logo dotacje z budzetu panstwa

Dnia 14.03.2022 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zawarł z Ministrem Zdrowia umowę na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe zabezpieczenie obiektów SPSK Nr 4 w Lublinie w gazy medyczne w związku z COVID-19”.

Cel zadania:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia szpitala w tlen i pozostałe gazy medyczne wobec zwiększonego zapotrzebowania oraz zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej ze środków publicznych dla mieszkańców województwa lubelskiego,
 • Osiągnięcie wysokiej wydajności systemu gazów medycznych połączonej z niezawodnością uzyskaną przez spięcie pierścieniem instalacji gazów medycznych obiektów SPSK Nr 4 w Lublinie gwarantujące pełen dostęp każdego z nich do źródła podstawowego, rezerwowego i awaryjnego.

Zakres rzeczowy inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa instalacji:

 • zwiększenie wydajności podstawowego źródła tlenu zaopatrującego obiekt Szpitala, jakim są zbiorniki tlenu z osprzętem i armaturą. Odnowienie zbiorników, usprzętowienie, wymiana parownic na nowe o wyższej wydajności, by sprostać wymaganiom zbudowanego na obiekcie systemu zaopatrzenia w tlen.
 • wykonanie przyłącza zasilającego sprężonym powietrzem 8.0 bar budynek „A” w połączonych blokach ABC szpitala z przyłączem rezerwowym w kierunku budynku PET,
 • wykonanie połączenia budynku bloku operacyjnego z budynkiem głównym instalacją sprężonego powietrza o ciśnieniu 8.0bar wraz z modernizacją źródła zasilania w bloku operacyjnym,
 • połączenie bloku operacyjnego z rurociągiem próżni zlokalizowanym w łączniku z pulmonologią.

Roboty budowlano – instalacyjne:

 1. Wymiana sprężarek powietrza medycznego w budynku bloku operacyjnego SPSK Nr 4 wraz z wymianą zespołu uzdatniania powietrza medycznego. Dostosowanie instalacji elektrycznej wraz z odświeżeniem pomieszczenia w zakresie robót budowlanych.
 2. Wykonanie kompleksowego remontu technicznego sprężarek powietrza medycznego wraz zespołem uzdatniania powietrza medycznego.
 3. Modernizacja armatury i systemu parownic przy zbiornikach głównych tlenu medycznego.
 4. Wykonanie połączenia bloku operacyjnego z budynkiem głównym szpitala – segment R w zakresie instalacji powietrza medycznego średnicą ø35mm (około 150mb) oraz próżni średnicą ø54mm (około 75mb).
 5. Wykonanie połączenia budynku A bloku neurochirurgii oraz budynku PET/CT poprzez budynek A ze stacją redukcyjną powietrza w budynku głównym szpitala – segment R w zakresie instalacji sprężonego powietrza. 6. Wykonanie połączenia budynku A bloku neurochirurgii z budynkiem głównym szpitala – segment BAE, blok E w zakresie instalacji próżni medycznej ø32 – około 170mb.

Wskazany zakres prac jest realną strategią prowadzącą do pełnego zabezpieczenia obiektu w zakresie gazów medycznych.

Dzięki realizacji zadania inwestycyjnego Szpital będzie w stanie dwukierunkowo zasilać obiekt ze źródeł podstawowych i rezerwowych, a w fazie krytycznej ze źródeł awaryjnych bez przerw w dystrybucji gazów medycznych i tym samym utraty podstawowych aspektów leczniczych obiektu.

Całkowita wartość zadania/ Wartość dofinansowania: 2 500 000,00 zł

Rozpoczęcie realizacji inwestycji: II kwartał 2022 r.

 logo projektu gazy kompleksowe zabezpieczenie