Dnia 02.06.2021 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zawarł z Ministrem Zdrowia umowę na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa SPSK Nr 4 w Lublinie w zakresie gazów medycznych w związku z COVID-19”.

Realizacja inwestycji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia szpitala w tlen i pozostałe gazy medyczne wobec zwiększonego zapotrzebowania oraz zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej ze środków publicznych dla mieszkańców województwa lubelskiego.

logo dotacje z budzetu panstwa

Zakres rzeczowy inwestycji:

Roboty budowlano – instalacyjne:

 • Dostosowanie pionów P1 i P2 instalacji tlenu oraz pozostałych gazów medycznych, prowadzonych przez wszystkie kondygnacje Szpitala w blokach FNG oraz CMD wraz z przebudową źródeł zasilania instalacji w celu optymalnego wykorzystania jej elementów.
 • Roboty instalacyjne w zakresie prowadzenia rurociągów, wymiany urządzeń i armatury wraz z aparaturą kontrolno- pomiarową, roboty budowlane towarzyszące i odtworzeniowe po pracach instalacyjnych oraz roboty p.poż w zakresie biernej ochrony pożarowej.

Efekty rzeczowe planowanej Inwestycji:

 • Dostosowanie pionów instalacji tlenu i gazów medycznych
 • Przebudowa źródeł zasilania instalacji próżni

Efekty medyczne oraz korzyści dla pacjentów:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów
 • Zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej
 • Zwiększenie bezpieczeństwa tlenowego Szpitala
 • Zwiększenie dostępności do tlenoterapii, w tym do tlenoterapii wysokoprzepływowej
 • Stabilizacja ciśnienia tlenu
 • Zapewnienie właściwej wydajności wypływu z punktów poboru gazów medycznych
 • Zwiększenie możliwości adaptacji pomieszczeń do potrzeb tlenoterapii

Rozpoczęcie realizacji inwestycji: II kwartał 2021 r.

Zakończenie realizacji inwestycji: IV kwartał 2021 r.

 

unijne 10 2021 2MAŁE