Ścieżka projektu obejmuje wizyty na poziomie placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz w ramach Ośrodka Wczesnej Diagnostyki, utworzonego w strukturze SPSK Nr 4 w Lublinie.

2 wizyty u lekarza POZ:

  • wizyta 1 – wywiad, badanie układu ruchu z użyciem testu uciskowego, skierowanie na badania (OB, CRP, morfologia), wypełnienie niezbędnej dokumentacji kwalifikującej do projektu;
  • wizyta 2 – analiza i opis wyników badań, powtórne badanie układu ruchu; w przypadku podejrzenia RZS, lekarz POZ wystawia skierowanie do reumatologa do OWD;

2 wizyty w Ośrodku Wczesnej Diagnostyki w Lublinie:

  • wizyta 1 weryfikująca diagnozę (konsultacja w przeciągu 1-2 tygodni od momentu wystawienia skierowania przez lekarza POZ) – reumatolog, na podstawie wywiadu, badania fizykalnego, analizy dostarczonych badań, kwalifikuje pacjenta do dalszej diagnostyki w OWD (RTG, USG, badania laboratoryjne) lub odsyła do lekarza POZ w przypadku braku potwierdzenia rozpoznania RZS;
  • wizyta 2 potwierdzająca diagnozę (w terminie do 14 dni od wizyty 1) – ocena wyników badań, ponowne badanie stawów; przeprowadzenie wszystkich niezbędnych procedur diagnostycznych; pacjent z rozpoznanym RZS lub inną zapalną chorobą reumatyczną pozostaje pod opieką AOS (prowadzony jest przez reumatologa), a informację nt. zaleconego leczenia otrzymuje lekarz POZ; w przypadku wykluczenia ww. chorób, pacjent „wraca pod opiekę” lekarza POZ z informacjami nt. dalszego postępowania terapeutycznego.

Na każdym etapie wypełniana jest dokumentacja projektowa.

 

 

 

 

 .