logo dotacje z budzetu panstwa

 

11.03.2022 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zawarł z Ministrem Zdrowia umowę na przyznanie w 2022 r. środków na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania: „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej” .

 

Cel zadania:

  • doposażenie oddziałów w specjalistyczny sprzęt wspomagający rehabilitację leczniczą pacjentów onkologicznych w trakcie i po leczeniu nowotworów.
  • uzupełnienie procesu leczenia farmakologicznego – poprzez przyspieszenie poprawy stanu zdrowia oraz podniesienie ergonomii pracy terapeuty

 

Zakres rzeczowy inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zakup poniższego sprzętu rehabilitacyjnego:

  1. Robot rehabilitacyjnodiagnostyczny z elektromiografem -1 kpl
  2. Egzoszkielet- 1kpl.
  3. Mobilne elektromiografy z elektrostymulacją wyzwalaną- 1 kpl.

 

Dzięki realizacji zadania inwestycyjnego Szpital pozyska sprzęt, który przyczyni się do wspomożenia procesu leczniczego pacjentów i umożliwi wypisanie pacjenta w lepszym stanie funkcjonalnym.

 

Najdroższym urządzeniem jest egzoszkielet a dotychczas w Szpitalu nie posiadaliśmy urządzenia, które w podobny sposób umożliwia uzyskanie funkcji lokomocji pacjentów wymagających długoterminowej opieki (pobyt w Szpitalu obejmuje często okres od 6 tygodni do 9 miesięcy).

 

Stosowanie urządzenia pobudza układ krążenia pacjenta i uzupełnia proces leczenia farmakologicznego – przyspieszając poprawę stanu zdrowia oraz podnosząc ergonomię pracy terapeuty. Egzoszkielet rozszerzy czas rehabilitacji pacjenta w ciągu dnia,  dając lepszą stymulację i bezpieczeństwo pacjenta podczas realizacji ruchów kontrolowanych przez urządzenie zaprogramowane w odpowiedni sposób.

 

Zakup aparatu umożliwi dostęp do nowoczesnych metod reedukacji chodu nie tylko dla osób w trakcie i po leczeniu nowotworowym, ale również pacjentom po udarze i po urazach rdzenia kręgosłupa – bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych na ten cel a przyspieszając proces wypisu pacjenta w lepszym stanie zdrowia do dalszego leczenia w warunkach domowych

 

Całkowita wartość zadania 984 949 zł

Wartość dofinansowania: 886 500 zł