Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

(Art. 68 Konstytucji RP)

 

Dobro chorego jest naszą najważniejszą wartością i celem. Jesteśmy zespołem ludzi o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych, dumnych z przynależności do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr4 w Lublinie. Wykonujemy wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne, prowadzimy działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą oraz promocję zdrowia na najwyższym poziomie , przyczyniając się tym do postępu w medycynie i poprawy zdrowotności społeczeństwa.

(Misja Szpitala)

 

SPSK-4 w Lublinie realizuje zadania statutowe współpracując z innymi instytucjami na zasadach partnerstwa.
Doskonalimy przyjęty system organizacyjny opierając się na nowoczesnych standardach zarządzania, w tym wymaganiach normy międzynarodowej PN-EN ISO 9001: 2015, w ramach posiadanych na te cele środków.

Dyrektor Szpitala
Dr n. med. Radosław Starownik