Lokalizacja: Budynek Polikliniki
Telefony:
Poradnia - 81 7244 291 lub 81 7244 307