logo szpitala
POCZTA   logo bip

mpi   tuv2018   akredytacyja2018

Asseco BUSINESS SOLUTIONS przekazało szpitalowi specjalistyczny sprzęt medyczny

logo asseco business solutions W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie pragnę złożyć wyrazy podziękowania Szanownemu Panu Wojciechowi Barczentewiczowi Prezezowi Zarządu Asseco BUSINESS SOLUTION

Czytaj więcej-->

W czasie trwania pandemii SARS-CoV-2 każdego dnia doświadczaliśmy ogromnej życzliwości wyrażonej wsparciem naszego Szpitala przez różne instytucje, firmy oraz osoby prywatne. Serdecznie dziękujemy za Państwa zaangażowanie, piękne gesty solidarności oraz współodpowiedzialności.
Wasze działania są dowodem na to, że RAZEM MOŻEMY ZROBIĆ WIĘCEJ!

Pomoc proste

Tele-Poradnia Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii SPSK4

Rejestracja do Poradni Onkologicznej (Tele-porady bez obecności pacjenta) pod numerem 81 72 44 350.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ma wielką przyjemność poinformować o zakończeniu realizacji prac związanych z budową nowej kotłowni dla potrzeb naszego szpitala.

W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. „Kotłownia parowa wysokoprężna dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 8 w Lublinie” wykonawcą generalnym została lubelska firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe WAMACO Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. K. Olszewskiego 8.

Realizacja przedmiotowego zadania polegała na budowie budynku kotłowni parowej wysokoprężnej z zapleczem socjalnym i zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem obudowy pochylni prowadzonej do podziemnego tunelu komunikacyjnego. Wybudowany budynek kotłowni jest 1 piętrowy, wolnostojący bez podpiwniczenia, przykryty dachem płaskim. Budynek składa się z dwóch części, jednokondygnacyjnej hali kotłów i dwukondygnacyjnego zaplecza socjalnego i magazynowego. W części socjalnej na kondygnacji parteru znajdują się pomieszczenia magazynowe z magazynem odczynników, warsztatem naprawczym, pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym, natomiast na kondygnacji 1 zlokalizowana jest szatnia personelu z umywalnią, pokój socjalny i pokój kierownika. Budynek jest wyposażony w instalacje wentylacyjne, centralnego ogrzewania, wodociągowo-kanalizacyjną, gazową oraz instalacje elektryczne i teletechniczne. W kotłowni zainstalowane są dwa kotły gazowe o łącznej mocy cieplnej nominalnej 2 x 3 915 MW. Kotłownia jest wyposażona w system detekcji gazu odcinający automatycznie dopływ w przypadku wykrycia wycieku gazu.

Zrealizowanie niniejszej inwestycji było kluczowy elementem zadań inwestycyjnych szpitala pod względem jego bezpiecznego funkcjonowania. Stara kotłownia była obiektem wysoce wyeksploatowanym, awaryjnym i pracującym nieprzerwanie od ponad 50 lat co wiązało się z ponoszeniem dużych nakładów finansowych związanych z jej bieżącą eksploatacją.

W ramach zadania towarzyszącego wykonano również przyłącze gazowe wraz ze stacją pomiarową.

Podstawowe parametry nowego obiektu:

  1. Powierzchnia netto: 384,98 m2
  2. Kubatura: 2 571,45 m3
  3. Długość: 27,65 m
  4. Szerokość: 12,85 m
  5. Wysokość: 8,20 m

Całkowity koszt budowy: 6 878 315,37 zł brutto

Okres realizacji prac: od 21.11.2017 r. do 31.01.2019 r.

 

loading...
loading...

Back to top

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.