Endokrynologia, Diabetologia, Choroby Metaboliczne
Prof. dr hab. n. med. Beata Matyjaszek Matuszek, kierowniczka Kliniki Endokrynologii Diabetologii i Chorób Metabolicznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych

Kliniczny Oddział Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Lekarz Kierujący Oddziałem
Prof. dr hab. n. med. Beata Matyjaszek - Matuszek

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Anna Iwanek
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej:
mgr Małgorzata Pachuta
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastępca Lekarz Kierujący Oddziałem
Dr n. med. Mariusz Kowalczyk
Sekretariat – tel. 81 72-44-668
fax – 81 72-44-669
Gabinet lekarski – 81 72-44-274
Pielęgniarka oddziałowa – 81 72-44-670
Pielęgniarka dyżurna – 81 72-44-671
Kontakt w sprawie odbioru wyników badań – 81 72-44-388

Endokrynologia, Diabetologia, Choroby Metaboliczne

Jest to jedyny Kliniczny Oddział Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w województwie Lubelskim i regionie Wschodnim o wszechstronnych możliwościach diagnostyczno-leczniczych.

Prof. dr hab. n. med. Beata Matyjaszek Matuszek, kierowniczka Kliniki Endokrynologii Diabetologii i Chorób Metabolicznych

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych

Kliniczny Oddział Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Lekarz Kierujący Oddziałem
Prof. dr hab. n. med. Beata Matyjaszek - Matuszek

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Anna Iwanek
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej:
mgr Małgorzata Pachuta
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastępca Lekarz Kierujący Oddziałem
Dr n. med. Mariusz Kowalczyk
Sekretariat – tel. 81 72-44-668
fax – 81 72-44-669
Gabinet lekarski – 81 72-44-274
Pielęgniarka oddziałowa – 81 72-44-670
Pielęgniarka dyżurna – 81 72-44-671
Kontakt w sprawie odbioru wyników badań – 81 72-44-388

Endokrynologia, Diabetologia, Choroby Metaboliczne

Jest to jedyny Kliniczny Oddział Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w województwie Lubelskim i regionie Wschodnim o wszechstronnych możliwościach diagnostyczno-leczniczych.

Opis oddziału

Jest to jedyny Kliniczny Oddział Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w województwie Lubelskim i regionie Wschodnim o wszechstronnych możliwościach diagnostyczno-leczniczych. Najnowszą, innowacyjną formą działalności są cykle jednodniowych pobytów dla pacjentów chorujących na otyłość.

Historia oddziału

Klinika Endokrynologii została utworzona w roku 2000, decyzją JM Rektora i Senatu Akademii Medycznej w Lublinie, w ramach przemianowania działającej od roku 1992 Kliniki Interny i późniejszej II Kliniki Chorób Wewnętrznych. Założycielem i pierwszym Kierownikiem Kliniki był prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski. Następnie obowiązki Kierownika pełnił prof. dr hab. n. med. Jerzy Tarach, a od października 2019 roku Kliniką Endokrynologii kieruje dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszek – specjalista chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii, Przewodnicząca Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie endokrynologii.

Działalność

Klinika Endokrynologii prowadzi działalność naukową oraz działalność dydaktyczną dla studentów Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jak również szkolenia w ramach staży do specjalizacji z chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii.

Klinika Endokrynologii dysponuje 25 łóżkami dla pacjentów ze schorzeniami w zakresie układu endokrynnego, cukrzycy i chorób metabolicznych. W Klinice przeprowadzamy:

