Szkoła dla Rodziców, działająca w SPSK nr 4 od 1997 roku, przy Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii pełni rolę edukacyjną w zakresie przygotowania kobiet ciężarnych i /lub ich partnerów do ciąży, porodu, połogu oraz sprawowania opieki nad dzieckiem a także podjęcia i wypełniania nowych zadań rodzicielskich.

Dla par oczekujących na narodziny dziecka, jest źródłem fachowej wiedzy medycznej, miejscem wymiany doświadczeń oraz nabycia umiejętności praktycznych z zakresu właściwej pielęgnacji dziecka oraz zasad karmienia naturalnego.

Oferuje także wsparcie oraz profesjonalną pomoc medyczną w przypadku wystąpienia przejściowych trudności laktacyjnych i/lub problemów w pielęgnowaniu noworodka/niemowlęcia.