Informujemy o uruchomienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK) dla osób chcących skorzystać z pomocy medycznej w godzinach wieczornych, w weekendy i święta.
 
Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia e-recepty w nocy lub w dni wolne od pracy, gdy przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej są nieczynne.
 
Teraz otrzymanie takiej pomocy jest łatwiejsze niż dotychczas. Porad medycznych udzielają telefonicznie medycy: pielęgniarki, położne i lekarze. Aby uzyskać pomoc wystarczy połączyć się z bezpłatnym numerem TPK.

Obowiązuje jeden numer dla całej Polski: 800 137 200

 

Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18 do 8 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ.

Platforma działa również całodobowo w sobotę, niedzielę i święta. Obsługuje połączenia w językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Połączenie jest bezpłatne. Może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych i mieszkających w kraju.

 
 
 
2021 08 20 Zał. 2 ulotka TPK A4 3DL do druku2 2
Zadzwoń, jeśli potrzebujesz:
 
  • nagłej pomocy medycznej
  • konsultacji
  • e-recepty
  • e-skierowania

 

TPK działa na podobnych zasadach do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z tą różnicą, że konsultacje udzielane są przez telefon. Jeśli poradnia lekarza rodzinnego jest już zamknięta, a stan zdrowia budzi niepokój, można skorzystać ze zdalnej porady z pielęgniarką lub położną, bądź z lekarzem. Podczas połączenia, w razie potrzeby, personel medyczny może wystawić e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Wszystko cyfrowo i wygodnie.
 
 
Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:

  • wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ)
  • kontakt z lekarzem POZ
  • wezwanie zespołu ratownictwa medycznego (w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia).
      

Jak wygląda rozmowa?
 
Po połączeniu osoba dzwoniąca wysłucha informacji o dodzwonieniu się do Teleplatformy Pierwszego Kontaktu. Następnie będzie mogła wybrać język, w którym będzie udzielana konsultacja. W dalszej części nastąpi połączenie z pielęgniarką lub położną, która sprawdzi dane pacjenta i przeprowadzi wywiad niezbędny do oceny stanu zdrowia. Podczas połączenia pacjent może liczyć na profesjonalną poradę, w czasie której może otrzymać e-receptę i informacje o dalszym postępowaniu. W stanach nagłych, które zagrażają życiu i zdrowiu, pracownik medyczny zaleci wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.
 
Jeśli pielęgniarka lub położna uzna, że pacjent potrzebuje dodatkowej konsultacji, wówczas przekieruje go do lekarza. W czasie rozmowy z lekarzem, po ocenie stanu zdrowia, może zostać wystawiona e-recepta, e-skierowanie lub e-zwolnienie. W razie potrzebny pilnej interwencji medycznej lekarz zaleci wezwanie do pacjenta zespołu ratownictwa medycznego. Może także skierować chorego do najbliższej stacjonarnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
 
Platforma jest dostępna dla osób niesłyszących.
 
Ze zdalnej konsultacji z pielęgniarką, położną lub lekarzem mogą korzystać także pacjenci niesłyszący. Specjalnie z myślą o nich, teleplatforma oferuje udzielanie porad przez wideoczat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego.

 
2021 08 20 Zał. 1 tpk plakat A3 1