 • diagnostykę i leczenie chorób podwzgórza i przysadki (guzy przysadki aktywne i nieaktywne hormonalnie),
 • leczenie stanów nagłych w endokrynologii i diabetologii,
 • pełnoprofilową diagnostykę i leczenie chorób tarczycy we współpracy z Zakładem Medycyny Nuklearnej, Kliniką Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego, Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej SPSK nr 4 w Lublinie
 • diagnostykę i leczenie orbitopatii tarczycowej,
 • diagnostykę i leczenie chorób przytarczyc,
 • diagnostykę i leczenie chorób nadnerczy,
 • diagnostykę i leczenie zaburzeń funkcji jajników i jąder,
 • diagnostykę i leczenie guzów neuroendokrynnych,
 • diagnostykę i leczenie wtórnego nadciśnienia tętniczego uwarunkowanego zaburzeniami hormonalnymi,
 • diagnostykę i leczenie chorób układu dokrewnego o podłożu autoimmunologicznym,
 • diagnostykę i leczenie otyłości prostej oraz otyłości wtórnej uwarunkowanej hormonalnie,
 • diagnostykę i leczenie cukrzycy:
  • diagnostykę i leczenie cukrzycy typu 1, w tym z zastosowaniem osobistych pomp insulinowych, także u kobiet w ciąży lub planujących ciążę (we współpracy z Kliniką Ginekologii i Kliniką Położnictwa i Perinatologii),
   Informacje na temat osobistych pomp insulinowych i ich refundacji przez NFZ znajdują się w zakładce poniżej
  • diagnostykę i leczenie cukrzycy typu 2, w tym leczenie nowoczesnymi analogami insuliny i nowymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi,
  • diagnostykę i leczenie cukrzycy ciążowej i cukrzycy typu 1 w ciąży, w tym z wykorzystaniem osobistych pomp insulinowych,
   Informacje na temat programu leczenia kobiet ciężarnych osobistymi pompami insulinowymi we współpracy z WOŚP znajdują się w zakładce poniżej
  • diagnostykę i leczenie powikłań cukrzycy,

Rokrocznie w Klinice Endokrynologii w ramach hospitalizacji wielodniowych i jednodniowych, hospitalizowanych jest około 1,5-2,0 tys. pacjentów, którymi opiekuje się 18 osobowy zespół pielęgniarski, składający się z 6 pielęgniarek z tytułem magistra, edukatora w dziedzinie diabetologii oraz 11 pielęgniarek specjalistek pielęgniarstwa, w tym 2 posiadających specjalizację z diabetologii.

endo1

endo2

endo3endo4

Przy Klinice Endokrynologii działają 2 poradnie specjalistyczne:

 • Poradnia Endokrynologiczna udzielająca 7 tysięcy porad rocznie,
 • Poradnia Diabetologiczna, w której realizowana jest m.in. opieka nad pacjentkami z cukrzycą ciążową oraz terapia cukrzycy typu 1 z zastosowaniem osobistych pomp insulinowych, udzielająca rocznie około 2 tysięcy porad.

Nauka i dydaktyka

Badania naukowe

Klinika Endokrynologii realizuje programy badawcze oraz bierze udział w badaniach klinicznych. Wśród najważniejszych badań klinicznych zrealizowanych w Klinice należy wymienić badanie kliniczne III fazy szybkodziałającego analogu insuliny (Lispro), długodziałającego analogu insuliny (Lantus) oraz badania kliniczne eksenatydu (preparat Byetta/Bydureon) i insuliny wziewnej. Wyniki badań naukowych prowadzonych przez pracowników Kliniki są publikowane i przedstawiane na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Działalność dydaktyczna

Klinika Endokrynologii zajmuje się kształceniem studentów Wydziału Lekarskiego. Pracownicy Kliniki prowadzą ćwiczenia, seminaria i wykłady z endokrynologii dla studentów III roku kierunku lekarskiego oraz dla studentów anglojęzycznych, zajęcia fakultatywne dla studentów IV roku kierunku lekarskiego, a także zajęcia w zakresie praktycznego nauczania zawodu dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego. W Klinice prowadzone są staże podyplomowe oraz staże specjalizacyjne w zakresie endokrynologii, diabetologii i chorób wewnętrznych. Samodzielni pracownicy naukowi Kliniki są promotorami prac doktorskich przygotowywanych w ramach Studiów Doktoranckich i Szkoły Doktorskiej. Przy Klinice działa Studenckie Koło Naukowe (opiekun naukowy dr n. med. Ewa Obel), umożliwiające zainteresowanym studentom rozwijanie swoich pasji oraz uczestnictwo w pracy naukowej.

Osobiste pompy insulinowe i ich refundacja przez NFZ

Kobieta w ciąży

fot. Pixabay

Co to jest osobista pompa insulinowa i do czego służy?

