TRWA NABÓR PLACÓWEK POZ DO WSPÓŁPRACY - ZOSTAŁO JUŻ NIEWIELE MIEJSC.


Zapraszamy placówki POZ do współpracy w ramach Projektu „Zdrowe kości do starości – program profilaktyki i leczenia osteoporozy u kobiet
w Makroregionie Wschodnim”

 

SPSK Nr 4 w Lublinie prowadzi otwarty nabór konkursowy placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) z województw lubelskiego i podlaskiego do współpracy w ramach realizacji pilotażowego projektu „Zdrowe kości do starości – program profilaktyki i leczenia osteoporozy u kobiet w Makroregionie Wschodnim” w zakresie udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach, udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentkom zakwalifikowanym do projektu oraz promocji w ramach wdrażania Programu koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem naboru jest nawiązanie w ramach realizacji projektu współpracy z minimum 40 placówkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) z terenu województwa lubelskiego i podlaskiego w zakresie działań profilaktycznych, ukierunkowanej na wdrożenie Programu Polityki Zdrowotnej: Programu koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych, którego głównym celem jest wdrożenie w ośrodkach uczestniczących w programie skoordynowanego systemu wczesnej identyfikacji kobiet w wieku 50-70 lat, zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz chorych z już dokonanymi złamaniami i kierowania ich do właściwych ośrodków zajmujących się diagnostyką, prewencją i leczeniem osteoporozy.

Osoby kwalifikujące się do Programu to kobiety z województwa lubelskiego i podlaskiego w wieku 50 - 70 lat deklarujące pracę zawodową lub gotowość podjęcia zatrudnienia. Programem nie mogą być objęte osoby z już zdiagnozowaną i leczoną osteoporozą.

Nabór placówek POZ do współpracy w ramach projektu odbywa się w okresie realizacji projektu i w sposób ciągły (do odwołania), co najmniej do czasu naboru zakładanej w projekcie liczby Placówek POZ (40) i zakładanej liczby personelu medycznego (160 osób, w tym 122 kobiet i 38 mężczyzn).

O zakończeniu naboru SPSK Nr 4 poinformuje na swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu pod numerem telefonu 81 72 44 896 (Katarzyna Wilczyńska-Brelik).


Zapraszamy do współpracy!