logo szpitala
POCZTA   logo bip

mpi   tuv2018   akredytacyja2018

fundusze loga

 

Dnia 14 listopada 2018 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zawarł z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie nr RPLU.05.02.00-06-0055/17 Projektu pn. „Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala oraz Budynku Polikliniki celem poprawy efektywności energetycznej SPSK Nr 4 w Lublinie”.

 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
Jaczewskiego 8, 20 - 954 Lublin

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
„Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala oraz Budynku Polikliniki
celem poprawy efektywności energetycznej SPSK Nr 4 w Lublinie”.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 
Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

 

Celem głównym projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości oraz warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności miasta Lublin poprzez poprawę efektywności budynków użyteczności publicznej SPSK Nr 4 w Lublinie.

Cele szczegółowe:

 • obniżenie kosztów ogrzewania budynków użyteczności publicznej,
 • podniesienie standardu budynków użyteczności publicznej zgodnej z przepisami o ochronie cieplej budynków,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię,
 • zmniejszenie emisji CO2 do środowiska,
 • zmniejszenie stopnia degradacji środowiska,
 • rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców.

Realizacja projektu przyczyni się do wypełniania zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020.

Zakres prac:

- w Budynku Głównym: modernizacja systemu ogrzewania, docieplenie stropodachów i dachów, modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody, docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych, stropów zewnętrznych, wymiana części okien, witryny szklanej, bramy wjazdowej, drzwi wejściowych głównych wraz z witryną oraz wymiana drzwi zewnętrznych.

- w Budynku Polikliniki: modernizacja systemu ogrzewania, docieplenie stropodachów, modernizacja instalacji c.w., docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic nad gruntem (cokół), wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych.

W ramach projektu zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna.

Efekty:

 • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
 • wzrost jakości życia mieszkańców miasta Lublin i makroregionu lubelskiego,
 • poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej,
 • budowanie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenia zależności od importu paliw,
 • poprawa bilansu handlowego Szpitala,
 • większy poziom edukacji ekologicznej mieszkańców,
 • zwiększenie stopnia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej poprzez zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju pomiędzy Lubelszczyzną, a innymi regionami,
 • promowanie regionu jako nowoczesnego i proekologicznego,
 • ograniczenie zachorowań wynikających z zanieczyszczeń środowiska,
 • poprawa wizerunku Miasta w oczach potencjalnych inwestorów,
 • zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Całkowita wartość Projektu wynosi 37 538 173,73 zł, w tym dofinansowanie UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 21 189 907,01 zł.

Plakat promocyjny (PDF)

Back to top

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.