Osobista pompa insulinowa została wynaleziona po to, żeby naśladować i zastępować działanie trzustki u pacjentów z cukrzycą, wymagających insulinoterapii. Swoje zadanie pompa realizuje poprzez stałe
podawanie insuliny w dokładnie odmierzonych dawkach bazowych oraz dawkach doposiłkowych o różnej wielkości w zależności do zapotrzebowania np. wielkości, kaloryczności i składu posiłku lub planowanego wysiłku fizycznego – podobnie jak robi to trzustka! Osobista pompa umożliwia także szybkie i sprawne korygowanie zbyt niskiej lub zbyt wysokiej glikemii poprzez zmianę przepływu insuliny. Taki sposób podawania insuliny jest znacznie bardziej zbliżony do fizjologicznego wydzielania insuliny niż podawanie insuliny za pomocą penów insulinowych. W osobistej pompie insulinowej umieszcza się zbiorniczek wypełniony insuliną. W zbiorniczku insulina jest przechowywana do czasu jej podania pacjentowi. Insulina ze zbiorniczka jest pompowana do ciała pacjenta przez osobistą pompę insulinową połączoną z ciałem chorego za pomocą zestawu infuzyjnego, w którego skład wchodzi dren zakończony kaniulą umieszczoną w tkance podskórnej. Osobista pompa insulinowa ułatwia uzyskanie prawidłowej kontroli glikemii i skutecznie chroni chorego na cukrzycę przed rozwinięciem powikłań narządowych.

Nowsze modele osobistych pomp insulinowych dodatkowo współpracują z systemem CGM tj. ciągłego monitorowania poziomu glikemii. System CGM na bieżąco przesyła do pompy odczyty stężenia glukozy, a pompa – w zależności od modelu urządzenia – po przeanalizowaniu tych danych może: pokazywać tendencję zmian glikemii; informować pacjenta, że glikemia spada i ostrzegać pacjenta przed ryzykiem hipoglikemii; a nawet samodzielnie zmniejszać przepływ insuliny, chroniąc chorego przed wystąpieniem hipoglikemii.

Pacjenci z cukrzycą typu 1 w wieku do 26. roku życia

Od stycznia 2012 roku osobiste pompy insulinowe dla pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 do ukończenia przez nich 26. roku życia podlegają 100% refundacji. W celu uzyskania refundacji należy zgłosić się do ośrodka specjalistycznego (poradni diabetologicznej lub oddziału szpitalnego), który ma podpisany kontrakt z NFZ i przejść w ośrodku kwalifikację do leczenia osobistą pompą insulinową. Po przeprowadzeniu kwalifikacji ośrodek dokonuje zakupu osobistej pompy insulinowej, a następnie przekazuje ją zakwalifikowanemu pacjentowi. Warunkiem otrzymania pompy jest nieużywanie dotychczas przez chorego pompy insulinowej, co chory ma obowiązek poświadczyć pisemnie (osobiście lub za pośrednictwem opiekuna prawnego).

Koszt zakupu zbiorniczków na insulinę jest refundowany w ilości do 5 sztuk/miesiąc. Refundacja w wysokości 70% przysługuje na podstawie zlecenia wystawionego przez uprawnioną
osobę. Kwota refundacji na zakup zbiorniczków na insulinę wynosi:

 • 31,50 zł – kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 1 miesiąc (dopłata ze strony pacjenta 13,50 zł)
 • 63,00 zł – kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 2 miesiące (dopłata ze strony pacjenta 27 zł)
 • 94,50 zł – kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 3 miesiące (dopłata ze strony pacjenta 40,50 zł)

Pacjentowi do 26. roku zakwalifikowanemu do leczenia za pomocą osobistej pompy insulinowej przysługuje 100% refundacja kosztów zakupu zestawów infuzyjnych do limitu 300 zł/miesiąc za maksymalnie 10 zestawów infuzyjnych. W celu uzyskania refundacji pacjent powinien zgłosić się do diabetologa, pediatry lub ginekologa-położnika (w przypadku kobiet ciężarnych). Lekarz wystawi zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie na okres 1, 2 lub 3 miesięcy.

