logo szpitala
POCZTA   logo bip

mpi   tuv2018   akredytacyja2018

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozwój ośrodka koordynowanej opieki onkologicznej z zastosowaniem innowacyjnych technologii medycznych w SPSK nr 4 w Lublinie”. Umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą - Ministerstwem Zdrowia została zawarta dnia 31 października 2017 r.

 logo FE IS RP UE EFRR

 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20 - 954 Lublin

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

 

Rozwój ośrodka koordynowanej opieki onkologicznej
z zastosowaniem innowacyjnych technologii medycznych w SPSK nr 4 w Lublinie”

 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Celem projektu jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych poprzez wdrożenie innowacyjnych metod badania i leczenia nowotworów (będących drugą co do częstości przyczyną zgonów mieszkańców województwa lubelskiego); przełoży się to na poprawę jakości opieki zdrowotnej oraz zindywidualizowanie terapii poszczególnych Pacjentów.

Projekt swoim zakresem obejmuje przede wszystkim prace budowlano - modernizacyjne oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia.

W ramach projektu zaplanowano:

 • rozbudowę i doposażenie Zakładu Radiologii i Medycyny Nuklearnej
 • dobudowę do budynku Pneumonologii, Onkologii i Chemioterapii szachtu windowego wraz z dostawą dźwigu elektrycznego oraz wymianą istniejącego dźwigu elektrycznego
 • doposażenie Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii, Bloku Operacyjnego, Bloku Operacyjnego Neurochirurgicznego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Gastroenterologii
 • zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby sprawowania opieki nad chorymi z rozpoznaniem onkologicznym.

Korzyści wynikające z realizacji projektu dla Pacjentów:

Dzięki projektowi, Pacjent uzyska dostęp do specjalistycznej diagnostyki i innowacyjnego leczenia, które zostaną skoordynowane indywidualnie (w ramach klinik, które znajdą się na ścieżce pacjenta w danym schorzeniu onkologicznym). Terapia będzie dostosowana do rodzaju choroby, jej etapu, możliwości wdrożenia leczenia, co umożliwi wyeliminowanie opóźnień, skróci czas leczenia oraz poczucie „zderzenia pacjenta z systemem”.

Efekty projektu:

 • koordynowana opieka diagnostyczna i lecznicza
 • diagnostyka raka płuc przed zastosowaniem leczenia i po leczeniu
 • dostęp do wiarygodnej i nowoczesnej diagnostyki
 • koncentracja całego procesu terapeutycznego w jednym podmiocie, bez konieczności przenoszenia Pacjenta do innych ośrodków
 • skrócenie czasu diagnostyki
 • zwiększenie bezpieczeństwa Pacjentów, którym zamierza się podać dożylnie środek cieniujący w badaniach tomografii komputerowej
 • zapewnienie nowoczesnej, kompleksowej i wysokospecjalistycznej opieki medycznej.

Wartość projektu: 14 440 000,00 zł

Wysokość wydatków kwalifikowanych: 14 339 591,31 zł

Wkład Funduszy Europejskich ze środków EFRR: 12 188 652,61 zł

 

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu

umożliwiającego sygnalizowanie

o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 17 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem:

 1. specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  lub
 2. elektronicznego system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej - formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego (PDF)

 

Back to top

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.