W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 przy ul. Jaczewskiego trwają ostatnie prace związane z modernizacją części Kliniki Kardiologii.

Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb pacjentów Kliniki na I piętrze bloku FNG stanowi część projektu pt. „Utworzenie Wschodniego Centrum Leczenia Chorób Układu Krążenia w SPSK Nr 4 w Lublinie” dofinansowanego ze środków europejskich – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

2021 01 15 Lublin SPSK4 Kardiologia nr 01

Głównym efektem realizacji projektu jest:

  • utworzenie i wyposażenie Ośrodka Umiarawiania Arytmii Kliniki Kardiologii,
  • rozbudowa i doposażenie Kliniki Kardiologii poprzez modernizację Pracowni Elektrofizjologii wraz z salami podwyższonego nadzoru oraz utworzenie dodatkowej sali rehabilitacji kardiologicznej,
  • przebudowa i doposażenie Kliniki Kardiochirurgii oraz wymiana zużytego sprzętu perfuzyjnego, monitorującego,
  • rozbudowa oddziału pooperacyjnego Kliniki Kardiochirurgii, pozwalającego na wykorzystanie zwiększonych możliwości sal operacyjnych,
  • doposażenie bloku operacyjnego do celów realizacji zabiegów kardiochirurgicznych.

Obecnie całkowity koszt realizacji projektu, którego celem jest podwyższenie jakości usług świadczonych w Klinice Kardiologii i Klinice Kardiochirurgii, wynosi ponad 20,185 mln złotych. 15 mln złotych stanowi dofinansowanie, z czego 85 proc. to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020, a 15 proc. - dotacja celowa Ministra Zdrowia.

W ramach wspomnianego projektu w 2019 roku zrealizowano i zakończono roboty budowlane w części dotyczącej Kardiochirurgii tj. przebudowano pomieszczenia na wysokim parterze bloku CMD segment C (po Oddziale Gastroenterologii). Zakres robót obejmował roboty budowlane i konstrukcyjne polegające na przebudowie pomieszczeń dla  Kliniki Kardiochirurgii w nowej lokalizacji, utworzenie sal chorych, sal pooperacyjnych, roboty instalacyjne. Koszt przebudowy wyniósł 4 mln 69 tys. zł. Dzięki realizacji Klinika Kardiochirurgii została wyposażona w nowoczesny sprzęt i meble. Dodatkowo zakupione zostaną narzędzia chirurgiczne, lampy czołowe, pompy kroplówkowe. Łączna wartość tych nakładów to blisko 5 mln złotych.

Finalizowana obecnie kompleksowa przebudowa pomieszczeń wraz z instalacjami dla potrzeb Kliniki Kardiologii polega na przeniesieniu do nowej lokalizacji Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii, w skład której wchodzą: sala operacyjna przeznaczoną do zabiegów kardiologicznych, sala zabiegowa do wszczepiania rozruszników serca, sala podwyższonego nadzoru pozabiegowego, 5-cio osobowa sala chorych z łazienką oraz pomieszczeniami towarzyszącymi na połowie I piętra bloku FNG (po Oddziale Chirurgii Naczyniowej i Dziale Krwiolecznictwa).

2021 01 15 Lublin SPSK4 Kardiologia nr 18

Roboty budowlane w Klinice Kardiologii prowadzone były od początku marca 2020 r. Pomimo panującej pandemii były realizowane jedynie z krótkim okresem przestoju. Przebudowa dotyczyła powierzchni o wielkości ok. 500 m2. W jej ramach Klinika została wyposażona m.in. w kolumny anestezjologiczne oraz chirurgiczną, kolumny do intensywnej opieki czy lampę chirurgiczną. W ramach inwestycji wykonano generalny remont powierzchni wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych instalacji m.in.: elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych oraz zabezpieczenia p.poż. Wartość realizacji robót budowlanych tego zadania wynosi ponad 5, 9 mln złotych.

Dotychczas zakupiono już angiograf stacjonarny  z możliwością wykonywania cyfrowej angiografii rotacyjnej, koagulometr, wózki do transportu chorych. Ponadto, zakupione zostaną: pompa do elektrod irygowanych, osłony radiologiczne, indywidualne środki ochrony radiologicznej, monitory-defibrylatory z wózkiem, kardiomonitory z systemem centralnego nadzoru i rejestracji, łóżka i szafki dla pacjentów oraz stoliki zabiegowe, szafki na sprzęt medyczny, wózki reanimacyjne, meble i wyposażenie pomieszczeń. Nakłady na wskazane wyposażenie wyniosą łącznie blisko 4,2 mln złotych.

f2021 01 15 Lublin SPSK4 Kardiologia nr 14

               

W związku z utworzeniem Ośrodka Umiarawiania Arytmii Kliniki Kardiologii, Klinika Kardiologii będzie wyposażona m.in. w echokardiograf z głowicą do badań kardiologicznych i do badań przezprzełykowych, kardiomonitory z centralną stacją monitorującą, kardiowertery/defibrylatory stacjonarne z funkcją stymulacji przezskórnej, respirator, rejestratory ekg, stymulatory zewnętrzne serca, analizator laboratoryjny do diagnostyki przyłóżkowej, łóżka zabiegowe i dla pacjentów oraz niezbędne wyposażenie pomieszczeń. Nakłady w tej części wyniosą nieco ponad 700 tys. złotych.