Kwota refundacji przysługująca na zakup zestawów infuzyjnych dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia i dla kobiet ciężarnych to:

 • 300 zł – kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 1 miesiąc (dopłata ze strony pacjenta 0 zł)
 • 600 zł – kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 2 miesiące (dopłata ze strony pacjenta 0 zł)
 • 900 zł – kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 3 miesiące (dopłata ze strony pacjenta 0 zł)

Pacjenci z cukrzycą typu 1 i nieświadomością hipoglikemii w wieku do 26. roku życia, leczeni za pomocą osobistych pomp insulinowych współpracujących z systemem CGM

Jeśli pacjent jest leczony za pomocą osobistej pompy insulinowej współpracującej z systemem CGM (ciągłego monitorowania glikemii), leczenie staje się droższe w porównaniu z leczeniem podstawową pompą insulinową, ponieważ osobista pompa insulinowa współpracująca z systemem CGM wymaga systematycznej wymiany czujników służących do odczytywania wartości glikemii. Sensory do systemu CGM są w 70% refundowane w liczbie do 4 sztuk miesięcznie dla osób do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu 1 z nieświadomością hipoglikemii leczonych za pomocą osobistej pompy insulinowej. Przysługująca kwota refundacji przy zakupie czujników do systemu CGM to:

 • 420 zł – kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 1 miesiąc (dopłata ze strony pacjenta 180 zł)
 • 840 zł – kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 2 miesiące (dopłata ze strony pacjenta 360 zł)
 • 1260 zł – kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 3 miesiące (dopłata ze strony pacjenta 540 zł)

Do działania systemu CGM potrzebne są również specjalne transmitery/nadajniki. Nadajniki, podobnie jak zestawy infuzyjne, są refundowane w 70% dla pacjentów z cukrzycą typu 1 i nieświadomością hipoglikemii do ukończenia 26 roku życia, leczonych przy pomocy osobistych pomp insulinowych. Refundacji podlega 1 sztuka nadajnika 1 raz na 8 miesięcy, dlatego przysługująca kwota refundacji to:

 • 700 zł – kwota refundacji przysługująca przy 1 zleceniu 1 raz na 8 miesięcy (dopłata ze strony pacjenta zależy od rodzaju transmitera, jednak jest nie mniejsza niż 300 zł)

Pacjenci z cukrzycą w wieku powyżej 26. roku życia

Osobom chorym na cukrzycę, które ukończyły 26. rok życia nie przysługuje refundacja kosztów zakupu osobistej pompy insulinowej. Przysługuje natomiast częściowa refundacja kosztów zakupu zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej (wkłucia i dreny). Innymi słowy, jeśli pacjenci po ukończeniu 26 roku życia chcą poddać się terapii z zastosowaniem osobistej pompy insulinowej, to za osobistą pompę insulinową i zbiorniki na insulinę muszą zapłacić sami. 

Wyjątkiem od tej zasady są specjalne programy, dzięki którym kobiety planujące ciąże lub będące w I trymestrze ciąży mogą całkowicie bezpłatnie wypożyczyć osobistą pompę insulinową na czas planowania i trwania ciąży. Największym takim programem jest Program Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (kobiety planujące ciążę lub będące w I trymestrze ciąży zachęcamy do zapoznania się z treścią sąsiedniej zakładki dotyczącej kwalifikacji do Programu WOŚP na stronie Kliniki). 


Jeśli pacjent, któremu nie przysługuje refundacja na zakup osobistej pompy insulinowej, zdecyduje się na leczenie za pomocą pompy insulinowej, powinien zgłosić się do regionalnego przedstawiciela firmy farmaceutycznej, której sprzęt chce zakupić. Ceny podstawowych pomp insulinowych mieszczą się w przedziale 4 000 – 9 000 zł. Pompy współpracujące z systemem CGM (ciągłego monitorowania glikemii) i innymi funkcjami zwiększającymi bezpieczeństwo leczenia (np. funkcją przewidywania trendu zmian glikemii i automatycznego dostosowania przepływu insuliny) to znacznie większy wydatek – od 12 000 do 18 000 zł. Ze względu na wysoką cenę pomp niektóre firmy dystrybuujące osobiste pompy insulinowe umożliwiają zakupy osobistej pompy insulinowej nie tylko za gotówkę, ale także w systemie ratalnym, co pozwala rozłożyć koszt zakupu pompy na dłuższy czas. Żywotność jednej osobistej pompy insulinowej ocenia się przeciętnie na ok. 6−8 lat.

