logo dotacje z budzetu panstwa

Dnia 10.10.2022 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zawarł z Ministrem Zdrowia umowę nr DOI/SK/85112/6220/53/2022/800 na udzielenie w 2022 r. dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uniwersytecki Ośrodek Leczenia Żywieniowego”.

 

Cel zadania:

Głównym celem planowanej inwestycji jest poprawa jakości i skuteczności leczenia żywieniowego oraz zwiększenie dostępności do kompleksowej terapii żywieniowej, poprzez:

 1. Utworzenie Pracowni Żywienia Pozajelitowego w ramach pomieszczeń Apteki.
 2. Adaptację części pomieszczeń Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Leczenia Żywieniowego na potrzeby pacjentów z zaburzeniami stanu odżywiania.

Zakres rzeczowy inwestycji:

 1. Zakres prac projektowych:
  1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
  2. Nadzór autorski.
 2. Zakres prac budowlanych do wykonania:
  1. Roboty demontażowe i rozbiórkowe.
  2. Wywiezienie odpadów materiałów i elementów budowlanych.
  3. Modernizacja pomieszczeń:
   • Podkonstrukcje i elementy budowlane;
   • Stan wykończeniowy wewnętrzny.
  4. Instalacje i urządzenia techniczne:
   • Kanalizacyjne, wodociągowe;
   • Techniki wentylacyjnej i klimatyzacji;
   • Elektro-energetyczne;
   • Teletechniczne i techniki informatycznej;
   • Zabezpieczenia pożarowe.

Efekty dla pacjentów:

 • Poprawa sytuacji pacjentów i podniesienie jakości leczenia żywieniowego poprzez utworzenie Pracowni Żywienia Pozajelitowego niezbędnej do przygotowywania mieszanin żywieniowych pozajelitowych.
 • Poprawa jakości świadczonych usług.
 • Poprawa warunków leczenia i pobytu pacjentów.
 • Poprawa efektywności funkcjonowania Oddziału Chirurgii Ogólnej i Leczenia Żywieniowego.
 • Wdrożenie dobrych praktyk żywienia klinicznego.
 • Zwiększenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z ryzykiem żywieniowym.
 • Zmniejszenie liczby powikłań.
 • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.
 • Skrócenie czasu oczekiwania chorego na przyjęcie do Szpitala oraz skrócenie pobytu pacjenta w szpitalu.
 • Zwiększenie dostępności dla pacjentów przygotowywanych do leczenia żywieniowego w warunkach domowych.
 • Zwiększenie zakresu oddziaływania.
 • Skrócenie czasu leczenia i poprawa przeżywalności chorych.
 • Podniesienie skuteczności opieki nad pacjentem, w tym również poradnictwa dietetycznego i edukacji pacjentów w trakcie terapii.
 • Zwiększenie efektywności terapii żywieniowych w leczeniu pooperacyjnym.
 • Promowanie zdrowia i edukacja pacjenta nt. roli terapii żywieniowej.
 • Poprawa komfortu pacjentów i pracowników oraz wzrost zadowolenia pacjentów.
 • Usprawnienie specjalistycznej opieki zdrowotnej.
 • Realizacja praw pacjenta.

Całkowita wartość zadania: 2 076 324,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 984 800,00 zł

Rozpoczęcie realizacji inwestycji: IV kwartał 2022 r.

Zakończenie realizacji inwestycji: I kwartał 2023 r.

Tablica informacyjna projektu