logo dotacje z budzetu panstwa

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zawarł z Ministrem Zdrowia umowę na przyznanie w 2022 r. środków na realizację Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej  w zakresie zadania: „Zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną ”.

 

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej realizowany jest od 2011 r.

 

Celem programu jest doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną podmiotów leczniczych, które działają na rzecz transplantologii, w szczególności oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, których zespół zajmuje się kwalifikacją, opieką i przygotowaniem dawców do pobrania narządów. 

 

Współpraca ukierunkowana jest na pomoc pacjentom oczekującym na przeszczepienie, u których inne metody leczenia były nieskuteczne lub mało efektowne, co znacząco wpłynie na poprawę ich jakości życia lub jego przedłużenie.

 

W ramach przyznanej dotacji zakupiono dla potrzeb Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK4 poniższy sprzęt i wyposażenie:

  1. Przyrząd do podgrzewania krwi i preparatów krwiopochodnych – 4 kpl.
  2. Materac przeciwodleżynowy - 3 kpl.
  3. Analizator parametrów krytycznych – 1 kpl.
  4. Platforma do ciągłego monitorowania chorego w stanie krytycznym – 1 kpl.
  5. System zautomatyzowanej sedacji wziewnej – 2 kpl.

Całkowita wartość zadania: 611 070,01 zł

Wartość dofinansowana: 600 000,00 zł