Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Prof. dr hab. n. med. Biruty Fąfrowicz
wieloletniej Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy w latach 1976-1996
osoby wyjątkowej, szczerze oddanej swojej pracy oraz ludziom z którymi spotykała się na co dzień.
 
Składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie
Dyrekcja i Pracownicy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.”
 
Pogrzeb odbędzie się w piątek, 6 kwietnia 2018 o godzinie 14.00 w Kaplicy na Cmentarzu przy ul. Lipowej