Zapraszamy wszystkich na bezpłatną Konferencje
"INNOWACJE ROKU 2018 W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ".

LUBLINI, 9-10 MAJA 2019 CENTRUM KONGRESOWE COLLEGIUM MAIUS - UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE UL.JACZEWSKIEGO 4