Dla osób powyżej 26. roku życia z cukrzycą typu 1, korzystających z osobistej pompy insulinowej, refundacja na zestawy infuzyjne jest częściowa i wynosi 70% od kwoty 300 zł/miesiąc (pozostałe 30% kosztów pokrywa pacjent). Przysługująca kwota refundacji to:

 • 210 zł – kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 1 miesiąc (dopłata ze strony pacjenta 90 zł)
 • 420 zł – kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 2 miesiące (dopłata ze strony pacjenta 180 zł)
 • 630 zł – kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 3 miesiące (dopłata ze strony pacjenta 270 zł)

Koszt pojemniczków na insulinę nie jest refundowany i wynosi ok. 9 zł za 1 sztukę zbiorniczka, co – przy przeciętnym zużyciu od 4 do 8 zbiorniczków miesięcznie – przekłada się na miesięczny koszt ok. 36−72 zł. Łącznie daje to miesięczny koszt terapii pompowej wynoszący ok. 126-162 zł. Do tego należy doliczyć koszt stosowanej insuliny, a w przypadku stosowania pomp wyposażonych w funkcję ciągłego monitorowania glikemii, również koszt czujników tj. ok. 600 zł miesięcznie.

UWAGA! Zamieszczone powyżej dane refundacyjne reprezentują stan na 1.06.2020 r. Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymaniem refundacji NFZ na leczenie osobistą pompą insulinową, prosimy o zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi i zarządzeniami NFZ dotyczącymi refundacji.

Podstawa prawna:

 • strona NFZ

Uprawnienia szczególne

Zarządzenia Prezesa NFZ
Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 131/2019/DSOZ z dnia 1 października 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby
medyczne

 • akty prawne (strona Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 z późn. zm.].

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie [Dz.U. 2017 poz. 1061 z późn. zm.]

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach [Dz.U. 2009 nr 118 poz. 989]

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych [Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 z późn. zm.]

 

Program leczenia kobiet ciężarnych osobistymi pompami insulinowymi we współpracy z WOŚP

logo WOŚP

fot. WOŚP

Cele Programu Fundacji WOŚP

Fundacja WOŚP od lat prowadzi programy skierowane do kobiet chorujących na cukrzycę. Jednym z nich jest Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą typu 1. W specjalistycznych ośrodkach, współpracujących z Fundacją WOŚP m.in. w Klinice Endokrynologii SPSK nr 4 w Lublinie, kobiety z cukrzycą typu 1 planujące ciążę lub będące w ciąży są leczone z zastosowaniem najnowocześniejszej terapii pompowej. Lekarze i pielęgniarki z ośrodków współpracujących z WOŚP są przeszkoleni z zasad leczenia osobistymi pompami insulinowymi i prowadzenia leczenia od etapu planowania ciąży do porodu.

Dlaczego warto skorzystać z Programu?

Kobiety z cukrzycą typu 1 wymagają szczególnej opieki lekarskiej w okresie ciąży, a nawet wcześniej – jeszcze w okresie planowania ciąży. Niewyrównanie cukrzycy wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia powikłań cukrzycy, takich jak: retinopatia cukrzycowa, prowadząca do pogorszenia wzroku, a w skrajnych przypadkach do utraty wzroku; lub cukrzycowa choroba nerek, mogąca skutkować koniecznością leczenia nerkozastępczego (dializ). Wiele spośród powikłań cukrzycy ma charakter nieodwracalny, dlatego zapobieganie im jest tak ważne. Wysokie wartości glikemii w czasie planowania ciąży i w I trymestrze ciąży zwiększają ryzyko poronienia lub wystąpienia wad wrodzonych u dziecka, a w późniejszym okresie ciąży skutkują zwiększeniem ryzyka powikłań okołoporodowych, takich jak poród przedwczesny, śmierć okołoporodowa lub urodzenie martwego dziecka. U kobiety z cukrzycą w czasie ciąży może nastąpić pogorszenie już wcześniej obecnych przewlekłych powikłań cukrzycy, a u dziecka może rozwinąć się makrosomia tj. zbyt duża (ponad 4-kilogramowa) masa ciała. Makrosomia często prowadzi do przedłużania się porodu, a w konsekwencji niedotlenienia dziecka, zaś w dorosłym życiu do wystąpienia otyłości i wynikających z tego konsekwencji.

