Pacjentowi w czasie przebywania w Zakładzie oraz w drodze powrotnej nie powinny towarzyszyć dzieci lub kobiety w ciąży.

Przed samym badaniem następuje rozmowa kwalifikacyjna lekarza z pacjentem, w trakcie której pobierana jest zgoda pacjenta na badanie i wyjaśniany jest przebieg badania. Ze względu na ochronę radiologiczną personelu po badaniu, należy bezpośrednio kierować się do wyjścia, unikając kontaktu z pracownikami Zakładu. Wynik badania przekazuje się pacjentowi w rejestracji Zakładu lub jednostce kierującej. Możliwe jest wskazanie innej osoby do odbioru wyniku wyłącznie za pisemną zgodą pacjenta – fakt ten należy zgłosić podczas rejestracji.
Istnieje również możliwość odebrania zarejestrowanego badania w formie elektronicznej na płycie.

 

Co pacjent powinien wiedzieć jadąc na badanie?
Osoba udającą się na badanie jak zwykle w takich wypadkach powinna zabrać ze sobą dokumentację medyczną. 24 godziny wcześniej nie powinna wykonywać ćwiczeń fizycznych, pić alkoholu i napojów zawierających kofeinę. Na badanie pacjent powinien być na czczo oraz nie używać gumy do żucia. Przed przybyciem należy wypić około 1 litr czystej niegazowanej wody mineralnej oraz przynieść ze sobą 1 litr wody mineralnej niegazowanej. Z uwagi na promieniowanie nie należy przyprowadzać ze sobą dzieci, kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

 

Informacje dla lekarzy kierujących:

Badania PET/CT

Badanie jest refundowane przez NFZ w ściśle określonych wskazaniach, które są umieszczone na drugiej stronie skierowania. Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie skierowania, zaznaczenie na drugiej stronie skierowania wskazania, złożenie podpisu prze lekarza kierującego oraz wysłanie tego skierowania faxem lub przesłanie pocztą elektroniczną lub przekazanie skierowania do rejestracji Zakładu.

Jest bardzo ważne aby zachować odstęp czasowy od pewnych procedur np.: 1 tydzień od biopsji, 6 tygodnie od zabiegu operacyjnego, 4-6 tygodni od chemioterapii i 3-6 miesięcy od radioterapii.
Druki skierowań:
Skierowanie na badanie 18F-FDG PET
Skierowanie na badanie 68-Ga-PSMA PET
Skierowanie na badanie 68-Ga-DOTATAE PET

Pozostałe badania izotopowe
Badania scyntygraficzne wykonywane są na podstawie skierowania wypełnionego przez lekarza kierującego. Formularze skierowań dostępne są poniżej:

 1. Skierowanie na badanie radioimmunologiczne
 2. Skierowanie na badanie izotopowe ogólne
 3. Skierowanie na badanie izotopowe serca
 4. Skierowanie na badanie izotopowe tarczycy
 5. Skierowanie na badanie izotopowe nerek
 6. Skierowanie na badanie izotopowe kości

 

Informacje organizacyjne:

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem:
dr hab. n. med. Beata Chrapko

 

LEKARZE

 • dr n.med. Renata Gołębiewska
 • dr n.med. Jolanta Kijek
 • dr n.med. Anna Nocuń
 • dr n.med. Marcin Pachowicz
 • lek. med. Magdalena Nowakowska-Wolska
 • lek. med. Andrzej Gawlik

REZYDENCI

 • lek. med. Katarzyna Ścibisz – Dziedzic
 • lek. med. Jakub Mitura

Kierownik Techników RTG - mgr Jacek Litwiński
Inspektor Ochrony Radiologicznej / IOR-3 – dr n. med. Bogusław Stefaniak

 

 

  O zakładzie

W ramach realizacji projektu pt.: „Przebudowa Centrum Innowacyjnych Technologii Nanobiomedycnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” w 2012 r. powstał nowoczesny zakład medycyny nuklearnej, wyposażony w aparaturę diagnostyczną zakupioną za środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania 1.3 Wspieranie Innowacji. (Informacja o zakładzie).

Do specjalnie zaprojektowanego budynku dla potrzeb medycyny nuklearnej przy ul. Jaczewskiego 8c zostały zakupione urządzenia do diagnostyki obrazowej: PET/CT oraz SPECT/CT wraz z aparaturą pomocniczą i systemem komputerowym do gromadzenia i opracowywania badań.

Dostawcę aparatury diagnostycznej - Firmę SIEMENS sp. z o.o. Healthcare, wyłoniono na drodze przetargu nieograniczonego. Budowę ośrodka dla potrzeb instalacji aparatury finansował Uniwersytet Medyczny w Lublinie, zaś wykonawcą budynku wyłonionym w przetargu było konsorcium: Przedsiębiorstwo Budowlane "WALTED" Waldemar Kabała, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "WAMACO" Sp. z o.o.

 

MAPA DOJAZDU DO ZAKŁADU

pet