logo dotacje z budzetu panstwa

 

Dnia 20.04.2022 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zawarł z Ministrem Zdrowia umowę na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Aparat ultrasonograficzny do badań przyłóżkowych z sondami: liniową, convex i sektorową z opcją doppler duplex”.

 

Cel zadania to pozyskanie aparatu do:

  • szybkiej diagnostyki zakażonych chorych z uwagi na charakterystyczne zmiany dotyczące płuc.
  • wykonywania procedur inwazyjnych, będących elementem leczenia pacjentów z COVID, takich jak uzyskiwanie centralnych dostępów naczyniowych, zmniejszając ryzyko wystąpienia powikłań

 

Zakres rzeczowy inwestycji:

Zakup aparatu usg umożliwi wykonywanie świadczeń przyłóżkowo w strefie izolacyjnej badań: echokardiografia serca, doppler naczyń domózgowych, doppler naczyń, usg brzucha, usg płuc, zakładanie cewników donaczyniowych pod kontrolą usg.

 

Całkowita wartość zadania/ Wartość dofinansowania: 269 993,52 zł

Rozpoczęcie realizacji inwestycji: III kwartał 2022 r.

Zakończenie realizacji inwestycji: III kwartał 2022 r.