Ukraiński żołnierz ciężko ranny na froncie, leczony i rehabilitowany w Lublinie otrzymał dwie protezy, w tym nowoczesną, bioniczną protezę ręki. To zasługa współpracy Wielonarodowej Brygady z Lublina, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie i firmy Musi Lublin.

 

Zdjęcie bionicznej protezy

Fot. Aether Biomedical

Pociąg medyczny i leczenie w SPSK Nr 4

Wiosną 2022 roku żołnierz służył na wschodzie Ukrainy. W wyniku działań wojennych stracił część kończyny górnej do poziomu przedramienia i kończyny dolnej do poziomu goleni, doznał także urazu głowy. Na początku był leczony w Ukrainie. 18 lipca 2022 roku przyjechał do Polski specjalnym pociągiem medycznym transportującym rannych żołnierzy.

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie pacjent otrzymał kompleksową opiekę. Był leczony i rehabilitowany w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji SPSK Nr 4, gdzie przygotowywano również jego kończyny do zaprotezowania.

Poprzez ćwiczenia i naukę chodu wzmacnialiśmy mięśnie pacjenta, przystosowywaliśmy go do poruszania się na wózku. Wcześniej w swojej pracy mężczyzna wykonywał skomplikowane, wymagające precyzji zadania fizyczne – naszym celem było umożliwienie mu częściowego powrotu do zawodu. Pacjent dotarł do naszego szpitala po amputacji ręki i nogi, więc zespół oddziału zaproponował zorganizowanie dla niego protezy bionicznej, której działanie najbardziej przypomina naturalne ruchy. Wyszukaliśmy firmę, która mogła taką protezę przygotować – mówi Kierownik Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji SPSK Nr 4 dr hab. n. med. Tomasz Blicharski, prof. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Zespół Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji

Zespół Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji (Fot. Maciej Rukasz)

 

W trakcie pobytu pacjenta w SPSK Nr 4 w ramach leczenia następstw urazu głowy specjaliści Klinicznego Oddziału Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK Nr 4 przeprowadzili u mężczyzny zabieg rekonstrukcji ubytku kości czaszki.

Współpraca z Wielonarodową Brygadą

Szpital jednocześnie rozpoczął współpracę z Litewsko-Polsko-Ukraińską Brygadą im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego, która we wrześniu, w ramach obchodów siódmej rocznicy powstania Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady zainicjowała charytatywną akcję zbierania funduszy dla rannych żołnierzy ukraińskich.

- Był to właściwy moment, aby wyrazić nasze zdecydowane wsparcie dla rannych ukraińskich żołnierzy w toczącej się wojnie. Jesteśmy wdzięczni wszystkim darczyńcom za ich hojność. Zebrane środki zostały przeznaczone na pomoc rannym ukraińskim żołnierzom, głównie na zakup protez oraz sprzętu medycznego umożliwiającego dalsze funkcjonowanie – mówi major Dominika Skrzypczak z Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady.

 

Prośbę o zakup protez ręki i nogi dla pacjenta Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie wystosował Dyrektor Naczelny placówki dr n. med. Radosław Starownik. Dowódca LITPOLUKRBRBIG generał brygady Jarosław Mokrzycki wyraził zgodę na rozpoczęcie procesu pozyskiwania środków finansowych na ten cel przy wsparciu Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

Koncert "United for Peace"

Jednym z wydarzeń towarzyszących zbiórce był Międzynarodowy Koncert Charytatywny „United for Peace” pod patronatem honorowym Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej Polski Mariusza Błaszczaka oraz Ministra Obrony Narodowej Litwy Arvydasa Anušauskasa. Koncert odbył się 15 września 2022 roku w Filharmonii Lubelskiej. Swoim patronatem wydarzenie objęły władze lokalne w osobach Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka. Do akcji włączyła się Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. poprzez Fundację Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., Lubelski Węgiel „Bogdanka” poprzez Fundację „Solidarni Górnicy” oraz indywidualni sponsorzy, dla których los obywatela Ukrainy nie był obojętny.

 

Koncert "United for Peace"

Koncert "United for Peace" (Fot. LITPOLUKRBRBIG)

 

W wyniku zbiórki udało się zgromadzić wystarczającą kwotę na pokrycie kosztu protez, które zakupiła i dostosowała do potrzeb pacjenta firma Musi Lublin - sprzedawca i producent z wieloletnim doświadczeniem w branży ortopedyczno – rehabilitacyjnej ukierunkowany na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Umowa z firmą została podpisana pod koniec listopada.

- Po dopełnieniu formalności protetyk narządu ruchu Musi Lublin Maciej Karpiński rozpoczął proces wykonywania protezy podudzia na podzespołach firmy Ossur z systemem aktywnego podciśnienia Unity, ze stopą z włókna węglowego, pozwalającą na zmienną dynamikę chodu. Kolejne prace dotyczyły innowacyjnej protezy prawego przedramienia z zastosowaniem bionicznej ręki ZEUS produkowanej w Poznaniu – mówi Marta Tkaczyk, Koordynator ds. Zaopatrzenia Medycznego w Musi Lublin.

 

Dzięki ofiarności darczyńców żołnierz otrzymał:

  • Modułową protezę podudzia lewego na podzespołach Ossur z systemem aktywnego podciśnienia Unity, ze stopą z włókna węglowego pozwalającą na zmienną dynamikę chodu.

Koszt: 26 600 zł.

  • Wielofunkcyjną, nowoczesną bioniczną protezę górnej kończyny (przedramię prawe) Zeus o intuicyjnej kontroli, wysokojakościowym wykonaniu i funkcjonalności pozwalającej użytkownikowi na powrót do sprawności. Zakupiona proteza charakteryzuje się dużą siłą chwytu (jest najsilniejszą z obecnie dostępnych na rynku protez), wysoką wytrzymałością (utrzymuje do 35 kg) i odpornością na uderzenia. Umożliwia m.in. chwycenie torby na zakupy, utrzymanie szklanki lub kubka w ręce, trzymanie długopisu w dłoni. Tego typu proteza jest wyrobem medycznym I klasy z oznaczeniem CE sprzedawanym na całym świecie.

Koszt: 57 600 zł.

Elektrody podłączone do protezy przedramienia przekazują sygnały z nerwów i mięśni do algorytmów, które tłumaczą je na poszczególne ruchy. Istnieją trzy sygnały wysyłane przez mięśnie odbierane przez elektrody: podczas zginania nadgarstka, prostowania go i ściskania dłoni w pięść. By zmienić chwyt użytkownik powinien pomyśleć o danej czynności i wykonać skurcz.

- Przygotowanie protezy przedramienia było pionierskim działaniem w naszym regionie. Jesteśmy dumni, że udało się tego dokonać i przywrócić w dużym stopniu funkcjonalność kończyny górnej pacjentowi – mówi Dyrektor Zarządzający Musi Lublin Radosław Kalinowski.

 

Proteza

 Fot. Aether Biomedical