Bezpłatnie i bez skierowania. SPSK4 zaprasza na badania płuc dla aktywnych i byłych palaczy

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie zaprasza na bezpłatne badania płuc realizowane w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. Program Profilaktyki Raka Płuca skierowany jest do osób szczególnie narażonych na wystąpienie raka płuca, aktywnych lub byłych palaczy papierosów, u których dotychczas nie został stwierdzony nowotwór tego narządu. W SPSK Nr 4 osoby te przejdą badanie niskodawkowej tomografii komputerowej, którego celem będzie wczesne wykrycie zmian w płucach i skierowanie do ewentualnego leczenia.

Z programu mogą skorzystać:

• Osoby w wieku 55-74 lata, które mają za sobą co najmniej 20 paczkolat (np. paczka papierosów wypalanych dziennie przez 20 lat, dwie paczki wypalane przez 10 lat)
• Osoby w wieku 50-74 lata, które mają za sobą co najmniej 20 paczkolat i u których występuje jeden z czynników ryzyka:
- ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę;
- ekspozycja na radon;
- indywidualna historia zachorowania na raka;
- rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia;
- historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc lub włóknienie płuc.

U byłych palaczy okres abstynencji powinien wynosić nie więcej niż 15 lat.

 

Dlaczego warto się zbadać?

Rak płuca w początkowym stadium najczęściej nie daje widocznych objawów. Jego wczesne wykrycie w trakcie badania tomografii komputerowej gwarantuje skuteczne leczenie.

Każdego roku w Polsce nowotwór płuc wykrywany jest u ok. 20 tys. osób. Na pojawienie się guzów w płucach szczególnie narażone są osoby palące papierosy. W dymie papierosowym prócz tytoniu jest ok. 4 tys. związków chemicznych, z czego 40 jest rakotwórczych. Mowa m.in. o toksycznym i trującym cyjanowodorze, arsenie stosowanym także jako trutka na szczury czy acetonie – znanym rozpuszczalniku.

Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest ekspozycja na pierwiastki i związki chemiczne oraz materiały nieorganiczne takie jak: krzemionka, beryl, azbest, chrom i nikiel.

- Osobami narażonymi na te związki są np. strażacy, kierowcy zawodowi czy pracownicy budownictwa. Mogą się one zgłosić bezpośrednio do Klinicznego Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy SPSK Nr 4 przy ul. Jaczewskiego 8 lub zostać skierowani przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Do badania kwalifikuje lekarz pulmonolog – tłumaczy dr hab. n. med. Barbara Mackiewicz z Klinicznego Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy.

 

 

Jak się zgłosić na badanie?

Informacje na temat badania oraz rejestracja dostępne są pod numerem telefonu: 81 72 44 434 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 12. Badania odbywają się w czwartki w godzinach od 12 do 14 po uprzedniej rejestracji, w Poradni Pneumonologicznej SPSK Nr 4 (ul. Jaczewskiego 8). Skierowanie nie jest wymagane.

Na badanie trzeba zabrać dowód osobisty. Badanie nie wymaga szczególnych przygotowań.

 

Na czym polega badanie?

Podczas badania tomograficznego w Zakładzie Radiologii i Medcyny Nuklearnej SPSK Nr 4 pacjent leży na stole aparatu do tomografii komputerowej. Dla dokładnego zobrazowania płuc i narządów klatki piersiowej (w tym: serca z naczyniami wieńcowymi, aorty, węzłów chłonnych, kręgosłupa, przepony) oraz górnej części jamy brzusznej (nerek, wątroby, nadnerczy) zostaje użyta mała dawka promieniowania rentgenowskiego. Badanie jest bezbolesne.

- Długość wizyty w Zakładzie Radiologii wynosi nie więcej niż 10, 15 minut. Samo badanie tomografem trwa jedynie kilka sekund. To chwila, która może się okazać bezcenna. Wczesne wykrycie guzka daje możliwość usunięcia go w całości. W ten sposób można uratować życie - mówi prof. dr hab. n. med. Elżbieta Czekajska-Chehab, zastępczyni lekarza kierującego Zakładem Radiologii i Medcyny Nuklearnej SPSK Nr 4.

 

 

Koordynatorem Programu Profilaktyki Raka Płuca w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 jest Centrum Innowacyjnych Terapii SPSK Nr 4. Lublin jest jednym z 16 miast biorących udział w Programie. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa od Ministerstwa Zdrowia.