U kobiet z cukrzycą typu 1 w ciąży zapotrzebowanie na insulinę zmienia się szybko, co jest wywołane zmianami hormonalnymi charakterystycznymi dla ciąży. Osobista pompa insulinowa pomaga wówczas w utrzymaniu prawidłowej kontroli glikemii. Prawidłowe wartości glikemii w ciąży zwiększają szanse na właściwy rozwój ciąży, poród przebiegający bez komplikacji i urodzenie zdrowego dziecka, a ponadto chronią matkę przed pojawieniem się lub pogłębieniem powikłań cukrzycy. Terapia pompowa zapewnia dużą elastyczność, ponieważ pozwala uwzględniać zmienne zapotrzebowanie na insulinę bazową w nocy i między posiłkami oraz umożliwia podanie odpowiedniej wielkości dawki insuliny doposiłkowej w zależności od wielkości i rodzaju posiłku.

Systemy ciągłego monitorowania glikemii (w skrócie – CGM) sprzężone z osobistymi pompami insulinowymi zapewniają podgląd bieżącego stężenia glukozy w surowicy krwi i w ten sposób ułatwiają podejmowanie działań, które zapobiegają niebezpiecznym wahaniom stężenia glukozy w surowicy. Reasumując, osobiste pompy insulinowe mają za zadanie sprzyjać utrzymaniu normoglikemii, tj. prawidłowego stężenia glukozy we krwi, i dzięki temu chronić zarówno dziecko, jak i matkę przed rozwojem powikłań cukrzycy.

Warunki uczestnictwa w Programie Fundacji WOŚP

Program Fundacji WOŚP, który polega na wypożyczeniu osobistej pompy insulinowej jest skierowany do kobiet, które spełniają oba poniższe warunki:

 • chorują na cukrzycę typu 1
 • planują zajście w ciążę lub są we wczesnej ciąży (tj. w I trymestrze)

Do Programu mogą zgłosić się kobiety w każdym wieku – nie obowiązuje kryterium wiekowe.

W jaki sposób można przystąpić do Programu Fundacji WOŚP?

Kobiety planujące ciążę oraz ciężarne w I trymestrze ciąży, które nie mają jeszcze swojej osobistej pompy insulinowej, powinny zgłosić się do jednego ze specjalistycznych ośrodków uczestniczących w Programie np. do Kliniki Endokrynologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. W ośrodku, po przeprowadzeniu kwalifikacji do Programu, będzie można nieodpłatnie wypożyczyć osobistą pompę insulinową. 

Instrukcja "krok po kroku", jak przystąpić do Programu

 1. Jeśli planujesz ciążę lub jesteś w I trymestrze ciąży, a nie masz jeszcze swojej osobistej pompy insulinowej, to poproś swojego diabetologa lub położnika o skierowanie do ośrodka specjalistycznego uczestniczącego w Programie. Najlepiej nie czekaj aż będziesz w ciąży – poproś o skierowanie już na etapie planowania ciąży; zapewni to lepsze efekty leczenia.
 2. Kiedy będziesz już pod opieką ośrodka specjalistycznego możesz równocześnie kontynuować
  leczenie u swojego diabetologa.
 3. Co należy przygotować na pierwszą wizytę w ośrodku specjalistycznym?
  I. skierowanie do kwalifikacji do Programu (od diabetologa lub położnika),
  II. karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji,
  III. wszystkie wyniki ostatnich badań – a w szczególności poniższe:
  a. HbA1c (hemoglobina glikowana),
  b. kreatynina w surowicy krwi,
  c. badanie ogólne moczu,
  d. badania okulistyczne,
  IV. dotychczas stosowany glukometr lub dzienniczek samokontroli (w celu oceny
  dotychczasowej kontroli glikemii),
  V. nazwy, dawki i częstość przyjmowania stosowanych insulin.
 4. Jeśli już jesteś w ciąży, przynieś wyniki badań położniczych.
 5. Przygotuj się na pobyt w szpitalu – potrzebna będzie wstępna, krótka hospitalizacja.
 6. Bądź gotowa na to, że przejdziesz szkolenie związane z terapią pompową.
 7. Miej pozytywne nastawienie i nie bój się osobistej pompy insulinowej!

