W związku z okresem wzmożonych zachorowań na grypę, choroby grypopodobne oraz inne infekcje sezonowe, wprowadzam
całkowity zakaz odwiedzin u pacjentów hospitalizowanych w oddziałach
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.

Zakaz obowiązuje od dnia 02.03.2020 r. do odwołania.
Proszę o przestrzeganie powyższego zalecenia.

 

Dyrektor Naczelny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klincznego Nr 4 w Lublinie
dr n.med. Radosław Starownik

Załącznik: Skan komunikatu