Dnia 13.12.2018 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny otrzymał dotację celową z budżetu państwa, pochodzącą od Ministra Zdrowia, na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania dla lekarzy POZ wystawiających zaświadczenia lekarskie.

Dofinansowanie zostało udzielone przez Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie złożonego przez Szpital, w odpowiedzi na Zarządzenie Nr 115/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2018 r., wniosku o udzielenie dofinansowania.

Wysokość przyznanego dofinansowania: 8 394,75 zł.