Koszty terapii osobistą pompą insulinową w Programie

 • Osobista pompa insulinowa. Osobiste pompy insulinowe są wypożyczane w specjalistycznym ośrodku kobietom biorącym udział w Programie bezpłatnie.
 • Czujniki do monitorowania glikemii. Sensory do ciągłego monitorowania glikemii również są bezpłatne dla kobiet z cukrzycą typu 1 – zarówno dla kobiet planujących ciążę, jak i kobiet będących już w ciąży.
 • Zestawy infuzyjne. Zestawy infuzyjne (czyli zestawy do podawania insuliny przez osobistą pompę insulinową) dla kobiet ciężarnych podlegają całkowitej refundacji. Przysługująca kwota refundacji to:
  - 300 zł – kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 1 miesiąc (dopłata ze strony pacjentki 0 zł)
  - 600 zł – kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 2 miesiące (dopłata ze strony pacjentki 0 zł)
  - 900 zł – kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 3 miesiące (dopłata ze strony pacjentki 0 zł)
 • Zestawy infuzyjne dla pacjentek niebędących jeszcze w ciąży, ale planujących ciążę podlegają 70% refundacji (tj. odpłatność ze strony pacjentki wynosi 30%). Przysługująca kwota refundacji to:
  - 210 zł – kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 1 miesiąc (dopłata ze strony pacjentki 90 zł)
  - 420 zł – kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 2 miesiące (dopłata ze strony pacjentki 180 zł)
  - 630 zł – kwota refundacji przysługująca przy zleceniu na 3 miesiące (dopłata ze strony pacjentki 270 zł)

Opracowano na podstawie strony internetowej Programu Fundacji WOŚP

 Kobieta ciężarna

fot. Pixabay

Program Leczenia Nadwagi i Otyłości (PLNO)

W związku z narastającą światową epidemią nadwagi i choroby otyłościowej Kliniczny Oddział Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych rozpoczął leczenie tej choroby w innowacyjnej, autorskiej formie Programu Leczenia Nadwagi i Otyłości (PLNO). Program ten został stworzony w celu udzielania kompleksowej pomocy osobom pragnącym zredukować masę ciała, a tym samym zapobiegać i/lub leczyć powikłania choroby otyłościowej, do których zaliczają się m.in.: cukrzyca typu 2, miażdżyca, choroby sercowo-naczyniowe (w tym zawał serca i udar mózgu), obturacyjny bezdech senny, metaboliczna stłuszczeniowa choroba wątroby, depresja, choroba zwyrodnieniowa stawów oraz wiele innych, z nowotworami złośliwymi włącznie.

W celu zgłoszenia się do programu pacjent powinien:

 1. uzyskać skierowanie do oddziału endokrynologicznego od lekarza POZ lub innego specjalisty z rozpoznaniem jednostki chorobowej E66 – otyłość wraz informacją: „skierowanie do Programu Leczenia Nadwagi i Otyłości”,
 2. zapisać się telefonicznie w sekretariacie Klinicznego Oddziału Endokrynologii - tel. 081-7244668 w godz. 09.00 – 12.00,
 3. w uzgodnionym terminie zgłosić się do szpitala w Izbie Planowych Przyjęć o godzinie 08:00  będąc na czczo, z całą posiadaną dokumentacją medyczną oraz stosowanymi lekami, butelką wody i kanapką, którą będzie mógł spożyć po wykonaniu badań laboratoryjnych.

Hospitalizacje są prowadzone przez wielodyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą: lekarz, pielęgniarka, edukator diabetologiczny, dietetyk, psycholog, fizjoterapeuta, a wizyty realizowane są cyklicznie, w systemie pobytów jednodniowych. Terminy kolejnych wizyt zależne są od zaproponowanej formy terapii oraz wyznaczonych celów leczenia.

