W związku z dynamicznie rozwijającym się wzrostem zakażeń wirusowych, w tym COVID-19, obserwowanym w całym kraju, również w naszym szpitalu, Dyrekcja Szpitala wraz z Zespołem Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń Szpitalnych zaleca:

  1. Ograniczenie odwiedzin do 1 osoby odwiedzającej u pacjenta.
  2. Osoba odwiedzająca przed wejściem na oddział powinna założyć maskę zasłaniającą nos i usta.
  3. Osoba odwiedzająca powinna zostawić wierzchnie ubrania w szatni.
  4. Osoba odwiedzająca powinna dezynfekować ręce przed i po zakończeniu wizyty u pacjenta.
  5. Pacjenta nie mogą odwiedzać osoby z widocznymi objawami infekcji wirusowej. Osoby z infekcjami, biegunką lub innymi problemami zdrowotnymi proszone są o powstrzymanie się od odwiedzin. Kontaktując się bezpośrednio z chorymi mogą spowodować zagrożenie epidemiologiczne na oddziale

Taka decyzja podyktowana jest bezpieczeństwem hospitalizowanych w szpitalu pacjentów.