FE POWER poziom pl 1 rgb

 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20 - 954 Lublin

realizuje pilotażowy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

„Zdrowe kości do starości - program profilaktyki i leczenia osteoporozy u kobiet w Makroregionie Wschodnim”

w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia,
Działanie 5.1 Programy profilaktyczne
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 

osteoporoza

 

Celem głównym projektu jest:

 

 • wdrożenie na obszarze Makroregionu Wschodniego - woj. lubelskiego i podlaskiego w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem Programu koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych tj. skutecznego, skoordynowanego systemu postępowania dla lekarzy POZ w zakresie identyfikacji pacjentów zagrożonych wysokim ryzykiem złamań niskoenergetycznych oraz chorych z już dokonanymi złamaniami i kierowania ich do wysokospecjalistycznego ośrodka zajmującego się diagnostyką, prewencją i leczeniem osteoporozy.
 • podniesienie świadomości społecznej na temat osteoporozy, bazując na przekonaniu, że przede wszystkim najważniejsza jest OsteoProfilaktyka – im więcej wiemy, tym lepiej możemy zarządzać chorobą
 • wzrost wczesnego wykrywania osteoporozy u kobiet w wieku 50 - 70 lat deklarujących pracę zawodową lub gotowość podjęcia zatrudnienia, w woj. lubelskim i podlaskim,

 


Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety z województwa lubelskiego i podlaskiego w wieku 50 - 70 lat deklarujące pracę zawodową lub gotowość podjęcia zatrudnienia.*

* Programem nie mogą być objęte osoby z już zdiagnozowaną i leczoną osteoporozą.

 

W ramach projektu Uczestniczkom z grupy docelowej oferujemy bezpłatne:

 • konsultacje u pracowników ochrony zdrowia,
 • badania służące rozpoznaniu osteoporozy,
 • spotkania edukacyjne na temat profilaktyki osteoporozy.

 

Osteoporoza:

 • to choroba charakteryzująca się występowaniem złamań kości nawet po niewielkim urazie,
 • rozwija się bez żadnych widocznych objawów przez lata – możesz sobie nie zdawać sprawy ze swojej choroby dopóki nie ulegniesz złamaniu np. w wyniku upadku ale nawet w banalnych okolicznościach np. potknięcie o schodek,
 • złamania występują u kobiet w starszym wieku, ale uszkodzenia wywołane osteoporozą zaczynają się o wiele wcześniej (nasze kości zaczynają tracić swoją wytrzymałość po 35 roku życia),
 • szacuje się, że w Polsce cierpieć na osteoporozę mogą 4 miliony osób, z czego około 80% to kobiety, co druga kobieta po 50 r.ż. doświadcza złamania kości z powodu osteoporozy,
 • zapobiegaj osteoporozie od młodego wieku – buduj silne i mocne kości – prowadź odpowiedni styl życia (zdrowa dieta bogata w wapno, aktywność fizyczna),
 • najważniejsza jest profilaktyka.


Wiedząc o swojej chorobie możesz:

 • zacząć się leczyć,
 • uniknąć złamania,
 • budować mocne kości,
 • poprawić kondycję fizyczną i jakość życia.

 
Nie czekaj, zbadaj się póki nie jest za późno.
Całkowita wartość projektu brutto:
865 960,00 PLN

Projekt, w tym świadczenia zdrowotne są finansowane w 100 % ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz dotacji celowej z Budżetu Państwa.

Obszar realizacji projektu: województwa lubelskie i podlaskie

Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 do 31.12.2021