Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie otrzymał certyfikat poświadczający udział w 2018 roku w badaniu punktowym występowania zakażeń szpitalnych związanych z opieką zdrowotną i zużycia antybiotyków (PPS HAI & AU)

Europejskie badanie Point Prevalence Survey of Healthcare Associated Infections przeprowadzone zostało zgodnie z metodologią opracowaną przez ECDC.

Badanie punktowe PPS jest koordynowane w Polsce przez Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu we współpracy z Zakładem Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.

Celem badania PPS – EU HAI & AU jest ocena występowania zakażeń szpitalnych i stosowania antybiotyków w dobrze scharakteryzowanej populacji pacjentów.

W SPSK – 4 badanie prowadzone i koordynowane przez Zespół Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń Szpitalnych we współpracy z przedstawicielami poszczególnych klinik / oddziałów, w okresie 08 – 18.05.2018r.

cert antybiotyki