Już ponad 100 pacjentów zostało przebadanych w Ośrodku Wczesnej Diagnostyki przy SPSK 4 w Lublinie pod kątem wykrycia reumatoidalnego zapalenia stawów.

Jest to możliwe dzięki współpracy z przychodniami Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które pierwszy etap badań przesiewowych prowadzą wśród swoich pacjentów. Dzięki wcześnie wykrytej chorobie, pacjent ma szanse na uniknięcie niepełnosprawności oraz pozostanie aktywnym na rynku pracy. Zachęcając kierownictwo przychodni do współpracy, zapraszamy do składania ofert w terminie do 30 listopada br. do godz. 12.00.

Ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej