Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internerowa zawiera dwie niedostępne zakładki: zdjęcia personelu i nagrania. Zakładki te są dostępne cyfrowo, ale dostęp do nich jest jedynie po zalogowaniu (dla osób upoważnionych).

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji 2020-09-16

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-16

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Domańska-Momot.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 81 7244 407

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej (np. numer telefonu, e-mail),
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Adres: 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1,
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 501021617

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoczniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

SPSK Nr 4 w Lublinie składa się z kilku obiektów, w których świadczone są usługi medyczne.

Zespół budynków usytuowany jest na obszarze pomiędzy ulicami: Jaczewskiego, Chodźki, a Szeligowskiego. Do Szpitala można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.

Budynek Główny

Do budynku głównego SPSK Nr 4 w Lublinie prowadzą schody, a wejście wyposażone jest w dwa zestawy szerokich drzwi zewnętrznych automatycznych, przesuwnych, wyposażonych w czujki ruchu.

Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich mają możliwość wejścia do budynku:

 1. Przy schodach głównych poprzez pochylnię prowadząca do szatni wraz z szerokimi drzwiami harmonijkowymi na czujki ruchu, przy szatni zlokalizowano toaletę dla osób niepełnosprawnych, a z poziomu szatni za pomocą windy można dotrzeć na korytarz główny.
 2. Przez podjazd dla karetek do Izby Przyjęć Planowych północne skrzydło budynku. Wejście prowadzi przez szerokie drzwi rozwierne, przy których dodatkowo pełni stały dyżur pracownik ochrony, który w razie potrzeby umożliwia ich otwarcie.
 3. Pacjenci skierowani do Izby Przyjęć Ginekologicznej oraz SORu mogą wejść do budynku przez podjazdy karetek zlokalizowane przy tych jednostkach.
 4. Przy wejściu do poradni rehabilitacyjnej zlokalizowana jest pochylnia oraz drzwi przesuwne automatyczne.
 5. Dodatkowe wejście zlokalizowane jest przy podjeździe dla karetek od strony Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

Ponadto do budynku Szpitala prowadzą inne boczne wejścia bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Poradni Specjalistycznych.

Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

W budynku bezpośrednio za drzwiami wejściowymi przesuwnymi na czujki ruchu, po prawej stronie znajduje się szatnia, której pracownicy dostarczają informacji ustnej na temat rozkładu pomieszczeń budynku oraz o świadczonych w nim usługach

Rejestracja Pacjentów jest wyposażona w stacjonarną pętlę indukcyjną. Dodatkowo Rejestracja jest wyposażona w przenośną pętlę indukcyjną z której można skorzystać w wybranej poradni.

W budynku jest możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego on-line za pomocą tabletu. Ponadto budynek ma połączenie łącznikiem podziemnym z budynkiem głównym Szpitala.

Budynek wyposażony jest również w dźwig osobowy, który ma połączenie na wszystkich kondygnacjach budynku.

W POZ przygotowano dedykowany pokój dla matki i dziecka, który został wyposażony m.in. w fotel do karmienia oraz przewijak dla niemowląt, zapewniający przyjemną oraz intymną atmosferę do pielęgnacji dzieci.

Budynek Kliniki Pneumonologii, Onkologii oraz Chemioterapii.

Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

Ponadto budynek ma połączenie łącznikiem podziemnym z budynkiem głównym Szpitala.

Budynek wyposażony jest również w dźwig osobowy, który ma połączenie na wszystkich kondygnacjach budynku.

Blok Operacyjny

Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

Ponadto budynek ma połączenie łącznikiem nadziemnym z budynkiem głównym Szpitala.

Budynek wyposażony jest również w dźwig osobowy, który ma połączenie na wszystkich kondygnacjach budynku.

Budynek PET/CT i GAMMA KAMERY

Wejście do budynku zlokalizowane jest na poziomie terenu, zatem nie stanowi bariery architektonicznej.

Budynek ma połączenie łącznikiem naziemnym z budynkiem głównym Szpitala.

Budynek wyposażony jest również w dźwig osobowy, który ma połączenie na wszystkich kondygnacjach budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind - dotyczy wszystkich budynków

Z holu głównego każdego budynku można dostać się do wszystkich miejsc, niezbędnych dla pacjentów. Na korytarzach rozlokowane są tablice informacyjne.

W części kabin wind osobowych oraz łóżkowych zamontowane są moduły głosowe oraz nakładki braille´a na wewnętrznych panelach sterujących windami.

Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne, bez progów i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Na części korytarzy oraz klatek schodowych zamontowane zostały w ostatnim czasie nakładki braille’a pomocne osobom z zaburzeniami widzenia.

Oddziały szpitalne posiadają zamontowane poręcze wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w ostatnim czasie uzupełnione brakujące poręcze w oddziałach, w których nie było.

Nastąpiła reorganizacja rejestracji Zakładu Fizjoterapii polegająca na wykonaniu stanowisk rejestracyjnych z odpowiednią wysokością lady, umożliwiających również obsługę pacjentów na siedząco i na wózkach inwalidzkich.

Podobną zmianę w prowadzono w punkcie rejestracji POZ w budynku Poradni Specjalistycznych.

Przy wejściach do poszczególnych budynków szpitala znajdują się Infokioski z mapami i systemem naprowadzania. Ich zadaniem jest ułatwienie poruszania sie po szpitalu osobom odwiedzającym

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Przed: budynkiem głównym Szpitala, budynkiem Poradni Specjalistycznych oraz budynkiem PET/CT i GAMMA KAMERY znajdują się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone w bliskim sąsiedztwie podjazdu prowadzącego do drzwi wejściowych.

Wszystkie Punkty Rejestracji Pacjentów są wyposażone w stacjonarne pętle indukcyjne.

Dodatkowo każdy punkt rejestracji jest wyposażony w przenośną pętlę indukcyjną która zostanie udostępniona pacjentowi w czasie wizyty

Informacja dla osób z psem Przewodnikiem lub psem Asystującym

Dla osób z niepełnosprawnością motoryczną lub słabowidzących istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem lub psem asystującym do trzech budynków: budynek główny, budynek zespołu poradni, budynek Zakładu Radiologii Lekarskiej i Medycyny Nuklearnej (potocznie nazywany budynkiem PET). Ze względu na dobro innych pacjentów prosimy o wcześniejszą informację o takiej wizycie , telefon: 81 7244 407.