logo szpitala
POCZTA   logo bip

mpi   tuv2018   akredytacyja2018

Asseco BUSINESS SOLUTIONS przekazało szpitalowi specjalistyczny sprzęt medyczny

logo asseco business solutions W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie pragnę złożyć wyrazy podziękowania Szanownemu Panu Wojciechowi Barczentewiczowi Prezezowi Zarządu Asseco BUSINESS SOLUTION

Czytaj więcej-->

ZAPROSZENIE NA WEBINAR - LECZENIE GUZÓW MÓZGU SYSTEMEM TERAPII Nanotherm - DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ

webinar polski

webinar angielski

W związku z organizacją webinaru przez SPSK Nr4, firmę MagForce oraz fundację ALIVIA w dniu 8.06.2020 z okazji Swiatowego Dnia Guza Mózgu, dla pacjentów oraz zainteresowanych lekarzy zarówno z Polski jak i zagranicy, zapraszamy do rejestracji na to wydarzenie.

REJESTRACJA DLA JĘZYKA POLSKIEGO I ANGIELSKIEGO     >>>>>>>>

Pomoc proste

Tele-Poradnia Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii SPSK4

Rejestracja do Poradni Onkologicznej (Tele-porady bez obecności pacjenta) pod numerem 81 72 44 350.

11.05.2017r. w przededniu Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki odbyła się jubileuszowa konferencja z okazji 60-lecia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zorganizowana przez Zarząd Oddziału PTP w Lublinie oraz Studenckie Koło PTP przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz Samodzielny Publinczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie.

Temat konferencji która odbywała się w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 4 to: ” Bezpieczna pielęgniarka = bezpieczny pacjent”,

Wśród licznie zgromadzonych gości byli przedstawiciele wojewody, lokalnych władz samorządowych, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Andrzej Drop , dziekan Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dyrektor SPSK - 4 dr n. med. Marian Przylepa, Przewodnicząca Zarządu Głównego PTP dr n. med. Grażyna Wójcik, konsultanci  wojewódzcy, Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie mgr Andrzej Tytuła, Przewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Położnych w Lublinie mgr Hanna Drozdowicz, nestorki pielęgniarstwa, Naczelne Pielęgniarki, laureatki poprzednich edycji Wojewódzkiego i Krajowego Konkursu Pielęgniarka Roku, przedstawiciele   Rady Społecznej SPSK - 4.

Otwarcia konferencji dokonała Przewodnicząca Zarządu Oddziału PTP mgr Dorota Flis , przedstawiając krótki rys historyczny PTP i współczesne kierunki działania na rzecz rozwoju naukowego i praktyki środowiska pielęgniarskiego.

Laureatka Konkursu Pielęgniarka Roku 2016 etapu wojewódzkiego  Agata Szlachta zaprezentowała konkursową pracę ” Bezpieczna pielęgniarka= bezpieczny pacjent.”

Wśród prezentowanych tematów znalazła się konkursowa praca laureatki z roku 2015 pielęgniarki SPSK - 4 Agnieszki Borowicz „Pielęgniarstwo wielokulturowe – wyzwania dla edukacji i praktyki pielęgniarstwa w Polsce” .

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Renata Domżał- Drzewicka przedstawiła zagadnienia „Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek w praktyce.”

Wizje współczesnego pielęgniarstwa przedstawili studenci uniwersyteckiego koła PTP  prezentując spot i film promujący zawód pielęgniarki/pielęgniarza.

Z okazji jubileuszu Zarząd Oddziału PTP przyznał pamiątkowe dyplomy dla osób wspierających i sympatyków PTP.

Ze strony zaproszonych gości  padło wiele ciepłych słów uznania dla działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, życzenia kolejnych osiągnięć oraz umacniania pozycji i rangi zawodowej pielęgniarki/pielęgniarza.

Na ręce Pani Doroty Flis Przewodniczącej Zarządu Oddziału PTP złożono listy gratulacyjne, grawertony oraz bukiety kwiatów z okazji Jubileuszu.

Konferencję jubileuszową poprzedziły warsztaty tematyczne: Bezpieczne przemieszczanie pacjenta, Bezpieczna Linia Naczyniowa, Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa, które odbywały się w SPSK - 4.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem pielęgniarek, położnych i studentów kształcących się w zawodzie pielęgniarki i pielęgniarza.

Organizatorów Jubileuszu cieszyła tak liczna  obecność pielęgniarek i położnych, optymizmem napawa uczestnictwo dużej grupy studentów oraz ich czynne zaangażowanie.

Uroczystość zakończyła się koncertem zespołu muzycznego ART DЀCO, który dostarczył uczestnikom wielu przyjemnych wrażeń.

Konferencja - GALERIA

Warsztaty - GALERIA

loading...
loading...

Back to top

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.