logo szpitala
POCZTA   logo bip

mpi   tuv2018   akredytacyja2018

Asseco BUSINESS SOLUTIONS przekazało szpitalowi specjalistyczny sprzęt medyczny

logo asseco business solutions W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie pragnę złożyć wyrazy podziękowania Szanownemu Panu Wojciechowi Barczentewiczowi Prezezowi Zarządu Asseco BUSINESS SOLUTION

Czytaj więcej-->

W czasie trwania pandemii SARS-CoV-2 każdego dnia doświadczaliśmy ogromnej życzliwości wyrażonej wsparciem naszego Szpitala przez różne instytucje, firmy oraz osoby prywatne. Serdecznie dziękujemy za Państwa zaangażowanie, piękne gesty solidarności oraz współodpowiedzialności.
Wasze działania są dowodem na to, że RAZEM MOŻEMY ZROBIĆ WIĘCEJ!

Pomoc proste

Tele-Poradnia Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii SPSK4

Rejestracja do Poradni Onkologicznej (Tele-porady bez obecności pacjenta) pod numerem 81 72 44 350.

12 września w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie odbyło się spotkanie przedstawicieli szpitali publicznych współpracujących w ramach Klastra Lubelska Medycyna z Galician Health Cluster z Hiszpanii.

 Klaster Lubelska Medycyna jest inicjatywą koordynowaną przez Urząd Miasta Lublin i Uniwersytet Medyczny w Lublinie, w ramach której współpracuje 130 podmiotów z województwa lubelskiego związanych z obszarem medycyny i zdrowia. Z kolei Galician Health Cluster zrzesza 60 członków. Są to podmioty publiczne i firmy, które koncentrują się na rozwiązaniach z zakresu zarządzania w obszarze ochrony zdrowia i opieki społecznej, technologiach medycznych
i nowych technologiach żywienia oraz telemedycynie i teleopiece.

Celem spotkania była wymiana wiedzy i doświadczeń między klastrami, a tym samym ocena możliwości ich współpracy nad wspólnymi projektami w przyszłości. W imieniu Radosława Starownika, Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie, gości powitała Beata Gawelska, zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa SPSK Nr 4. Podczas spotkania Michał Szabelski, pełnomocnik dyrektora SPSK 4 ds. Innowacji i Rozwoju przedstawił główne obszary działalności i priorytety rozwojowe Szpitala.

Galicia Health Cluster był reprezentowany przez Giselę Garcia Alvarez, dyrektor zarządzającą, Alberto Villar Ferreę, dyrektora ds. współpracy międzynarodowej oraz Adriana Alonso Muras i Diego Garcia Trigo z grupy KIOM. Zagraniczni goście ukazali przykłady wdrożonych w ich środowisku rozwiązań z zakresu technologii informatycznych, logistyki oraz aplikacji, pozwalających na efektywne zarządzanie zasobami w ochronie zdrowia na poziomie zarówno władz regionalnych, jak i poszczególnych jednostek.

W tym samym dniu z gośćmi z Hiszpanii spotkały się również innowacyjne firmy z Klastra Lubelska Medycyna oraz firmy reprezentujące ekosystem Lubelskiej Wyżyny IT. Potencjał Lublina w zakresie technologii IT zaprezentowała Oliwia Wójtowicz, pracownik Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. Z kolei Marzena Strok-Sadło, członek zarządu Klastra Lubelska Medycyna i kierownik referatu ekosystemów gospodarczych Urzędu Miasta Lublin opowiedziała o działalności Klastra oraz realizowanych w jego ramach projektach rozwojowych (między innymi finansowany z funduszy europejskich, z EFRR, z programu Interreg Kraje Morza Bałtyckiego projekt ProVaHealth – Product Validation in Health ).

loading...
loading...

Back to top

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.