Podczas pobytu pierwszorazowego trwającego od godz. 8:00 do 14-15:00  przeprowadzony jest wywiad i badanie lekarskie, pobierana jest krew do badań laboratoryjnych w celu ustalenia ewentualnego podłoża hormonalnego choroby otyłościowej oraz w celu stwierdzenia laboratoryjnych wykładników powikłań otyłości. Ponadto pacjenci uczestniczą w szkoleniu na temat modyfikacji stylu życia (leczenie żywieniowe, aktywność fizyczna) oraz w konsultacji  z psychologiem i otrzymują indywidualne zalecenia terapeutyczne. 

Podczas kolejnych pobytów oceniana jest tolerancja i skuteczność terapii, a w razie konieczności jej modyfikacja. Następnie pacjent przekazywany jest do opieki ambulatoryjnej w celu kontynuacji leczenia choroby otyłościowej.

Przyjęcia planowe

Pacjenci posiadający skierowanie na hospitalizację w Klinice Endokrynologii proszeni są o przesłanie skierowania wraz z numerem telefonu kontaktowego na adres poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub na fax Kliniki (81 72-44-669).

Po kwalifikacji lekarskiej o proponowanym terminie hospitalizacji pacjenci są informowani telefonicznie lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pacjenci zgłaszający się na hospitalizację planową powinni posiadać przy sobie:

 • dowód osobisty (lub inny dowód tożsamości);
 • oryginał skierowania;
 • dokumentację medyczną dotyczącą obecnych i przebytych chorób oraz przebytych operacji (nie tylko endokrynologicznych): karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji, wyniki badań (zwłaszcza najnowsze), konsultacje lekarskie itd.;
 • dokładny spis i sposób dawkowania przyjmowanych leków;
 • w przypadku pacjentów chorych na cukrzycę – glukometr, strój do ćwiczeń fizycznych na rowerze stacjonarnym oraz peny insulinowe (jeśli pacjent przyjmuje insulinę);
 • w przypadku hospitalizacji związanej z diagnostyką wtórnych przyczyn nadciśnienia tętniczego – dzienniczek kontroli ciśnienia tętniczego;
 • wyniki aktualnych badań; posiadanie tych wyników ułatwi i przyspieszy hospitalizację,
 • przybory osobiste (szczegółowa informacja pod adresem: https://www.spsk4.lublin.pl/index.php/dla-pacjenta/co-zabrac-ze-soba-do-szpitala).

W sytuacji, gdy pacjent nie może zgłosić się na zaplanowaną hospitalizację z jakiegokolwiek powodu (np. wydarzenia losowego), powinien o tym fakcie powiadomić Sekretariat Kliniki przed ustalonym terminem przyjęcia do Kliniki, tel. 81 72-44-668.

Personel

Zespół Klinicznego Oddziału Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych

Lekarze

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
prof. dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszek

Beata Matyjaszek-Matuszek

prof. dr hab. n. med.

Lekarz Kierujący Oddziałem

dr n. med. Mariusz Kowalczyk

Mariusz Kowalczyk

dr n. med.

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem

Ewa Kiszczak-Bochyńska

dr n. med.

 

Monika Lenart-Lipińska

dr n. med.

 

Joanna Malicka

dr n. med.

 

Anna Mieszkowska

dr n. med.

 

Ewa Obel

dr n. med.

 

Agnieszka Polak

dr n. med.

 

Dominik Porada

lek.

 

Aneta Szafraniec-Porada

lek.

 

Joanna Szydełko

lek.

Barbara Wdowiak-Barton

lek.

 

Dawid Worku

lek.

 

 

Rezydenci

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Małgorzata Drozd

lek. 

Jakub Gołacki

lek.

Paulina Gryń

lek.

 

Małgorzata Guyot

lek.

 

Martyna Kępka

lek.

Łukasz Klin

lek.

Anna Kochan

lek.

Katarzyna Kubiak-Godzisz

lek.

 

Michał Łuniewski

lek.

 

Ewelina Niedzielska

lek.

Aleksandra Obuchowska

lek.

Aneta Olszyńska-Podleśna

lek.

Agnieszka Radzka-Pogoda

lek. 

Natalia Sankowska

lek.

Magdalena Skorek

lek.

 

Paulina Terlecka

lek.

Paulina Trojanowska

lek.

 

Magdalena Woźniak

lek.

 

Jakub Wronecki

lek.

 

Klaudia Brożyna-Tkaczyk

lek.

Katarzyna Gryglicka

lek.